Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 maart 2012

belgen(?)

Leeflonen gaan slechts voor 43 procent naar belgen(?)

Dat ik belgen en belgië met een kleine letter schrijf komt uit afkeer voor dit kunstmatige Vlaamsonvriendelijke onland met zijn wanbestuur , dat was misschien al geweten.

Dat ik ook vraagtekens plaats achter het woord 'belgen' komt omdat iedereen weet dat heel veel van die belgen eigenlijk ook geen echte belgen zijn maar genaturaliseerde 'nieuwe belgen' natuurlijk; immigranten met meer mensenrechten dan de autochtone bevolking.

Het is genoegzaam bekend dat er zoveel met statistieken wordt geknoeid, zoveel wordt verzwegen dat wij burgers weten dat we gedesinformeerd worden ipv geïnformeerd.

Uit recente cijfers verstrekt door Maggie De Block, staatssecretaris voor maatschappelijke integratie blijkt dat belgië het voorbije jaar 143.000 mensen telde die geen inkomen genieten uit arbeid en ook geen sociale uitkering ontvangen, waardoor ze op een leefloon terugvallen. De staatssecretaris deelde ook mee dat 27 procent van de ontvangers van een leefloon geen Belgische nationaliteit heeft. Een groep van 10 procent is afkomstig uit andere lidstaten van de Europese Unie, vooral uit Italië, Frankrijk, Nederland, Portugal, Bulgarije en Roemenië. De resterende 17 procent is afkomstig van landen buiten de Europese Unie. 30 procent van de begunstigden verblijft in Vlaanderen , 45 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel. De staatssecretaris berekende (zelf?? nvdr) dat de belgische begunstigden de overheid een bedrag van 133 miljoen euro kosten, tegenover 56 miljoen euro voor Europese begunstigden en 114 miljoen euro voor inwoners uit landen buiten de Europese Unie.

Maar daarbij moeten we nog alle vreemdelingen tellen die leven van een andere uitkering dan een leefloon.

De mensen die leven van een werklozenuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering, een pensioen ipv een leefloon na amper 1 dag werken; al dan niet aangevuld met kindergeld voor hun talrijke kroost ( misschien wel verwekt bij meerdere vrouwen die elders wonen en ook steuntrekkers zijn)

Graag had ik ook geweten hoeveel van die zogezegde Europese begunstigden ook echte Europeanen zijn, want heel wat immigranten die eerst elders een nationaliteit verwierven zakten af naar dit land van gratis geld, makkelijke gezinsherenigingen, pensioen na 1 dag werken, oneindig rekbare juridische procedures en een vrijhaven voor criminelen.

Helaas zijn er zoveel echte belgen die recht zouden hebben op hulp, maar in tegenstelling tot de immigranten te trots zijn om ze te vragen, in veel gevallen ook zonder hulp terug mogen afdruipen en de voorbije strenge winter in de vrieskou zaten. Onder hen veel oude mensen met een veel te klein pensioen.

Immigratie een verrijking? Maak ons wat anders wijs!

De regeringen zoeken geld om te besparen?
Wel, dat zou ik zo gevonden hebben!

Geen opmerkingen: