Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 april 2010

Het glazen plafond

Wat vooraf ging
DIEPENBEEK - Vrouwen zijn nog altijd onderbemand in raden van bestuur en aan directietafels. Hun loon ligt meestal ook lager dan dat van de mannen. Wat vinden de vrouwen er zelf van? Willen ze wel naar de top? Wat vinden mannen er van?

Bij HR-adviseurs Motmans-Van Havermaet hebben ze gedacht: "Waarom vragen we het niet aan de Slimste Mens.? Linda De Win (foto) komt maandagmiddag in De Barrier in Houthalen zelf daarover getuigen. Zij modereert nadien ook het debat over het Glazen Plafond met Jean-Marie Dedecker (LDD), Anita Van Gils (prof UMaastricht en voorzitster van de werkgroep Ondernemende Vrouwen bij VKW), Nicole Cuyvers (Cooltech) en Erwin Dezeure (HR-directeur Center Parcs Europe). Zij krijgen een aantal controversiële en minder controversiële stellingen over dit onderwerp voorgeschoteld.


Beste vrrouwen.
Het ziet eruit als een kranteartikel, maar is eigenlijk een advertentie van een human resources/bedrijfsrevisoren- bedrijf( handelaren in de menselijke grondstof en advies). Slimme vrouwen hadden dat ook wel door, misschien ook zelfs de domme. Een commerciële aangelegenheid dus waar Mr De Decker tegen een veel te hoge gage een nummertje komt opvoeren dat het veel te dure 'boekhoudkantoor' de nodige prestige en aandacht moet verlenen. Bij de advertentie zijn ze nog vergeten de deelnameprijs te vermelden.
Het zal een aantal feministen en vrouwen die denken gehinderd te zijn door een glazen plafond aantrekken. Zij die er reeds zijn bovenuit gestegen zullen er veel minder of helemaal niet geïnteresseerd in zijn. Dat is ook zo in de mannenwereld: men wordt niet geholpen door een seminarie ook niet door diegenen die de top hebben gehaald, tenzij de kandidaat in kwestie kan gebruikt worden. Niemand leert een ander hoe je ceo van Shell of  Solvay wordt en hoe men miljoenen salarissen verdient plus bijhorend fringe benifits, aandelenopties en voorkennis.
Vrouwen gaan op het seminarie helemaal niet te weten komen hoe ze door het glazen plafond heen moeten, en ik betwijfel zeer of dat plafond wel bestaat behalve tussen de oren van miskende genieën.
Het seminarie en de raad van De Decker zullen evenmin helpen als het lezen van een boek:"Hoe wordt ik miljonair". Daardoor is immers ook nog nooit iemand miljonair geworden, tenzij misschien de schrijver van het boek.

Met de toenemende invloed van de islam zal het glazen plafond in de toekomst steeds lager worden, zelfs van ondoorzichtbaar beton. Ik maak me daar als man zorgen over, maar vooral vrouwen horen zich eigenlijk zorgen te maken over deze ontwikkeling. Eigenlijk zouden ze allemaal beter op het Vlaams Belang stemmen en er politiek actief worden in plaats van te leuteren. Zo jullie het niet voor julllie zelf doen doe het dan uit solidariteit met miljoenen vrouwen die minder of niets verdienen, minder erven, minder mogen studeren, minder te zeggen hebben, minder rechten hebben, minder geloofwaardig zijn en gewoon minderwaardig aan mannen worden beschouwd ipv te gaan koffiekransen met Linda De Win, al is ze een slimme meid. (Althans dat laatste vermoed ik tenzij ze werd geholpen de TV-kwis te winnen door de keuze van de vragen of ...met de antwoorden? Van een VRT en een overheid die positief discrimineert selctief berichtgeeft, statistieken manipuleert mag men alles verwachten, dus ook discriminatie van de niet winnaars, de anders dan redenkendenom  de maatschappij 'te maken'.

Links frauderend Griekeland droomt van gratis geld van het OCMW

De Kamercommissie Financiën stemde donderdag niet meer over het wetsontwerp dat de financiële steun van ons land aan Griekenland vastlegt. Het heet in de regimepers dat dit door het gefilibuster van het Vlaams Belang komt en daarom beslist werd om de commissiezitting stop te zetten en volgende dinsdag een nieuwe poging te wagen. Dan wordt verwacht dat het ontwerp zeker gestemd wordt.

De ministerraad keurde donderdag het ontwerp over de steun aan Griekenland goed. Normaal gezien zou de Kamer vandaag al hetzelfde doen. Het ontwerp bleef echter steken in de commissie, waar het Vlaams Belang de behandeling van het ontwerp blokkeerde uit protest tegen het afblokken van een plenair debat over BHV door Kamervoorzitter Patrick Dewael. Dat is wat de regimepers meedeelt natuurlijk.
De commissie gaat de tekst nu volgende dinsdag goedkeuren. Hetzelfde gebeurt dan met het ontwerp dat de begrotingscontrole uitvoert en het ontwerp houdende diverse fiscale bepalingen. Later moet de plenaire Kamer dan het licht nog op groen zetten.
Trecht fillibustert het Vlaams Belang nu. Het is immers een praktijk die door de Tjeven en de Waalse partijen werd uitgevonden en frequent toegepast. Of is de alarmebelprocedure bvb geen 'gefilibuster'??

De fraudeur moet toch de rekening betalen, niet de opgelichte partij?
------------------------------------------------------------------------------------------
Griekenland fraudeerde met zijn balans. Als een bedrijf dit zou doen zeggen de banken en aandeelhouders hun krediet en vertrouwen gewoon op. Fraudeurs moeten we niet belonen met belastinggeld uit Vlaanderen. Griekenland moet de consequentie ondergaan van haar leugens en links wanbeleid dat dacht te mogen smossen met geld. Het moet onder curatele worden geplaatst het moet drastisch saneren, koopkracht inleveren en vooral een ander economisch beleid voeren. Sociaal beleid wordt betaald door een gezonde economie en niet omgekeerd. Evenmin kan dit op de poef die nooit kan terugbetaald worden.

Dat we Griekenland moeten helpen, dat vind ik wel geoorloofd, maar geef hun een schop en een kruiwagen in plaats van een zak geld en een strandstoel.

Wat de regimemedia vol van lof voor linkse regimes weigeren te zien en berichten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziedaar het zoveelste bewijs waar linkse regimes toe leiden. Duitsland heeft groot gelijk niet de OCMW van Europa te willen worden. Het Vlaams Belang denkt er trouwens ook zo over. Wees toch niet naief beste Vlamingen en laat je niet wijsmaken door de eenzijdige regimemedia dat het Vlaams Belang alleen maar kan fillibusteren. Staan jullie te springen om met jullie spaarboekje de linkse Sinterklazen van Griekenland te belonen voor hun wanbeleid??

Al de paters Jezuieten spelen met mekanders pieten.


Een al lang gekend fenomeen
----------------------------------------
Herinneren jullie zich ook nog die alternatieve tekst die gezongen werd op een toenmalig populair deuntje van "Wij zijn gezworen kameraden.."?
Geen rook zonder vuur zo bleek toen en blijkt nu. Toen werd er wel gezongen van de Jezuïeten die met mekanders pieten speelden maar de macht van de kerk was zo groot dat niemand van de toen misbruikte slachtoffers het in zijn hoofd zou hebben gehaald om een klacht neer te leggen, laat staan een zaak te winnen tegen pedofiele paters en pastoors. Sommige slachtoffers durven ook vandaag, niettegenstaande het begrip, nog steeds niets daarover vertellen.uit schaamte. Ik wou echter dat alle zweren eens zouden openbarsten.
Waarom de kerk kinderen indoctrineert
-----------------------------------------------------
Opnieuw sijpelen enkele berichten over seksueel misbruik van kinderen door in de krant . Er zijn er zo tientallen, honderden zelfs die nu aan de oppervlakte komen drijven.
Degoutant, zo degoutant zelfs dat ik er voor pleit om voor kinderen tot hun meerderjarigheid godsdienst en contact met de clerus te verbieden. Van het hoofd en de psyche van kinderen moet men afblijven met nonsens, verhaaltjes en sprookjes tot ze meerderjarig zijn. Daarna kunnen ze kiezen wat ze zelf willen geloven.
Vrij onderwijs waar godsdienst wordt uitgedragen en de basis vormen moet worden teruggebracht tot een neutraal onderwijs dat sterker door de overheid en de ouders wordt gecontroleerd en bestuurd. Godsdienst is een privé aangelegenheid , kennis waarmee men later geen brood kan kopen  ( tenzij...), en dat moet als de ouders het zo belangrijk vinden dan maar buitenschools, en onder strikte controle plaatsvinden. In plaats daarvan kan men kinderen beter opleiden tot het behalen van een rijbewijs en nog andere nuttige dingen die geen hocus pocus zijn.
De laatste kerkelijke faits divers
--------------------------------------------
"Tom F., een 38-jarige hulppriester uit Waregem, is door het bisdom van Brugge eervol ontslagen en uit zijn functies ontzet.
"Na overleg tussen de diocesane administrator Koen Vanhoutte en Tom F. is geoordeeld dat hij in de huidige omstandigheden geen pastorale taak kan uitoefenen",
Eerder raakte bekend dat het gerecht een onderzoek startte of de veroordeelde pedofiele priester, die lesgaf op het Sint-Vincenttiuscollege in Ieper, opnieuw contact zoekt met jongeren.
De geestelijke werd vorig jaar veroordeeld door de rechtbank in Ieper en kreeg opschorting van straf onder strenge voorwaarden. Zo moest hij zich psychiatrisch laten begeleiden en mocht hij geen contact meer hebben met jongeren. Het gerecht gaat nu na of de priester de laatste voorwaarde heeft nageleefd."
Waarvoor kiezen pedofielen?Waarom wordt zijn volledige naam niet in de media gepubliceerd? De man is een veroordeelde pedofiel, toch, en daar kan men dus beter voor gewaarschuwd worden, want ze zijn medisch onbehandelbaar. Sommige mensen menen dat tuig nog op een of andere manier in bescherming te moeten nemen. In plaats daarvan zou men beter hun ballen eraf snijden. Krijgt die nog eervol ontslag uit de kerk ook. Dat zegt heel veel over hoe het katholieke pedofiele zootje over dit soort misdaden denkt, en wat ervan mag verwacht worden.
Wie zijn kind nog naar een pastoor en de catechese laat gaan is niet goed bij zijn hoofd. Pedofielen bevinden zich daar waar er kinderen zijn, die worden zelden metser of piloot.

Medeplichtigen aan misdaad, misschien ook misdadig?
-------------------------------------------------------------------------

De nieuwe kardinaal André Leonard is misschien zelf een pedofiel. Waarom anders zou hij zelf pedofiele misdaden toedekken? Hij bleek perfect op de hoogte te zijn geweest van de pedofiele activiteiten van pastoor Hubermont uit Aubange, nog voor die werd geklist en veroordeeld. De pastoor werd  uiteindelijk veroordeeld op 5 Juni 2007. Voordien stopte de kardinaal het slachtoffer geld toe om haar in therapie te doen gaan en de zaak in de doofpot te stoppen. Dat is goed gelukt, want zelfs het vonnis ging als een zuchtje voorbij en verscheen niet in de kranten.
Verbaast het jullie dat de betrokken pastoor zich eerst erg populair had gemaakt bij de kinderen?
Kan zo'n kardinaal aanblijven? http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid923858/andre-leonard-dekte-zelf-seksueel-misbruik-toe.aspx
Via de reacties werd mijn aandacht gevestigd op nog een ander pedofilieverhaal dart kardinaal Leonard trachtte te verdoezelen.
ik citeer Jean Wachtelaer:
"Een Brusselse avondkrant schreef op 7 juni 1996 dat priester Gerhart Wolf 69(!) jaar tot 2 jaar met uitstel was veroordeeld voor pedofilie.Het bisdom Namen was tussengekomen om de zaak in de doofpot te steken.Het staat hier:http://archives.lesoir.be/deux-ans-pour-le-pretre-pedophile_t-19960607-Z0C6C8.html En wie was toen bisschop van Namur? Juist, André-Mutien Leonard (aka Connard).Sinds 1991 ! In zijn voornaam Mutien zit het latijnse woord "mutus" = stom.In de betekenis van "niet kunnen/willen durven spreken."


Wie gelooft er trouwens dat kardinaal Danneels geen weet had van de pedofilie van bisschop Vangheluwe. Hij kon het zich niet herinneren. Ze moesten het eens opzoeken. We hebben gezocht en er niets over gevonden.....
Getuigenissen van de het slachtoffer en mensen, overigens alle katholieken die het zich allemaal wel herinneren staan er tegenover, met alle onmogelijk te verzinnen details erbij. De conclusie bij het laatste oordeel moet de hel zijn, zeker wanneer het een bisschop of kardinaal betreft
Vangheluwe werd notabene ook eervol ontslagen!
Hoe kunnen in 'godsnaam' (hahaha) pedofiele delinquenten die ganse jonge levens hebben kapotgemaakt eervol ontslagen worden?
Bisschop Vangheluwe zou van schaamte zichzelf moeten castreren met een verroest aardappelmesje!
Waarom zouden zij in tegenstelling tot een Marc Dutroux moeten worden ontzien, en niet publiek worden vervolgd en gehaat? Omdat ze hun slachtoffers noch niet hebben vermoord?
Conclusie
-------------
Vond god de mens uit of vonden dat soort geile gemijterde figuren god uit?
Alle wetenschappelijke kennis, ook elk gezond verstand, bevestigt enkel dat laatste!
Godsdiensten allerhande ontstonden in de duistere onwetende middeleeuwen of nog eeuwen daarvoor toen mensen nog dommer waren en macht absoluter. Ontstaan uit een amalgaam/ samenraapsel van filosofische vragen en antwoorden, allerhande toenmalige wetten en gebruiken, merkwaardige biografieën, kampvuurverhalen, sjamanisme, mirakels, dromen en sprookjes.
Dat in een boek gegoten is waar in de 21 eeuw nog steeds veel mensen geloven en als heilig beschouwen.
Zouden ze dat ook allemaal geloofd hebben waren ze als kind neutraal opgevoed. Zouden dan de paus, de bischoppen, de pastoors de imams, de sjamanen en charlatans allerlei de invloed het gezag en achting hebben gekregen die ze nu hebben de invloed het gezag en achting hebben gekregen die ze nu hebben?

28 april 2010

" Over our dead body!"

Wat dit land bijeen houdt staat gewoon op een vod papier. Het zijn niet de Vlamingen die de grondwet en akkoorden niet naleefden. Het contract dat er in 1830 tot stand gekomen bij de onafhankelijkheid van dit onland droeg mijn goedkeuring al niet, en erover hebben de inwoners en zeker de Vlamingen zich nooit mogen uitspreken. Het waren de bourgoisie en de adel die beslisten. Deze zeer kunstmatige bufferstaat vindt haar onstaan helemaal niet in een wilsbeschikking van het volk, maar in een verdeel en heerspolitiek van koningshuizen en 1 republiek.
Een verdrag, een wet, zelfs een grondwet zijn geen natuurwetten. Ze kunnen ten allen tijde afgeschaft en terug herschreven worden door het volk. Het volk IS de staat. Het volk is nu in staat om te zelf te oordelen los van adellijke en franstalige betutteling..

De onafhankelijkheidveklaring en het ontstaan van belgië staan op geduldig papier, waarop men alles kan schrijven, dus ook de nieuwe regels van de nieuwe staat Vlaanderen.

Vlaanderen moet dus in het parlement gewoon de onafhankelijkheid uitroepen, een onafhankelijkheidsverklaring en een nieuw grondwet schrijven. Niks stemming in het federale parlement, dat is nu niet meer nodig en bovendien ruimschoots te laat. De franstalige politici hebben elk probeersel tot samenlevingscontract al opgezegd en ondertussen nog delen van Vlaanderen ingenomen. Of klinken Waterloo, St Remy Geest, Eben- Emael of Lettelingen dan Frans? Ook nu roeren de franstaligen zich in Kraainem om bij Brussel aan te sluiten en die te vergroten.De regimepolitici hebben Vlaanderen uitverkocht en zijn de V in hun partijnaam onwaardig. Wij moeten nu duidelijk maken: " Over our dead body!"

27 april 2010

Er is slechts één land dat het mijne is. Dat is Vlaanderen!

"Niet de val van de regering, maar de kaart van België zorgt voor verwarring in het buitenland. Zo blunderde het journaal van de Franse omroep TF1 maandagavond door Vlaanderen en Wallonië van plaats te verwisselen.


Volgens TF1 ligt Vlaanderen in het zuiden van België en Wallonië in het noorden. Bovendien lijkt het zuidelijke Vlaanderen uit drie provincies te bestaan. "
http://www.vandaag.be/buitenland/34025_tf1-plaatst-vlaanderen-in-het-zuiden-van-belgie.html

Baron von Munchausen achterna
----------------------------------------------

Hieruit blijkt dat de rest van de wereld er niet van zal wakker liggen dat Vlaanderen en Wallonië scheiden en onafhankelijk worden. Werkgevers en investeerders interesseert slechts efficiënt bestuur, duidelijke wetten en regels, een rustig arbeidsklimaat, competente hardwerkende mensen, een interessant belastingklimaat. Geen van deze voorwaarden zijn aanwezig in belgië met 58 ministers, 600 parlementairen, 4 gewesten, 7 regeringen, 10 gouverneurs. (en dat voor een land ter grootte van een stad als London of New York).
Een land met 3 officiële talen en een kakafonie van importtalen als Berbers, Arabisch, Turks.., waar geen buitenlander de weg vindt van Aachen naar Aix la Chapelle of van Geldenaken naar Jodoigne , noch weet heeft van in welke talen hij mag of moet reclame maken, waar wetten en maatregelen gratuit  worden aangekondigd als was het een parodie op Baron von Munchhausen, dat is een land waar eigenlijk geen enkele buitenlandse investeerder nog naartoe wilt tenzij hij overladen wordt met subsidies en chocolade, en
valse beloftes waar hij intrapt.

Niet eerlijk en niet objectief, gewoon perfide stemmingmakerij
------------------------------------------------------------------------
Dat het Verbond van Belgische Ondernemers stijgert is logisch maar doorzichtig. Men moet immers Belgicist zijn om te mogen toetreden, zeker als men er wat in de pap wilt brokken. Voor hun naam hoort men virtueel ook 'Koninklijk' te lezen, en dan is het plaatje rond. Het Verbond zit immers vol nieuwe en oude adel, en mensen met hoop op een ronkende titel en 'respect'. Het grootste deel laat maar al te graag "entre amis" horen dat ze Frans kunnen spreken.

Dat de vakbonden en partijmutualiteiten hoge woorden voeren is eveneens logisch. Zij krijgen in Vlaanderen de steun van de veel sterkere Waalse bonden die door de hoge werkloosheid, de corrupte PS, en het feit dat daar haast de helft voor de overheid werkt een groter gewicht dan hun in Vlaanderen toekomt. Wanneer Vlaanderen zich afscheidt dreigen ook de immense berg subsidies, fondsen en worsten aan hun neus voorbij te gaan. Stel nog maar dat alleen de werkloosuitkeringen niet meer door de vakbonden zouden worden uitbetaald, dan kunnen veel arrogante zakken hun jas aan de kapstok hangen, hun vakbondsauto laten staan en bijbaantjes in allerlei comités en nepinstituten vergeten. Echter zou ook dat een positief signaal zijn voor een echte ondernemer van waar ook.

Bang van de boze koe?
--------------------------
Als morgen belgië splitst is het gedaan met het Brusselse en Waalse wanbeleid, maar moeten ze geld vragen aan Europa in plaats van aan Vlaanderen, en wees gerust daar zullen strenge eisen aan gekoppeld worden, en dat zal niet voor eeuwig zijn. Dit in tegenstelling tot de Vlaamse melkkoe die niettegenstaande ze al decennia lang wordt gemolken nog steeds een trap tegen haar uier krijgt en op de koop toe nog moet horen dat ze een fascist is.

Zijn Vlamingen en het Vlaams Belang tegen Walen? Nee ze zijn tegen België en voor de Vlamingen, tegen verkwisting, wanbestuur en corruptie, en dat is meer dan één nuance verschil.
De Vlaming zal even vaak als vroeger een Leffe drinken of een weekendje Durbuy boeken, en de welkomstzoenen zullen nog even oprecht zijn.

De vele handicaps
---------------------
Bovenop alle bestuurlijke handicaps hebben we een gigantische koninklijke familie en adel met nog steeds privileges al liggen die niet meer vast in een wet; vernietigende vakbonden; een niveauverlagend positief discriminerend onderwijs waar mensen vooral Latijn studeren, en later economie, sociale wetenschappen of rechten; een complexe regelgeving, onmogelijke nieuwe en verouderde wetten, een corrupte onberekenbare veel te dure justitie.
Tel erbij de rechtsonzekerheid een laffe politie- en legertoptop, een hoge onbestrafte criminaliteit, veel te hoge en ondoorzichtige belastingen, steeds luier wordende mensen...
Wie wil in zo'n land investeren? Ik alvast niet, maar ook buitenlandse investeerders keren dit land de rug toe. Dit gebeurt om geheel andere redenen dan de huidige politie toestand en verhoudingen, endere dan een mogelijke splitsing van dit land.
Dat de huidige politieke situatie investeerders zou afschrikken is een door de regimepolitici gebruikt
(be)drog-argument om de bevolking bang te maken. Niet alleen is dit laakbaar, het is gewoon een leugen.
Een vereenvoudiging, ja splitsing van dit land is de weg naar succes, eerlijkheid en duidelijkheid, de weg naar de toekomst die interessant is voor de investeerders.
De Vlaamse investeerders die een ander geluid laten horen dan dat van het VBO worden door de media in een mediatiek cordon geplaatst, maar ik ken alvast veel Vlaamse ondernemers die een zucht van verlichting zouden slaken wanneer het belgisch gedrocht zou sterven.

De echte schrik
-----------------
Waar de regimepolitici bang voor zijn is hun eigen positie, invloed en inkomen
Dat het allemaal een leugen is mag ook het feit aantonen dat CD&V en VLD  massaal reclame/propagandaruimte reserveerde en kocht nog voor de onderhandelingen waren afgesprongen en de regering viel. Gigantisch veel geld gaat tegen de volgende verkiezingen worden gesmeten, en de financieringswet zal daartoe met verschillende kunstgrepen worden omzeild.
Marianne Thyssen ontvangt in de komende weken de prijs van de grootste belgicistische Tjeef van Vlaanderen. Ik schreef bijna Teef, en dat is in haar geval inwisselbaar en synoniem, en de eretitel waarmee ze door mij zal worden geduid.

Economische vragen aan het 'grote' misschien twijfelende publiek
-------------------------------------------------------------------------
Antwoord eens eerlijk op volgende vragen:
Wat zouden jullie doen moesten jullie morgen 5 miljoen €uro erven of winnen?
Zouden jullie hier een bedrijf starten en werkgelegenheid creëren voor zij die geen werk hebben of zij die hier werk komen zoeken? Zouden jullie het geld opdoen aan 'economische leifdadigheid', om het land de handelsbalans, de begroting te helpen redden, de vergrijzing en de pensioenen te helpen betalen?

Iedereen zal antwoorden dat ze wat voor zichzelf en hun kinderen zouden reserveren, eens flink op reis zouden gaan, hun huis zouden afbetalen, een nieuwe auto kopen, en de rest sparen/beleggen en van de intresten leven.
 
En hoe zouden jullie de mensen noemen die een bedrijf zouden starten?
Overmoedig in het beste geval, gek in het slechts?
 
Als jullie al zo zouden reageren met 'amper' 1 of 5 miljoen Euro in brieventas, hoe denken jullie dan dat mensen met zakken vol miljoenen Euro's zullen handelen?
Als ze hoegenaamd nog iets zouden willen ondernemen in hun leven, wat eigenlijk niet meer hoeft en op zich al een wonder mag wezen, dan is het eigenlijk normaal dat ze het in andere landen gaan doen. Hier wordt niets meer geproduceerd, hier wordt enkel wat vergaderd en nog wat gesjacherd, maar het grote geld verlaat deze contreien naar plaatsen waar men vriendelijker is voor investeerders. Zelfs de meest gesofistikeerde computergestuurde machine breng nog veel meer op in China dan hier, en over arbeidsintensieve, laaggeschoolde activiteiten kunnen we al helemaal beter zwijgen.
"En onze kenniseconomie dan?" zullen jullie zoals Patricia Ceijssens of Teef Thyssen misschien navragen?
Wel wat is kennis waard wanneer aan de grootste universiteiten en alle onderzoekinstituten van dit land er duizenden Chinezen, Indiërs en anderen komen studeren en werken. Wat is kennis waard wanneer men niet in staat is die te behouden te beschermen? De week nadat dat hier iets wordt uitgevonden is het al verdwenen, als het al niet is verdwenen nog voor het octrooi wordt aangevraagd.Veel van de kennis wordt trouwens afgeroomd door een grote multinationale ondernemingen die ermee vertrekken met een druk op de knop als het hun goed uitkomt, en dan mag de uitvinder misschien als enige, tenminste als het eerlijk wordt gespeeld, blij zijn dat hij royalties betaald krijgt.

Tenslotte 
--------------
De regimepolitici in dit land lopen in de ivoren temidden van de meest fantastische leugenverhalen, compleet naast hun schoenen.
 
Bedenk: geen enkele socialist/vakbondsman/politicus begon ooit met zijn eigen geld, zelfs niet met gestolen geld, een bedrijf en creëerde werkgelegenheid. Als ze zouden overleven in dit economische moeras temidden het kanonnenvlees dat een eigen zaak tracht te starten, dan zou dit NOOIT lukken volgens hun eigen wetten, regeltjes en socialistische principes. Op de dag dat zo iemand ondernemer wordt, kan hij geen socialist/vakbondsmens meer zijn.
 
Vlaanderen Vrij en Onafhankelijk!
Volk word staat! Volk wordt staat!
Er is slechts één partij die dat rechtlijnig en compromisloos garandeert!
Moet ik nog zeggen wie?

Dus: "Op wie stemmen jullie de volgende keer?"

21 april 2010

Twee, nee driemaal beroofd

Adam Giza, de moordenaar van Joe Van Holsbeeck gaat dan toch niet in cassatie tegen de uitspraak dat hij zijn straf moet uitzitten in Polen.  Ook nu weer verscheen er bij het artikel in de kranten een onherkenbaar gemaakte foto. Nochtans is er (terecht) een ander gebruik wannneer de criminelen autochtoon zijn. Dan staan ze met duidelijke foto inclusief familiegeschiedenis, buurtondzoek en psychologisch profiel te kijk in de media. Als het allochtone criminelen zijn zoals de zigeuner Adam Giza, dan worden ze vaak onherkenbaar gemaakt, hun naam wordt afgekort tot initialen, er wordt naar gerefereerd als jongere of een man uit Molenbeek of Borgerhout...
Vergeten we nog niet dat zijn kompaan in deze roofmoord, Mariusz O., eveneens een Roma-zigeuner, hier vrij rondloopt zonder dat iemand weet hoe die eruit ziet. Die gaat gewoon verder met zijn vroegere leventje temidden van zijn hier illegaal levende familie, tenzij ze geregulariseerd werden wegen sterke band met het land, ha ha ha. ( groen lachje) Dit is op zich een parlementair vraagje waard, want dat zou betekenen dat later de hele criminele bende zich hier later terug verenigt.

Die wollige onbenul Stefaan De Clerck heeft nog steeds niets gepresteerd, en waarschijnlijk zal hij zich niet haasten om tot uitlevering over te gaan.

Dat er van Stefaan De Clerck niets verwacht mag worden mag blijken uit het feit dat, niettegenstaande groot aankondigingsbeleid (het enige waar de regering in geslaagd is), er zelfs nog geen plaats is gevonden voor een nieuwe gevangenis, laat staan dat men het opgepakte tuig kan opsluiten zonder eerst ander gevaarlijk tuig vrij te laten.


Bij rellen in het Brusselse werden de laatste 73 dagen 297 mensen administratief aangehouden (4 per dag,in het kader van de handhaving van de openbare orde) voor .... maximum 12 uur.
Daarnaast waren er nog 935 gerechtelijke aanhoudingen(13 per dag); en daarvan werden er slechts 10 via snelrecht berecht.
De minister was zelf "verbaasd" over het grote verschil tussen gerechtelijke aanhoudingen (935) en het aantal zaken dat voor de snelrechter komt (10)

Hoeveel kunnen er hun straf in hun land van oorsprong uitzitten, definitief het land worden uitgezet?
Ik hoop allemaal, want al de geplande gevangenissen samen zijn nu al veel te klein!
En naast het feit dat de slachtoffers, meestal autochtonen, reeds beroofd zijn, worden ze nogmaals slachtoffer via de belastingenroof om dit uitschot in een 4 sterren gevangenishotel onder te brengen. ( en niet te vergeten voor de pro deo advocaten en de dure lang aanslepende rechtspraak en procedures moeten de belastingbetalers ook opdraaien, wellicht ook voor de schadevergoeding vande ouders van het slachtoffers, omdat de criminelen of hun familie geen (officiële) nagel hebben om hun gat te krabben.

Gelukkig stelt het Vlaams Belang de lastige vragen, want anders wisten we niets.
Er gingen laatst stemmen op in het parlement van pseudodemocraten die vonden dat er te veel vragen werden gesteld. Vooral die van het Vlaams Belang zijn er te veel aan, en dat terwijl het plebs kan toekijken hoe de ministers flateren en tjeventaal uitkramen..

Stel jullie maar eens de vraag waar de taalgrens zou liggen, hoe het met de criminaliteit, het gerecht, de politie, de graaicultuur ....zou gesteld zijn wanneer het Vlaams Belang niet zou bestaan?

Op wie stemmen jullie de volgende keren?