Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 maart 2014

Tussen de regels: minstens een geplande terreuraanval op de sociale zekerheid mislukt.

Geplaatst op Nageltjes.be op door

De 19-jarige Iraniër Pouria Nour Mohammad Mehrdad reisde met een Oostenrijks paspoort dat eerder in Thailand gestolen werd. Hij wou naar Duitsland reizen om daar asiel aan te vragen. De man wilde vanuit Iran, via Kuala Lumpur, via Peking en Amsterdam, naar Frankfurt vliegen ! Maar dat is niet verdacht.

19-jarige Iraniër op vermiste vliegtuig

Dat criminele circuit dat gestolen paspoorten van de ene kant van de wereld naar de andere brengt en verhandelt, die ganse trafiek die de ‘ocharme’ asielzoekers(?) ‘ondergaan’ om hier te komen profiteren van de sociale voorzieningen, daar blijkt geen politie, geen journalist, geen politicus over te zijn gevallen. Ook niet waar een 19-jarige Iraniër het geld vandaan haalt om die trafikanten te betalen, om de vliegtuigtickets te betalen naar bestemmingen waar de gewone werkende Jan en Mie Modaal in hun ganse leven nooit zullen komen omdat ze via hun belastingen al die asielzoekers hier een beter leven, een leefloon, onderwijs en een sociale woning moeten geven, een woning die beter en moderner is ingericht dan de oude werkmanshuisjes waar ze 25 jaar zelf voor moesten afdokken, nog te zwijgen van de levenslange belasting op kadastraal inkomen enz….
Ook  niemand vroeg zich af wat die moslim-knul hier echt kwam doen, want iemand met zo veel geld zo goed voorbereid, die heeft een plan waarmee hij dat gaat terugverdienen.
Hoeveel komen er zo alle dagen binnen? Wie financiert dit en waarom? Waarom zijn de politie, politiek en justitie onbekwaam, ja  misdadig onwillend jegens de burgers die hun salaris betalen, om ons hiertegen te beschermen, om die trafiek te stoppen?
Op dit verongelukte (?) vliegtuig zaten er naar verluidt zo 4 met valse paspoorten, waarvan er een met een Italiaans paspoort.
Maar nee, er is niets aan de hand, alles kaat koet, want dit kwam niet op TV, het stond niet in de krant, geen journalist had het door, en de politie lag te slapen.
Maar niettegenstaande alle feiten hierboven vermeld, alle voorgaande ervaringen met terroristen, konden ze al wel haastig meedelen en geruststellen dat deze Iraniër geen banden zou hebben met een terroristische organisatie. ( zou hebben! Dat betekent niet: zeker)
De taqiyya-bende zal het de naïeve kuffar eerlijk hebben verteld.
Over deze geplande terreuraanval op de sociale zekerheid moeten we ons geen zorgen meer maken, want deze en mogelijk andere terroristen zijn dood.
Wat is er aan de hand met dat vliegtuig? Sommige krantenartikels suggereerden een botsing met een vlucht vogels?!?! Hallo? Op die afstand van de plaats van opstijgen vliegen jets rond 10.000 meter hoog. Daar vliegen geen vogels meer!
Enkele mensen met kennis van luchtvaart hadden inzagen in de radarbeelden en kwamen tot enkele merkwaardige vaststellingen.

)
Wordt vervolgd, of gaat in de doofpot.

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1551354/19-jarige-met-gestolen-paspoort-op-vermiste-boeing-is-geen-terrorist.aspx

Geen opmerkingen: