Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2008

Corruptie in Aarschot: "zij zijn er voor de mensen" (?)

Verslag

Ik ben donderdag 28/8 gaan betogen aan het stadhuis in Aarschot, en kon even de gemeenteraad mee volgen. Nee, je moet niet zoeken, ik sta niet op het filmpje.
Pure Tsjevnpolitiek van de bovenste plank speelde er zich af.
De corrupte ex Burgemeester Willy Schellens (SPa) die was al eerder wegens corruptie veroordeeld en mocht de lijst van de SPa tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet meer trekken, maar hij mocht nog steeds de lijst duwen!!
Hij werd alleen veroordeeld waarvoor hij betrapt werd, waar hij even onvoorzichtig en slordig was geweest.
Zijn zoon, de erfgenaam van het maffiageld, die werd dan maar bovenaan de verkiezingslijst gezet.
Ondertussen moet Willy een tijdje in de koelkast doorbrengen tot het zaakje is afgekoeld. Met de volgende verkiezingen prijkt zijn tronie weer bovenaan op de affiches. Ik vraag me af of hij het geld heeft moeten terugstorten in de gemeentekassa en of zijn bankrekeningen en transacties, en die van zijn familie, wel grondig werden uitgepluisd?


do 28/08/08 23:51 - De Aarschotse CD&V-schepen Herman Pelgrims neemt ontslag als schepen. Els Vinckx, ook schepen voor CD&V in Aarschot, blijft haar functie wel uitoefenen.
Dat heeft de Aarschotse meerderheid (CD&V/N-VA en Open Vld) vanavond gemeld voor de start van de gemeenteraad.

Pelgrims en Vinckx werden samen met een twintigtal lokale politici, ambtenaren en ondernemers veroordeeld wegens onregelmatigheden bij aanbestedingen.Pelgrims kreeg 18 maanden met uitstel, Vinckx twee maanden met uitstel.
Ex-burgemeester Willy Schellens (SPa) blijft gestraft met 12 maanden met uitstel , maar hij moest reeds aftreden. Zijn zoon Geert (ook SPa natuurlijk) volgde zijn vader binnen de SPa op en voerde de lijst aan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
Ik neem aan dat heel de familie Schellens wel heeft mogen meesnoepen uit de grote snoepzak van hun godfather.

De oppositie eiste het ontslag van de beide schepenen, maar alhoewel

Betoging
Voor het begin van de gemeenteraad is er betoogd door de oppositie voor het ontslag van de beide schepenen.

De betoging was een initiatief van de Aarschotse oppositiepartijen. Vooral het Vlaams Belang was zeer actief en prominent aanwezig.

Ook ander oppositiepartijen waren aanwezig : SP.A, Groen!, PVD en Lijst Dedecker, al begrepen verstandige mensen niet goed wat de SPa daar durfde te komen doen ( lees hierboven).

Iemand van de lijst De Decker zag ik er mediatraining krijgen van een cameraploeg. Tot meer dan vijf keer toe slaagde de man er niet in één duidelijke volzin te vormen. De interviewer leerde hem dan maar meteen dat hij zijn antwoord moest beginnen door zijn vraag te herhalen en er daarna een voorgekouwd stukje aan te breien. De geholpen papegaai deed daarna zijn kunstje in de microfoon en voor de camera.

Nico Cresens van het Vlaams Belang stond de pers te woord zonder horten of stoten. Dat kan deze jonge intelligente "coming-man" helemaal alleen. Iedereen van het Vlaams Belang weet immers dat men geen hulp krijgt bij interviews van de VRT of andere media, integendeel, en ze kunnen dus nooit een domme gans of een lam konijn op pad sturen om het woord te doen. Die lopen altijd tijdig over naar een andere partij als LDD.

Niemand van de andere partijen deed verder zijn of haar mond open, ze waren verstandig genoeg te weten dat ze met hun talenknobbel beter de cameraploegen aan zich voorbij lieten gaan.

Jammer dat de mensen op de VRT ook niet de minuten film met gestuntel van de andere partijwoordverders-sukkelaars kunnen bekijken.

Er werd op gewezen dat de toenmalig CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen na de veroordeling in eerste aanleg in juni 2007 aankondigde dat beide schepenen ontslag zouden nemen als ze in beroep opnieuw gestraft zouden worden.

Het Brusselse hof van beroep bevestigde eind juni de straffen.

De lokale CD&V-afdeling vroeg onlangs echter enkel aan Herman Pelgrims om op te stappen omdat deze wegens zijn zwaardere veroordeling in tegenstelling tot Vinckx niet meer verkiesbaar is volgens de kieswet.

De oppositie noemt dat een "tsjeventruc", en dat kan ik met troffelgerom en bazuingeschal beamen.
Leuke slogan toch; "wij zijn er voor de mensen"? ....Welke mensen?.... dat weten wij wel.

Geen opmerkingen: