Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 november 2012

De diversiteitsloterij en 'Others'


(Met dank aan Luc Van Braekel)

Dat missen we hier nog: een diversiteitsloterij. Dat de linkse klapdeuren daar nog niet van op de hoogte waren. Er is er nog enkele uit het land B vergeten ;o) Was dit ook via de loterij of via de intrigerende 'Other'?    Other?  Wat waarschijnlijk politieke vrijheden (ook gekend als corruptie en juridisch gesjoemel) zal inhouden. Wij zijn er hier ruim mee bekend.  Ook blijkt dat de VS verschillende paarden van Troje aan het binnenhalen is. Diversiteit die lijkt op een spreidstand van Chewbacca tot Jabba de Hutt. Dat garandeert dat de oorlog niet zal worden uitgevochten in de sterren, niet in een Afgaanse steenwoestijn maar in de westerse wereld.
Alleen zij die veel te verliezen hebben zullen nooit winnaars zijn. 

Geen opmerkingen: