Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 februari 2014

Murw geïndoctrineerd door de linkse Olaf Palme schooltjes?Zweden kondigt aan dat het verder uitkeringen en woontoeslagen zal betalen aan moslim immigranten, zelfs al vinden ze een job.
De Zweedse regering is zo wanhopig om nieuw toegekomen moslim-immigranten genoeg te motiveren om werk te zoeken, dat ze bereid zijn hen dezelfde werklozen uitkeringen en tegemoetkomingen te blijven betalen bovenop het loon dat ze zouden verdienen wanneer ze een job zouden vinden. 

Blijkbaar heeft de regering zich gerealiseerd dat het de meeste moslim immigranten ontbreekt aan de de natuurlijke neiging tot werken, zoals dat bij de autochtone Zweden wel het geval is.  Dus veronderstellen ze dat het hen omkopen ertoe kan leiden dat ze van hun luie reet afkomen. 

Het probleem van werkschuwe moslim immigranten is zeer groot want ze zijn tevreden met de sociale voordelen en steun die ze genieten zonder te moeten werken, en da in vergelijking met de wijze van leven in hun oorsprongsland. Nu heb ik via geen enkel kanaal ooit kunnen vernemen dat ze wel ijverige harde werkers waren , in tegendeel. De Zweedse regering had dus kunnen weten wat te verwachten.

Natuurlijk geldt dit genereuze plan niet voor de werkloze autochtone Zweden, enkel voor immigranten (legale en andere).

Het genie achter deze debiele hervorming blijkt de minister van Integratie Erik Ullenhag (FP) te zijn. Hij gaf een ‘statement’/verklaring af bij het persbericht dat de lancering van deze tegemoetkomingen aan migranten aankondigde : “Werken loont” . Welke imbecielen zitten ook daar in de regering? Wat moeten de Zweden van zo’n maatregel annex slogan nu wel denken? Of zijn ze zo murw geïndoctrineerd door de linkse Olaf Palme schooltjes? Vikings zonder ballen zijn dan maar gedoemd tot uitsterven.
Er is helaas nog maar een kleine groep Zweden die groot onheil wil voorkomen en die volgende pamfletten verspreid. Hopelijk voor de Zweden komt er een ommekeer.

swedenresistancerevised-vi

Geen opmerkingen: