Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 maart 2007

Werknemers bestolen door de vakbonden

Zijn de socialisten en vakbonden er wel voor de mensen?
Met medeweten van de SPA minister Van Velthoven bestelen de vakbonden de niet gesyndikeerde arbeider minimaal 300 € per jaar. Het betreft onrechtmatig achterhouden van premies van 168 fondsen voor bestaanszekerheid. Zowel ABVV als ACV maken zich daar al jaren schuldig aan en enkel over de laatste vijf jaar zou dat al over honderden miljoenen Euro’s, en het is al veel langer bezig. Hoeveel is er naar obscure doelen, oorlogskassa's en zwartgeld circuits versast.
Het moet gedaan zijn met vakbonden die uitbetalingen doen van werklozensteun en premies allerhande en daar misbruik van maken. Afschaffen die corrupte handel, weg al die caviaarsocialisten en partijbonzen die teren op het volk dat ze beliegen. Die wel varen dank zij de miserie van hun achterban, en dat ze in stand willen houden. Welke vakbond heeft er al één baan gecreëerd, een bedrijf dat wil vertrekken en afbouwen kunnen tegenhouden? Het tegendeel is zelfs waar. Dringend een ander systeem, een van co-existentie en symbiose van werknemers en werkgevers, weg van de oubollige vakbonden uit de vervlogen dagen van 1 mei en Rerum novarum.
Helmut Kohl zei ooit: "Het is nog veel makkelijker een hond voorbij een berg worsten te krijgen dan een socialist voorbij een berg geld."
En gelijk heeft hij weer al eens. Hoe dikwijls is dit gezegde al niet bewaarheid?

Geen opmerkingen: