Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 september 2008

De multiculturele geest van de wet.

Gebaseerd op de actualiteit, verslagen in de regimemedia vandaag:

Nu op deze blog nieuw spelletje: Zoek het verband:
artikel 1.
De correctionele rechtbank van Brussel heeft de vrijlating bevolen van een Indiase man die in april bij verstek tot een gevangenisstraf van negen jaar en zes maanden veroordeeld was wegens mensenhandel. Hij was op het verkeerde adres gedagvaard ( hoeveel adressen heeft die man?), waardoor de rechtbank niet anders kon dan hem vrijlaten toen hij een nieuw proces in zijn aanwezigheid vroeg ( Belooft hij nu te komen om zijn straf in ontvangst te nemen of heeft hij ondertussen zijn vluchtweg voorbereid en zijn handeltje en activa veilig gesteld? red.). Singh P. (36) werd in april samen met twaalf andere beklaagden tot celstraffen veroordeeld tot tien jaar effectief (En mogen die van minister Tortelduif allemaal in dit schandland blijven na hun verplicht verblijf in het staatsluxehotel? red.). Aan het proces was lang onderzoek voorafgegaan, waaraan de gerechtelijke diensten van Antwerpen, Ieper, Brussel en andere arrondissementen meewerkten. ( Wie waren zijn pro deo advocaten en wie betaalt dit circus allemaal??? red.)(belga/bdr)

artikel 2
Vrijspraak voor moslim die muts weigerde af te zetten
Mhamed Taheri (37) uit Antwerpen (uit Antwerpen? red), die vervolgd werd voor smaad aan de rechtbank omdat hij zijn muts weigerde af te zetten, is vandaag vrijgesproken. De man kon immers met een doktersattest (welke dokter zou dat zijn? pvda lid? zijn moslimbrioeder die arts is? red.) aantonen dat hij toen ziek was.'Dienstweigeraar'De moslim moest in april 2007 voor rechter Walter De Smedt verschijnen omdat hij geweigerd had te zetelen als bijzitter tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. De man zorgde echter voor opschudding toen hij in de rechtszaal zijn muts weigerde af te nemen.
De rechter ( voorzichtige man toch, niet? red.)stelde daarop een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of mensen hun keppeltjes of hoofddoeken mogen ophouden om religieuze redenen.
Mhamed wilde zijn muts echter niet afnemen, omdat hij verkouden was.
Het Grondwettelijk Hof (nam na advies van het spionnencentrum CGKR een multiculturele nooduitgang. red.)kon bijgevolg zijn vraag niet beantwoorden omdat die niet van toepassing was op zijn zaak.Ook het parket drong niet aan op een sanctie. Tijdens de behandeling van de "smaadzaak", had hij zijn muts wel afgenomen ( Tsja, men kan niet verkouden blijven. red) . Rechter De Smedt besloot dan ook dat zijn weigering geen uiting van smaad was geweest.
( Voor zijn moslimbroeders heeft hij dubbel gewonnen en is hij nu een held. red.)
De man werd eerder ook al vrijgesproken voor het verzaken aan zijn burgerplicht als bijzitter. Hij verklaarde dat hij zich op tijd had aangemeld bij het kiesbureau en het tegendeel kon niet met absolute zekerheid worden aangetoond. ( Ha ha ha ha., wat ik hierbij denk durf ik niet schrijven. red.)
(belga/eb)

En ondertussen zette de Vlaming zijn rug krom om het hiermee verkwiste geld te verdienen. En ondertussen maar klagen over gerechtelijke achterstand en roepen om nog meer mensen en middelen!
Hadden de dienstwijgeraars uit BHV ook niet beter die smoes gebruikt, want hen werd wel een fikse boete opgelegd?!

Geen opmerkingen: