Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 oktober 2012

Welvaart verkwanseld met import van armoede


Als jullie willen weten hoe dat in zijn werk gaat?

Surf dan eens naar de OCMW site van de stad Gent. (Met dank aan Mon voor de tip) http://www.ocmwgent.be/Medische-kaart-illegalen.html,
dan vinden julie wat hieronder staat 'afgedrukt' en nog veel meer lekkers om jullie te ergeren. 
Zo even voor de feestdagen; mag dat? 
Met de import van armoede blijven onder andere zo de socialisten als burgemeester Termont aan de macht. In veel grotere steden zal het al niet veel anders zijn.
En hun macht is niet alleen verkregen via verkiezingen. Soms pleeg ik het ondergronds sociaal terrorisme te noemen. 
De illegalen van vandaag zijn hun kiezers van morgen. De vakbonden en allerhande NGO's en xenofielen hebben 
voor de toestanden gezorgd waardoor arbeid zwaar belast wordt, ondernemen onmogelijk en banen verdwijnen. 
Het kan niet anders wanneer we sinterklaas spelen voor heel de wereld. 
Jullie weten toch wie altijd de rekening zal betalen? De rijken worden misschien ooit een beetje minder rijk, 
maar de gewone mensen zullen veel armer worden. Zij die nu rondkomen moeten voor alle diensten en 
medische zorg nog betalen. De nieuwkomers, illegalen bovendien, halen dezelfde levensstandaard door niets te doen. 
Of dachten jullie soms dat die lui hier, meestal analfabeet, veelal gekleed in een 'jurk', vaak met baard, 
en komend uit de Middeleeuwen, hier in onze 'kenniseconomie' (hahaha) werk zouden vinden, 
meer nog zelfs werk zouden zoeken?
Illegaliteit is een misdrijf, zo staat dat in de wet. Anders werd het niet illegaal genoemd.  
Zoals Sherlock altijd de vraag stelt bij een moord: "Wie had er baat bij zijn dood" moeten wij ons blijvend 
de vraag stellen: "Wie heeft er baat bij immigratie, bij de globalisatie, bij de EUSSR zoals die er nu uit ziet?" 
Bij de daders zitten politici als Dehaene en Co, grote multinationals, miljardairs, vakbonden...... 
Nee, niemand heeft mij ooit gevraagd of ik met de immigratie akkoord was. Zelfs mijn mening heeft men niet gevraagd, en ik ben er zeker van die van jullie ook niet.
Ik onderging die immigratiegolf, de regelneverij, de aanval op mijn persoonlijke soevereiniteit, mening en welvaart.
Bij jullie lezers was het wel zeker net zo, en dus niet anders.  

Medische kaart illegalen

Home  »  Financiële en juridische hulp  »  Medische kosten  »  Medische kaart illegalen
Hebt u geen wettig verblijf, hebt u nood aan dringende medische hulp en kunt u deze niet betalen? Ga dan langs bij de Themawerking Gezondheidszorg / Medische Kaart van OCMW Gent. Die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een medische kaart. 
Met zo'n medische kaart kunt u bij de apotheek en zorgverstrekkers (logopedist, opticien, vroedvrouw...) terecht voor uw dringende medische zorgen.
Het OCMW betaalt dan de kosten van de dringende medische hulp aan de zorgverstrekker.

Dringende medische hulp, wat is dat precies?

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp. Deze hulp kan preventief zijn (= bedoeld om erger te voorkomen). Maar de hulp kan ook bedoeld zijn om een aandoening te behandelen of genezen (= curatief).
Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie , tandartszorgen  ... komen in aanmerking.

Wie heeft recht op een medische kaart?

Dit zijn de voorwaarden voor een medische kaart:
 • U verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
 • U woont en verblijft in Gent.
 • U hebt onvoldoende financiële middelen.
 • U ondertekent bij het sociaal onderzoek een "verklaring op eer".
Opgelet: bent u nog geldig aangesloten bij een ziekenfonds?
Dan moet u de terugbetaling van uw medische kosten eerst aan het ziekenfonds vragen en kunt u alleen een medische kaart krijgen voor uw oplegkosten.

Hoe kunt u een medische kaart aanvragen?

U gaat langs bij de Themawerking Gezondheidszorg  / Medische Kaart van OCMW Gent. 
U vindt deze dienst in de Offerlaan 6 te 9000 Gent (09 266 95 96).
U kunt er terecht op:
 • maandag van 13.30u tot 16u;
 • dinsdag van 13.30u tot 16u;
 • woensdag van 8.30u tot 11.30u;
 • donderdag van 13.30u tot 16u;
 • vrijdag van 13.30u tot 16u. 
Breng zeker identiteitsbewijzen van uzelf en uw gezinsleden mee, als u die nog hebt.
Een maatschappelijk werk(st)er gaat na of u recht hebt op een medische kaart. Als dat zo is, dan krijgt u onmiddellijk een voorlopige medische kaart. Hiermee kunt u al de meest dringende zorgen laten uitvoeren.
Om de voorlopige medische kaart te vervangen door een kaart van drie maanden, maakt de maatschappelijk werk(st)er met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een sociaal onderzoek. Tijdens het huisbezoek zal de maatschappelijk werk(st)er u alle uitleg over de medische kaart geven. Hij/zij zal ook uw verblijfs- en woonsituatie, uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en uw gezinssamenstelling nagaan.
Daarna maakt de maatschappelijk werker een verslag op om u al dan niet een medische kaart te geven.
Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit zijn mensen die over o.a. de medische kaart een OCMW-beslissing nemen.

Hoe moet u zo'n medische kaart concreet gebruiken?

Elke keer als u bij een zorgverstrekker of apotheek langsgaat, moet u de medische kaart tonen.
Bij elk bezoek zal de zorgverstrekker u vragen om het formulier, om de kosten te laten betalen door het OCMW Gent, te ondertekenen. 
De medische kaart is geldig voor drie maanden. Hebt u daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijft u nog altijd onwettig in Gent? Ga dan opnieuw langs bij de Themawerking Gezondheidszorg. 
Opgelet: de medische kaart is strikt persoonlijk! 

Wat moet u als zorgverstrekker doen?

 • U vraagt de patiënt om de medische kaart te tonen.
 • U moet aan het OCMW voor elke prestatie een medisch getuigschrift afleveren, waarin u de dringende noodzaak van de medische hulp staaft.
 • U moet, bij elk bezoek, de patiënt met een medische kaart het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten laten ondertekenen. Bij een minderjarige laat u de gemachtigden of ouders ondertekenen.
 • U moet binnen de 30 dagen het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten naar het OCMW sturen, ter attentie van Themawerking Gezondheidszorg.
 • U kunt extra aanvraagformulieren opvragen bij de Themawerking Gezondheidzorg van het OCMW Gent.

Geen opmerkingen: