Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 september 2008

*****
Vereniging Een Weg voor Oriana
"Om de gewetens die zij heeft wakker geschud levendig te houden"
Toekenning van de "Oriana Fallaci Prijs 2008"
De jury kent de prijs toe aan
de Heer Filip DEWINTER
voor zijn moed, de kwaliteit van het werk voor zijn Partij
en voor de Vereniging die hij stichtte in een land in crisis door het multiculturele
Europa en dit niettegenstaande hij het doelwit is van diep onrechtvaardige kritiek.

12 september 2008

Oproerpolitie stond op verkeerde plaats

11/9/2008 Het Belang van Limburg http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/default.asp?art={C11B23B2-CEBC-475A-BB1A-795A0151AC53}
Jongeren bekogelen drie lijnbussen in Anderlechtse wijk
Enkele jongeren hebben gisterenavond drie bussen in Kuregem (Anderlecht) bekogeld met stenen. Niemand raakte gewond, maar de bus liep flinke blikschade op.

Een manifestatie van het Vlaams Belang eerder die dag zou aan de oorsprong gelegen hebben van de plotselinge agressie. De groep jongeren uitte hun opgekropte woede op drie verschillende lijnbussen. De bussen kwamen flink gehavend uit het incident, maar niemand van de passagiers of bestuurders raakte gewond. De incidenten hadden plaats tussen 19.30 en 20 uur in het hartje van Kuregem.


De jongeren (ha ha ha, islam terroristen ja) die zijn ongrijpbaar in hun no-go-zone. Zou het niet de jongeren (ha, ha, ha) hun manier zijn om 9/11 te herdenken? Geef ze morgen handgranaten en er worden geen stenen meer gebruikt.

De oproerpolitie stond dus op de verkeerde plaats, was massaal aanwezig bij een herdenking van 9/11, en het stil protest tegen de islamisering, gehouden door een veertigtal belasting betalende burgers, en pakte drie mensen van het Vlaams Belang op omdat ze bloemen neerlegden aan het World Trade Center in Brussel. De geplande betoging werd door grootmoefti Thielemans verboden, maar het stenengooien naar bussen mocht bij herhaling wel doorgaan, dat hoort immers tot de moslimcultuur wordt er gezegd.

Hebben ze even veel lef om de wijk Kuregem binnen te trekken?? Wellicht zouden de echte politieagenten wel willen. Ik daag ze uit!

( ps en ook in Houthalen Helchteren werd een bus bekogeld, en daar was geen Vlaams Belanger in de buurt, en natuurlijk ook geen oproerpolitie)
En wie betaalt hier weer de rekening?

11 september 2008

11 september 2001 - 11 september 2007. Wij gedenken

Geen woorden dit keer.

Corruptie in Aarschot: "zij zijn er voor de mensen" (?)

Verslag

Ik ben donderdag 28/8 gaan betogen aan het stadhuis in Aarschot, en kon even de gemeenteraad mee volgen. Nee, je moet niet zoeken, ik sta niet op het filmpje.
Pure Tsjevnpolitiek van de bovenste plank speelde er zich af.
De corrupte ex Burgemeester Willy Schellens (SPa) die was al eerder wegens corruptie veroordeeld en mocht de lijst van de SPa tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet meer trekken, maar hij mocht nog steeds de lijst duwen!!
Hij werd alleen veroordeeld waarvoor hij betrapt werd, waar hij even onvoorzichtig en slordig was geweest.
Zijn zoon, de erfgenaam van het maffiageld, die werd dan maar bovenaan de verkiezingslijst gezet.
Ondertussen moet Willy een tijdje in de koelkast doorbrengen tot het zaakje is afgekoeld. Met de volgende verkiezingen prijkt zijn tronie weer bovenaan op de affiches. Ik vraag me af of hij het geld heeft moeten terugstorten in de gemeentekassa en of zijn bankrekeningen en transacties, en die van zijn familie, wel grondig werden uitgepluisd?


do 28/08/08 23:51 - De Aarschotse CD&V-schepen Herman Pelgrims neemt ontslag als schepen. Els Vinckx, ook schepen voor CD&V in Aarschot, blijft haar functie wel uitoefenen.
Dat heeft de Aarschotse meerderheid (CD&V/N-VA en Open Vld) vanavond gemeld voor de start van de gemeenteraad.

Pelgrims en Vinckx werden samen met een twintigtal lokale politici, ambtenaren en ondernemers veroordeeld wegens onregelmatigheden bij aanbestedingen.Pelgrims kreeg 18 maanden met uitstel, Vinckx twee maanden met uitstel.
Ex-burgemeester Willy Schellens (SPa) blijft gestraft met 12 maanden met uitstel , maar hij moest reeds aftreden. Zijn zoon Geert (ook SPa natuurlijk) volgde zijn vader binnen de SPa op en voerde de lijst aan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
Ik neem aan dat heel de familie Schellens wel heeft mogen meesnoepen uit de grote snoepzak van hun godfather.

De oppositie eiste het ontslag van de beide schepenen, maar alhoewel

Betoging
Voor het begin van de gemeenteraad is er betoogd door de oppositie voor het ontslag van de beide schepenen.

De betoging was een initiatief van de Aarschotse oppositiepartijen. Vooral het Vlaams Belang was zeer actief en prominent aanwezig.

Ook ander oppositiepartijen waren aanwezig : SP.A, Groen!, PVD en Lijst Dedecker, al begrepen verstandige mensen niet goed wat de SPa daar durfde te komen doen ( lees hierboven).

Iemand van de lijst De Decker zag ik er mediatraining krijgen van een cameraploeg. Tot meer dan vijf keer toe slaagde de man er niet in één duidelijke volzin te vormen. De interviewer leerde hem dan maar meteen dat hij zijn antwoord moest beginnen door zijn vraag te herhalen en er daarna een voorgekouwd stukje aan te breien. De geholpen papegaai deed daarna zijn kunstje in de microfoon en voor de camera.

Nico Cresens van het Vlaams Belang stond de pers te woord zonder horten of stoten. Dat kan deze jonge intelligente "coming-man" helemaal alleen. Iedereen van het Vlaams Belang weet immers dat men geen hulp krijgt bij interviews van de VRT of andere media, integendeel, en ze kunnen dus nooit een domme gans of een lam konijn op pad sturen om het woord te doen. Die lopen altijd tijdig over naar een andere partij als LDD.

Niemand van de andere partijen deed verder zijn of haar mond open, ze waren verstandig genoeg te weten dat ze met hun talenknobbel beter de cameraploegen aan zich voorbij lieten gaan.

Jammer dat de mensen op de VRT ook niet de minuten film met gestuntel van de andere partijwoordverders-sukkelaars kunnen bekijken.

Er werd op gewezen dat de toenmalig CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen na de veroordeling in eerste aanleg in juni 2007 aankondigde dat beide schepenen ontslag zouden nemen als ze in beroep opnieuw gestraft zouden worden.

Het Brusselse hof van beroep bevestigde eind juni de straffen.

De lokale CD&V-afdeling vroeg onlangs echter enkel aan Herman Pelgrims om op te stappen omdat deze wegens zijn zwaardere veroordeling in tegenstelling tot Vinckx niet meer verkiesbaar is volgens de kieswet.

De oppositie noemt dat een "tsjeventruc", en dat kan ik met troffelgerom en bazuingeschal beamen.
Leuke slogan toch; "wij zijn er voor de mensen"? ....Welke mensen?.... dat weten wij wel.

We rijden dan maar rond

Het stond er wel niet bij maar het waren probleemjongeren uit prachtwijken die niet genoeg kansen krijgen.Tel daarbij de grote honger ingevolge de ramadan, de andere verplichtingen in de koran jegens dhimmies en ongelovige honden, en dus moeten we begrip opbrengen voor hun onbedwingbare acties. Die wijken mogen absoluut niet met de oproerpolitie worden aangepakt en uitgezuiverd, die wordt voorbehouden voor het Vlaams Belang wanneer die een spandoek ontvouwen op het Schumannplein.

wo 10/09/08 19:54 - In de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren is opnieuw een bus van de Lijn bekogeld met stenen. Daarbij sneuvelde een ruit. Vorig week was er al een gelijkaardig incident.
De Lijn Limburg heeft beslist om de bus niet langer door de wijk te laten rijden. Begin volgende maand zal De Lijn ook overleggen met het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren over een structurele aanpak van het probleem.De wijk Meulenberg is niet de enige wijk van Houthalen-Helchteren met een bedenkelijke reputatie. Zo voerde het gemeentebestuur al een tijdelijk samenscholingsverbod in voor de wijk Houthalen-Oost na een geval van brandstichting.

Snapt de burgemeester dat na al het theedrinken en aardig knikken nog niet: DE WIJK MEULENBERG IS EEN NO-GO-ZONE, daar geldt de sharia en daar blijf jij uit.!

10 september 2008

De multiculturele geest van de wet.

Gebaseerd op de actualiteit, verslagen in de regimemedia vandaag:

Nu op deze blog nieuw spelletje: Zoek het verband:
artikel 1.
De correctionele rechtbank van Brussel heeft de vrijlating bevolen van een Indiase man die in april bij verstek tot een gevangenisstraf van negen jaar en zes maanden veroordeeld was wegens mensenhandel. Hij was op het verkeerde adres gedagvaard ( hoeveel adressen heeft die man?), waardoor de rechtbank niet anders kon dan hem vrijlaten toen hij een nieuw proces in zijn aanwezigheid vroeg ( Belooft hij nu te komen om zijn straf in ontvangst te nemen of heeft hij ondertussen zijn vluchtweg voorbereid en zijn handeltje en activa veilig gesteld? red.). Singh P. (36) werd in april samen met twaalf andere beklaagden tot celstraffen veroordeeld tot tien jaar effectief (En mogen die van minister Tortelduif allemaal in dit schandland blijven na hun verplicht verblijf in het staatsluxehotel? red.). Aan het proces was lang onderzoek voorafgegaan, waaraan de gerechtelijke diensten van Antwerpen, Ieper, Brussel en andere arrondissementen meewerkten. ( Wie waren zijn pro deo advocaten en wie betaalt dit circus allemaal??? red.)(belga/bdr)

artikel 2
Vrijspraak voor moslim die muts weigerde af te zetten
Mhamed Taheri (37) uit Antwerpen (uit Antwerpen? red), die vervolgd werd voor smaad aan de rechtbank omdat hij zijn muts weigerde af te zetten, is vandaag vrijgesproken. De man kon immers met een doktersattest (welke dokter zou dat zijn? pvda lid? zijn moslimbrioeder die arts is? red.) aantonen dat hij toen ziek was.'Dienstweigeraar'De moslim moest in april 2007 voor rechter Walter De Smedt verschijnen omdat hij geweigerd had te zetelen als bijzitter tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. De man zorgde echter voor opschudding toen hij in de rechtszaal zijn muts weigerde af te nemen.
De rechter ( voorzichtige man toch, niet? red.)stelde daarop een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of mensen hun keppeltjes of hoofddoeken mogen ophouden om religieuze redenen.
Mhamed wilde zijn muts echter niet afnemen, omdat hij verkouden was.
Het Grondwettelijk Hof (nam na advies van het spionnencentrum CGKR een multiculturele nooduitgang. red.)kon bijgevolg zijn vraag niet beantwoorden omdat die niet van toepassing was op zijn zaak.Ook het parket drong niet aan op een sanctie. Tijdens de behandeling van de "smaadzaak", had hij zijn muts wel afgenomen ( Tsja, men kan niet verkouden blijven. red) . Rechter De Smedt besloot dan ook dat zijn weigering geen uiting van smaad was geweest.
( Voor zijn moslimbroeders heeft hij dubbel gewonnen en is hij nu een held. red.)
De man werd eerder ook al vrijgesproken voor het verzaken aan zijn burgerplicht als bijzitter. Hij verklaarde dat hij zich op tijd had aangemeld bij het kiesbureau en het tegendeel kon niet met absolute zekerheid worden aangetoond. ( Ha ha ha ha., wat ik hierbij denk durf ik niet schrijven. red.)
(belga/eb)

En ondertussen zette de Vlaming zijn rug krom om het hiermee verkwiste geld te verdienen. En ondertussen maar klagen over gerechtelijke achterstand en roepen om nog meer mensen en middelen!
Hadden de dienstwijgeraars uit BHV ook niet beter die smoes gebruikt, want hen werd wel een fikse boete opgelegd?!