Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 maart 2012

Wat mag dit de Vlamingen nog kosten?

We weten wel door wie Fatiha Saïdi, PS-allochtoon, verkozen raakt. Ze reist blijkbaar heel vaak over en weer naar de Maghreb op eigen kosten en wellicht op kosten van de belastingbetaler. Doordat ze onschendbaar is kan ze niet vervolgd worden wegens belemmering van de rechtsgang, maar men moet haar nu maar eens de kosten van de mislukte repatriëring doen betalen. Ongelofelijk toch, dat wij Vlamingen dit corrupte, zelfbedienende PS zootje de leiding lieten nemen en onze toekomst laten betalen? Dit soort toestanden is nog een reden waarom Vlaanderen onafhankelijk moet zijn. Ik kies voor eigen volk eerst, immers moslims doen dat al veel langer en consequenter.
Rechten van de Mens? Waar zijn onze rechten? Wie verdedigt die?
Roeland Van Walleghem zocht en ontdekte in zijn archieven meer onfrisse feiten over Fatiha Saïdi:  http://agriffon.blogspot.com/2012/03/senator-fatiha-saidi.html


Geen opmerkingen: