Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 april 2010

Links frauderend Griekeland droomt van gratis geld van het OCMW

De Kamercommissie Financiën stemde donderdag niet meer over het wetsontwerp dat de financiële steun van ons land aan Griekenland vastlegt. Het heet in de regimepers dat dit door het gefilibuster van het Vlaams Belang komt en daarom beslist werd om de commissiezitting stop te zetten en volgende dinsdag een nieuwe poging te wagen. Dan wordt verwacht dat het ontwerp zeker gestemd wordt.

De ministerraad keurde donderdag het ontwerp over de steun aan Griekenland goed. Normaal gezien zou de Kamer vandaag al hetzelfde doen. Het ontwerp bleef echter steken in de commissie, waar het Vlaams Belang de behandeling van het ontwerp blokkeerde uit protest tegen het afblokken van een plenair debat over BHV door Kamervoorzitter Patrick Dewael. Dat is wat de regimepers meedeelt natuurlijk.
De commissie gaat de tekst nu volgende dinsdag goedkeuren. Hetzelfde gebeurt dan met het ontwerp dat de begrotingscontrole uitvoert en het ontwerp houdende diverse fiscale bepalingen. Later moet de plenaire Kamer dan het licht nog op groen zetten.
Trecht fillibustert het Vlaams Belang nu. Het is immers een praktijk die door de Tjeven en de Waalse partijen werd uitgevonden en frequent toegepast. Of is de alarmebelprocedure bvb geen 'gefilibuster'??

De fraudeur moet toch de rekening betalen, niet de opgelichte partij?
------------------------------------------------------------------------------------------
Griekenland fraudeerde met zijn balans. Als een bedrijf dit zou doen zeggen de banken en aandeelhouders hun krediet en vertrouwen gewoon op. Fraudeurs moeten we niet belonen met belastinggeld uit Vlaanderen. Griekenland moet de consequentie ondergaan van haar leugens en links wanbeleid dat dacht te mogen smossen met geld. Het moet onder curatele worden geplaatst het moet drastisch saneren, koopkracht inleveren en vooral een ander economisch beleid voeren. Sociaal beleid wordt betaald door een gezonde economie en niet omgekeerd. Evenmin kan dit op de poef die nooit kan terugbetaald worden.

Dat we Griekenland moeten helpen, dat vind ik wel geoorloofd, maar geef hun een schop en een kruiwagen in plaats van een zak geld en een strandstoel.

Wat de regimemedia vol van lof voor linkse regimes weigeren te zien en berichten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziedaar het zoveelste bewijs waar linkse regimes toe leiden. Duitsland heeft groot gelijk niet de OCMW van Europa te willen worden. Het Vlaams Belang denkt er trouwens ook zo over. Wees toch niet naief beste Vlamingen en laat je niet wijsmaken door de eenzijdige regimemedia dat het Vlaams Belang alleen maar kan fillibusteren. Staan jullie te springen om met jullie spaarboekje de linkse Sinterklazen van Griekenland te belonen voor hun wanbeleid??

Geen opmerkingen: