Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 mei 2008

Vooroordeel over criminaliteit

Onderstaand artikeltje leende ik van de blog Memoires , geschreven door Sien.
http://blog.seniorennet.be/vroeger/

"Het paradijselijke België is een lustoord voor criminelen, gangsters en bendes. En jeugdige delinquenten amuseren zich hier ook...
Nu zijn er krampachtige pogingen aan de gang om ons wijs te maken dat we een boordevol vat van vooroordelen zijn, en dat we er ook flink naast zitten met ons gedacht over de criminaliteit. Alle media sloven zich uit om onze samenleving harmonieus voor te stellen, en misdaadcijfers worden zeker niet in verband gebracht met etniciteit.
Het startschot van deze hersenspoeling werd vroeger gegeven door een stuntelig boekje over "vooroordelen en hun weerlegging".
De samenstellers waren het Centrum voor Etnische Minderheden en het Centrum voor het onthaal van migranten. Ze pretendeerden dat hun document alle vooroordelen kon weerleggen met wetenschappelijke argumenten (?!)...
Met heel veel pretentie, zelfbedrog en grootheidswaan mag je zo'n onzin wel verkopen. En dan wordt er in allerlei bochten gekronkeld om toch maar te kunnen weerleggen wat er tussen onze oren zit, alsof we beschimmelde hersenschimmen hebben.
Vooroordeel nr. 10:
"Vreemdelingen zijn de oorzaak van de toenemende criminaliteit. Ze vertonen meer crimineel gedrag en hebben geen respect voor onze wetgeving".
Eens benieuwd hoe ze die waarheid gaan weerleggen.
Ze beginnen al over wederzijds respect tussen vreemdelingen en Belgen. Dan komt een verdediging van veroordeelde vreemdelingen die uit het land gezet worden, dat zou een te zware sanctie zijn!
En dan nog enkele holle volzinnen om eens goed mee te lachen: "Het is onzinnig te stellen dat vreemdelingen crimineler zijn dan Belgen, in elke nationaliteitsgroep zijn er losbollen... Dat sommige migrantenjongeren te ver gaan, kan eigenaardig genoeg worden veroorzaakt door overname van onze cultuur, niet door afwijzing of verwerping... Ook dat onze samenleving gewelddadiger en crimineler zou worden, is verre van bewezen. Integendeel, er is een omgekeerde evolutie..."
En dan volgen er cijfers waar vast mee geknoeid werd, en waar het enkel ging om vrijwillig toegebrachte slagen en verwondingen. Het aantal veroordelingen liet een opmerkelijke daling zien... En wéér geen cijfers met betrekking tot vreemdelingen of tot Belgen...Maar het vooroordelenboekje dateert van einde jaren '80, begin '90.
Zou een herdruk er nog in slagen om hetzelfde te beweren als toen? Een horoscoop is veel geloofwaardiger... "
"

Iedereen weet inmiddels door wie onze gevangenissen en correctionele jeugdinstellingen wordt bevolkt.
Iedereen kan elke dag lezen hoe de criminaliteit en het terrorisme toenemen; kan ervaren hoe de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat en hoe onze vrijheden worden bedreigd.

Met mijn dank aan Sien voor het bijhouden van haar archief op dit vlak, en waarmee ze er in slaagt het geheugen van de multicullers wakker te schoppen. Ik hoop dat het wat uithaald, maar ik vrees dat ze zich in een te diepe multicul-coma bevinden.
Alleszins bevestigen Sien's archief en de huidige toestanden ons gelijk.

Geen opmerkingen: