Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 maart 2007

Naar de haaien, “gone to hell”Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?
Het gratis boek van Verhofstadt dat in onze krantenwinkel ligt, wie heeft dat echt geschreven en vooral: wie betaalt dat eigenlijk? De partij, een sponsor, Verhofstadt zelf of de belastingbetaler ?
Dit is verkiezingsdrukwerk en dient geteld te worden bij de verkiezingsuitgaven.
Dat bij de kosten van de acte de présence van Al Gore gerekend, hebben ze bij de VLD nog 5000 euro over voor de rest van de campagne.
Wie gaat de verkiezingsuitgaven controleren, ook de slinkse, verdoken uitgaven en inkomsten?
Ze zijn aan 't stikken in het moeras, dus trekken ze het zich misschien niet meer aan, en zou het nog wel eens op een vuile campagne kunnen uitdraaien. Kan men een verliezende partij die voor decennia wellicht haar geloofwaardigheid heeft verloren nog erger straffen dan met de komende catastrofe van 10 juni? Het zal ze dan niet meer kunnen schelen dat ze op de vingers getikt worden. Drie mea culpas en een paar onze vaders en ze mogen weer meespelen van de rechters.
Slangen en de SP.a boden in het paradijs alle naïeve mensen een giftige appel aan, en de meesten hebben er in gebeten. Sommigen, maar veel minder, zullen dat nog eens doen. De verleiding om te bijten voor zoveel beloftes, gebakken lucht en het Belgisistische multiculturele, monarchistische duistere paradijs waren groot. De ontluisterende ontgoocheling, de dramatische gevolgen van de Hel vele malen groter. Jaren zullen we branden, ook diegenen die niet beten in die appel van de leugen. Vele jaren zullen er moeten gesaneerd worden en zullen we moeten betalen.
De laatste tijd heb ik weer wat hoop, en ik denk dat het gratis boek ongelezen zal blijven liggen.
Verhofstadt , de VLD en de SP.a zijn naar de haaien! (of “gone to hell”)

Geen opmerkingen: