Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 oktober 2012

Welvaart verkwanseld met import van armoede


Als jullie willen weten hoe dat in zijn werk gaat?

Surf dan eens naar de OCMW site van de stad Gent. (Met dank aan Mon voor de tip) http://www.ocmwgent.be/Medische-kaart-illegalen.html,
dan vinden julie wat hieronder staat 'afgedrukt' en nog veel meer lekkers om jullie te ergeren. 
Zo even voor de feestdagen; mag dat? 
Met de import van armoede blijven onder andere zo de socialisten als burgemeester Termont aan de macht. In veel grotere steden zal het al niet veel anders zijn.
En hun macht is niet alleen verkregen via verkiezingen. Soms pleeg ik het ondergronds sociaal terrorisme te noemen. 
De illegalen van vandaag zijn hun kiezers van morgen. De vakbonden en allerhande NGO's en xenofielen hebben 
voor de toestanden gezorgd waardoor arbeid zwaar belast wordt, ondernemen onmogelijk en banen verdwijnen. 
Het kan niet anders wanneer we sinterklaas spelen voor heel de wereld. 
Jullie weten toch wie altijd de rekening zal betalen? De rijken worden misschien ooit een beetje minder rijk, 
maar de gewone mensen zullen veel armer worden. Zij die nu rondkomen moeten voor alle diensten en 
medische zorg nog betalen. De nieuwkomers, illegalen bovendien, halen dezelfde levensstandaard door niets te doen. 
Of dachten jullie soms dat die lui hier, meestal analfabeet, veelal gekleed in een 'jurk', vaak met baard, 
en komend uit de Middeleeuwen, hier in onze 'kenniseconomie' (hahaha) werk zouden vinden, 
meer nog zelfs werk zouden zoeken?
Illegaliteit is een misdrijf, zo staat dat in de wet. Anders werd het niet illegaal genoemd.  
Zoals Sherlock altijd de vraag stelt bij een moord: "Wie had er baat bij zijn dood" moeten wij ons blijvend 
de vraag stellen: "Wie heeft er baat bij immigratie, bij de globalisatie, bij de EUSSR zoals die er nu uit ziet?" 
Bij de daders zitten politici als Dehaene en Co, grote multinationals, miljardairs, vakbonden...... 
Nee, niemand heeft mij ooit gevraagd of ik met de immigratie akkoord was. Zelfs mijn mening heeft men niet gevraagd, en ik ben er zeker van die van jullie ook niet.
Ik onderging die immigratiegolf, de regelneverij, de aanval op mijn persoonlijke soevereiniteit, mening en welvaart.
Bij jullie lezers was het wel zeker net zo, en dus niet anders.  

Medische kaart illegalen

Home  »  Financiële en juridische hulp  »  Medische kosten  »  Medische kaart illegalen
Hebt u geen wettig verblijf, hebt u nood aan dringende medische hulp en kunt u deze niet betalen? Ga dan langs bij de Themawerking Gezondheidszorg / Medische Kaart van OCMW Gent. Die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een medische kaart. 
Met zo'n medische kaart kunt u bij de apotheek en zorgverstrekkers (logopedist, opticien, vroedvrouw...) terecht voor uw dringende medische zorgen.
Het OCMW betaalt dan de kosten van de dringende medische hulp aan de zorgverstrekker.

Dringende medische hulp, wat is dat precies?

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp. Deze hulp kan preventief zijn (= bedoeld om erger te voorkomen). Maar de hulp kan ook bedoeld zijn om een aandoening te behandelen of genezen (= curatief).
Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie , tandartszorgen  ... komen in aanmerking.

Wie heeft recht op een medische kaart?

Dit zijn de voorwaarden voor een medische kaart:
 • U verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
 • U woont en verblijft in Gent.
 • U hebt onvoldoende financiële middelen.
 • U ondertekent bij het sociaal onderzoek een "verklaring op eer".
Opgelet: bent u nog geldig aangesloten bij een ziekenfonds?
Dan moet u de terugbetaling van uw medische kosten eerst aan het ziekenfonds vragen en kunt u alleen een medische kaart krijgen voor uw oplegkosten.

Hoe kunt u een medische kaart aanvragen?

U gaat langs bij de Themawerking Gezondheidszorg  / Medische Kaart van OCMW Gent. 
U vindt deze dienst in de Offerlaan 6 te 9000 Gent (09 266 95 96).
U kunt er terecht op:
 • maandag van 13.30u tot 16u;
 • dinsdag van 13.30u tot 16u;
 • woensdag van 8.30u tot 11.30u;
 • donderdag van 13.30u tot 16u;
 • vrijdag van 13.30u tot 16u. 
Breng zeker identiteitsbewijzen van uzelf en uw gezinsleden mee, als u die nog hebt.
Een maatschappelijk werk(st)er gaat na of u recht hebt op een medische kaart. Als dat zo is, dan krijgt u onmiddellijk een voorlopige medische kaart. Hiermee kunt u al de meest dringende zorgen laten uitvoeren.
Om de voorlopige medische kaart te vervangen door een kaart van drie maanden, maakt de maatschappelijk werk(st)er met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een sociaal onderzoek. Tijdens het huisbezoek zal de maatschappelijk werk(st)er u alle uitleg over de medische kaart geven. Hij/zij zal ook uw verblijfs- en woonsituatie, uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en uw gezinssamenstelling nagaan.
Daarna maakt de maatschappelijk werker een verslag op om u al dan niet een medische kaart te geven.
Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit zijn mensen die over o.a. de medische kaart een OCMW-beslissing nemen.

Hoe moet u zo'n medische kaart concreet gebruiken?

Elke keer als u bij een zorgverstrekker of apotheek langsgaat, moet u de medische kaart tonen.
Bij elk bezoek zal de zorgverstrekker u vragen om het formulier, om de kosten te laten betalen door het OCMW Gent, te ondertekenen. 
De medische kaart is geldig voor drie maanden. Hebt u daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijft u nog altijd onwettig in Gent? Ga dan opnieuw langs bij de Themawerking Gezondheidszorg. 
Opgelet: de medische kaart is strikt persoonlijk! 

Wat moet u als zorgverstrekker doen?

 • U vraagt de patiënt om de medische kaart te tonen.
 • U moet aan het OCMW voor elke prestatie een medisch getuigschrift afleveren, waarin u de dringende noodzaak van de medische hulp staaft.
 • U moet, bij elk bezoek, de patiënt met een medische kaart het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten laten ondertekenen. Bij een minderjarige laat u de gemachtigden of ouders ondertekenen.
 • U moet binnen de 30 dagen het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten naar het OCMW sturen, ter attentie van Themawerking Gezondheidszorg.
 • U kunt extra aanvraagformulieren opvragen bij de Themawerking Gezondheidzorg van het OCMW Gent.

De Islam is gevaarlijk: tekens en bewijzen genoeg.

Na het vernemen op Angeltjes dat dit filmpje in Frankrijk verboden werd, vond ik het mijn plicht dit eveneens te plaatsen op mijn blog. Zij die denken dat de agenda van de Islam vredelievend is horen in een tehuis voor onozele kinderen.


15 oktober 2012

De moslms zijn weer boos

De moslims zijn weer boos. Op de NV-A ditmaal.
Was er toch een NV-A politica  die het had aangedurfd de islam een radicale godsdienst te noemen zeker, en het stond nu nog in het verkiezingsdrukwerk ook.
Is er een NV-A er die de waarheid zegt, wordt zij al meteen gecensureerd.
Bende hypocrieten allemaal.
We zullen spoedig wel zien waartoe deze kruiperigheid zal leiden. (Nu de NV-A de verkiezingen gewonnen heeft zullen de matjes wellicht regelmatig gespreid richten richting mekka zoals ook Frieda Brepoels dat in het Europees Parlement al voordeed. De prijs om met links mee aan tafel te kunnen aanzitten en schransen)

Nadat het nieuws in de getto's van Limburg, waar een bus van De Lijn niet door geraakt zonder met stenen te worden bekogeld, bekend geraakte, werden
snel door de NV-A maatregelen genomen.
Die bestonden erin zich uitgebreid op kruiperige wijze te verontschuldigen bij het woedende gelovige volkje, en de betreffende bladzijden uit het campagneboekje te scheuren.
Het bewijs dat zelfs een politicus zijn mond niet meer mag opendoen, laat staan een eigen mening mag hebben.
Nadat het nieuws daarover in de Gazet van Limburg verscheen weekte dit de verontwaardigde commentaren van de lezers los. Voor een keer had de censor zijn stek onbeheerd achtergelaten, wellicht om te gaan stemmen op een regimepartij die de goedkeuring wegdraagt van zijn redactie en de eigenaars van de gazet. ( even later werden er massaal veel reacties door de redactie verwijderd als aanstootgevend; eens benieuwd hoe lang de mijne er zullen staan.)

Een aantal uitspraken wil ik jullie niet onthouden:
over 20 jaar worden er geen fouten meer gemaakt door belgen,, dan is meulenberg zo groot als hèèl belgie harry dessertBERBROEK

Als ik zou reageren, zou dit aanstootgevend zijn en verwijdert worden! Dus wat is de nut, van een forum, waarin de waarheid, niet getolereerd is! joseph schoutensTESSENDERLO 

Zo eens op de goede party gestemd vandaag. Ze zullen nog bozer worden. En waarom staat dit weer eens op de site tis te belachelijk om hier te verspreiden. benny neyman BILZEN

4/5de van de moslims leven nog in de Middeleeuwen en velen daarvan zijn zelfs blijven hangen in de tijd van Jezus Christus. Wij zijn deze tijd al lang voorbij en lappen de bijbel aan onze laarzen. Waarom zijn er hier dan altijd idioten die de Islam verheerlijken en de Bijbel erbij halen? Beoefenaars van 'onze' godsdienst hebben gemoord en geplunderd maar moeten we daarom tolereren dat er opnieuw zo'n fanatisme opduikt in onze moderne samenleving? Degenen die dit verdedigen moeten terug naar hun land van herkomst of moeten tenminste de moed hebben om in hun landen de godsdienst te gaan beoefenen i.p.v. hier hun eigen vrouwen en kinderen te komen terroriseren.Remie Timmers
HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 In de meulenberg zijn de moslims al boos als er een bus van de lijn doorrijdt. Die moet dan dringend bekogeld met stenen om Allah te eren.eugene pellensOVERPELT 

     En op zo'n commentaar worden moslims niet boos, zeker... ! Pieter Hannon AS

Het is voordurend wat met dat moslim gedoe, wat gaat dat worden als er nog meer moslims in dit land geboren worden en binnenkomen, dan hebben we niks meer te zeggen.barbara bots RIJKHOVEN

     Dit is pertinent onjuist ! Want het VB zei het twintig jaar geleden ook al.Mat Zoons NEEROETEREN

wat ne zever voor een schrijffout..moslims voelen zich nogal snel aangevallen! Integreren? juist niets..stem maar sp-a vandaag of groen of pvda dan krijgen we er nog meer! Dit is het kiesvee van deze linkse partijen en die willen maar meer en meer vreemdelingen in ons land...en wij verarmen keer op keer als er een vreemdeling bij komt! peter lodens HASSELT

De bladen en nieuwsuitzendingen staan dagelijks vol met het gedragn van Islamieten. Kinderen vermoord, antieke beelden vernietigd, bomaanslagen...Ik stap ook de ophef niet m.b.t. de opmerking in het N.V.A. blad. De islam is een fascistische ideologie gebaseerd om onderdrukking, rascisme en geweld. Er bestaat geen gematigde islam. Kijk maar naar de hoeveel lijken die mohamed geregeld heeft. Daarom, iedereen die een islam aanhanger is, is feitelijk ook een fascist(om maar een Godwin te gebruiken), rascist en een vijand van de rechtsstaajohan deheugden HEESt. 

Ik blijf het debat opvolgen...

Dat de moslims terugkeren naar hun echte vaderland, dan hoeven ze daar niet eens te integreren. Ze spreken de taal al, het is dezelfde godsdienst, de sharia is al ingevoerd, de vrouwen lopen er gesluierd, de kinderen kunnen de hele dag op straat lopen, ze krijgen eersteklas onderwijs in een soort madrassa uit het enige erkende 'wetenschappelijke' boek waarvan ik de naam in deze context niet mag noemen, en ze wonen korter bij mekka, tussen hun geloofsgenoten. Bovendien komen ze mij als atheïst daar helemaal niet tegen, en ze mogen er zeker van zijn dat ik ze later in de hemel niet voor de voeten zal lopen en een van hun 67 maagden ambieer. Moet er nog meer zand zijn?
Om het compleet te maken nog een moslimcartoon als toetje.

10 oktober 2012

Met dank aan de korpschef

Het was al wel bekend dat de cultuur BV's die op het scherm mogen komen bij overgrote meerderheid links zijn. In hun ogen is dat 'rechtvaardig' 'democratisch verdeeld'.
Er zijn nogal wat bewijzen van misbruik van middelen en macht bij het rode politieke volkje te ontdekken, en dan niet alleen in Hasselt of Charleroi. Ze toeteren voortdurend over fraudebestrijding, verkeersveiligheid, mobiliteit, sociale onrechtvaardigheid enz.. maar zijn proportioneel de grootste misbruikers en overtreders van de regels die ze anderen willen opleggen.
Zo nu het rijden onder invloed en het negeren van een rood verkeerslicht in de stad Mechelen door rode kameraad en actrice Tine Van den Brande, 3de op de lijst van SP-a in Mechelen.
Dank van mijnentwege aan de korpschef Yves Bogaerts die dit gewild of ongewild aan de wereld lekte. Als hij tot taak heeft de burgers te beschermen en te behoeden voor vergissingen, dan is hij daarmee geslaagd in zijn opdracht. Dat Caroline Genez haar ter hulp snelt tijdens de persconferentie getuigt juist van hypocrisie en eigenbelang.
De kiezers MOETEN weten voor wie ze straks gaan stemmen toch? Als de kandidaat politica een drugdealer, een zatlap, een oplichtster is, dan is dit toch relevant , ook al is het een dag of drie jaar voor de verkiezingen, zeker omdat ze op heterdaad werd betrapt. Tine Van den Brande is niet zomaar een gewone  persoon die zich moet gaan schuilen achter haar privacy, juist omdat ze dingt naar, of aanspraak maakt op een openbaar ambt. Van, kandidaten op wie mensen stemmen moet geweten zijn wat ze hebben uitgevreten, waar ze werkelijk voor staan en of  ze doen wat ze zelf zeggen. Dat zou de geloofwaardigheid van de politici en de democratie ten goede komen. Helaas weten we dat socialisten voorbij de berg worsten geraken, maar ook niet voorbij de fles.
Als die nu nog verkozen raakt is het een bewijs dat het de mensen geen moer uitmaakt wie meer dan de helft van hun zweet en inkomen spendeert, beter gezegd: verkwist.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1511774/2012/10/05/Politie-maakt-mailblunder-over-Tine-Van-den-Brande.dhtml

Bart, Vertrouwelijk ter info.
Tine Van den Brande die een rood licht negeerde
en dan helaas voor positief blies zit in
de 'WODCA-resultaten'.

Mvg Yves.orpschef Yves Bogaerts
Laat je niet bedriegen door de schapenogen van Tine, het is immers een getrainde actrice.

Dat Bart Somers zijn commissaris afvalt komt omdat hij nu vreest voor zijn burgemeesterssjerp. Zijn partij (VLD) zal bij een nederlaag van de socialisten gedoemd zijn om met de NVA te onderhandelen, en die zullen niet afzien van de post van burgemeester voor hun lijsttrekker. Wees maar gerust dat hij anders wel handig gebruik had gemaakt van deze informatie.


Willen jullie nog een echte mop horen, dit keer met in de hoofdrol een Franse socialist?
Lees dan eens het volgende 

"La connerie est la chose la mieux partagée, zeggen de Fransen (Domheid is wat het beste is verdeeld)... En effet, want aan de lange lijst van idioten mag nu ook stilaan de entourage van de Franse premier Jean-Marc Ayrault worden toegevoegd. Die bezocht maandag de Noord-Franse stad Rijsel en conform het ‘charter van de normaliteit’ van diens regering moet elke verplaatsing van minder dan drie uur per trein worden gemaakt.

Eens in Rijsel aangekomen werd Ayrault aan het station opgehaald door een dienstwagen met het regionummer '59' van de stad Rijsel. Tot een vlijtige journaliste van Canal+ ontdekte dat die immatriculatie in werkelijkheid een sticker was die boven een cijfer '75' was gekleeft, de oorsprong van Ayraults dienstwagen in Parijs.

Toen de chauffeur in kwestie gevraagd werd of hij uit Parijs kwam antwoordde die: ‘Misschien’.

Wanneer een lid van de entourage van de vraag krijgt wat de sticker moet voorstellen, antwoordt die: ‘Het is een veiligheidsmaatregel. Laat een wagen met immatriculatie '75' hier rijden en je ziet ‘m niet meer terug.'

Op eerder opgenomen beelden wordt de wagen daarna makkelijk herkend.

Moraal van het verhaal: Leden van de regering Ayrault moeten elke verplaatsing van minder dan drie uur met de trein maken, terwijl hun dienstwagen ondertussen via de snelweg de rit maakt en ter plaatse een lokaal regionummer opkleeft om niet op te vallen.

Le ridicule ne tue pas, moet François Hollande gedacht hebben...
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/welke-politicus-reist-per-trein-terwijl-zijn-dienstwagen-per-snelweg-komt-en-bij-aankomst-een-valse-nummerplaat-opkleeft/178808.htm
Bekijk het filmfragment vanaf minuut 4.30...

Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo


Hieronder een prent die ik al enkele keren bij een artikel op mijn blog plaatste: