Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 mei 2008

Jihad geïllustreerd via de melkdozen verkocht bij Carrefour

De melkdozen zoals we die kenden in 1970

De melkdozen zoals Carrefour die vandaag in 2008 te koop aanbiedt

De melkdozen zoals ze er in 2030 zullen uitzien


In Vlaanderen Vlaams!
Ik protesteer tegen deze evolutie en koop geen produkten meer waarop geen Vlaamse druk staat en zeker geen meer waarop niet Europese talen als het Arabisch, Turks e.d. werden gedrukt.
Ik hoop dat jullie hetzelfde doen, dan moet o.a. Carrefour zijn taalpolitiek herzien, en dienen Arabieren en Turken onze taal maar te leren.

Geen opmerkingen: