Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 maart 2007

In de sahara tussen de kamelen.


De bedriegers zijn in Marokko een nep verdrag gaan afsluiten, want Marokkanen zonder Belgische banden zijn er hier niet te vinden, want dat is een interpretabel criterium.
60.000 gevangen zou Marokko tellen. Dat is nog 6 keer meer dan hier voor een bevolking die 2,5 keer zo groot is!
Kwade tongen zien daarin, samen met de criminaliteitsstatistieken in West-Europa, het bewijs dat Marokkanen dus wel veel meer crimineel gedrag vertonen.
Gingen ze daar met een hele bende en de regimepers in hun kielzog daar wat show verkopen en Madame Onckelinckx was zo blij dat ze van de islamitische minister een hand kreeg dat ze die heel enthousiast nog eens schudde als dank voor zoveel erkenning.
Wie gaat eens bijhouden welke criminelen als eerste zullen vertrekken en welke diegenen zijn die we naar hier zullen halen.
Men sprak van Belgen, maar het kunnen ook Marokkaanse Belgen zijn die dus banden hebben met Belgie.
Het wordt tijd dat het parlement en de journalisten dit durven gaan opvolgen om te zien wat daarvan in de praktijk zal terecht komen.
Een betere oplossing is de afschaffing van de dubbele nationaliteit dwingend te maken, dan heb je al heel wat dubbelzinnigheden en loyauteitsvragen minder.
En hebben onze ministers daar ook vragen gesteld over het vele geld en de huizen die daar van Marokkaanse Belgen geparkeerd staan, en waarop in tegenstelling tot Belgen met een tweede verblijf, geen belastingen wordt betaald in België. Voor de Marokkaanse overheid is dat alles immers van Marokkanen en bestaan Marokkaanse Belgen niet!
Zullen ze daar in Marokko nogal verbaasd gelachen hebben met zo een grote delegatie excellenties die elkaar vliegen proberen af te vangen met een nepverdrag. We konden ze even missen, want we hebben hebben er van dat soort in België met hopen.
Dit landje met de bevolking van een grote stad kampt met politieke obesitas.
Wij hebben te veel koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. Te veel regeringen (6), ministers en staatssecretarissen (68), parlementsleden (ca 500), gouverneurs (11) en vice-gouverneurs (11), deputés (100), burgemeesters (650)…. Te veel zelfbenoemde of politiek benoemde specialisten en experten die er geen zijn. Te veel instituten, overheids-vzw-tjes, Intercommunales, overheidsdiensten, ….. die helemaal geen verschil maken moesten ze worden afgeslankt of afgeschaft.

Iemand vergeleek laatst Guy Verhofstadt met Comical Ali. U weet wel die woordvoerder van Sadam Hoessein die bleef beweren dat het goed ging in Irak en hun leger aan de winnende hand was, terwijl op de achtergrond de raketten insloegen en de rookpluimen opstegen boven Bagdad. Naast Comical Ali stonden er ook vaak regimebroeders, die bij die fantastische uitspraken mee ja stonden te knikken.

Verhofstadt kijkt al nerveus uit naar een ersatzbaantje. Europa is de vlucht vooruit. Wellicht als Europese milieupaus, of moet hij in de oppositiezetel wachten tot de volgende Europese verkiezingen? Zijn recente geslijm met Europese leiders en BW’s (Bekende Wereldfiguren) moeten deze vluchtroute helpen voorbereiden.
Het zwarte gat is zeker ook een waarschijnlijk scenario want Europa en België verdienen niet bestuurd of vertegenwoordigd te worden door een leugenachtig politiek beest, een Europese Comical Ali. En van Ali hebben we nooit meer gehoord.
Hij werd verzwolgen door de woestijn, verteerd door de stilte, vergeten door iedereen, behalve wanneer er moet gelachen worden. Misschien hadden ze Verhofstad en zijn ploeg daar in Marokko kunnen begeleiden naar de nabije woestijn in de hoop dat ze daar ook verdwenen. http://agriffon.blogspot.com/

Geen opmerkingen: