Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 februari 2014

Zoek de miljoenen !De NMBS is 225 miljoen Euro kwijt! Onverklaarbare schulden zo wordt dat genoemd. Maar als er onverklaarbare schulden zijn, aan wie is deze gigantische som verschuldigd? Waardoor is dit nooit eerder opgemerkt? Men weet het niet, nog niet, wordt geopperd. Hoezo?!
Verbaast iemand dat? Een miljardenbedrijf geleid door bonden en politieke figuren met miljarden belastinggeld, dat is om problemen vragen. De ideale vetpot om te likken. Natuurlijk zal iedereen weer doen alsof hij haas heet en nergens van weet.
Dan volgt het geijkte scenario. Dan krijgen we uitleg. Dan volgen de vragen om een parlementair onderzoek. Dan de afwijzing daarvan en krijgen we nog wat mistige uitleg. Dan wordt er gedreigd met processen wegens laster. Dan verliest iemand zijn hachje en wordt hij weggepromoveerd naar een andere baan voor bewezen diensten aan de partij. Dan krijgen de topambtenaren een grote bonus als zwijggeld. Dan kan het deksel op de doofpot. Waarna de domme Vlaming het vergeten is tegen de volgende verkiezingen.
Als dit gebeurt in een KMO dan gaat men er zonder opzeg meteen uit, wordt men vervolgd tot men geen rooie duit meer heeft, en vindt men nooit nog werk tenzij via het OCMW.  En de onderneming, die gaat failliet want de belastingen en de BBI halen de tent ondersteboven en leggen een boet op van meer dan 200%. KMO’s mogen niet rekenen op clementie en meevallers zoals het ACW.

Moeten we ons niet afvragen waarom de socialisten vooral altijd stonden te dringen om de controle over de NMBS te behouden? Heeft de verdwijning van dit geld te maken met het Fyra dossier, en raakte de put nu niet meer gevuld raakt? Waarom vond toevallig vorig jaar de de hervorming van de NMBS plaats en namen de ‘verdwijners’ elders genoegen met een veel lager salaris, en dat tegen de gekende mentaliteiten in? Waarom zegt Etienne Schoepen toevallig nu dat hij stopt met politiek? Door wie en hoe werd dit manco in de kassa ontdekt, en hoe wordt de klokkenluider beschermd? Waarom weet kameraad Cornu nog van niets? Wat zitten al die dikbetaalde bestuurders en directieleden daar te doen? Gaan de BBI / justitie dit zaakje eens onderzoeken of gaan ze wachten tot all bewijzen verdwenen zijn en er ondoorgrondelijke en goed ingestudeerde collusie plaatsvond? Of tot het dossier verjaard is, of kapot gaat aan de procedurefouten?

Stel ik te veel vragen? Nog niet genoeg! Nog niet alle vragen! De lezer mag aanvullen!? Sherlock Holmes volg het geld, ONS GELD, en je vindt de daders!
http://www.vandaag.be/binnenland/146468_heeft-nmbs-voor-225-miljoen-aan-onverklaarbare-schulden.html
http://justsickshit.com/wp-content/uploads/2008/12/metrolink-disaster-sick-shit.jpg

Geen opmerkingen: