Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 maart 2012

Aan het Journaille van Het Nieuwsblad

From: nieuwsblad@promotie.nieuwsblad.be
To: a.griffon@hotmail.com
Subject: Uw reactie op Nieuwsblad.be
Date: Mon, 5 Mar 2012 19:00:01 +0100

Is deze mail onleesbaar? Klik hier 
Nieuwsblad.be
Geachte A Griffon,
Dit is een automatische mail van Nieuwsblad.be.
Wij hebben vastgesteld dat u de spelregels van het forum op nieuwsblad.be hebt overtreden. Daarom hebben wij u een gele kaart gegeven. Dat betekent dat uw reacties vanaf nu altijd nagelezen zullen worden door onze moderator.
Als we vaststellen dat u de regels van het forum opnieuw overtreedt, zullen wij genoodzaakt zijn u een rode kaart te geven. Vanaf dan kan u geen enkele bijdrage meer posten.
We moedigen onze lezers aan om te reageren. Maar om dat voor iedereen aangenaam te houden, gelden er enkele regels.  Die regels kan u hier nalezen.  
Over de reden waarom we u een gele kaart hebben gegeven, wordt niet gecommuniceerd. Opgelet: het gebruik van een onvolledige naam of een schuilnaam valt onder de overtredingen van de spelregels en het gebruik van een valse naam leidt tot onmiddellijke uitsluiting.  
Met vriendelijke groeten,
De redactie van Nieuwsblad.be.

Beste journaille,
Uw e-mail verwees niet naar een specifiek artikel of een specifieke reactie die ik zou hebben geplaatst. 
Als jullie dan toch inzake journalistiek en vrije mening zoals voetbal willen spelen en menen de scheidsrechter te mogen uithangen, dan hier mijn overeenkomstig antwoord:
Of u dit nu zult willen of niet, denk in de toekomst bij elke klant die u verliest, bij elk rood cijfer in uw balans, aan deze e-mail en mijn niet aflatende beloofde ijver. 
Ik geef jullie een rode kaart, ik vertik het om voortaan nog uw krant te lezen of te kopen. Ik bespaar hiermee gelijk ook de moeite om nog een reactie te plaatsen, ook al omdat ik weiger gecensureerd te worden door het poco-journaille van dienst, dat wilt bepalen wat anderen mogen lezen, denken en schrijven. 
Jullie kranten hebben hun tijd gehad. Dat zullen jullie in de toekomst toenemend merken aan de daling van de verkoopcijfers en de inkomsten. 
Jullie banen zullen misschien enkel nog gered  kunnen worden door subsidies, maar helaas (of gelukkig) zijn de kassa's leeg. De inkomsten uit reclame en advertenties: die inkomsten lijken ook niet meer terug te keren, zeker niet als mensen toenemend jullie websites toenemend links laten liggen ook.
Misschien kunt u nu een andere afzetmarkt aanboren wanneer jullie morgen in bvb het Arabisch verschijnen. Weliswaar zal daar een enorme personeelswissel voor nodig zijn, en onder voorwaarde dat uw nieuwe doelgroep al voldoende kan lezen. Dan kunnen jullie de spreekbuis worden van Abu Imram, die al meer plaats krijgt in uw krant dan een Vlaming met een kritische mening.
Maar ik vrees dat ook dan de schotelantennes op het zuiden /zuidoosten zullen gericht blijven en vreemde, meer heilige lectuur de voorkeur zal genieten. 
Hier heeft u geen plaats en geen toekomst meer, bevindt u zich in de zelf-geïnduceerde neerwaartse spiraal, en verbranden jullie geld. Zelfs met het wegschenken van gratis gadgets bij uw krant, of met  het vervalsen van CIM -cijfers en pseudo verkopen zal het slechts een tijdje nog houdbaar blijven voor de aandeelhouders van Corelio. 
Inmiddels hebben jullie steeds meer klanten voor altijd verbannen en verbrand naar een nieuwe nieuwsgaring en journalistiek die is ontstaan met het internet: die van de vrije zelfdenkende mens,   waarop jullie geen greep hebben.
Ik wil u tot slot nog beloven dat ik vanaf nu mijn tijd ga besteden aan het louter promoten van het internet-alternatief, en aan het vergruizen van uw krantje, dat dateert uit vorige eeuwen toen jullie nog meenden invloed te mogen uitoefenen op wat mensen mochten denken, zeggen en schrijven.
Jammer genoeg zijn daarvoor te veel bomen moeten sterven. 

Zonder enig respect,
A.Griffon 

Beste bloggers en internauten,
Niet enkel bannen de regimemedia elke hun niet bevallende  commentaar uit de kranten, radio en TV, ze trachten ook het internet en de nieuwsverspreiding toenemend onder controle te krijgen. Het is tijd om onze vrijheid te verdedigen en onze plaats op het internet te vrijwaren.
Er is maar één regel die ze goed verstaan, en dat is die van het geld. Mag ik jullie verzoeken voortaan geen krant ( om te beginnen geen Nieuwsblad of Gentenaar meer te kopen, hun websites zoveel mogelijk links (dat is de hoek waarin ze allemaal horen) te laten liggen.
Boycot de kranten!   

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ook ik kreeg vandaag een gele kaart, hoewel dezelfde reactie in een andere online krant wel gepubliceerd werd, men gebruikt bij kranten ook al de noemer bent u links of rechts. Vanaf nu koop ik ook geen enkele krant meer, zowel geen linkse of rechtse. Elke vrije mening wordt gecensureerd indien dit niet volgens de politieke strekking van de genoemde krant hoort. Vrije mening durven deze dit noemen. Maar dan roepen op de persvrijheid indien ze gerechtelijk vervolgd worden. Twee gewichten dus.

Fee zei

Mijn beste Griffon;

Maar jongen toch, je kon toch weten dat het zoiets zou worden! Die Vlaamse pers is zo rot als het lijk van een Neanderthaler. En democratie, helaas, bestaat niet in het franskiljonse belgique. We moeten inderdaad het internet, ONS internet, beschermen. Het is het laatste toevluchtsoord van en voor de vrij denkende mens. Wees er maar van overtuigd dat ons net hen een serieuze doorn in het valse oog is, wat zouden ze graag daar de ketting om leggen en een onder stroom staande prikkeldraad. Zelf lees ik al enkele jaren geen krant meer, ook geen weekbladen, dat papier kan zelfs nog niet dienen om er de poep mee te vegen. Inderdaad jammer dat daarvoor zovele mooie bomen moeten voor sneuvelen. Het moest verboden worden papier te gebruiken voor propaganda gazetten. Maar ondanks hun gesmijt met allerhande gadgets, hun dagen zijn geteld. De moderne mens laat niet meer met zich sollen, dat was mss zo in de tijd van meneer pastoor en de strenge meester op school, maar die tijden zijn definitief voorbij. Gelukkig zijn er nog mensen zoals u, de Jan Breydels van deze tijd, strijdend voor de medemens. Dank u Antoine voor uw niet aflatende inzet voor ons volk en voor Vlaanderen. En er zal nog veel strijd nodig zijn want de vijand vermenigvuldigd zich als een broedsel kakkerlakken.

Met de beste groetjes van Fee.