Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 maart 2014

Van mij verdient ze een burka

De nooit en door niemand verkozen vrouw, die EUSSR minister van 'buitenlandse zaken' werd, maar die zich wel democraat noemt. Van mij verdient ze een burka.

The never and by no one elected woman that became nevertheless 'minister of Foreign Affairs' of the EUSSR, and that calls herself a democrat. From me she deserves to wear the burqa.

Van mij verdient ze een burka

De nooit en door niemand verkozen vrouw, die EUSSR minister van ‘buitenlandse zaken’ werd, maar die zich wel democraat noemt. Van mij verdient ze een burka.The never and by no one elected woman that became nevertheless ‘minister of Foreign Affairs’ of the EUSSR, and that calls herself a democrat. From me she deserves to wear the burqa.
Zo achterlijk zijn die niet. Kijk maar eens naar hun salaris, hun privileges, hun voorkennis, hun bezit. Zij dragen daarvoor die sjaal maar even en verkopen onze vrijheden en verworvenheden, en zorgen ervoor dat wij alles ondergaan en er tussen moeten leven en overleven.Foto: Sharing or shariang "our European values", that's the question, Catherine Ashton. Ondertussen wonen zij in villa’s en kastelen op grote domeinen, ver weg van het gepeupel. Vliegen ze in privéjets, logeren in 5+-sterren hotels; eten ze de meest goddelijke hapjes, dragen ze de chickste kleren, en lopen hun kinderen school in Eton en Genève in de beste scholen, incluis privé leerkrachten,ver weg van de toeristen, het gepeupel en de problemen. Dat alles gratis en op onze kosten. Het klootjesvolk dat dit  blijft tolereren verdient niet beter. We hebben de Lodewijken XIV vervangen door andere zonnekoninginnen en zonnekoningen. Een kutwijf? Ja, maar één met veel geld en macht. Zij doet straks die vod terug af. Er zijn er die er erger aan toe zijn en worden. Nietwaar beste vrienden?
Sharing or shariang “our European values”, that’s the question, Catherine Ashton.(dixit Frank Thevissen)
Sharing or shariang "our European values", that's the question, Catherine Ashton.(dixit Frank Thevissen)

Geen opmerkingen: