Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 maart 2007

Deurwaarders

Dit is een onderwerp dat mij al lang bezighoudt. De kaste van ongenaakbare, ongecontroleerde halfgoden waartoe ook de deurwaarder behoren.
Nu verscheen er een korte post bij de lezersbrieven op de website van het Nieuwsblad die over deurwaarders handelde. Als ze die titel dragen dan lees ik ze altijd, zelfs al zijn ze kort.
Ik zou erg graag een verzameling ervaringen van mensen met deurwaarders aanleggen waaruit wel zou blijken dat deze, meestal in dure auto's rondrijdende figuren, gestandardiseerde exploten afleveren in minder tijd dan een postbode, doch betaald als een vorst.
In deze tijden zijn er weinig zelfstandigenberoepen die zo goed floreren als de deurwaarder, naast die van curator, advocaat, gerechtelijk expert en begrafenisondernemer.Al is die laatste onderworpen aan economische concurrentie, en nog graag gezien in het dorp.
Ik wou zo wel eens te weten komen waarom iemand voor het vak van deurwaarder kiest, want het kan nooit een prettig beroep zijn dacht ik zo, maar ook of er een van vader op zoon traditie bestaat. Een deurwaarderdynastie dus.
Welke praktijken, legale en niet legale , welke intimidatie en pesterijen gebruiken de deurwaarders nu eigenllijk waardoor ze voor hyena's of jakhalzen of gieren worden benoemd, en hun naam zonder enige achting uitgesproken wordt in tegenstelling tot de dokter.
Daar waar vroeger het zelden voorkwam dat iemand in aanraking kwam met een deurwaarder, kan men nu wel zeggen dat vrjwel iedereen er al eentje over de vloer heeft gehad.
Wie kent de grenzen van die deurwaarders hun macht, wie kent zijn eigen verzet en verdedigingsmogelijkheden? Wat verdienen die nu eigenlijk daarmee, en moeten die zoals ondernemingen geen publieke blansen neerleggen? Of zouden ze dat niet moeten?
Vanaf nu ga ik hier op deze blog continu onderzoek en bevindingen bijeenbrengen.
Veel te lange tijd een is dit een taboe onderwerp gebleven en niemand lijkt daarover graag te praten want het verhaal is vaak zeer emotioneel persoonlijk en gevoelig en men schaamt zich ook voor wat er is gebeurt. Ook is men bang voor de macht van de deurwaarder omdat er nog veel van zijn goede wil afhangt en het altijd nog erger kan als men problemen heeft. Op die schaamte en angst het nog erger te maken is het taboe gebaseerd, en daarom hebben deurwaarders al sinds mensenheugenis hun gang kunnen gaan.
Bovendien kosten gerechtelijke procedures en verzetten veel geld. En aan dat geld ontbreekt het nu vaak in dat soort situaties om wat te ondernemen, en weet vrijwel niemand waar men met zijn klachten terecht kan. Dat weten deurwaarders maar al te goed.

Ik richt bij deze een oproep aan iedereen die hierover iets te melden of bij te dragen heeft.
U kunt uw ei kwijt in de commentaar onderaan deze blog door te klikken op "comments"
Interessant zijn ook bestaande bewijzen en onafhankelijke getuigenissen.
Mocht de informatie relevant blijken dan hoop ik die gebundelde informatie in handen te kunnen geven van de bevoegde juridische en politieke instanties om adequaat en snel te reageren.

Ziehier de post in de lezersbrieven van de website van het Nieuwblad en mijn reactie erop:
Deurwaarders
De socialisten gaan dan toch, op het einde van de rit, nog iets goed proberen te doen, namelijk de deurwaarders- de hyena's van de maatschappij - aan banden leggen. Dit is eens wat anders dan steeds de gewone burgers te beperken in hun vrijheid, nietwaar Johan?.
hugo bellen


Dat wordt tijd
Voor zover ik mij herinner was dit reeds eerder een voorstel van het Vlaams Belang!
Als dit waar is, is dit inderdaad eens een goede maatregel, want zeer vele deurwaarders voelen zich oppermachtig, gedragen zich zeer arrogant en worden nauwelijks, zelfs helemaal niet gecontroleerd. Men moet natuurlijk daarmee oppassen niet af te glijden naar een wetteloze maatschappij waar geen enkel vonnis nog kan worden uitgevoerd. Wel moet er dringend meer werk worden gemaakt van mediatie, en is een grotere rol voor een vrederechter en eventueel een begeleider weggelegd. Er moet ook naar haalbare oplossingen voor alle partijen worden gestreefd.
Ze mogen dit snel invoeren, maar ze mogen er geen haastwerk en verkiezingsstunt van maken enkel gericht op hun achterban van asielzoekers, migranten en dubieuze figuren.
Dus ook voor zelfstandigen/handelaars en alle werknemers.
Dat te pas en onpas gebruikte inbreken met slotenmaker en politie moet zeker beter gecontroleerd worden.
Ook moet er een strenge controle komen op de aangerekende kosten, de in beslag genomen gelden en het beheer van de rekeningen, en vooral niet te vergeten: de openbare verkopen. Wat dit laatste betreft zou er op een rechtvaardige prijs moeten worden toegezien en combines en louche afspraakjes onmogelijk maken, en die zijn er nu nog bij de vleet. Ook moeten de tarieven duidelijk, eenvoudig en eenvormig zij en publiek gekend en eenvoudig controleerbaar bvb via internet. Bovendien moet er een onafhankelijk orgaan komen voor klachten, controle en sanctionering.
Hetzelfde zouden ze ook nog mogen doen met curatoren die ook vaak hun macht en aanstelling misbruiken.


Over afgunst en profiteren, en van de gans met het gouden ei

Ik kon niet nalaten te reageren op een post van en zekere Luc Platteau bij de lezersbrieven van de krant het Nieuwsblad op de website van deze krant.

Betalen
Vandaag gelezen in uw krant:het instituut voor de nationale rekeningen bevestigt de stijging van de bedrijfswinsten en van de inkomens van de zelfstandigen ten koste van de loontrekkenden die NIET profiteren van de groei van de economie.wie betaalt hier de rekening???
Luc Platteau


Niemand houdt u tegen
Om ook een bedrijfje te beginnen en veel geld te gaan verdienen. Een BTW nummer aanvragen kost niet veel. Voor schilder of klusjesman metser heb je niet veel investeringen nodig, en misschien wil je nog wat werkgelegenheid creëren. Zelfs eens de kar trekken voor diegenen die er opzitten, in plaats van altijd vol afgunst te kijken naar hen die wel iets ondernemen.
Eigenlijk moest je blij zijn, want een arme werkgever kan ook zijn personeel niet goed betalen en hem is geen lang leven beschoren.
Tijd dat u nadenkt door wie u werk heeft en van wie u het geld ontvangt. Of u het krijgt van uw baas of van de stempelkas, de pensioenen, het kon allemaal alleen gegenereerd worden in de bedrijven die dank zij ondernemers werden opgericht.
Een bedrijf dat veel winst maakt betaalt ook veel belastingen aan de staat, en de staat dat bent u toch?
Stel je maar eens voor dat ondernemers, waarvan jullie vonden dat ze al genoeg geld hadden verdiend, gewoon zouden stoppen, of gewoon al die rijke bastaards hun leven en hun inspanningen wat moeilijker zou maken en wegpesten !
Handen uit de mouwen zou ik zeggen en wordt ook werkgever! Als je slaagt, indien je dit aan zou kunnen, indien je intelligent genoeg bent, hard en lang werkt, verstandig omspringt met middelen, anderen kunt overtuigen, geduld uitoefent, geluk hebt met je personeel, met de wetgever, enz..., dan zal ik er als eerste staan om te applaudisseren,  ook, en vooral als je daar nog veel geld mee verdiende.
Nooit zullen mensen bedrijven oprichten om werkgelegenheid te creëren of om het uit te delen. De kolchozen/sofkozen van het Sovjet of Mao systeem hebben nooit gefunctioneerd. Zo’n systeem leidt op vrij korte termijn pas tot verval, corruptie, armoede. Wat meer respect voor de ondernemers en positieve ingesteldheid en medewerking zou u wat verder kunnen helpen dan afgunst en tegenwerking.
Ik krijg bovendien een misselijk gevoel van het woord "profiteren" dat u gebruikt, wellicht kenmerkend voor uw misvormd denken en waaruit blijkt dat de communistische- en vakbondsdoctrine zijn vernietigend werk heeft gedaan.


Recht

het is maar normaal dat mensen die werkgelegenheid creeren door te investeren en zich tomeloos in te zetten recht hebben op een deel van de economische groei.niemand spreekt dat tegen,vergeet echter de loontrekkenden niet,ook zij zijn verantwoordelijk voor onze economische groei en hebben dus recht op een billijke deelname in die groei en dat is momenteel zeker het geval niet.
Luc Platteau


Tomeloos?Tomeloze inzet? Dat is wel wat overdreven niet?
Voor het geld dat men betaald wordt, wordt er ook verwacht dat er gewoon goed gepresteerd wordt, of is de norm die werkgevers mogen verwachten lager dan goed? En in België worden de mensen goed betaald, veel beter dan elders in de wereld. Iedereen kan hier ook zijn lot verbeteren,door bij studeren, constructief meedenken en werken met de werkgever, een handeltje, zelf te klussen, een andere baan te zoeken ....
Als men dit oprecht en lang genoeg volhoudt oogst men ook de vruchten.
Het is helaas (vaak door de vakbonden met collectieve overeenkomsten) dat de grootste plantrekker in het bedrijf een even groot salaris en opslag krijgen als de hardwerkende meedenkende collega. Een werkgever in een KMO kan dan nog wel iets meer flexibiliteit aan de dag leggen in de beloning van goed werk; in een grote onderneming wordt dat steeds moeilijker gemaakt.
Voor een ondernemer is het duidelijk wie hij het liefste heeft en wie hij het liefst iets meer zou betalen of eens een premie zou willen geven.

Denk maar eens na hoe jij dit zelf zou doen mocht jij een werkgever zijn, met jouw geld, en het geld van de bank, jouw risico, risico van leverancier en klant, en dat van je gezin, en het werk en de toekomst van al die mensen die in uw bedrijf werken, en aan alle aandeelhouders groot of klein die in het bedrijf geloofden en erin geïnvesteerd hebben en sowieso een goed rendement mogen verwachten?
Als u wilt deelnemen in de winst moet u aandelen kopen, participeren, maar ook het risico willen lopen. Ook het risico dat morgen de vakbond uw bedrijf weeral eens plat legt.

Recht?
alleen maar als ...
die billijke deelname een tijdelijke en eenmalige premie zou zijn gebaseerd op een deel van de winst, en geen verworven recht wordt zodat die premies wegvallen wanneer er verlies wordt gemaakt. En indien dit mogelijk zou zijn , dan nog:
Een dergelijke winstpremie kan ook alleen maar voor het goed presterende filiaal om te voorkomen dat een verlieslatend slecht meewerkend filiaal mee eet van de premies verdiend door het goed functionerende filiaal.
Stel: een Pools filiaal maakt verlies, en het Belgische maakt winst, en een Braziliaans maakt de meeste winst. Dan zouden alleen de Belgische delen in de winst, en nog meer de Braziliaanse. Maar de Polen: zouden die dan moeten inleveren?
Stel nu dat een onderneming in haar Belgische filialen geld verliest, en het er misschien niet meer naar uitziet dat dit nog goed komt. Denkt U dat het dan normaal is dat er een winstpremie ook verdeeld wordt onder de werknemers van het Belgische bedrijf, en dat de Brazilianen en Polen dat graag zouden hebben?
(In de plaats daarvan kan men ook een bedrijf bekijken met filialen in West Vlaanderen, Brussel en Charleroi, maar het principe blijft hetzelfde.)
En wat met verliezen? Zou er dan ook een negatieve premie mogen komen indien het bedrijf verlieslatend is en niet goed functioneert ?
En dan vooral nog te denken aan de reactie van de aandeelhouders, die het aandeel van een onderneming van de hand doen en de waarde ervan doen dalen omdat ze niet tevreden zijn met zulke premies?
Dacht U dat dit gedrag enkel weggelegd is voor de superrijken? Dan moet u eens wat vaker naar de bank gaan. Daar staan veel meer dan u denkt ook heel gewone mensen zaakjes te doen met aandelen of fondsen gekoppeld aan aandelen.
Wat doen de gewone mensen dan met hun aandelen als het minder goed gaat? De aandelen houden en de werknemers steunen uit solidariteit en er bovendien nog een paar meer kopen? Of ze als een hete aardappel van de hand doen, en ze vervangen door winstgevende aandelen van een bedrijf in Brazilië of Polen?
Hoe beheert u uw spaargeld, of zou u het beheren mocht u het hebben?
Juist ja, het is een natuurwet. De kleine sardien is gelijk aan de grote walvis in hun gedrag en reflex.
Koop dus aandelen met uw spaargeld en wordt ook rijk. Ik wens het u van harte toe.

30 maart 2007

Werknemers bestolen door de vakbonden

Zijn de socialisten en vakbonden er wel voor de mensen?
Met medeweten van de SPA minister Van Velthoven bestelen de vakbonden de niet gesyndikeerde arbeider minimaal 300 € per jaar. Het betreft onrechtmatig achterhouden van premies van 168 fondsen voor bestaanszekerheid. Zowel ABVV als ACV maken zich daar al jaren schuldig aan en enkel over de laatste vijf jaar zou dat al over honderden miljoenen Euro’s, en het is al veel langer bezig. Hoeveel is er naar obscure doelen, oorlogskassa's en zwartgeld circuits versast.
Het moet gedaan zijn met vakbonden die uitbetalingen doen van werklozensteun en premies allerhande en daar misbruik van maken. Afschaffen die corrupte handel, weg al die caviaarsocialisten en partijbonzen die teren op het volk dat ze beliegen. Die wel varen dank zij de miserie van hun achterban, en dat ze in stand willen houden. Welke vakbond heeft er al één baan gecreëerd, een bedrijf dat wil vertrekken en afbouwen kunnen tegenhouden? Het tegendeel is zelfs waar. Dringend een ander systeem, een van co-existentie en symbiose van werknemers en werkgevers, weg van de oubollige vakbonden uit de vervlogen dagen van 1 mei en Rerum novarum.
Helmut Kohl zei ooit: "Het is nog veel makkelijker een hond voorbij een berg worsten te krijgen dan een socialist voorbij een berg geld."
En gelijk heeft hij weer al eens. Hoe dikwijls is dit gezegde al niet bewaarheid?

Incompetente rebusprutsers


De haast waarmee men een nieuw verkeersbord voor vrachtwagens heeft ingevoerd doet me vermoeden dat een politiek doelpunt moest gescoord worden door de SPA ministers van verkeer ( Landuyt) en immobiliteit ( Van Brempt) zo net voor de verkiezingen. Wat blijkt; al die "slimme" en vetbetaalde "specialisten" en politici hadden de rebus verkeerd geschreven ha ha ha ! Als zij al niet een rebus van de eerste keer juist kunnen schrijven, wat zegt dat dan over die grote leiders met een universitair diploma, en wat mag men dan verwachten van de chauffeurs die dit voor hun wielen geworpen krijgen?
Men verwacht van die mensen dat het goede puzzelaars en rebuslezers zijn. De vele buitenlandse chauffeurs begrijpen er vaak niets meer van.
Om de haverklap duiken er nieuwe pictogrammen en afkortingen op.
Bij het bos verkeerspalen komt er weer eentje bij, en ze zijn dus zoals blijkt niet steeds tijdig en juist interpreteerbaar, zoals dit het geval is voor meerdere signalisaties en verkeerstoestanden.
Bovendien gaan we (volgens de Europese gedachte?) in de richting van elk landje zijn eigen standje, elke minister zijn eigen bordje en wetje.
Incompetente prutsers noem ik dat.

Wat moet ik doen?

Een paar huizen voorbij ons heeft iemand een tijd geleden een huis gekocht dat alhoewel ca 30 jaar oud, zich in vrij slechte toestand bevond.
We kenden de vroegere eigenaars, die ook een bezoek van tante Kaat hadden kunnen gebruiken, en wisten ook dat een koper heel veel werk zou hebben.
Nu ben ik eens een kijkje gaan nemen om te zien hoe de werken vorderen, en wat blijkt een flink aantal buitenlandse zwartwerker zijn er bezig het huis te verbouwen. Ze doken allemaal in paniek weg toen ik er aanklopte, terwijl ik er wat Oost Europese hoorde. Nadien bleek een auto de illegale zwartwerkers te komen afzetten en ophalen, en soms blijven ze er ook slapen.
De auto rijdt dan even verder om te zien of de kust veilig is , keert an terug en dropt de mannen.
Wat zou ik doen? dit aangeven bij de politie de RVA, of niets doen?
Als ik het meld ben ik een verrader en misschien wel racist in de ogen van de de groen linksen, aan de andere kant stelen ze het werk van de eigen aannemers en bevolking, en bestelen ze ons sociaal zekerheidssysteem.
Ook zou het kunnen dat dit voorgoed mijn relatie met de nieuwe buren zou verknoeien.
Ik kan natuurlijk ook zwijgen en eventueel later ook eens gebruik maken van de illegale zwarte werkkrachten, wat mij wat zou opleveren, want ik heb er wel genoeg van door de overheid en regering belast en bedrogen te worden. En eigenlijk werken deze mensen nog voor hun geld wat van de andere vreemdelingen in dit land vaak niet kan gezegd worden.
Mijn gezond verstand zegt stop de illegalen, en de immigratie en doe de deur dicht voor het te laat is.
Als dat onverdraagzaam is en niet multicultureel, als dat een eigen volk eerst mentaliteit is, dan weze dat maar zo.
Gelijke kansen beleid is blijkbaar niet voor de Vlamingen ( Belgen) want wij werken al eeuwen en betalen belastingen, terwijl dat van een groot deel nieuwe burgers en mensen niet wordt geëist.
Men kent het probleem, men weet van illegalen en onterechte asielzoekers maar men doet niets of veel te weinig en laat verder verkankeren.

Nooit meer Flahaut.

Eindelijk vandaag 29/3/07 actie en drama in de Kamer.
Weeral uitstekende interpellatie van Gerolf Annemans, maar dat zijn we van hem gewoon; en altijd met een beetje flair en humor. Dat doet de anderen vaak hun haren rechtstaan.
Niet alleen werd daarna de SPa minister van Velthoven op uitstekende wijze geinterpelleerd door het Vlaams Belang kamerlid Guy D'haeseleer over de fraude door de vakbonden, maar ontsond er ook een rel over de weeral niet aanwezige PS minister André Flahaut.

Die was hofnar aan 't spelen in Zeebrugge aan de zijde van koningin Fabiola.
Diit inspireerde mij in het maken van de volgende cartoon:20 maart 2007

In de sahara tussen de kamelen.


De bedriegers zijn in Marokko een nep verdrag gaan afsluiten, want Marokkanen zonder Belgische banden zijn er hier niet te vinden, want dat is een interpretabel criterium.
60.000 gevangen zou Marokko tellen. Dat is nog 6 keer meer dan hier voor een bevolking die 2,5 keer zo groot is!
Kwade tongen zien daarin, samen met de criminaliteitsstatistieken in West-Europa, het bewijs dat Marokkanen dus wel veel meer crimineel gedrag vertonen.
Gingen ze daar met een hele bende en de regimepers in hun kielzog daar wat show verkopen en Madame Onckelinckx was zo blij dat ze van de islamitische minister een hand kreeg dat ze die heel enthousiast nog eens schudde als dank voor zoveel erkenning.
Wie gaat eens bijhouden welke criminelen als eerste zullen vertrekken en welke diegenen zijn die we naar hier zullen halen.
Men sprak van Belgen, maar het kunnen ook Marokkaanse Belgen zijn die dus banden hebben met Belgie.
Het wordt tijd dat het parlement en de journalisten dit durven gaan opvolgen om te zien wat daarvan in de praktijk zal terecht komen.
Een betere oplossing is de afschaffing van de dubbele nationaliteit dwingend te maken, dan heb je al heel wat dubbelzinnigheden en loyauteitsvragen minder.
En hebben onze ministers daar ook vragen gesteld over het vele geld en de huizen die daar van Marokkaanse Belgen geparkeerd staan, en waarop in tegenstelling tot Belgen met een tweede verblijf, geen belastingen wordt betaald in België. Voor de Marokkaanse overheid is dat alles immers van Marokkanen en bestaan Marokkaanse Belgen niet!
Zullen ze daar in Marokko nogal verbaasd gelachen hebben met zo een grote delegatie excellenties die elkaar vliegen proberen af te vangen met een nepverdrag. We konden ze even missen, want we hebben hebben er van dat soort in België met hopen.
Dit landje met de bevolking van een grote stad kampt met politieke obesitas.
Wij hebben te veel koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. Te veel regeringen (6), ministers en staatssecretarissen (68), parlementsleden (ca 500), gouverneurs (11) en vice-gouverneurs (11), deputés (100), burgemeesters (650)…. Te veel zelfbenoemde of politiek benoemde specialisten en experten die er geen zijn. Te veel instituten, overheids-vzw-tjes, Intercommunales, overheidsdiensten, ….. die helemaal geen verschil maken moesten ze worden afgeslankt of afgeschaft.

Iemand vergeleek laatst Guy Verhofstadt met Comical Ali. U weet wel die woordvoerder van Sadam Hoessein die bleef beweren dat het goed ging in Irak en hun leger aan de winnende hand was, terwijl op de achtergrond de raketten insloegen en de rookpluimen opstegen boven Bagdad. Naast Comical Ali stonden er ook vaak regimebroeders, die bij die fantastische uitspraken mee ja stonden te knikken.

Verhofstadt kijkt al nerveus uit naar een ersatzbaantje. Europa is de vlucht vooruit. Wellicht als Europese milieupaus, of moet hij in de oppositiezetel wachten tot de volgende Europese verkiezingen? Zijn recente geslijm met Europese leiders en BW’s (Bekende Wereldfiguren) moeten deze vluchtroute helpen voorbereiden.
Het zwarte gat is zeker ook een waarschijnlijk scenario want Europa en België verdienen niet bestuurd of vertegenwoordigd te worden door een leugenachtig politiek beest, een Europese Comical Ali. En van Ali hebben we nooit meer gehoord.
Hij werd verzwolgen door de woestijn, verteerd door de stilte, vergeten door iedereen, behalve wanneer er moet gelachen worden. Misschien hadden ze Verhofstad en zijn ploeg daar in Marokko kunnen begeleiden naar de nabije woestijn in de hoop dat ze daar ook verdwenen. http://agriffon.blogspot.com/

10.000 gevangenen en de grootste dieven lopen los !

Bijna alle dagen worden de burgers van dit land straffeloos en flagrant bestolen.
De dieven blijven loslopen, en worden nooit gestraft. Meer nog ze zijn onschendbaar.
Komt dit omdat de mensen blind zijn of gevoelloos geworden voor zoveel oplichterij en bedrog?
Wanneer eens een reusachtige betoging met als slogan: “ Nee, wij dokken niet meer af!!”
De ingehuurde Al Gore kwam Verhofstadt, slecht geacteerd en “overdone” wat ondersteunen. Zodanig zelfs dat de premier er echt ongemakkelijk van werd bij zoveel lof, omdat het doorzichtig gênant en inconveniant was.
Dat heb je wanneer je de ex vicepresident uitnodigt in plaats van de ex president
Clinton omdat de kassa wellicht niet verder reikte.
Wie krijgen we de volgende keer? Martha Stuart (?), al heb ik gehoord dat zij geen loftrompet kan spelen, maar daar krijgen we tijdens de uitzending wel een cadeautje. Of Oprah Winfrey misschien (?), dat lijkt bovendien wat multicultureel.
Of wat dacht je van Stephen Spielberg en Liam Nielssen om ons over de gevaren van rechts te wijzen.
Liefst had hij het hele Hollywoodcircus, Walt Disney en de “make believe” bende naar hier gehaald, maar zijn budget te klein, en de relaties van Slangen te zwak.
Wat kan men allemaal al niet aantonen of suggereren met goed gemonteerde beelden, gemanipuleerde foto’s, en een scenario met climax ondersteund door juist gekozen meeslepende muziek en goed gedeclameerde verhalen. Verhofstadt en co en de SP.a waren danig onder de indruk van de Al Gore film, waarmee hij straks nog een Nobelprijs voor de vrede denkt te halen, dat ze die direct als alibi en voorbeeld gingen gebruiken. De SP-a bouwt er vrijwel zijn hele boodschap en verkiezingscampagne rond. Hiermee komt zoon Tobback meer in de belangstelling, en Freya ziet een begrotingsreddende engel in haar visioen.
Maar onverwacht wat tegenwind, want zelfs de groenen en de milieuorganisaties zijn het er over eens dat de laatste verpakkingsbelasting een pak-de-poen show is bedoeld om de bodemloze put van de schatkist te vullen. Immers recycleert dit land als geen één, en is het een druppel in de oceaan van vervuiling die China, India en Rusland produceren. Bovendien is elk verpakkingsmateriaal van plastic niet zomaar overbodig, niet milieuonvriendelijk, onrecycleerbaar of onafbreekbaar. Het mag ons niet verbazen dat pol-en-soccers, juristen en sociologen, waarvan het bij de overheid uitpuilt, het verschil niet kennen tussen de honderden plastics die worden toegepast, en niet enkel in de verpakkingsindustrie. Ik ken bijna niemand van de politici die technicus, ingenieur of master zijn in exacte wetenschappen als fysica, chemie, pharmaceutica mechanica of electronica en dit vak ook effectief succesvol hebben beoefend in een bedrijf of als ondernemer.
Geen mens die er iets op tegen heeft dat grondstoffen zuinig, efficiënt en met het minste, of zonder, milieueffect worden toegepast, maar het overheidsbeleid is vaak gebaseerd op technologische domheid, geïnspireerd door een bende politiek benoemde ja-knikkers.
Wie van de ministers begrijpt er iets van technologie, van energie, van echte industrie, behalve dan hoe men ze kan belasten?
In exacte wetenschappen kan men niet van één maal één drie maken. Daar blijft de brug hangen of valt ze. In niet exacte wetenschappen als politicologie, rechten, economie en sociologie kan men de zaken doen kloppen. Men prutst wat aan de regeltjes, of manipuleert wat statistieken door de juiste of de verkeerde vragen te stellen en het resultaat klopt.
Men verandert de wetgeving als het goed uitkomt, en zoekt of benoemt de juiste rechter om een gepaste uitspraak te bekomen.
In deze niet exacte materie zijn er minder integere wetenschappers bezig omdat die altijd een eigen mening en politieke voorkeur hebben. Het is een kwestie van interpretatie, en zo zullen voor bepaalde probleemstellingen er even veel wetenschappers te vinden zijn die iets kunnen beamen als kunnen tegenspreken. Neem nu boekhouding, dat is toch een kwestie van interpretatie, weging en beoordeling, en waarvan de regeltjes bijna wekelijks veranderen die
veelal multi-interpreteerbaar zijn en contesteerbaar.
Of neem nu de rechtspraak. Stel dat je zonder toelating een boom hebt omgezaagd, en je verschijnt daarna voor een groene rechter, dan weet je dat de straf toch hoger zal liggen dan bij een rechter die zich ook ergert aan de overhangende boom van één van zijn buren? En zo zijn er vele voorbeelden.
Natuurlijk heeft men met behulp van exacte vakken de niet exacte proberen te onderbouwen en geloofwaardig te laten overkomen. En het is waarschijnlijk, maar slechts nu en dan, dat een zekere wetmatigheid of mechanisme exact aangetoond kan worden, maar ook hier blijf ik voorzichtig en wantrouwig.

Moet onze industrie zo nodig nog eens gestraft worden bovenop de veel te hoge sociale bijdragen, de hoogste energie- en telecommunicatieprijzen, de meest absurde en voortdurend veranderende geldverslindende wetten en pestbelastingen, de hoogste milieunormen en kosten, de overal aanwezige ambtenarij, de aanzwellende papierberg enzovoort…

Ze maken alle industriële activiteit hier kapot, of helpen dit proces een handje, en vervangen dit door consultants die de ondernemer tevergeefs door het bos en moeras moeten loodsen.
Tja, als je dan als student een vak moet kiezen, dan kies je toch beter voor een vak waar je vaak jezelf er goed uit kunt lullen dan een vak waar je incompetentie en gebrekkige kennis meteen blijken.
Maar goed kunnen lullen, daarin zijn onze ministers en politici experts in. Ze hoeven zelfs niet kunnen rekenen om minister van begroting te worden.
Ze kunne geen lamp indraaien maar worden minister van energie, en ze worden minister van economie of arbeid zonder zelf één enkele economische daad te hebben gesteld, laat staan ooit te hebben moeten instaan voor één werknemer. En ga zo maar door.

En alsof dat nog niet genoeg is planten ze een bos verkeersborden en flitspalen, en creëren ze een slaafse en makke bende politieagenten die liever bonnetjes schrijven dan de echte dieven en criminelen te pakken die hier alle dagen, al dan niet,clandestien of legaal binnenkomen of reeds aanwezig zijn,en bompakketjes droppen tot in gerechtsgebouwen en brandbommen gooien naar politiecommissariaten.
De laatste smogsnelheidsreductie diende ook te kaderen in de milieucampagne maar pakt blijkbaar verkeerd uit, want de burger voelt weer de oplichter en dief in zijn zakken zitten. Hij weet dat dit een schijnmaatregel is zonder enige degelijke termijnvisie of afspraken, maar met een bijkomende onderliggende budgettaire bedoeling. Wie wordt met een boete van 50 tot 100€ het hardst getroffen, een gewone burger of de minister die onschendbaar is, een dik salaris heeft en nog verschillende bijbaantjes matst? Hij blijft wel met zijn 8-cilinder of zijn terreinwagen rijden,of neemt de helikopter.
Straks loopt dit land op wat uitzonderingen na, vol advocaten, straathoekwerkers, sociaal assistenten, en deurwaarders, boekhouders en politici, omdat er hier niets anders meer te doen valt, en er te veel mensen zijn met grote problemen.
Nadat die lui hun eigen landgenoten hebben gekannibaliseerd, kunnen we misschien deze know how exporteren als ervaringsdeskundigen.
De ratten verlaten dan wel terug het schip omdat er hier niets meer te krijgen valt.
Raadt eens wie echt bestolen wordt en bedrogen?
Raadt eens wie de grote pineut gaat zijn?
Juist ja, de gewone mensen van hier, de KMO en zelfstandige die geen advocaat, gerechtsdeurwaarders, politiekers of zo zijn, en die niet kunnen vluchten met hun centen naar Zwitserland of de Kaaimaneilanden.
Waarom vraag ik me, houden mensen zo hard vast aan die politici van paars of de CD&V die al zoveel jaren van ons zweet leven, en goed ook. Die hun baan vooral gebruiken om de mandaten en pensioenrechten op te stapelen, lucratieve zaakjes te doen met inside informatie hier of in het buitenland !
Misschien is het eigenbelang al zo vergroeid met de Spa de VLD en de CD&V
dat men niet meer durft kiezen voor het wegsnijden van de bloedzuigende tumors?
De “inconveniant truth” is, dat een te groot deel van de Vlamingen, in vergelijking met 1302 toch eerder lafaards zijn geworden, het hen alleszins aan durf ontbreekt, maar ik hoop dat ze het bedrog nog wel tijdig zullen doorzien.
Wanneer een mars tegen de georganiseerde leugen, tegen de desinformatie, tegen de verkleutering, tegen de dictatuur van politiekers, juristen en pennenlikkers, en voor de Vlaamse vrijheid en zelfbestemming.
Brult de Vlaamse Leeuw 10 juni nog eens nog of is het nog slechts de karikatuur Loeki?

19 maart 2007

De mesthoop van de regering Verhofstadt.


De mesthoop van de regering Verhofstadt wacht nu op de mestkevers om de hoop op te ruimen.


Gelukkig maar zijn er mestkevers in de

Stel je voor: je bent een fabrikant van, of handelaar in verpakkingsmateriaal.

Het zal je maar gebeuren dat de wetgeving en de belastingen overnacht veranderen. Dat je omzet daarna in elkaar stuikt, je niet eens meer de tijd krijgt om lucht te happen, je te heroriënteren je te diversifiëren.
Wat met gebruikers van verpakking?
Vraagt men zich wel af of er voldoende alternatieven zijn. Of de verpakkingsmachines andere materialen wel aankunnen en of de machine niet spoedig moet vervangen worden, om het even hoe lang de machine nog moet afbetaald worden?
Vraagt men zich niet af of er geen bedrijven zijn die dat, bovenop al het bedrijven pesten met honderden wetjes, directe en indirecte belastingen, net niet meer aankunnen, maar het anders wel hadden overleefd. Of wordt dit geklasseerd als sterven onder “friendly (?) fire” en als noodzakelijke doden die vallen in de economische oorlog, waarbij de eigen generaals een groter gevaar blijken dan de vijandelijke troepen?
Wat met alle lopende leverings- en bevoorradingscontracten, eventuele sanitaire goedkeuringen, de opleiding van het personeel van aankoop grondstoffen tot verkoop?
En wat als die ene nieuwe belasting en wetgeving er één teveel is, er weer een bedrijf en werkgelegenheid verdwijnt? Wat er met het personeel gebeurt dat weten we ondertussen allemaal, want dat komt in de krant.
Maar wat gebeurt er met de ondernemer?
Die ziet zijn bankkredieten en vertrouwen opgezegd door de banken, ziet dan de ene na de andere arrogante deurwaarder passeren, om vervolgens als een boef te worden beoordeeld, berecht en failliet verklaard.
Weg zijn geïnvesteerde geld, zijn jarenlange werk. Weg zijn trots, en zeer waarschijnlijk ook zijn huis en hebben en houden. Al hij geluk heeft houdt hij alleen zijn directe familie en misschien een paar vrienden over.
De kans is groot dat hij voor de rest, of een groot deel van zijn leven, moet blijven afdokken en als aangebrand en incompetent wordt beschouwd door de banken, de overheid en heel wat “kenners”, “experten” en mensen die eigenlijk in hun hele leven nooit een nagel van hun kleine teen hebben geriskeerd om werkgelegenheid te creëren of minstens zelfvoorzienend te worden.
Zelfstandigen, KMO’s, en dan vooral de jonge bedrijven zijn voortdurend het kanonnenvlees dat naar de loopgraven wordt gestuurd, dat zogezegd zijn verantwoordelijkheid moet opnemen voor tewerkstelling, de opleiding van werknemers, de integratie van allochtonen en mindervaliden, de innovatie, de sponsoring van goede doelen en noem maar op….

Ach, nu gaat het om verpakkingsbelasting en belasten van bedrijfsauto’s maar amper gisteren ging het nog om flitspalen, wegenvignetten, achteruitrij-camera’s, snelheidsbegrenzers, nieuwe verhuurreglementering, en ik ben er nog veel vergeten…..
Morgen komt er ook belasting op reizen en vliegtuigtickets, kunt u uw occasie dieselauto niet meer kwijt, enz….
Geen overgang, geen geleidelijkheid, geen overleg met de getroffen sectoren,geen diepgaande beschouwingen of effectenstudie, maar een onmiddellijke strooptocht.
Het acute van deze ingreep bewijst effectief dat het geld direct nodig is om het gat in de kist te vullen, en dat het niet om het milieu gaat. Trouwens wordt de belasting niet aangewend voor het milieu, net zomin als de pensioenfondsen van Belgacom of de NMBS werden aangewend voor de pensioenen of de vrachtwagenvignetten en de flitsboetes voor de wegen.

Dat een regering stuurt en regelt is normaal, daar worden ze voor betaald.
Evenwel, de huidige machthebbers en zeer vele politici worden momenteel ruim overbetaald. Meer zelfs: in een bedrijf hadden ze al lang hun C4 gekregen.
Een beleid moet vooruitkijkend zijn, moet de effecten kunnen inschatten van hun acties, niet louter hun oor te luisteren leggen bij de door hun benoemde politieke vriendjes, die economisch ook nog geen ene poot hebben uitgestoken, en hun vak theoretisch hebben geleerd van iemand die zelf ook nooit een bedrijf heeft geleid, en hoogstens op latere leeftijd door zijn status een papieren politieke bestuursfunctie(s) verwerft in een grote onderneming, alwaar hij 10 keer per jaar wat mag komen knikken bij een goed glas wij en een dinertje achteraf..
En bij de belastingen of bij de bank hadden ondernemers met zulke begrotingen en balansen wel bot gevangen en zich aan controles, processen en boetes mogen verwachten.
De regering heeft geen toekomstvisie, geen toekomstbeleid, geen structurele aanpak en oplossingen. Ze worden omgeven door ja-knikkers en negeren arrogant het parlement. Ze lossen enkel problemen op als ze zich voordoen, het is steeds haastwerk, en schuiven de hete aardappel door. Ze trachten te scoren met schijnbewegingen en schijnvertoningen met als doel hun incompetentie en falen af te dekken.
De prijs voor alles gratis, iedereen welkom, de overdreven zorgmaatschappij en de politieke zelfbediening en postjesmakerij zal zeer hoog worden. Daaraan hebben alle beleidpartijen maar ook de CD&V als machtspartij schuld (al hopen ze dat we dat al wat vergeten zijn)
Succesvolle lokale bedrijven die het hier lang uithouden, dat worden schapen met vijf poten, want diegenen die het konden zijn hun eieren elders gaan onderbrengen.
Wie in dit land niet weg is, is gezien!

17 maart 2007

Naar de haaien, “gone to hell”Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?
Het gratis boek van Verhofstadt dat in onze krantenwinkel ligt, wie heeft dat echt geschreven en vooral: wie betaalt dat eigenlijk? De partij, een sponsor, Verhofstadt zelf of de belastingbetaler ?
Dit is verkiezingsdrukwerk en dient geteld te worden bij de verkiezingsuitgaven.
Dat bij de kosten van de acte de présence van Al Gore gerekend, hebben ze bij de VLD nog 5000 euro over voor de rest van de campagne.
Wie gaat de verkiezingsuitgaven controleren, ook de slinkse, verdoken uitgaven en inkomsten?
Ze zijn aan 't stikken in het moeras, dus trekken ze het zich misschien niet meer aan, en zou het nog wel eens op een vuile campagne kunnen uitdraaien. Kan men een verliezende partij die voor decennia wellicht haar geloofwaardigheid heeft verloren nog erger straffen dan met de komende catastrofe van 10 juni? Het zal ze dan niet meer kunnen schelen dat ze op de vingers getikt worden. Drie mea culpas en een paar onze vaders en ze mogen weer meespelen van de rechters.
Slangen en de SP.a boden in het paradijs alle naïeve mensen een giftige appel aan, en de meesten hebben er in gebeten. Sommigen, maar veel minder, zullen dat nog eens doen. De verleiding om te bijten voor zoveel beloftes, gebakken lucht en het Belgisistische multiculturele, monarchistische duistere paradijs waren groot. De ontluisterende ontgoocheling, de dramatische gevolgen van de Hel vele malen groter. Jaren zullen we branden, ook diegenen die niet beten in die appel van de leugen. Vele jaren zullen er moeten gesaneerd worden en zullen we moeten betalen.
De laatste tijd heb ik weer wat hoop, en ik denk dat het gratis boek ongelezen zal blijven liggen.
Verhofstadt , de VLD en de SP.a zijn naar de haaien! (of “gone to hell”)

05 maart 2007

Rode Kruis


Ik vind het erg telkens wanneer ik de vrijwilligers van het Rode Kruis zich zie inzetten wanneer er een beroep op wordt gedaan.
Ik ken de beweging niet goed genoeg om te weten of belangeloos en gratis ook echt wel belangeloos en gratis is, dan wel of er bij een interventie premies worden betaald. Zeker is wel dat de verkoop van stickers en gadgets ten voordele van het Rode Kruis zonder vergoeding gebeurt door de vrijwilligers.
Wat zet mensen er toe aan om dit te doen? Voor de echte en oprechte actieve leden beslist de wens anderen in nood te helpen vanuit medeleven en medevoelen zonder enige wederdienst, status of vergoeding na te streven. Maar gaat dit motief wel op voor iedereen van dit instituut?
Wie staat de klussen op te knappen, de stickers te slijten, of opleidingen te volgen in weer en wind tijdens hun vrije dagen? Onafgezien van enkelen die kicken op een uniform, die dit voor het verenigingsgevoel, of voor de actie, de spanning en het bloed zijn er de betaalde elite en Rode Kruis managers en bestuur.
Wie ooit in Genève de directeurs in dure pakken heeft zien aan en af rijden in de grote sleeën, sommige met chauffeur, en gezien heeft in welke luxe en mondaine kantoor ze zich daar bewegen en er de wereld organiseren begrijpt waarom wij het hier met niets minder kunnen doen dan met een princes van koninklijken bloede. Stel je voor dat Astrid en de adel helemaal niet en nooit aan liefdadigheid zouden doen, dan zouden ze hun sympathie wel snel verspelen. Hun liefdadigheidsengagement is de camouflage die hun helpt hun verheven status en erbij horende dotaties en rijkdom aanvaardbaar te maken voor de onderdanen. En natuurlijk voeren ze dat toneelstuk al zo lang op dat ze het zelf zijn gaan geloven, en zeer geloofwaardig overkomen. Stel dat ze helemaal niet liefdadig en sociaal geëngageerd waren? Zouden de mensen deze gedoteerde en weledelgeboren figuren nog tolereren en betalen?
Maar wat doen zij concreet voor het Rode Kruis behalve een boektje bloemin in ontvangst nemen en eens een vergadering voorzitten? Gaat er iets van hun fortuin naar het goede doel van het Rode Kruis, of juist andersom?
Staan ze ooit eens mee in de regen, op de bres of met hun voeten in het bloed? Nee dan zouden ze wel in zwijm vallen.
Behalve als alibi voor hun gezegende positie en fortuin hebben ze dit niet nodig, en men kan zich afvragen of al die schijnheiligheid wel nodig hebben en verdienen.
Ach ja, voor een handdruk, een glimlach of een complimentje van een echte prinses daar worden velen week van. Maar ook de Rode-Kruis-top voelt zich daardoor ook een beetje koninklijk en verheven, en wordt hun belang gemeten aan de afstand die ze van de prinses verwijderd staan op de foto.
En of de prinses deze functie of titel belangrijk vindt. Ze vreest immers een schisma bij het nog unitaire Rode Kruis en voelt misschien bij opdeling haar positie en de erbij horende gratis public relation wankelen. Daarom heeft ze de hulp van Verhofstadt al ingeroepen om de gemoederen tot bedaren te brengen en de beweging te doen afzien van een splitsing in een Vlaamse en een Waalse afdeling. Ga maar eens na beste vrijwilliger en donateur hoeveel er van Uw zweet en bijdragen aan het mee-eten zijn en of het niet veel minder kan? Het is tenslotte een goed doel niet?
Ouaarde landkenoten, t'is ik eb et Rote Kruis notik voor mijn imago, ter verantwoorting van mijn positie en dotatie.

Het volgehouden bedrog


Ik vraag me met enige angst en scepsis af of de mensen het volgehouden bedrog van de regering en de traditionele politici doorzien en of ze gelaten verder laten begaan vanuit de idee dat ze toch niets kunnen veranderen. De regering Verhofstadt kan niet vol blijven houden dat haar begrotingsbeleid voorbeeldig en correct is en dat er weinig op aan te merken valt. Na het Internationaal Monetair Fonds en de Nationale Bank geeft nu ook de Europese Commissie het Belgische begrotingsbeleid een buis. En dat is, met de verkiezingen in het verschiet, bijzonder vervelend, zowel voor minister van Begroting Freya Van den Bossche (sp.a) als voor Verhofstadt (Open VLD). Het verleden bewees ons dat ook CD&V in het belang van het eigen machtsverwerven en machtsbehoud een gelijkaardige prestatie kon neerzetten zij het via andere manieren en met andere accenten en komma's. Onze staat lijdt aan chronische obesitas.
Voor een aantal mensen behorende tot de clan, de vrienden en elite van onze politici is er niets aan de hand. Zij verdienen dank zij de duizenden postjes en mandaten grandioos en gemakkelijk geld en daarvoor hoeven ze economisch niets te presteren. Nog nooit ging het hen zo goed. Ze handhaven en verspreiden zich via een mycelium ondergronds zoals paddenstoelen (schimmels)dat doen in de natuur. Slechts af en toe komt er eens een paddenstoel tevoorschijn en die herkennen we dan. Het ondergrondse netwerk blijft voor de gewone mens onzichtbaar maar groeit en voedt zich wel met het weefsel dat ze parasiteert. We zouden kunnen stellen dat er een noodzaak is aan paddenstoelen in de natuur en dat er een zekere symbiose bestaat. Maar lang niet elke paddenstoel genereert een symbiotisch voordeel, maar parasiteert dus en zijn giftig voor het gastweefsel, al is dit niet onmiddellijk herkenbaar en voor de hand liggend.
Welke direct economisch en sociaal nut hebben al die weefsels nu? In dit geval vzw-tjes, comissies, comités, overheids- en studiecentra,
intercommunales,instituten enz....
Indien men deze afschaft verliezen er natuurlijk een flink aantal mensen met de juiste politieke kleur hun baan en moeten ze er een andere in de echte economie gaan zoeken. Misschien kunnen ze ook met het jarenlang makkelijk verdiende geld een bedrijfje met werkgelegenheid opstarten, en echt laten zien dat ze zo goed zijn als ze beweren of bewijzen dat ze het echt zo goed menen met hun medemens. Met het alzo vrijgekomen geld van al de excellenties en parasieten dat we uitsparen kunnen niet alleen de begroting echt in evenwicht worden gebracht maar kunnen direct ook heel veel noden gelenigd worden, en de belastingen verlaagd.
Waarom blijven de mensen van dit land en van Vlaanderen een land met zoveel ministers, parlementsleden, eeg-bonzen, gouverneurs, koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen en een onwaarschijnlijk enorm groot aantal mandatarissen en politieke postjespakkers tolereren en onderhouden?
Tenslotte wonen er in dit ganse land maar 11 miljoen mensen, zoveel als een in een wereldstad, en nergens is er meer vetzucht dan hier. Ik kan hier wat cijfers aanhalen over het aantal ministers hier en hoeveel elders, of vertellen hoeveel het er zouden zijn in China mochten ze er rekenkundig even veel hebben, maar ik doe dat niet, want eigenlijk weet iedere wakkere burger dit.
Een verlaging en doorgedreven federalisering van de belastingen brengt met zich mee dat mensen eerlijker en juister hun belastingen aangeven, dat mensen die werken ook meer verdienen en zo meer kunnen uitgeven, meer kunnen sparen voor hun pensioen, voor de opleiding van hun kinderen, voor een betere verhouding werk/gezin kunnen zorgen, en eventueel kunnen instaan voor extra's en het oplossen van problemen binnen hun gezin, familie en kennissenkring.
Een vermindering van belastingen voor bedrijven resulteert in een grotere winst, die wanneer juist belast niet alleen meer investeringen en tewerkstelling opleveren maar ook op termijn belastinginkomsten. Dit trekt dan weer nieuwe bedrijven en initiatieven aan die voldoende goedbetaalde werkgelegenheid creëren.
We kunnen dan wellicht zelf kiezen welke buitenlandse bedrijven zich hier mogen vestigen aangepast aan onze noden en demografie.
Natuurlijk heeft het mycelium al zoveel menselijk weefsel aangetast dat elke familie er al ergens is door aangetast en er zich niet meer van kan losmaken. Toch hoop ik dat men zal doorzien dat dit binnen niet al te lange termijn zal leiden tot misschien de dood van de gastheer, een algeheel verval van ons maatschappelijk, sociaal en economisch systeem, vol vreselijke pijnen, maar uiteraard niet voor de paddenstoelen.
Wanneer de verandering, wanneer de kuur en het medicijn? Ik hoop op 10 juni!