Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 maart 2014

En de Nobelprijs voor de vrede gaat naar……(voorlopig toch)

Geplaatst op Nageltjes op  door
Ik was al na het zien van de eerste beelden van de opstand in Kiev en de eerste verslagen her en der op het internet, nog lang voor hun aantreden, tot de conclusie gekomen dat het nieuwe Oekraïnse regime minstens even corrupt is als het oude en gevaarlijker zelfs. De goed georganiseerde en geregisseerde gevechten en betogingen, de escalatiewijze, het sluw en berekend betrekken van fanatieke imperialistische leden van het EUSSR-’parlement’ als Verhofstadt, de met militaire preciesheid uitgevoerde aanvallen met molotovcocktails, en de vele provocaties naar de politie toe, inclusief het inzetten van scherpschutters, maakte dit niet meer tot een volksopstand maar een heuse militaire coup. Vergeten we ook niet de logistiek, de communicatie en de grote hoeveelheden geld die daarvoor nodig zijn en ergens vandaan moesten komen. De EUSSR en Kathleen Ashton waren ervan op de hoogte dat er scherpschutters huurmoordenaars waren ingezet die de opdracht hadden langs beide zijden doden te maken. Ze waren ook geïnformeerd en gewaarschuwd over het maffieuze allooi van de leden  nieuwe junta. Dit mag blijken uit een uitgelekt telefoongesprek (hieronder) dat Ashton had.

Een echte burgeroorlog is vermeden toen Poetin meteen ingreep, omdat anders de vele etnische Russen zich bedreigd hadden gevoeld, dit een oncontroleerbare tegenreactie had geïnduceerd, met uiteindelijk een burgeroorlog van Oost tegen West als gevolg. Door het ingrijpen van Poetin waren de Russen gerustgesteld, en de Oekraïners in Kiev op ijs gezet. Dat de EUSSR en de NAVO niet zou tussenbeide komen wisten de Russen. Nauwelijks een kat onder de inwoners zou de controle over de Krim betwisten, Ik ben er zeker van dat Poetin liever niet had ingegrepen, de Krim niet niet wou laten annexeren maar bij Oekraïne. Maar hij had nu geen keuze meer, en niet alleen om militair- strategisch belang. Had hij het niet gedaan dan was dit op een bloedige burgeroorlog uitgedraaid die de EUSSR en de NAVO ook niet hadden kunnen stoppen. Ik ben er vrij zeker van dat Poetin ook geen verdere stappen zal zetten en de soevereiniteit van Oekraïne zal respecteren als de Oekraïners snel en vreedzaam verder gaan met het organiseren van ‘democratische’  verkiezingen. Zoals dat daar al jaren plaatsvindt zal verkiezingsfraude deze ‘democratie’ blijven kleuren en bepalen.
Tja, wij weten hoe dat er aan toe gaat. Wij hebben ook een gemanipuleerde democratie die een ganse partij uitsluit en saboteert met alle middelen. ‘Wettelijke’, via processen geleid door politiek benoemde rechters, en alle andere middelen.
Heeft de USA met haar Nobelprijswinnaar voor de vrede, de islamitische Keniaan Barrack Hoessein Obama, een morele grond om tegen de acties van Poetin  te protesteren? Afgezien van hun recente militaire interventies in de halve wereld om hun belangen te verdedigen, vergeten we best ook niet hun bezetting van Granada, Varkensbaai, de omverwerping van hun vijandig gezinde regimes in Zuid Amerika die ze als hun speeltuin beschouwen. Hierbij de eliminatie ‘gevaarlijke’ kopstukken niet schuwend. Ook al vinden we misschien hun optreden af en toe gepast, het blijft in weze een ingrijpen in binnenlandse aangelegenheden en je reinste oorlogsvering. De USA kan dus aar beter geen grote bek opzetten. De Fransen en de Britten evenmin trouwens.

Dus, als de criteria voor het bekomen van een Nobelprijs voor de Vrede gelijk gehanteerd worden dan is de winnaar dit jaar, voorlopig toch: Vladimir Poetin.

Nu, er is een kantje aan deze Oekraïnse revolutie dat gevaarlijk is voor ons Vlamingen.

Stel je voor dat Vlaanderen de onafhankelijkheid uitroept, dan voelt Frankrijk zich misschien geroepen om de Franstaligen te komen ondersteunen door de bezetting en annexering van Brussel en de faciliteitengemeenten. Kunnen we dan nog zeggen dat dit niet mag? Zullen dan Van Rompuy briesend op TV komen verklaren dat dit in strijd is met het internationaal recht en daarmee de onafhankelijkheid van Vlaanderen steunen en de Fransen veroordelen? Politiek en geschiedenis hebben vele gezichten.

Geen opmerkingen: