Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 april 2010

Er is slechts één land dat het mijne is. Dat is Vlaanderen!

"Niet de val van de regering, maar de kaart van België zorgt voor verwarring in het buitenland. Zo blunderde het journaal van de Franse omroep TF1 maandagavond door Vlaanderen en Wallonië van plaats te verwisselen.


Volgens TF1 ligt Vlaanderen in het zuiden van België en Wallonië in het noorden. Bovendien lijkt het zuidelijke Vlaanderen uit drie provincies te bestaan. "
http://www.vandaag.be/buitenland/34025_tf1-plaatst-vlaanderen-in-het-zuiden-van-belgie.html

Baron von Munchausen achterna
----------------------------------------------

Hieruit blijkt dat de rest van de wereld er niet van zal wakker liggen dat Vlaanderen en Wallonië scheiden en onafhankelijk worden. Werkgevers en investeerders interesseert slechts efficiënt bestuur, duidelijke wetten en regels, een rustig arbeidsklimaat, competente hardwerkende mensen, een interessant belastingklimaat. Geen van deze voorwaarden zijn aanwezig in belgië met 58 ministers, 600 parlementairen, 4 gewesten, 7 regeringen, 10 gouverneurs. (en dat voor een land ter grootte van een stad als London of New York).
Een land met 3 officiële talen en een kakafonie van importtalen als Berbers, Arabisch, Turks.., waar geen buitenlander de weg vindt van Aachen naar Aix la Chapelle of van Geldenaken naar Jodoigne , noch weet heeft van in welke talen hij mag of moet reclame maken, waar wetten en maatregelen gratuit  worden aangekondigd als was het een parodie op Baron von Munchhausen, dat is een land waar eigenlijk geen enkele buitenlandse investeerder nog naartoe wilt tenzij hij overladen wordt met subsidies en chocolade, en
valse beloftes waar hij intrapt.

Niet eerlijk en niet objectief, gewoon perfide stemmingmakerij
------------------------------------------------------------------------
Dat het Verbond van Belgische Ondernemers stijgert is logisch maar doorzichtig. Men moet immers Belgicist zijn om te mogen toetreden, zeker als men er wat in de pap wilt brokken. Voor hun naam hoort men virtueel ook 'Koninklijk' te lezen, en dan is het plaatje rond. Het Verbond zit immers vol nieuwe en oude adel, en mensen met hoop op een ronkende titel en 'respect'. Het grootste deel laat maar al te graag "entre amis" horen dat ze Frans kunnen spreken.

Dat de vakbonden en partijmutualiteiten hoge woorden voeren is eveneens logisch. Zij krijgen in Vlaanderen de steun van de veel sterkere Waalse bonden die door de hoge werkloosheid, de corrupte PS, en het feit dat daar haast de helft voor de overheid werkt een groter gewicht dan hun in Vlaanderen toekomt. Wanneer Vlaanderen zich afscheidt dreigen ook de immense berg subsidies, fondsen en worsten aan hun neus voorbij te gaan. Stel nog maar dat alleen de werkloosuitkeringen niet meer door de vakbonden zouden worden uitbetaald, dan kunnen veel arrogante zakken hun jas aan de kapstok hangen, hun vakbondsauto laten staan en bijbaantjes in allerlei comités en nepinstituten vergeten. Echter zou ook dat een positief signaal zijn voor een echte ondernemer van waar ook.

Bang van de boze koe?
--------------------------
Als morgen belgië splitst is het gedaan met het Brusselse en Waalse wanbeleid, maar moeten ze geld vragen aan Europa in plaats van aan Vlaanderen, en wees gerust daar zullen strenge eisen aan gekoppeld worden, en dat zal niet voor eeuwig zijn. Dit in tegenstelling tot de Vlaamse melkkoe die niettegenstaande ze al decennia lang wordt gemolken nog steeds een trap tegen haar uier krijgt en op de koop toe nog moet horen dat ze een fascist is.

Zijn Vlamingen en het Vlaams Belang tegen Walen? Nee ze zijn tegen België en voor de Vlamingen, tegen verkwisting, wanbestuur en corruptie, en dat is meer dan één nuance verschil.
De Vlaming zal even vaak als vroeger een Leffe drinken of een weekendje Durbuy boeken, en de welkomstzoenen zullen nog even oprecht zijn.

De vele handicaps
---------------------
Bovenop alle bestuurlijke handicaps hebben we een gigantische koninklijke familie en adel met nog steeds privileges al liggen die niet meer vast in een wet; vernietigende vakbonden; een niveauverlagend positief discriminerend onderwijs waar mensen vooral Latijn studeren, en later economie, sociale wetenschappen of rechten; een complexe regelgeving, onmogelijke nieuwe en verouderde wetten, een corrupte onberekenbare veel te dure justitie.
Tel erbij de rechtsonzekerheid een laffe politie- en legertoptop, een hoge onbestrafte criminaliteit, veel te hoge en ondoorzichtige belastingen, steeds luier wordende mensen...
Wie wil in zo'n land investeren? Ik alvast niet, maar ook buitenlandse investeerders keren dit land de rug toe. Dit gebeurt om geheel andere redenen dan de huidige politie toestand en verhoudingen, endere dan een mogelijke splitsing van dit land.
Dat de huidige politieke situatie investeerders zou afschrikken is een door de regimepolitici gebruikt
(be)drog-argument om de bevolking bang te maken. Niet alleen is dit laakbaar, het is gewoon een leugen.
Een vereenvoudiging, ja splitsing van dit land is de weg naar succes, eerlijkheid en duidelijkheid, de weg naar de toekomst die interessant is voor de investeerders.
De Vlaamse investeerders die een ander geluid laten horen dan dat van het VBO worden door de media in een mediatiek cordon geplaatst, maar ik ken alvast veel Vlaamse ondernemers die een zucht van verlichting zouden slaken wanneer het belgisch gedrocht zou sterven.

De echte schrik
-----------------
Waar de regimepolitici bang voor zijn is hun eigen positie, invloed en inkomen
Dat het allemaal een leugen is mag ook het feit aantonen dat CD&V en VLD  massaal reclame/propagandaruimte reserveerde en kocht nog voor de onderhandelingen waren afgesprongen en de regering viel. Gigantisch veel geld gaat tegen de volgende verkiezingen worden gesmeten, en de financieringswet zal daartoe met verschillende kunstgrepen worden omzeild.
Marianne Thyssen ontvangt in de komende weken de prijs van de grootste belgicistische Tjeef van Vlaanderen. Ik schreef bijna Teef, en dat is in haar geval inwisselbaar en synoniem, en de eretitel waarmee ze door mij zal worden geduid.

Economische vragen aan het 'grote' misschien twijfelende publiek
-------------------------------------------------------------------------
Antwoord eens eerlijk op volgende vragen:
Wat zouden jullie doen moesten jullie morgen 5 miljoen €uro erven of winnen?
Zouden jullie hier een bedrijf starten en werkgelegenheid creëren voor zij die geen werk hebben of zij die hier werk komen zoeken? Zouden jullie het geld opdoen aan 'economische leifdadigheid', om het land de handelsbalans, de begroting te helpen redden, de vergrijzing en de pensioenen te helpen betalen?

Iedereen zal antwoorden dat ze wat voor zichzelf en hun kinderen zouden reserveren, eens flink op reis zouden gaan, hun huis zouden afbetalen, een nieuwe auto kopen, en de rest sparen/beleggen en van de intresten leven.
 
En hoe zouden jullie de mensen noemen die een bedrijf zouden starten?
Overmoedig in het beste geval, gek in het slechts?
 
Als jullie al zo zouden reageren met 'amper' 1 of 5 miljoen Euro in brieventas, hoe denken jullie dan dat mensen met zakken vol miljoenen Euro's zullen handelen?
Als ze hoegenaamd nog iets zouden willen ondernemen in hun leven, wat eigenlijk niet meer hoeft en op zich al een wonder mag wezen, dan is het eigenlijk normaal dat ze het in andere landen gaan doen. Hier wordt niets meer geproduceerd, hier wordt enkel wat vergaderd en nog wat gesjacherd, maar het grote geld verlaat deze contreien naar plaatsen waar men vriendelijker is voor investeerders. Zelfs de meest gesofistikeerde computergestuurde machine breng nog veel meer op in China dan hier, en over arbeidsintensieve, laaggeschoolde activiteiten kunnen we al helemaal beter zwijgen.
"En onze kenniseconomie dan?" zullen jullie zoals Patricia Ceijssens of Teef Thyssen misschien navragen?
Wel wat is kennis waard wanneer aan de grootste universiteiten en alle onderzoekinstituten van dit land er duizenden Chinezen, Indiërs en anderen komen studeren en werken. Wat is kennis waard wanneer men niet in staat is die te behouden te beschermen? De week nadat dat hier iets wordt uitgevonden is het al verdwenen, als het al niet is verdwenen nog voor het octrooi wordt aangevraagd.Veel van de kennis wordt trouwens afgeroomd door een grote multinationale ondernemingen die ermee vertrekken met een druk op de knop als het hun goed uitkomt, en dan mag de uitvinder misschien als enige, tenminste als het eerlijk wordt gespeeld, blij zijn dat hij royalties betaald krijgt.

Tenslotte 
--------------
De regimepolitici in dit land lopen in de ivoren temidden van de meest fantastische leugenverhalen, compleet naast hun schoenen.
 
Bedenk: geen enkele socialist/vakbondsman/politicus begon ooit met zijn eigen geld, zelfs niet met gestolen geld, een bedrijf en creëerde werkgelegenheid. Als ze zouden overleven in dit economische moeras temidden het kanonnenvlees dat een eigen zaak tracht te starten, dan zou dit NOOIT lukken volgens hun eigen wetten, regeltjes en socialistische principes. Op de dag dat zo iemand ondernemer wordt, kan hij geen socialist/vakbondsmens meer zijn.
 
Vlaanderen Vrij en Onafhankelijk!
Volk word staat! Volk wordt staat!
Er is slechts één partij die dat rechtlijnig en compromisloos garandeert!
Moet ik nog zeggen wie?

Dus: "Op wie stemmen jullie de volgende keer?"

Geen opmerkingen: