Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 mei 2008

In de schijnwerper

Ik ontving zonet een e-mail van Bart Laeremans die ik hier even in de aandacht wil brengen.
Helaas lijkt het internet het enige medium te zijn waarin Vlaams Nationalisten en het Vlaams Belang nog een podium hebben.
Het verhaal van Bart Laeremans is niet alleenstaand. Ik heb net nog zo'n mail gekregen van Gerda De Rijck die ik in een ander artikel in de schijnwerper zet.
De regimemedia willen als remedie tegen het Vlaams Belang de Lijst De Decker lanceren.
In hun ogen is de cholera beheersbaar en minder erg dan de "bruine pest" die ze niet konden uitroeien of van hun spoor konden tillen.
De Lijst De Decker met hun onervaren organisatie en politici lijken hun kneedbaar en manipuleerbaar genoeg om er een kopie van de VLD of de Tsjevenpartij te maken, of een amalgaam daarvan. Dit is een strategie die mee geïnspireerd wordt door figuren à la Noël Slangen, Patrick Janssens, mijnheer Onckelinckx, Madame non, Mangain enz... en professionele strategen en spindokters.
Lijst De Decker wordt de gemaakte partij, de bliksemafleider voor het onbeheersbare, onbeïnvloedbare natuurgeweld dat het Vlaams Belang en haar trouwe aanhang is.

Aan de heren in de media en de politiek zeg ik: met geen enkel artikel of perfide manoeuver of strategie brengen jullie mijn trouw aan de enige echte Vlaamse partij, de partij van ons volk, aan het wankelen

En nu de e-mail van Bart Laeremans:

Beste vrienden,
Onze fractie in de Kamer is actiever dan ooit voorheen, maar u verneemt dit nergens. De doodzwijgstrategie van de media nam de jongste weken hallucinante proporties aan.
Heel bewust plaatst men Dedecker volop in de schijnwerpers, zelfs in dossiers waar zijn verdiensten nihil zijn.
Op diemanier wil men de indruk wekken dat wij volslagen overbodig zijn geworden.

Men schuwt hierbij de manipulaties niet.
Neem bijvoorbeeld het walgelijke editoriaal van het Nieuwsblad van 28april. Frans de Smet schrijft daarin over Dedecker: "In de Kamer levert hij steviger oppositiewerk dan bijvoorbeeld VB-fractieleider Annemans. Als hij een vraag stelt over misbuiken, schrikken excellenties harder op dan bij het stilaan afgezaagde nummer van Annemans over Brussel-Halle-Vilvoorde.
"Afgezaagde nummer?
Land en regering zijn in diepe crisis ten gevolge van de lepe zet van Annemans vorige week, waarbij hij formeel de agendering vanhet splitsingsvoorstel eiste.
Enkel in de Franstalige pers lezen we daar iets over.
Zo stelde Maingain in een interview onlangs: " Les partis flamands n'ont pas lecourage de dire ouvertement « non » au Vlaams Belang. C'est l'extrême droite qui arelancé la polémique."

Woensdag hielde we een symbolische actie nabij het parlementair halfrond (zie foto), waarbij de ingang met kettingen werd afgesloten. VRT-nieuws en Terzake stuurden een ploeg, maar wie kwam uitgebreid in het nieuws? Oud-parlementslid Stef Goris, die onze actie gebruikte om te komen snotteren voor de camera.
Van ons werd er zelfs niemand geïnterviewd. Waarschijnlijk omdat we schurft hebben.

Omtrent het dossier BHV zelf maken we intussen de meest onwaarschijnlijkebochten mee. CD&V/N-VA komt letterlijk voor de camera smeken opdat de Franstaligen toch maar opnieuw een belangenconflict zouden kunnen indienen. De omgekeerde wereld.
Het is strategisch nochtans een enorme blunder om BHV samen met de staatshervorming te onderhandelen, want dan zal een beperkte toename van de Vlaamse bevoegdheden onvermijdelijk worden afgekocht met zware toegevingen in Brussel en de Vlaamse Rand.
Liever geen staatshervorming dan een grotere greep van Brussel op Vlaams-Brabant!

Intussen zitten we niet stil.
Vorige week werd in alle Vlaamse brievenbusseneen folder verspreid met uitleg over onze nieuwe VL-campage.
Meer dan 300.000 leeuwenvlaggen zullen de komende tien weken gratis aan de man en de vrouw worden gebracht in de hoop dat Vlaanderen op 11 juli massaler dan ooit de leeuwevlag uithangt.
Er kwamen reeds tienduizenden bestellingen binnen op het nationaal secretariaat.

Nog melden dat ik sinds begin april samen met nog vijf andere collega's ben toegetreden tot het partijbestuur. Dit telt nu 24 leden. Het vertrouwen in de nieuwe voorzitter is er bijzonder groot, evenals diens ambities om de partij een nieuw elan te geven.
In bijlage voeg ik een zestal persmededelingen van de jongste weken. En één van de vele commissiedebatten, met name dat over de situatie in Kuregem.
Met de wollige tsjevenmentaliteit van Vandeurzen valt niet echt een grote verandering te verwachten op Justitie.
Tot binnenkort !
Bart

1 opmerking:

Duplo Duplex zei

En Streep maar zagen en klagen dat zijn bende ongeregeld niet genoeg aandacht krijgt, de perverse geilaard.

Op den duur zal ik het nog geloven dat LDD een opgezet spel is van SSchlangen en co. om de Vlaamse Beweging, in het bijzonder het Vlaams Belang, een hak te zetten.