Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 maart 2012

Dit is ook georganiseerde misdaad

Ze zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws de afgewezen, hongerstakende asielzoekers, zeker na het forum dat een aantal extreem linkse activisten kreeg in de media. Er zouden er volgens die laatsten een aantal in levensgevaar zijn. Weten de poco journalisten van VRT en consoorten veel; het is een van hun dada's om het voor iedereen van elders op te nemen, maar niet voor het eigen volk dat wordt uitgezogen.
Een aantal pertinente vaststellingen en vragen borrelen op bij het zien van de gefilmde activisten/hongerstakers, zeker als men weet tot wat die lui in staat zijn om hun zin te krijgen.
Wie heeft Jamal Jaoudi geholpen bij het dichtnaaien van zijn mond? Minstens werd het materiaal daartoe door de behandelende arts geleverd, dan wel werd de mond verdoofd voorafgaand aan het dichtnaaien. Dit soort manipulatie en propaganda ben ik beu. Bovendien een hongerstaking van meer dan 70 dagen??? Dat zou elke medische ervaring overtreffen, en dus komt het nu via een doktersonderzoek door 2 artsen van DVZ uit dat er helemaal geen levensgevaar bestaat. Het betreft hier dus wel degelijk allemaal chantage, met medeplichtigheid bovendien van de begeleidende PVDA-arts Rita Vanobberghen en de ideologisch extreemlinkse opruiers. Als het fout loopt dan zijn zij en de VUB mee schuldig aan zijn zelfmoord en dood. Dit soort acties moet men stoppen en illegalen en asielzoekers die afgewezen zijn, alsook criminelen, MOETEN terug.De VUB mag inderdaad de boycot van de rechtsgang niet faciliteren en asielzoekers en illegalen onderdak verlenen. Ze gebruiken dit wellicht om zelf in de publiciteit te staan. Het is typerend voor wat daar zoal onderwezen wordt aan onze kinderen. Ik weet zeker dat dit voor de VUB contraproductief zal werken.

Terugkeer
Wat houdt de overheid tegen om deze uitgeprocedeerden en niet in aanmerking komende asielzoekers teug te sturen? Zet ze gewoon op het vliegtuig, desnoods met dichtgenaaide mond. Dan maken ze ook minder kabaal op het vliegtuig en verloopt de reis rustig. Eens terug kunnen ze hen ginds in een ziekenhuis behandelen.
Er is hier voor meer immigranten geen democratisch draagvlak, noch een financieel. Zelfs voor echte asielzoekers is het verdwenen.  Wij zijn niet de OCMW van de wereld.
Het ruikt, nee het stinks naar clientisme, want iedere geregulariseerde, dank zij de pvda , PS, SPa en Groen!, wordt door deze respectieve partijen electoraal gerecupereerd om het autochtone volk te verdringen en zo de democratie beetje bij beetje  ( eigenlijk inmiddels massaal) te vervalsen.

Bovenstaande schreef ik ook in de reactiemodule van http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/26/hongerstaking-geen-chantage#comment-37252, de linkse website die bekend staat om haar migratie- en asielactivisten . Tot mijn verbazing waren zeker meer dan 80% van de reacties afwijzend tav de hongerstakers....en ze werden nog steeds niet verwijderd.

Stelling om te bewaren
Luc Van Braekel schreef op zijn Facebook-pagina enkele sterke zinnen (waarop ik niet anders kon dan reageren), en die ik hier plaats om ze te bewaren. (Facebook is een te vluchtig medium om goede ideeën en teksten te bewaren.
"Illegale criminelen moeten uitgewezen worden", zegt Di Rupo. Is dat zo evident? Ik zou het anders durven stellen: "illegale niet-criminelen moeten uitgewezen worden; illegale criminelen moeten hun straf uitzitten in een Belgische gevangenis, tenzij er absolute zekerheid bestaat dat ze hun straf in hun land van herkomst zullen uitzitten. Zoniet lijkt het erop dat een gevangenisstraf vervangen wordt door een uitwijzing, en dat vind ik geen vorm van gerechtigheid. "

Ik steun Luc Van Braekels' oplossing/stellingname, maar hoe zorgen we ervoor dat deze er komt en ook wordt uitgevoerd? 
Aan het tempo waarmee we met schrijven en 'leuteren' voldoende mensen daarvan overtuigen, om zo dit op organische democratische wijze in te voeren, zal dit nog eeuwen duren. Mensen bekeren, zelfs van een dwaalspoor; mensen zover krijgen dat ze een nieuwe weg inslaan, dat ze toegeven dat ze politiek de foute keuzes maakten, dat ze dom waren zich niet met politiek bezig te houden, is moeilijk, zeer moeilijk. Gelukkig is in het begin, zoals bij religie, elke bekeerling meestal fanatieker dan de bekeerder, maar ook dan zal het nog lang duren. 

Als we te laat komen, dan dreigen chaos, failliet, terreur en burgeroorlog. Wij zullen dan tenminste kunnen zeggen dat we ons best hebben gedaan voor deze dreiging te waarschuwen, en dat we dit noodlot wilden voorkomen......,maar toch zullen we ons dan nog afvragen of we wel genoeg hebben gedaan. 

Ja ik zie de toekomst somber in omdat naarmate wij door de tunnel lopen het steeds donkerder wordt, en elk feit of signaal erop wijst dat die naar de hel loopt.
Wie heeft er een zaklamp, een kaars,... lucifers?

Senator Fatiha Saidi

Met dank aan Roeland Van Walleghem die in zijn archieven dook en met het volgende bovenkwam over Fatiha Saidi. 

De ‘Dame’ die zich inzet voor uitgewezen asielzoekers, maar minder voor haar eigen kinderen!

Men zou zo denken dat een senator/schepen een voorbeeld voor de
maatschappij zou moeten zijn.

In belgië hoeft dat niet!
Een senator die het hoederecht over haar kinderen verliest, het kan in dit
land !

Via een gunstige wind, zoals men dat zegt, kwam ik destijds in het bezit van
dit document (vonnis).

Ze verloor het hoederecht in verband met artikel 36.2 van de Wet op de Jeugdbescherming van 8 april 1965.


Wet op de jeugbescherming van 8 april 1965

De gevaartoestand (art 36.2) = kind in gevaar
omschrijving:

De Jeugdrechtbank neemt kennis van de vordering van het Openbaar Ministerie
betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt
wegens het milieu waarin hij leeft of wegens zijn bezigheden of
wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed door het gedrag van
degenen die hem onder hun bewaring hebben gevaar opleveren.28 maart 2012

Wat mag dit de Vlamingen nog kosten?

We weten wel door wie Fatiha Saïdi, PS-allochtoon, verkozen raakt. Ze reist blijkbaar heel vaak over en weer naar de Maghreb op eigen kosten en wellicht op kosten van de belastingbetaler. Doordat ze onschendbaar is kan ze niet vervolgd worden wegens belemmering van de rechtsgang, maar men moet haar nu maar eens de kosten van de mislukte repatriëring doen betalen. Ongelofelijk toch, dat wij Vlamingen dit corrupte, zelfbedienende PS zootje de leiding lieten nemen en onze toekomst laten betalen? Dit soort toestanden is nog een reden waarom Vlaanderen onafhankelijk moet zijn. Ik kies voor eigen volk eerst, immers moslims doen dat al veel langer en consequenter.
Rechten van de Mens? Waar zijn onze rechten? Wie verdedigt die?
Roeland Van Walleghem zocht en ontdekte in zijn archieven meer onfrisse feiten over Fatiha Saïdi:  http://agriffon.blogspot.com/2012/03/senator-fatiha-saidi.html


Concurentievervalsing en platweg vervalsing.

OKRA mag voorlopig geen reizen meer organiseren


Vzw OKRA Trefpunt 55+, de seniorenbeweging van de Christelijke Mutualiteiten, mag niet langer reizen organiseren en zich “reisbemiddelaar” noemen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist. Lagere rechtbanken hadden OKRA nochtans vrijgesproken van oneerlijke concurrentie.
De veroordeling komt er na een klacht van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). Die wijst er op dat de vereniging geen vergunning als reisbureau heeft. Door goedkope reizen aan te bieden aan zowel leden als niet-leden en daar reclame over te maken, pleegt OKRA een inbreuk op het Vlaams Reisdecreet van 2007, zegt de VVR.
OKRA argumenteert van haar kant dat ze de reizen organiseert zonder commerciële doeleinden en daardoor buiten de reiswetgeving valt.
Het hof van beroep legt een dwangsom van 2.000 euro per dag op aan OKRA. Maar de maatregel treedt pas over 4 maanden in werking. Het geeft OKRA de tijd om een vergunning aan te vragen.
 (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120327_OKRA_veroordeling )
Natuurlijk is dit concurrentievervalsing, zelfs na de regularisatie. De mutualiteiten hoeven geen winst te maken, hun personeel wordt rechtstreeks of onrechtstreeks betaald door de overheid, de belastingbetaler dus. Ze geven feestjes, verkopen gadgets, ze innen gelden zonder één Euro belastingen te betalen. Vrij zeker krijgen ze ook door de farma- en medische industrie, onder een of andere vorm middelen en faciliteiten toegestopt. Ze doen groepsaankopen waarbij indien mogelijk enkel bevriende bedrijven (lees CD&V getrouwen, sponsors en belanghebbenden) worden geraadpleegd; en indien niet kan men zich afvragen wat er bij de leiding aan de pollen blijft plakken in speciën of natura.
Hoog tijd dat dit allemaal eens wordt onderzocht en uitgemest, want deze rechtelijke uitspraak is geen gerechtelijk onderzoek; er is er zelfs geen aan vooraf gegaan. Wel is uit het vonnis met uitstel duidelijk dat het toch nog om rechtsspraak à la tête du client is, want een echte ondernemer weet dat er voor hem een andere uitkomst zou weggelegd zijn.
Indien ik het voor het zeggen had, dan kwam er een enorme grote kuis in de VZW wildgroei en het oneigenlijk gebruik van het VZW statuut dat tevens, vooral in politieke kringen, als middel wordt gebruikt om politieke subsidies te vangen , om allerhande postjes te creëren, om mistgordijnen op te trekken, te malverseren, verduisteren en vervalsen, belastingen en sociale bijdragen te ontlopen via zogezegd vrijwilligerswerk, allemaal om er mensen en aanhang mee te kopen, te binden, en te doen zwijgen,  en zo elke eerlijke democratische verkiezingen te vervalsen. Deze beweging OKRA 55+ is een dekmantel,al zullen de meeste leden dat niet zelf kunne of willen inzien.
Zoals in alle ontwikkelde dictaturen worden mensen ook hier gekocht om te staken, te betogen, te stemmen. Deze organisaties/verenigingen vormen de basis voor de werkzekerheid en de onstspoorde vrijheden van de regimepolitici  als bvb Dehaene en Co. 
Welke rechtgeaarde democraat wil deze concurrentievervalsing, deze tsjeventrukken nu niet afschaffen. Het zou bovendien onze echte economie, de echte werkgelegenheid, de echte overheidsinkomsten en    -financiën ten goede komen, en ons allemaal minder belastingen kosten, waardoor mensen meer zelf kunnen kiezen waaraan ze hun geld uitgeven, dan wel sparen.

24 maart 2012

EERBETOON AAN MOHAMED MERAH

Na de moorden in Montauban op Franse militairen van Noord Afrikaanse origine, deinsde de pers en de pocowereld er niet voor terug om de dader te duiden in rechts nationalistische kringen, en iedereen die er aanhanger van was te demoniseren. Nu bekend is dat de dader van deze moorden en die op de joodse burgers het werk zijn van een of meerdere moslims, haast men zich, inclusief Sarkozy mee te delen dat de moslimgemeenschap daarop niet mag aangekeken worden.  (http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2012/03/22/la-tartufferie-journalistique.html
Nicolas Chapuis, « journaliste » au Nouvel Observateur, se confie sur twitter :
« Putain je suis dégoûté que ce soit pas un nazi »
« ça aurait été effectivement plus simple », lui répond un collègue journaliste et réalisateur…
Le comble de la tartufferie journalistique…
 Nicolas Chapuis, ‘journalist’ bij le Nouvel Observateur, is niet gedegouteerd wegens het feit dat onschuldige joodse kindjes werden vermoord, maar wel omdat de dader geen nazi was! 
Zijn collega twittert terug: “Het was inderdaad eenvoudiger geweest”! Le Nouvel Obeservateur heeft een oplage van 530.123 exemplaren. (met dank aan 
Roeland Van Walleghem die dit berichtje vond en vertaalde)

Sinds de bekendwording van de identiteit van de dader en zijn medeplichtigen, bleef het langs moslimzijde oorverdovend stil wanneer het om afkeuring van de daden gaat of medeleven met de joodse slachtoffers.
In tegendeel, er werd in moslimkringen lovend gesproken over Mohamed Merah, gejuichd zelfs om zoveel moed bekomen van allah, die groot is. Voor hen bevindt hij zich nu als martelaar in de hemel (temidden van tientallen maagden die hij naar hartelust mag bespringen)
Een fanpage werd te zijner ere op facebook geopend en op zeer korte tijd werd die al door honderden fans onderschreven.

Maar het kon nog erger, en dus gebeurde dat ook.In Rouen vroeg een Franse taallerares haar leerlingen om een minuut stilte te houden voor de doodgeschoten moordenaar met de boodschap vooraf dat de link van Merah met Al Qaida een uitvindsel was van de pers en ook van president Nicolas Sarkozy. De Franse scholen hadden woensdag in heel het land de slachtoffers van de seriemoordenaar met een minuut stilte herdacht.

Moet er nog een tekening bij staan om te weten dat het hier om een moslima ging, waarschijnlijk een die met een hoofddoek voor de klas staat.

Bleek dat nog niet iedereen in de klas een afstammeling van een moslim was, want het kwam aan het licht na enkele klachten.

Elders in Frankrijk zijn veel klassen alleen nog maar door moslims bevolkt, waardoor de Fransen niet meer weten wat er wordt aangeleerd, tenzij ze er continu een echte leken-Fransman als inspecteur zouden plaatsen.

Haar daad zou haar in nauwe schoentje brengen stond er in de krant, en de Minister van Onderwijs Luc Chatel heeft de onmiddellijke schorsing van de leerkracht en disciplinaire maatregelen bevolen.

Of dat ook zomaar en kosteloos zal kunnen zal van de pro-deo advocaten de poco-rechters en het hof van Straatsburg afhangen. Wie weet krijgt ze na lange, dure processen nog geen schadeloosstelling en een triomfantelijke intrede in haar klas en school. Nauwe schoentjes zijn voor moslims de uitgelezen kans om het rechtssyteem te testen en de grenzen te verleggen. (Een en ander conform de prejudiciële vragen van Jozef de Witte van het CGKR)

Nauwe schoentjes, ach wat een softe, nietszeggende uitdrukking. Schorsing en disciplinaire maatregelen, wat een kleffe aanpak en schijnvertoning. Ontslagen op staande voet en gerepatrieerd naar haar land van oorsprong of naar Iran of Afganistan. Daar mag ze als vrouw niet eens meer voor een klas staan en haar bek opendoen.

http://www.vandaag.be/buitenland/93236_lerares-vraagt-minuut-stilte-voor-seriemoordenaar.html

volgend artikel heb ik vertaald Uit de " Tribune de GenèveWaarschijnlijk stond het ook elders in de Franse Pers

"EERBETOON AAN MOHAMED MERAH"

Marine Le Pen wilde de Facebook-pagina open houden


Voor de presidentskandidate van het Front National voor moest de Facebook-"fanpage" van de moordenaar van Toulouse, getiteld 'Tribute to Mohamed Merah " hebben gediend als informatie voor de inlichtingendiensten te tegen de radicale islam.

Marine Le Pen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft echter donderdag ingegrepen om een "fan pagina" te sluiten op Facebook als "eerbetoon" aan Mohamed Merah, die kort na de dood van de pleger van zeven moorden in Toulouse en Montauban was geopend. Minstens 435 mensen hadden deze pagina bekeken en als "loved" (vind ik leuk) aangeklikt, voordat de publicatie werd beëindigd.Marine Le Pen zei vrijdag dat het noodzakelijk was om de Facebook-pagina van de "tribute" aan Mohamed Merah te handhaven, " om te tonen aan de Fransen hoe het ervoor staat" en er informatie uit te halen voor de terrorismebestrijding.

"Waarom doen ze de pagina verwijderen, omdat ze weigeren de waarheid te zien? Dat wil zeggen dat ze weigeren te zien dat er in Frankrijk misschien wel honderden mensen (...) die van mening zijn dat de criminele handelingen van Mohamed Merah waardering verdienen? " antwoordde Marine Le Pen, tijdens een bezoek aan de Mont St. Michel.

"Zijn we niet bezig om de koortsthermometer te breken odat we weigeren de koorts te zien en de oorzaak ervan te behandelen?" Zevoegde eraan toe: "Ik vind dat we deze Facebookpagina moeten openhouden, ten eerste om de Fransen te laten zien waar we aan toe zijn, en ten tweede voor de diensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de radicale islam en alle mogelijke informatie te verzamelen over een netwerk", aldus mevrouw Le Pen.

Ook had de FN leidster felle kritiek op de aankondigde maatregel van gisteren door Nicolas Sarkozy, die " alle mensen die op regelmatige basis internet sites raadplegen die terrorisme verheerlijken of die oproepen tot haat en geweld. "gerechtelijk zou straffen.

Ze zei "het is dit soort analyse die het mogelijk maakt voor inlichtingendiensten om de gevaren van morgen op te sporengevaar dat is morgen." "Het is een absoluut essentiële bron van informatie, en deze informatie verhinderen is een dramatische domheid."

15 maart 2012

Exit Obama?

Nergens werd er in onze media gewag gemaakt van de recente resultaten van de onderzoeken naar de echtheid van Obama's geboorteakte.
Volgens de grondwet moeten kandidaat presidenten en dus presidenten van de USA geboren zijn in de USA. Eerder was er al rook rond de ware plaats van geboorte van Obama. Nu is er ook vuur gevonden.
De geboorteakte van president Obama is niet authentiek maar gefabriceerd zo blijkt uit de doodgezwegen CBS  verslaggeving die begin deze maand ook op videowebsites werd geplaatst.
Ook 'The Examiner' berichtte hierover :http://www.examiner.com/law-enforcement-in-national/counterfeit-president-obama-birth-record-a-forgery-arpaio-report
Straks blijkt Obama ook toch een undercover moslim te zijn ......
Ik vermoed dat de republikeinen dringend een andere presidentskandidaat zullen moeten vinden.....als dat nog mogelijk is.Hopelijk wordt de volgende president een integere, echt verstandige mens in plaats van een buikspreekpop. Iemand als de godsdienstige mafkees Rick Sanctorum zou een ramp zijn voor de vooruitgang en de toekomst van de USA en  zou het land even goed in een middeleeuwse afgrond kunnen duwen zoals de islam en de imams dat elders hebben gedaan.
Voorlopig, tegen beter weten in , verkies ik dan maar Mit Romney.

11 maart 2012

belgen(?)

Leeflonen gaan slechts voor 43 procent naar belgen(?)

Dat ik belgen en belgië met een kleine letter schrijf komt uit afkeer voor dit kunstmatige Vlaamsonvriendelijke onland met zijn wanbestuur , dat was misschien al geweten.

Dat ik ook vraagtekens plaats achter het woord 'belgen' komt omdat iedereen weet dat heel veel van die belgen eigenlijk ook geen echte belgen zijn maar genaturaliseerde 'nieuwe belgen' natuurlijk; immigranten met meer mensenrechten dan de autochtone bevolking.

Het is genoegzaam bekend dat er zoveel met statistieken wordt geknoeid, zoveel wordt verzwegen dat wij burgers weten dat we gedesinformeerd worden ipv geïnformeerd.

Uit recente cijfers verstrekt door Maggie De Block, staatssecretaris voor maatschappelijke integratie blijkt dat belgië het voorbije jaar 143.000 mensen telde die geen inkomen genieten uit arbeid en ook geen sociale uitkering ontvangen, waardoor ze op een leefloon terugvallen. De staatssecretaris deelde ook mee dat 27 procent van de ontvangers van een leefloon geen Belgische nationaliteit heeft. Een groep van 10 procent is afkomstig uit andere lidstaten van de Europese Unie, vooral uit Italië, Frankrijk, Nederland, Portugal, Bulgarije en Roemenië. De resterende 17 procent is afkomstig van landen buiten de Europese Unie. 30 procent van de begunstigden verblijft in Vlaanderen , 45 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel. De staatssecretaris berekende (zelf?? nvdr) dat de belgische begunstigden de overheid een bedrag van 133 miljoen euro kosten, tegenover 56 miljoen euro voor Europese begunstigden en 114 miljoen euro voor inwoners uit landen buiten de Europese Unie.

Maar daarbij moeten we nog alle vreemdelingen tellen die leven van een andere uitkering dan een leefloon.

De mensen die leven van een werklozenuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering, een pensioen ipv een leefloon na amper 1 dag werken; al dan niet aangevuld met kindergeld voor hun talrijke kroost ( misschien wel verwekt bij meerdere vrouwen die elders wonen en ook steuntrekkers zijn)

Graag had ik ook geweten hoeveel van die zogezegde Europese begunstigden ook echte Europeanen zijn, want heel wat immigranten die eerst elders een nationaliteit verwierven zakten af naar dit land van gratis geld, makkelijke gezinsherenigingen, pensioen na 1 dag werken, oneindig rekbare juridische procedures en een vrijhaven voor criminelen.

Helaas zijn er zoveel echte belgen die recht zouden hebben op hulp, maar in tegenstelling tot de immigranten te trots zijn om ze te vragen, in veel gevallen ook zonder hulp terug mogen afdruipen en de voorbije strenge winter in de vrieskou zaten. Onder hen veel oude mensen met een veel te klein pensioen.

Immigratie een verrijking? Maak ons wat anders wijs!

De regeringen zoeken geld om te besparen?
Wel, dat zou ik zo gevonden hebben!

05 maart 2012

Aan het Journaille van Het Nieuwsblad

From: nieuwsblad@promotie.nieuwsblad.be
To: a.griffon@hotmail.com
Subject: Uw reactie op Nieuwsblad.be
Date: Mon, 5 Mar 2012 19:00:01 +0100

Is deze mail onleesbaar? Klik hier 
Nieuwsblad.be
Geachte A Griffon,
Dit is een automatische mail van Nieuwsblad.be.
Wij hebben vastgesteld dat u de spelregels van het forum op nieuwsblad.be hebt overtreden. Daarom hebben wij u een gele kaart gegeven. Dat betekent dat uw reacties vanaf nu altijd nagelezen zullen worden door onze moderator.
Als we vaststellen dat u de regels van het forum opnieuw overtreedt, zullen wij genoodzaakt zijn u een rode kaart te geven. Vanaf dan kan u geen enkele bijdrage meer posten.
We moedigen onze lezers aan om te reageren. Maar om dat voor iedereen aangenaam te houden, gelden er enkele regels.  Die regels kan u hier nalezen.  
Over de reden waarom we u een gele kaart hebben gegeven, wordt niet gecommuniceerd. Opgelet: het gebruik van een onvolledige naam of een schuilnaam valt onder de overtredingen van de spelregels en het gebruik van een valse naam leidt tot onmiddellijke uitsluiting.  
Met vriendelijke groeten,
De redactie van Nieuwsblad.be.

Beste journaille,
Uw e-mail verwees niet naar een specifiek artikel of een specifieke reactie die ik zou hebben geplaatst. 
Als jullie dan toch inzake journalistiek en vrije mening zoals voetbal willen spelen en menen de scheidsrechter te mogen uithangen, dan hier mijn overeenkomstig antwoord:
Of u dit nu zult willen of niet, denk in de toekomst bij elke klant die u verliest, bij elk rood cijfer in uw balans, aan deze e-mail en mijn niet aflatende beloofde ijver. 
Ik geef jullie een rode kaart, ik vertik het om voortaan nog uw krant te lezen of te kopen. Ik bespaar hiermee gelijk ook de moeite om nog een reactie te plaatsen, ook al omdat ik weiger gecensureerd te worden door het poco-journaille van dienst, dat wilt bepalen wat anderen mogen lezen, denken en schrijven. 
Jullie kranten hebben hun tijd gehad. Dat zullen jullie in de toekomst toenemend merken aan de daling van de verkoopcijfers en de inkomsten. 
Jullie banen zullen misschien enkel nog gered  kunnen worden door subsidies, maar helaas (of gelukkig) zijn de kassa's leeg. De inkomsten uit reclame en advertenties: die inkomsten lijken ook niet meer terug te keren, zeker niet als mensen toenemend jullie websites toenemend links laten liggen ook.
Misschien kunt u nu een andere afzetmarkt aanboren wanneer jullie morgen in bvb het Arabisch verschijnen. Weliswaar zal daar een enorme personeelswissel voor nodig zijn, en onder voorwaarde dat uw nieuwe doelgroep al voldoende kan lezen. Dan kunnen jullie de spreekbuis worden van Abu Imram, die al meer plaats krijgt in uw krant dan een Vlaming met een kritische mening.
Maar ik vrees dat ook dan de schotelantennes op het zuiden /zuidoosten zullen gericht blijven en vreemde, meer heilige lectuur de voorkeur zal genieten. 
Hier heeft u geen plaats en geen toekomst meer, bevindt u zich in de zelf-geïnduceerde neerwaartse spiraal, en verbranden jullie geld. Zelfs met het wegschenken van gratis gadgets bij uw krant, of met  het vervalsen van CIM -cijfers en pseudo verkopen zal het slechts een tijdje nog houdbaar blijven voor de aandeelhouders van Corelio. 
Inmiddels hebben jullie steeds meer klanten voor altijd verbannen en verbrand naar een nieuwe nieuwsgaring en journalistiek die is ontstaan met het internet: die van de vrije zelfdenkende mens,   waarop jullie geen greep hebben.
Ik wil u tot slot nog beloven dat ik vanaf nu mijn tijd ga besteden aan het louter promoten van het internet-alternatief, en aan het vergruizen van uw krantje, dat dateert uit vorige eeuwen toen jullie nog meenden invloed te mogen uitoefenen op wat mensen mochten denken, zeggen en schrijven.
Jammer genoeg zijn daarvoor te veel bomen moeten sterven. 

Zonder enig respect,
A.Griffon 

Beste bloggers en internauten,
Niet enkel bannen de regimemedia elke hun niet bevallende  commentaar uit de kranten, radio en TV, ze trachten ook het internet en de nieuwsverspreiding toenemend onder controle te krijgen. Het is tijd om onze vrijheid te verdedigen en onze plaats op het internet te vrijwaren.
Er is maar één regel die ze goed verstaan, en dat is die van het geld. Mag ik jullie verzoeken voortaan geen krant ( om te beginnen geen Nieuwsblad of Gentenaar meer te kopen, hun websites zoveel mogelijk links (dat is de hoek waarin ze allemaal horen) te laten liggen.
Boycot de kranten!   

"Racistische" tijdschriftcover op de valreep veranderd.

Op de VRT website "de redactie"
"Racistische" tijdschriftcover op de valreep veranderd."

Dit was pas nieuws dat niet op de VRT mocht ontbreken vond het journaille!
Op de Filipijnen publiceerde het mannentijdschrift FHM op de cover een foto van de Filipijnse Bela Padilla, een nogal blank uitziend model/actrice, die "uit de schaduw trad" van haar verleden, voorgesteld door zwarte fotomodellen.
Na een golf van protest veranderde het tijdschrift in extremis toch maar de cover voor het boekje in de winkelrekken lag. Verzwarend feit vonden de klagers dat de redacteurs zelf niet merkten dat deze cover racistisch was, en dat dit bewijst hoe diep het racistische denken al ingebed is in de Filipijnse maatschappij. De VRT zou hetzelfde zeggen en schrijven over de Vlaamse maatschappij in een vergelijkend geval.


Het kwam ook de BBC ter ore, en zoals het een multicul-zender betaamt, moest er om uitleg worden verzocht middels een interview:
Padilla verontschuldigde zich meermaals tijdens het interview op BBC. "Ook al zag ik de foto op voorhand, de uiteindelijke cover verbaasde ook mij. Ik heb geen spijt van de cover, want het is een mooie foto. Maar indien ik iemand beledigd heb, mijn excuses", aldus de 20-jarige actrice.


Nog even en de Britten kunnen zich afvragen waarom ze ten koste van zoveel levens ooit hun land, volk en waarden hebben verdedigd tijdens de voorbije twee Wereldoorlogen. Al zullen ze die vraag wel elders moeten stellen dan bij of via de BBC.


Die vraag kunnen wij Vlamingen ons even goed stellen, maar niet bij de VRT natuurlijk.


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/ODN_120305_CoverRacistischFilipijnen


Wat is er nu racistisch aan die cover? Niets!
De poco's zijn gewoon geflipt, en zien overal spoken. Het veiligste voor uitgevers is straks om nooit meer een neger op de cover van een magazine te zetten. Eigenlijk betrof het niet eens echt zwarte vrouwen maar zwart bijgeverfde modellen om de schaduwen voor te stellen.
Maar stel dat het andersom was geweest, een negerin op de voorgrond met erachter 5 Filipijnse of blanke vrouwen? Dan had er geen vuiltje aan de lucht geweest. Nee, want blank racisme mag en de positieve discriminatie van al wat multicultureel en bruin is moet hoogtij vieren.
Ik laat mij niet intimideren, niet mijn trots als blanke, hoog opgeleide Germaanse Europeaan ontnemen, niet knoeien met recht om zelf te mogen denken en zeggen wat ik wil, en ik verzet mij dan ook tegen dit soort hersenspoelende tendentieuze journalistiek en dito poco-journaille.
En zeggen dat wij voor dit non-nieuws 3000 man betalen bij de VRT via onze belastingen, om ons herop te voeden zoals in de DDR van voor 1990.
Voor hen en ons aan het recente verleden te herinneren, de overigens mooie hymne van de DDR, die het VRT journaille koestert en ons doet sidderen:"Auferstanden aus Ruinen"

01 maart 2012

BELFIUS. What's in a name?

Vriend Lucky9 schreef me:
Als "Belfius"de nieuwe naam van Dexia wordt is er een nieuw wereldrecord voor het Guiness-book voor arrogante domheid.
Bel staat immers voor een ontaarde vorm van surrealistische nepkunst, en al helemaal niet voor belle-fleur want dat is vrouwelijk.
F staat voor PfFFF en FU en is alles behalve fideel noch vruchtdragend zoals in fuctis.
IUS daarentegen is exacht het tegengestelde van dat waarvoor Dexia staat en stond.
Als je het mij vraagt zou het Gemeentekrediet een veel betere, historisch correctere naam zijn dan Belfius.
Alleen is het zo dat het geld van het gemeentekrediet nu in allemaal Parijs zit. De Oeso zit daar ook.
Doet dàt geen belletje rinkelen?


De belletjes rinkelen wel degelijk
Ja Lucky9,
De bel rinkelt, en ik zie voor mij de man met bijna 1 miljoen voorkeurstemmen en die beloofde 5 minuten moed te hebben. Ik zie hem zoals hij op TV mocht komen vertellen op zijn gehuurde stadsfiets naar zijn werk fietsen op 2 km vanwaar hij nu in Parijs woont , op fietsafstand van de OESO.

Of is het een mirage een fantoom dat hij ons wilt verkopen op TV, en ligt hij gewoon thuis in Ieper in zijn zetel, of elders in het bed van een van zijn Twittersletjes, te wachten tot hij wordt gerecupereerd door zijn partij wegens bewezen diensten aan de Tsjevenmafia die ongeremd, zelfs tijdens maar ook na debacles ongeremd hun zakken mochten vullen en doorschuiven naar andere machtsposities. Verdelen en heersen is een van de slogans van de Tsjevenbende.

Maar ik wil hier nu nog orakelend aan toevoegen:
Ik vrees dat Dexia holding uiteindelijk op de fles zal gaan en dat de meer dan 50 miljard staatswaarborgen zullen worden. De directie van Dexia gaf al een alarmerend signaal dat ze haar verplichtingen verbonden aan het bekomen van de staatswaarborgen niet zal kunnen nakomen. België staat in voor 60,5 procent, terwijl Frankrijk en Luxemburg respectievelijk slechts 36,5 en 3 procent voor hun rekening nemen.
Daarom was Di Rupo onlangs in Parijs om de te verwachte schade in te schatten, de ramp samen met de Fransen trachten om te buigen, de onevenredige klap voor dit onland incasseerbaar te maken, de zaken te smoren en toe te dekken, voorbereidingen te treffen en de communicatie en acties op die van Parijs af te stemmen en visa versa. Daarom werden meteen na zijn terugkeer strengere begrotingsmaatregelen genomen, land en gewesten verzocht provisies aan te leggen, waartegen zelfs Laurette Onkelinx niet protesteerde.
De Tsjeven van de CD&V zijn in een nieuwe regering gestapt en hebben de Vlamingen bedrogen om rugdekking te krijgen voor hun aandeel in de Dexia-affaire, om de doofpot rond de grootste roof aller tijden te organiseren.
De Open VLD zit erin om dezelfde redenen maar dan door hun aandeel en de handel met voorkennis in het Fortis dossier. Ook hier werden en worden elk onderzoek, elke parlementaire onderzoekscommissie geboycot, elke gerechtelijk- en belasting- onderzoeker geëlimineerd, zij het dat er beweerd wordt dat die uit eigen beweging een stap opzijzetten of om geheel andere reden werden vervangen.
Daar is vooral tijdens de regeringsonderhandelingen en regeringsvorming in gesloten kamertjes over gesproken.
De PS kende en gebruikte dit ultieme chantagemiddel, want de vrees dat de stront zou komen bovendrijven was groot.
Er werd beweerd dat het akkoord uit staatsbelang was tot stand gekomen, maar wie gelooft die mensen nog?

De Franstaligen/Walen hebben van de Fransen de garanties van bescherming en ondersteuning van een bevriende gemeenschap gekregen, tegen de oprukkende Germanisering en de oplevende politieke, economische en territoriale verzuchtingen van Vlamingen.
Met het uiteenvallen van de belgische staat verdwijnt immers dit artificiële bufferland, de scheidingslijn tussen twee culturen.
En al werd het gecreëerd in 1830 het was met de ondergrondse steun van de Fransen. Zoniet had het professionele goed uitgeruste en numeriek sterke Nederlandse leger nooit opgegeven.

Even verder denken
Je kunt me een doemdenker vinden, maar binnenkort, ergens na verkiezingen (als ze het zolang redden),  barst de bom wellicht, en zullen de meer dan 50 miljard te betalen waarborgen de staatsschuld in een klap met meer dan 15% verhogen.
Dit vermeerderd met andere zijdelingse effecten (collateral damage), niet gerealiseerde inkomsten en hogere uitgaven zal tot een spectaculaire rating-verlaging lijden, torenhoge intresten op de enorme staatsschuld, een enorme stijging van de belastingen en een spectaculaire daling van de koopkracht.
Frankrijk als groot en goed ingedekt en geïnfiltreerd land in onze economie en financiën zal ons dan ook als bufferstaat hebben gebruikt.
Is er niets aan de hand?
Waarom gaf de KBC bank vandaag bekend hoeveel (5miljard) het had geleend van de Europese Centrale Bank (ECB) en waarom hebben de Dexia bank België, nu dus Belfius, en de Dexia Holding in Parijs geweigerd bekend te maken hoeveel geld zij hebben geleend? Erg is ook dat wij niet mogen, noch zullen  weten wat ze ermee gaan doen.   En waar komen die ruim 500 miljard van de ECB vandaan? Bijgedrukt natuurlijk.

Dexia België  en Dexia Holding leenden miljarden bij de ECB aan 1%  intrest. Geld dat gratis door de verschillende landen werd ingebracht, door de belastingbetalers dus. Daarmee zullen de Dexia's (Belfius en Dexia holding)  Belgisch en Frans staatspapier kopen aan ca 4 %, een winst van 300% dus. Die 4% rente wordt betaald door de belastingbetaler, en dus betalen wij niet alleen de verliezen uit het verleden maar ook eventuele  toekomstige winsten. Vraagt er iemand van de journalisten en de opositie om transparantie en volledige inzage?  Dat het ECB aan gratis virtueel geld is geraakt, het uitleent aan die lage intrest waarna het door de schenker terug word geleensd is een caroussel waarvoor men als ondernemer meteen de gevangenis zou vliegen en men zijn bedrijf opgedoekt zag. Dit is je reinste oplichterij!
En  amper 1 dag later op 1 maart,het slechte nieuws:
Belfius (Dexia belgië) maakte vorig jaar 1,4 miljard Euro verlies = 56 miljard oude belgische franken !
En wie zal de rekening betalen met zijn spaarcenten, met belastingen, met welvaart: de Vlamingen. Want bezuiden zijn de keien kaal en niet te stropen.
En de boeven, die dobberen dan ongehinderd op hun luxeyacht rond op de Mediterranée, en wonen niet meer in Vilvoorde, Mons, Ieper, Gent, Brakel of Berlaere maar in een of andere klaar staande Toscaanse of Franse villa, in een jongensbordeel nabij Thailand.

Beste mensen, bedenk dat wanneer gewone mensen armer worden de rijke mensen nog rijker worden.

Zou het kunnen?
Beste vrienden, mocht mij in de toekomst een ongeluk overkomen, geloof dan niet dat het ongeval was. :o(
Of dacht u dat die vraag alleen in louche staten dient te worden gesteld?
Is dit land dan al niet aanbeland op de status van 'louche staat'? Kennen wij geen onopgeloste 'ongevallen', geen bendes van Nijvel, geen afrekeningen in Luik ...?
Er bestaat hier wel een staatsveiligheid, jawel, maar tot wiens dienst staat die?
Hebben zij niet een eed van trouw aan de koning gezworen?
Staatsbelang, weet je wel...

Lucky 9, die hoeft niet bang te zijn, die heeft namelijk 9 levens zoals een kat ;o)