Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 maart 2017

Adders aan onze borst


Geplaatst op Nageltjes.be op 22/03/2017 door 


Het kan en mag al niet dat er een instituut bestaat en wordt voortgezet als het CGKR/ UNIA. Het Stasicentrum dat geheel volgens extreem linkse visie werd opgericht door wijlen pater Johan Leman en sindsdien bevolkt wordt door autochtoon-vijandig personeel.
Opnieuw een mooi voorbeeld hiervan is Rachida Lamrabet die er als juriste werkt.
Zij presteerde het om tijdens een interview met Knack, naar aanleiding van een door haar met belastinggeld gemaakte kortfilm, te stellen dat het ‘Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy’.
Vraag ik mij af:
a) Aan welke madrassa studeerde zij sharia-recht? En indien zij (ook) hier studeerde: hoe het het kan dat zij een diploma rechten haalde ( ook op onze kosten), en wie gaf (geeft) er les aan onze universiteiten?
b) Vanuit welke achterlijke religieuze ideologie ze deze stelling opdiepte?
c) Hoe het kan dat ze, gezien deze uitspraak, thuis kan horen in ons Vlaanderen, zich zelfs tot de vrouwen mag rekenen?
d) Hoe kan het dat zo iemand voor het overbodige spionnencentrum UNIA mag werken, en ook daar betaald wordt met belastinggeld? Al is dat een retorische vraag, want er zit daar nest van zulke staatsgevaarlijke figuren. De adders die Vlamingen blijkbaar koesterden aan hun borst.
e) Wie rekruteerde haar en gaf haar de mogelijkheid om in ons gezicht te spuwen,en erger.
Deze vrouw die zo’n uitspraken doet, zou het land moeten worden uitgezet naar een van die islamitische prachtstaten waar haar uitspraken op applaus zullen worden onthaald, en waar zij haar verdere leven als een pinguïn mag rondlopen gedomineerd door mannen.
Geen auto meer, zelfs geen fiets. Achter een gordijn en de kookpotten, 10 kinderen baren en alle dagen een pakje slaag.
Ik gun het haar van harte, en wil haar reis naar haar paradijs zelfs sponsoren.
En nu buiten ! Geen belastinggeld meer voor deze kansenparel !
Rot toch op met jullie moslimidentiteit !

Vlamingen, Europeanen, denk na !
Welke adders koesterden wij aan onze borsten?

Hier, het artikel met foto van de adder uit dit multicul-verhaal

‘Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy’


'Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy'Rachida Lamrabet Foto: Katrijn Van Giel http://www.standaard.be/cnt/dmf20170321_02792157
Schrijfster Rachida Lamrabet, werkzaam als juriste bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, werkt voor een theaterproject van de Brusselse KVS aan een kortfilm waarin ze het recht verdedigt om een boerka te dragen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vraagt zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt.
In een interview met Knack vertelt Lamrabet over haar kortfilm Deburkanisation. Volgens Lamrabet is het boerkaverbod immers een verregaande inbreuk op de vrijheid en de privacy van vrouwen. Lamrabet benadrukt wel dat ze in eigen naam spreekt.
‘Een vrouw in boerka geeft het signaal dat haar lichaam privé is en dat ze onzichtbaar wil blijven voor de buitenwereld. Maar dat werkt op de buitenwereld als een rode lap op een stier: het is not done om je zo af te schermen. Door het boerkaverbod is het in België zelfs bij wet bepaald: vrouwen moeten zich laten zien’, aldus Lamrabet in Knack.

'Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy'

 Dat veel mensen de boerka als vrouwonvriendelijk zien, getuigt volgens de juriste van een paternalistische visie: ‘We moeten die arme vrouwen, die door hun mannen en hun godsdienst worden onderdrukt, van hun sluiers bevrijden!’ Ze moeten worden zoals westerse vrouwen, en dan is het goed.’
Dat is volgens Lamrabet nonsens. ‘Vrijheid kan zich op verschillende manieren uiten. Ook door er bewust voor te kiezen je lichaam niet te laten zien.’
Lamrabet stelt dat we moeten respecteren dat vrouwen met een boerka niet willen deelnemen aan de samenleving zolang die overtuiging andermans vrijheden niet in het gedrang brengt.
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vroeg zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt. Daarop antwoordde Unia dat Lamrabet in Knack in eigen naam spreekt. 
image_pdf

13 februari 2017

Frans in de klas wiskunde. Voor een hoger doel.

Veel kinderen kunnen al niet goed mee met wiskunde als dat in het Nederlands wordt gegeven, laat staan in een andere taal.
Zogezegd op vraag van de kinderen, dus nu in het Frans?

Sinds wanneer zouden kinderen daarover een spontane eigen wens uiten?
Het zal zoals met veel dingen zijn: het werd gesuggereerd door de leerkrachten, de school, en waarschijnlijk op aansturen van enkele ouders die misschien een tweetalige achtergrond hebben, of grote belgicistische gevoelens en in een streven dat belgië één blijft en het Frans aanzien wordt als de taal van de grote denkers, zoals wiskundigen.

Voor enkele kinderen die zeer intelligent zijn zou dat misschien wel kunnen en mogen in privé scholen, als het niet schadelijk is voor hun ontwikkeling.
Maar waarom per se in het Frans, en niet in het Russisch, het Fins of het Chinees?
Bovendien kunnen die talen beter aangeleerd worden dan de dode talen; Latijn of Grieks, die vooral voor de kerk en de religieuze sprookjesvertellers als belangrijk werden aanzien en voor de rekrutering van pastoors.
Waarom niet naschools, al dan niet in de plaats van het vak godsdienst, voor hen die dat zo belangrijk vinden als ballet, voetbal, de chiro bijvoorbeeld?

Zoveel jaren na Leuven Vlaams, merken we de verdringing van onze taal en onze cultuur. Sluipend, door alles wat beter zou zijn.
En waar kan men daarmee beter beginnen dan in de hoofden van de kinderen?

Gelukkig is er ook weerstand, maar slechts heel weinig, en die is dan nog zo te lezen van prakctische aard, als bvb de opleiding en omkadering van de leraren.

Zelfs voor het Arabisch (in het belang van de islam) werd en wordt gepleit door een groot deel van de inwoners. En hier spreek ik bewust over inwoners, en niet over Vlamingen, omdat het over een invasieve groep mensen en hun collaborateurs gaat.
Ze wonen hier wel maar zijn geen van ons.
Ze wilden niet, en ze zullen ook nooit integreren (op enkelen na), en zeker al omdat ze hier met zo velen zijn. ( Alle autochtone jongeren moeten zich bij een relatie of huwelijk verplicht bekeren tot de vooral islamitische allochtone godsdienst, zelfs de dochter van de minister van justitie, Koen Geens. De verraders. Dat zegt toch genoeg?)

Het wordt ons allemaal opgedrongen door mensen die wij zelfs niet kennen, die ons niet bevroegen, die beslisten wat goed voor ons was, en vooral wat goed was goed voor henzelf. .
En het erge is, dat er slechts weinigen zijn die zich daar zoals toen tegen verzetten.
De geesten moeten nu toch wel rijp zijn?

Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij

 Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij
Foto: Pierre HAVRENNE/PACHACAMAC
Leerkrachten willen graag in een andere taal dan het Nederlands lesgeven. Maar scholen zien dat om financiële redenen niet altijd zitten. Nochtans zijn jongeren wel vragende partij. Dat leert een bevraging bij twintig instellingen, leert het rapport maandag in zusterkrant De Standaard.
Momenteel bieden 61 scholen in Vlaanderen en Brussel een ‘CLIL-traject’ aan. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Eenvoudig uitgelegd: in plaats van in het Nederlands worden vakken in het Frans, het Engels of het Duits onderwezen. Vooral de uren geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde komen het meest in aanmerking.
Uit de bevraging van de Onderwijsinspectie blijkt dat zowel leerlingen, leerkrachten als directies immersieonderwijs hoog aanschrijven, en vooral de voordelen ervan inzien. Het systeem moet daarom ‘duurzaam uitdijen’ over heel Vlaanderen, aldus het rapport.
Gebrek aan ondersteuning
Behalve in het tragere lestempo - zeker in het begin - schuilt het grootste probleem in de ondersteuning van de leerkrachten, met name het gebrek aan ondersteuning. “Vanuit de Vlaamse overheid volgen maar weinig middelen om een dergelijke werking op poten te zetten. Scholen moeten het intern maar zien te regelen, door te schuiven met uren, personeel en lessen”, zegt Veronique Fricot, CLIL­-leraar in het Sint­-Lodewijkscollege van Brugge.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het CLIL een “succesverhaal” en koestert “dan ook de ambitie om het aanbod uit te breiden naar zo veel mogelijk onderwijsvormen”.

07 januari 2017

De echte huisvrouwen van ISIS.

The real housewives of ISIS. Eindelijk hadden er enkelen bij de BBC de moed zo'n filmpje te maken.
Alle vrouwenbewegingen, alle scholen, alle linkse mensenrechtenactivisten, alle Bekende Britten  en Europeanen, alle progressieve partijen en hun aanhang, haast alle film- documentaire- en programmamakers en artiesten met 'een mening' hebben het nooit nodig gevonden.
Maar nu: het ging tijd worden ! Nee, het is eigenlijk al te laat !
Als je de reacties op deze trailer leest, dan is dit duidelijk. Nog steeds is een groot deel van de bevolking in de waan dat het wel zal meevallen, dat godsdienst vrede is, een noodzaak zelfs. Dat IS niets met de islam te maken heeft, en we dus allemaal de koran eens moeten lezen. Dat dit filmpje alleen maar satire is, humor, niets meer. Dat het niet over de echte islam gaat?
Natuurlijk heeft in het VK iedereen, toch in de steden, een kennis, familielid of collega die de islam aanhangt en meehuilt met de wolven, zelfs wanneer blijkt dat ze zelf op hun menu staan. Daar waar wetenschappelijke visies in het onderwijs ooit de bovenhand kregen, blijkt nu dat het onderwijs uit politieke correctheid, uit pure lafheid, de laatste decennia faalt. .... en er is geen verbetering in zicht.
Ik had een visioen waarin ik op een gevleugeld paard tot allah vloog om te vragen wanneer het nu eindelijk ging afgelopen zijn met al die onzin?
Daarop antwoordde hij: "De dag dat iedereen mij komt bezoeken op een vliegend varken."
Omdat het nog 'wel eens voorkomt' dat zulke filmpjes verdwijnen nadat er voldoende werd gedreigd, of er iemand in een poco-kramp schiet, heb ik het voor de veiligheid gedownload. Helaas gaan daarbij de honderden reacties op Facebook verloren die aan de basis liggen van mijn reactie, mijn teleurstelling, mijn ergernis, mijn gelijk.
https://www.facebook.com/bbctwo/videos/1080140528761781/ 
video