Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 februari 2014

Zoek de miljoenen !De NMBS is 225 miljoen Euro kwijt! Onverklaarbare schulden zo wordt dat genoemd. Maar als er onverklaarbare schulden zijn, aan wie is deze gigantische som verschuldigd? Waardoor is dit nooit eerder opgemerkt? Men weet het niet, nog niet, wordt geopperd. Hoezo?!
Verbaast iemand dat? Een miljardenbedrijf geleid door bonden en politieke figuren met miljarden belastinggeld, dat is om problemen vragen. De ideale vetpot om te likken. Natuurlijk zal iedereen weer doen alsof hij haas heet en nergens van weet.
Dan volgt het geijkte scenario. Dan krijgen we uitleg. Dan volgen de vragen om een parlementair onderzoek. Dan de afwijzing daarvan en krijgen we nog wat mistige uitleg. Dan wordt er gedreigd met processen wegens laster. Dan verliest iemand zijn hachje en wordt hij weggepromoveerd naar een andere baan voor bewezen diensten aan de partij. Dan krijgen de topambtenaren een grote bonus als zwijggeld. Dan kan het deksel op de doofpot. Waarna de domme Vlaming het vergeten is tegen de volgende verkiezingen.
Als dit gebeurt in een KMO dan gaat men er zonder opzeg meteen uit, wordt men vervolgd tot men geen rooie duit meer heeft, en vindt men nooit nog werk tenzij via het OCMW.  En de onderneming, die gaat failliet want de belastingen en de BBI halen de tent ondersteboven en leggen een boet op van meer dan 200%. KMO’s mogen niet rekenen op clementie en meevallers zoals het ACW.

Moeten we ons niet afvragen waarom de socialisten vooral altijd stonden te dringen om de controle over de NMBS te behouden? Heeft de verdwijning van dit geld te maken met het Fyra dossier, en raakte de put nu niet meer gevuld raakt? Waarom vond toevallig vorig jaar de de hervorming van de NMBS plaats en namen de ‘verdwijners’ elders genoegen met een veel lager salaris, en dat tegen de gekende mentaliteiten in? Waarom zegt Etienne Schoepen toevallig nu dat hij stopt met politiek? Door wie en hoe werd dit manco in de kassa ontdekt, en hoe wordt de klokkenluider beschermd? Waarom weet kameraad Cornu nog van niets? Wat zitten al die dikbetaalde bestuurders en directieleden daar te doen? Gaan de BBI / justitie dit zaakje eens onderzoeken of gaan ze wachten tot all bewijzen verdwenen zijn en er ondoorgrondelijke en goed ingestudeerde collusie plaatsvond? Of tot het dossier verjaard is, of kapot gaat aan de procedurefouten?

Stel ik te veel vragen? Nog niet genoeg! Nog niet alle vragen! De lezer mag aanvullen!? Sherlock Holmes volg het geld, ONS GELD, en je vindt de daders!
http://www.vandaag.be/binnenland/146468_heeft-nmbs-voor-225-miljoen-aan-onverklaarbare-schulden.html
http://justsickshit.com/wp-content/uploads/2008/12/metrolink-disaster-sick-shit.jpg

25 februari 2014

Waar blijft de dagelijkse verontwaardiging nu?
Over de holebi-standpunten in Rusland steigerde heel de linkse reutemeteut, en eiste meteen sancties. Er vielen pakweg (slechts) 80 doden in Oekraïne tijdens door Europa uitgelokte rellen tussen misdadigers met geweren en andere misdadigers met geweren en brandbommen. Heel het pro-EUSSR politbureau spreekt al oorlogstaal. Alle dagen stonden kranten en weekbladen vol artikels, en op TV werden elk uur de zakdoeken bovengehaald en kwam emo-Ruslana de ogen, oren en hersenen van de kijkers terroriseren.
In Zuid Afrika vinden 90 racistische moorden per dag plaats op blanke inwoners en boeren, terwijl ondertussen alle vedetten en de politieke reutemeteut op de schoot van Mandela zat. Behalve een zeldzame reportage of artikel komt er geen enkele verontwaardigde kreet uit de strot of de pen van de EUSSR-bende, de poco-clubs, de anti racisten, de linkse wereldverbeteraars, de goedmensen of de zogezegde wereldjournalisten. Daarom breng ik maar zelf eens de link naar een schokkend filmpje over de dagelijks verdergezette genocide die er op blanken plaatsvindt. Ik alvast verhef mijn stem en roep op tot dringende en harde maatregelen tegen het zwarte racistische regime van Zuid Afrika, dat de genocide met haar liederen en daden aanwakkert.

Nelson Mandela’s levenswerk: economische ineenstorting, massamoorden/ genocide op blanken in het ooit zeer voorspoedige en welvarende Zuid Afrika.


 Ik wens de blanke Zuid Arikanen veel moed, strijdvaardigheid en succes.

09 februari 2014

Céline Fremault (CDH), verbiedt de teelt van GGO gewassen in Brussel


Ik vraag me af of er in Brussel nog wel boeren zijn, behalve wiettelers dan. Hoogstens een paar hobbyisten misschien, zoals wietgebruiker Bert Anciaux op zijn villadomein in Brussel van ca 1 hectare ( ja, ook een rechtse zak met een rood vlagje). Dat doet ook meteen de vraag rijzen waarom Brussel een minister van Landbouw nodig heeft behalve om een postje voor Celine Fremault te creëren. Het gevolg zal ook wel zijn dat de minister van landbouw van HSG Brussel zeker enkele bevriende ambtenaren in dienst zal moeten nemen om dit verbod te controleren en af te dwingen.
Mevr Frémault die zich, net zoals Milquet, bijzonder interesseert in zake de gelijkheid man-vrouw maar niet de problemen ziet noch maatregelen neemt om die te verbeteren in haar multiculturele gewest, richt zich met haar diploma rechten op de landbouw en de biotechnologie in het bijzonder. Een wetenschap waar zij absoluut geen knijt van begrijpt, en waarvoor ze helemaal is aangewezen op wat haar via lobbying en door al even incompetente geesten wordt ingefluisterd. Wordt het geen tijd dat juristen zich beperken tot wat zij ook al niet goed doen, en waarin ze eigenlijk ook al moeten vervangen worden: justitie. Ze hebben dat al tot een puinhoop gemaakt, en dan gaan ze zich nog bezig houden met andere departementen, die ze dan ook in de vernieling rijden. Ik pleit voor een numerus clausus juristen en niet op artsen, en al zeker voor het beperken van de domeinen waarin juristen actief mogen zijn tenzij ze daarin eerst, via strenge onafhankelijke examens, hun competentie hebben bewezen.
Dit alles maakt duidelijk hoe van de pot gerukt haar maatregel is, waar het balastinggeld aan verkwist wordt, en hoe dom de Brusselaars wel moeten zijn die dit alles slikken.
Dat idiote mens, dat waarschijnlijk denkt dat de explosieve groei van de bevolking een daad van god is en hij hun lot in handen heeft, en niet een condoom, denkt dat die bende nog lang zal kunnen gevoed worden met klassieke gewassen. Niet dat ik voorstander ben van ongecontroleerd en ongedocumenteerd en ongereglementeerd gebruik van alles wat door multinationals in een laboratorium en in commercieel-strategische denktanks werd uitgevonden om geld te verdienen.
Met zo’n domme bevolking als in Brussel kunnen debiele politici als Fremault zeker alles uitkramen en beslissen. Nu nog een verbod op elektriciteit, op watergespoelde WC’s en op riolering, dan wordt het daar pas echt een shit hole.

Wat Brussel betreft, geen Vlaams geld meer tenzij dit de vervlaamsing in de hand werkt. De gepeste en zwaarbelaste ondernemingen en hun werknemers naar Vlaanderen halen (de stijgende criminaliteit helpt ook een handje).
Laat ze in Brussel met hun politici als Fremault en Co maar even gaar koken in eigen sop. Ze zullen daarna wel smeken om geholpen te worden en dat creëert ook kansen voor Vlaanderen om Brussel terug te nemen, in plaats van andersom. Misschien moeten we de Brusselse politici nog aanmoedigen om het proces te versnellen. Daarna mag Fremault samen met Millequet ergens in de Ardennen tussen de everzwijnen gaan leven, want zij krijgen geen asiel in Vlaanderen.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140205_00965009
Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft het telen van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) in open lucht verboden. Dat meldt Le Soir. De Brusselse regering vreest ‘besmetting’ van klassieke teelten.
Het Brussels verbod op ggo-teelt in open lucht komt er op verzoek van minister van Landbouw Céline Fremault (CDH). Zij vreest dat ggo-teelt in het Brussels gewest er bijna onvermijdelijk voor zou zorgen dat de klassieke teelten ‘besmet’ worden door stuifmeel of zaadjes van de genetisch gemanipuleerde organismen.
De Brusselse regering benadrukt dat het met het verbod geen uitspraak doet over de verkoop van genetisch gemanipuleerde producten of over de milieu-impact van ggo’s. Dat zijn immers Europese en federale bevoegdheden.

De ggo’s blijven de gemoederen beroeren. In ons land werd in 2011 een proefveld met ggo-aardappelen in Wetteren vernield door activisten. Onderzoekers starten er in mei van dit jaar met een nieuwe proef met populieren.

04 februari 2014

Murw geïndoctrineerd door de linkse Olaf Palme schooltjes?Zweden kondigt aan dat het verder uitkeringen en woontoeslagen zal betalen aan moslim immigranten, zelfs al vinden ze een job.
De Zweedse regering is zo wanhopig om nieuw toegekomen moslim-immigranten genoeg te motiveren om werk te zoeken, dat ze bereid zijn hen dezelfde werklozen uitkeringen en tegemoetkomingen te blijven betalen bovenop het loon dat ze zouden verdienen wanneer ze een job zouden vinden. 

Blijkbaar heeft de regering zich gerealiseerd dat het de meeste moslim immigranten ontbreekt aan de de natuurlijke neiging tot werken, zoals dat bij de autochtone Zweden wel het geval is.  Dus veronderstellen ze dat het hen omkopen ertoe kan leiden dat ze van hun luie reet afkomen. 

Het probleem van werkschuwe moslim immigranten is zeer groot want ze zijn tevreden met de sociale voordelen en steun die ze genieten zonder te moeten werken, en da in vergelijking met de wijze van leven in hun oorsprongsland. Nu heb ik via geen enkel kanaal ooit kunnen vernemen dat ze wel ijverige harde werkers waren , in tegendeel. De Zweedse regering had dus kunnen weten wat te verwachten.

Natuurlijk geldt dit genereuze plan niet voor de werkloze autochtone Zweden, enkel voor immigranten (legale en andere).

Het genie achter deze debiele hervorming blijkt de minister van Integratie Erik Ullenhag (FP) te zijn. Hij gaf een ‘statement’/verklaring af bij het persbericht dat de lancering van deze tegemoetkomingen aan migranten aankondigde : “Werken loont” . Welke imbecielen zitten ook daar in de regering? Wat moeten de Zweden van zo’n maatregel annex slogan nu wel denken? Of zijn ze zo murw geïndoctrineerd door de linkse Olaf Palme schooltjes? Vikings zonder ballen zijn dan maar gedoemd tot uitsterven.
Er is helaas nog maar een kleine groep Zweden die groot onheil wil voorkomen en die volgende pamfletten verspreid. Hopelijk voor de Zweden komt er een ommekeer.

swedenresistancerevised-vi

03 februari 2014

Polygamie en misbruik.

Geplaatst op 31/1/2014 op Nageltjes.be door Antoine Griffon

Een reportagefilmpje uit Duitsland viel me al bladerend tussen de vele Youtube filmpjes op.
Nu men zich in tijden van geldnood en haperende economie overal aan het afvragen is waarin het geld met bakken verdwijnt .....
En bij ons is het beslist niet beter dan in het filmpje. En het wordt nog veel erger.

 

En wij maar afdokken. Wie zijn de slaven? Wie de gastarbeiders?

Kan bovenbstaande filmpje een hint zijn voor Nabilla en de NV-A?

‘Te veel ouders beweren dat ze alleenstaand zijn’

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140202_00960152   op 03/02/2014
‘We kunnen in Antwerpen niet blijven afwachten’, zegt schepen Nabilla Ait Daoud(N-VA). ‘Er was al een groot opvangtekort en het aantal kinderen jonger dan drie jaar in deze stad blijft stijgen.’ Ze wil ook de sociale fraude aanpakken.
‘Te veel ouders beweren  dat ze alleenstaand zijn’
Schepen Ait Daoud:’De Vlaamse overheid moet die achterstand wegwerken. Maar we kunnen zelf ook niet bij de pakken blijven zitten.’ Wim Kempenaers

Nu ze een jaar aan het bewind is, heeft de Antwerpse schepen voor Kinderopvang Ait Daoud de balans opgemaakt: ‘We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat er leeft. De zelfstandige opvang heeft het, zoals bekend, zeer moeilijk. Daarom voorzien we nu in een ruim pakket van ondersteunende maatregelen waarvoor we tot het einde van de legislatuur ruim 21 miljoen euro uittrekken: er komt een opstartpremie (400 euro per plaats), een brandpremie, een premie voor geluidsdemping (200 euro per plaats) zodat buren ophouden met klagen, en een stagepremie (200 euro) voor ervaren zelfstandigen die starters advies willen verlenen. Zelfstandige onthaalouders kunnen 200 euro ontvangen voor de aankoop van educatief materiaal. We hopen dat dit hele pakket, ouderpremie incluis, tot een groei zal leiden.’

Ik wacht vol ongeduld op de maatregelen, want anders ga ik ook een paar vrouwen met kinderen importeren. Die dump ik dan officieel)illegaal in een multi-deurbelhuis, om met de uitkeringen en het kindergeld zelf meer geld te verdienen. Mijn vrouw is er mee akkoord, "Zo lang ik haar maar hou om mee te slapen", zegt ze met een glimlach, het liedje van Herman Van Veen in gedachte. "Ja hoor, ik hou nog steeds van jou" antwoord ik, en gooi haar een handkus.