Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 april 2010

Al de paters Jezuieten spelen met mekanders pieten.


Een al lang gekend fenomeen
----------------------------------------
Herinneren jullie zich ook nog die alternatieve tekst die gezongen werd op een toenmalig populair deuntje van "Wij zijn gezworen kameraden.."?
Geen rook zonder vuur zo bleek toen en blijkt nu. Toen werd er wel gezongen van de Jezuïeten die met mekanders pieten speelden maar de macht van de kerk was zo groot dat niemand van de toen misbruikte slachtoffers het in zijn hoofd zou hebben gehaald om een klacht neer te leggen, laat staan een zaak te winnen tegen pedofiele paters en pastoors. Sommige slachtoffers durven ook vandaag, niettegenstaande het begrip, nog steeds niets daarover vertellen.uit schaamte. Ik wou echter dat alle zweren eens zouden openbarsten.
Waarom de kerk kinderen indoctrineert
-----------------------------------------------------
Opnieuw sijpelen enkele berichten over seksueel misbruik van kinderen door in de krant . Er zijn er zo tientallen, honderden zelfs die nu aan de oppervlakte komen drijven.
Degoutant, zo degoutant zelfs dat ik er voor pleit om voor kinderen tot hun meerderjarigheid godsdienst en contact met de clerus te verbieden. Van het hoofd en de psyche van kinderen moet men afblijven met nonsens, verhaaltjes en sprookjes tot ze meerderjarig zijn. Daarna kunnen ze kiezen wat ze zelf willen geloven.
Vrij onderwijs waar godsdienst wordt uitgedragen en de basis vormen moet worden teruggebracht tot een neutraal onderwijs dat sterker door de overheid en de ouders wordt gecontroleerd en bestuurd. Godsdienst is een privé aangelegenheid , kennis waarmee men later geen brood kan kopen  ( tenzij...), en dat moet als de ouders het zo belangrijk vinden dan maar buitenschools, en onder strikte controle plaatsvinden. In plaats daarvan kan men kinderen beter opleiden tot het behalen van een rijbewijs en nog andere nuttige dingen die geen hocus pocus zijn.
De laatste kerkelijke faits divers
--------------------------------------------
"Tom F., een 38-jarige hulppriester uit Waregem, is door het bisdom van Brugge eervol ontslagen en uit zijn functies ontzet.
"Na overleg tussen de diocesane administrator Koen Vanhoutte en Tom F. is geoordeeld dat hij in de huidige omstandigheden geen pastorale taak kan uitoefenen",
Eerder raakte bekend dat het gerecht een onderzoek startte of de veroordeelde pedofiele priester, die lesgaf op het Sint-Vincenttiuscollege in Ieper, opnieuw contact zoekt met jongeren.
De geestelijke werd vorig jaar veroordeeld door de rechtbank in Ieper en kreeg opschorting van straf onder strenge voorwaarden. Zo moest hij zich psychiatrisch laten begeleiden en mocht hij geen contact meer hebben met jongeren. Het gerecht gaat nu na of de priester de laatste voorwaarde heeft nageleefd."
Waarvoor kiezen pedofielen?Waarom wordt zijn volledige naam niet in de media gepubliceerd? De man is een veroordeelde pedofiel, toch, en daar kan men dus beter voor gewaarschuwd worden, want ze zijn medisch onbehandelbaar. Sommige mensen menen dat tuig nog op een of andere manier in bescherming te moeten nemen. In plaats daarvan zou men beter hun ballen eraf snijden. Krijgt die nog eervol ontslag uit de kerk ook. Dat zegt heel veel over hoe het katholieke pedofiele zootje over dit soort misdaden denkt, en wat ervan mag verwacht worden.
Wie zijn kind nog naar een pastoor en de catechese laat gaan is niet goed bij zijn hoofd. Pedofielen bevinden zich daar waar er kinderen zijn, die worden zelden metser of piloot.

Medeplichtigen aan misdaad, misschien ook misdadig?
-------------------------------------------------------------------------

De nieuwe kardinaal André Leonard is misschien zelf een pedofiel. Waarom anders zou hij zelf pedofiele misdaden toedekken? Hij bleek perfect op de hoogte te zijn geweest van de pedofiele activiteiten van pastoor Hubermont uit Aubange, nog voor die werd geklist en veroordeeld. De pastoor werd  uiteindelijk veroordeeld op 5 Juni 2007. Voordien stopte de kardinaal het slachtoffer geld toe om haar in therapie te doen gaan en de zaak in de doofpot te stoppen. Dat is goed gelukt, want zelfs het vonnis ging als een zuchtje voorbij en verscheen niet in de kranten.
Verbaast het jullie dat de betrokken pastoor zich eerst erg populair had gemaakt bij de kinderen?
Kan zo'n kardinaal aanblijven? http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid923858/andre-leonard-dekte-zelf-seksueel-misbruik-toe.aspx
Via de reacties werd mijn aandacht gevestigd op nog een ander pedofilieverhaal dart kardinaal Leonard trachtte te verdoezelen.
ik citeer Jean Wachtelaer:
"Een Brusselse avondkrant schreef op 7 juni 1996 dat priester Gerhart Wolf 69(!) jaar tot 2 jaar met uitstel was veroordeeld voor pedofilie.Het bisdom Namen was tussengekomen om de zaak in de doofpot te steken.Het staat hier:http://archives.lesoir.be/deux-ans-pour-le-pretre-pedophile_t-19960607-Z0C6C8.html En wie was toen bisschop van Namur? Juist, André-Mutien Leonard (aka Connard).Sinds 1991 ! In zijn voornaam Mutien zit het latijnse woord "mutus" = stom.In de betekenis van "niet kunnen/willen durven spreken."


Wie gelooft er trouwens dat kardinaal Danneels geen weet had van de pedofilie van bisschop Vangheluwe. Hij kon het zich niet herinneren. Ze moesten het eens opzoeken. We hebben gezocht en er niets over gevonden.....
Getuigenissen van de het slachtoffer en mensen, overigens alle katholieken die het zich allemaal wel herinneren staan er tegenover, met alle onmogelijk te verzinnen details erbij. De conclusie bij het laatste oordeel moet de hel zijn, zeker wanneer het een bisschop of kardinaal betreft
Vangheluwe werd notabene ook eervol ontslagen!
Hoe kunnen in 'godsnaam' (hahaha) pedofiele delinquenten die ganse jonge levens hebben kapotgemaakt eervol ontslagen worden?
Bisschop Vangheluwe zou van schaamte zichzelf moeten castreren met een verroest aardappelmesje!
Waarom zouden zij in tegenstelling tot een Marc Dutroux moeten worden ontzien, en niet publiek worden vervolgd en gehaat? Omdat ze hun slachtoffers noch niet hebben vermoord?
Conclusie
-------------
Vond god de mens uit of vonden dat soort geile gemijterde figuren god uit?
Alle wetenschappelijke kennis, ook elk gezond verstand, bevestigt enkel dat laatste!
Godsdiensten allerhande ontstonden in de duistere onwetende middeleeuwen of nog eeuwen daarvoor toen mensen nog dommer waren en macht absoluter. Ontstaan uit een amalgaam/ samenraapsel van filosofische vragen en antwoorden, allerhande toenmalige wetten en gebruiken, merkwaardige biografieën, kampvuurverhalen, sjamanisme, mirakels, dromen en sprookjes.
Dat in een boek gegoten is waar in de 21 eeuw nog steeds veel mensen geloven en als heilig beschouwen.
Zouden ze dat ook allemaal geloofd hebben waren ze als kind neutraal opgevoed. Zouden dan de paus, de bischoppen, de pastoors de imams, de sjamanen en charlatans allerlei de invloed het gezag en achting hebben gekregen die ze nu hebben de invloed het gezag en achting hebben gekregen die ze nu hebben?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Een beetje op uw gemak hé! Ook al zijn er slechterikken onder de 'geestelijken', o.a. de Jezuïeten, betekent niet dat ze allemaal verfoeilijk zijn toch! Zelf een heilige of zo?... Wat probeert u eigenlijk te bewijzen met dit soort artikel?

A. Griffon zei

Bewijzen? Ik hoef niets meer te bewijzen. De regelmatige actualiteit sinds ik dit artikel in 2010 schreef doet dit wel. De feiten zijn zelfs nog erger dan wat ik toen al wist. En erg is bovendien dat geen enkele van die perverten al een uur in de cel heeft gezeten. Was dat mijn kinderen overkomen, ik zweer u ik casstreerde die lui eigenhandig met twee stenen! En om te besluiten met iets wat je wilt horen:al zijn de pedofielen in de kerk met zeer velen, er zeer buiten proportioneel aanwezig: gelukkig zijn de geestelijken niet allemaal zo. Dat zou er nog moeten aan mankeren. Maar wanneer volgen er eens echte straffen vanwege de kerk of is bij jullie alles opgelost met een biecht en twee onze vaders? Wie is hier schijnheilig?