Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 november 2012

Technologische revolutie in Saoedi Arabië! Wie volgt?

Ook in het Midden Oosten is het technologisch tijdperk aangebroken. De vrouwen in Saoedi Arabië leven er in de toekomst van de Europese vrouwen, tenminste als de islamisering en de immigratie uit achterlijke landen niet gestopt worden. Saoedische vrouwen worden voortaan elektronisch gemonitord
Saoedische mannen worden voortaan via sms door de overheid verwittigd wanneer hun vrouw probeert het land te verlaten. Omdat Saoedische  vrouwen verbod hebben om zonder toestemming van hun man te reizen en sowieso geen auto mogen besturen, worden ze voortaan door een elektronisch systeem gemonitord dat mogelijke inbreuken op deze verboden registeert, schrijft de Libanese krant Daily Star.

Sinds vorige week ontvangen Saoedische mannen tekstberichten op hun gsm waarin ze worden verwittigd dat hun vrouw probeert het land te verlaten zonder hun toestemming.

Volgens de Saoedische columniste Badriya al-Bishr gebruikt het koninkrijk technologie om vrouwen in het oog te houden. Ze sprak van ‘een slavenstaat waarin vrouwen gevangen worden gehouden’.
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Nov-22/195915-electronic-tracking-new-constraint-for-saudi-women.ashx#axzz2D082nF7U 

Heerlijk toch, wat de politici voor ons hebben voorbereid?Pas nog was er Brussels minister Cerexhe (Cdh) die in de golfstaten ging lobbyen om heuse islambanken naar hier te halen. Daardoor zouden er meer financiële middelen ter beschikking van de moslimbevolking in ons westers land komen met als hoofddoel 'de verdere islamitische evangelisering' en politieke radicalisering van die bevolking te
promoten naar het voorbeeld van wat er in de Parijse banlieus plaatsvindt 
http://www.express.be/business/nl/economy/de-omgekeerde-kolonisatie-qatarezen-steken-geld-in-achtergestelde-franse-wijken/177719.htm 

Misschien hebben we hier straks, dank zij Cerexhe en andere regimepolitici, hoogtechnologische bedrijven die naast een heuse moslimbank ook deze toegepaste technologie voor vrouwen hier komen ontwikkelen. Dat zou dan de werkgelegenheidsproblemen kunnen oplossen. Een aantal jihadi's houden zich beschikbaar voor een halal-job in een dergelijke onderneming, en ze zijn daarvoor zelfs bereid hun uitkeringen op te geven.  
http://www.express.be/business/nl/economy/de-kolonisatie-van-brussel-brussel-minister-wil-van-hoofdstad-europees-centrum-voor-islamitisch-bankieren-maken/181475.htm 23 nov 2012

Geen opmerkingen: