Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 september 2008

*****
Vereniging Een Weg voor Oriana
"Om de gewetens die zij heeft wakker geschud levendig te houden"
Toekenning van de "Oriana Fallaci Prijs 2008"
De jury kent de prijs toe aan
de Heer Filip DEWINTER
voor zijn moed, de kwaliteit van het werk voor zijn Partij
en voor de Vereniging die hij stichtte in een land in crisis door het multiculturele
Europa en dit niettegenstaande hij het doelwit is van diep onrechtvaardige kritiek.

Geen opmerkingen: