Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 april 2010

Het glazen plafond

Wat vooraf ging
DIEPENBEEK - Vrouwen zijn nog altijd onderbemand in raden van bestuur en aan directietafels. Hun loon ligt meestal ook lager dan dat van de mannen. Wat vinden de vrouwen er zelf van? Willen ze wel naar de top? Wat vinden mannen er van?

Bij HR-adviseurs Motmans-Van Havermaet hebben ze gedacht: "Waarom vragen we het niet aan de Slimste Mens.? Linda De Win (foto) komt maandagmiddag in De Barrier in Houthalen zelf daarover getuigen. Zij modereert nadien ook het debat over het Glazen Plafond met Jean-Marie Dedecker (LDD), Anita Van Gils (prof UMaastricht en voorzitster van de werkgroep Ondernemende Vrouwen bij VKW), Nicole Cuyvers (Cooltech) en Erwin Dezeure (HR-directeur Center Parcs Europe). Zij krijgen een aantal controversiële en minder controversiële stellingen over dit onderwerp voorgeschoteld.


Beste vrrouwen.
Het ziet eruit als een kranteartikel, maar is eigenlijk een advertentie van een human resources/bedrijfsrevisoren- bedrijf( handelaren in de menselijke grondstof en advies). Slimme vrouwen hadden dat ook wel door, misschien ook zelfs de domme. Een commerciële aangelegenheid dus waar Mr De Decker tegen een veel te hoge gage een nummertje komt opvoeren dat het veel te dure 'boekhoudkantoor' de nodige prestige en aandacht moet verlenen. Bij de advertentie zijn ze nog vergeten de deelnameprijs te vermelden.
Het zal een aantal feministen en vrouwen die denken gehinderd te zijn door een glazen plafond aantrekken. Zij die er reeds zijn bovenuit gestegen zullen er veel minder of helemaal niet geïnteresseerd in zijn. Dat is ook zo in de mannenwereld: men wordt niet geholpen door een seminarie ook niet door diegenen die de top hebben gehaald, tenzij de kandidaat in kwestie kan gebruikt worden. Niemand leert een ander hoe je ceo van Shell of  Solvay wordt en hoe men miljoenen salarissen verdient plus bijhorend fringe benifits, aandelenopties en voorkennis.
Vrouwen gaan op het seminarie helemaal niet te weten komen hoe ze door het glazen plafond heen moeten, en ik betwijfel zeer of dat plafond wel bestaat behalve tussen de oren van miskende genieën.
Het seminarie en de raad van De Decker zullen evenmin helpen als het lezen van een boek:"Hoe wordt ik miljonair". Daardoor is immers ook nog nooit iemand miljonair geworden, tenzij misschien de schrijver van het boek.

Met de toenemende invloed van de islam zal het glazen plafond in de toekomst steeds lager worden, zelfs van ondoorzichtbaar beton. Ik maak me daar als man zorgen over, maar vooral vrouwen horen zich eigenlijk zorgen te maken over deze ontwikkeling. Eigenlijk zouden ze allemaal beter op het Vlaams Belang stemmen en er politiek actief worden in plaats van te leuteren. Zo jullie het niet voor julllie zelf doen doe het dan uit solidariteit met miljoenen vrouwen die minder of niets verdienen, minder erven, minder mogen studeren, minder te zeggen hebben, minder rechten hebben, minder geloofwaardig zijn en gewoon minderwaardig aan mannen worden beschouwd ipv te gaan koffiekransen met Linda De Win, al is ze een slimme meid. (Althans dat laatste vermoed ik tenzij ze werd geholpen de TV-kwis te winnen door de keuze van de vragen of ...met de antwoorden? Van een VRT en een overheid die positief discrimineert selctief berichtgeeft, statistieken manipuleert mag men alles verwachten, dus ook discriminatie van de niet winnaars, de anders dan redenkendenom  de maatschappij 'te maken'.

Geen opmerkingen: