Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 maart 2012

Concurentievervalsing en platweg vervalsing.

OKRA mag voorlopig geen reizen meer organiseren


Vzw OKRA Trefpunt 55+, de seniorenbeweging van de Christelijke Mutualiteiten, mag niet langer reizen organiseren en zich “reisbemiddelaar” noemen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist. Lagere rechtbanken hadden OKRA nochtans vrijgesproken van oneerlijke concurrentie.
De veroordeling komt er na een klacht van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). Die wijst er op dat de vereniging geen vergunning als reisbureau heeft. Door goedkope reizen aan te bieden aan zowel leden als niet-leden en daar reclame over te maken, pleegt OKRA een inbreuk op het Vlaams Reisdecreet van 2007, zegt de VVR.
OKRA argumenteert van haar kant dat ze de reizen organiseert zonder commerciële doeleinden en daardoor buiten de reiswetgeving valt.
Het hof van beroep legt een dwangsom van 2.000 euro per dag op aan OKRA. Maar de maatregel treedt pas over 4 maanden in werking. Het geeft OKRA de tijd om een vergunning aan te vragen.
 (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120327_OKRA_veroordeling )
Natuurlijk is dit concurrentievervalsing, zelfs na de regularisatie. De mutualiteiten hoeven geen winst te maken, hun personeel wordt rechtstreeks of onrechtstreeks betaald door de overheid, de belastingbetaler dus. Ze geven feestjes, verkopen gadgets, ze innen gelden zonder één Euro belastingen te betalen. Vrij zeker krijgen ze ook door de farma- en medische industrie, onder een of andere vorm middelen en faciliteiten toegestopt. Ze doen groepsaankopen waarbij indien mogelijk enkel bevriende bedrijven (lees CD&V getrouwen, sponsors en belanghebbenden) worden geraadpleegd; en indien niet kan men zich afvragen wat er bij de leiding aan de pollen blijft plakken in speciën of natura.
Hoog tijd dat dit allemaal eens wordt onderzocht en uitgemest, want deze rechtelijke uitspraak is geen gerechtelijk onderzoek; er is er zelfs geen aan vooraf gegaan. Wel is uit het vonnis met uitstel duidelijk dat het toch nog om rechtsspraak à la tête du client is, want een echte ondernemer weet dat er voor hem een andere uitkomst zou weggelegd zijn.
Indien ik het voor het zeggen had, dan kwam er een enorme grote kuis in de VZW wildgroei en het oneigenlijk gebruik van het VZW statuut dat tevens, vooral in politieke kringen, als middel wordt gebruikt om politieke subsidies te vangen , om allerhande postjes te creëren, om mistgordijnen op te trekken, te malverseren, verduisteren en vervalsen, belastingen en sociale bijdragen te ontlopen via zogezegd vrijwilligerswerk, allemaal om er mensen en aanhang mee te kopen, te binden, en te doen zwijgen,  en zo elke eerlijke democratische verkiezingen te vervalsen. Deze beweging OKRA 55+ is een dekmantel,al zullen de meeste leden dat niet zelf kunne of willen inzien.
Zoals in alle ontwikkelde dictaturen worden mensen ook hier gekocht om te staken, te betogen, te stemmen. Deze organisaties/verenigingen vormen de basis voor de werkzekerheid en de onstspoorde vrijheden van de regimepolitici  als bvb Dehaene en Co. 
Welke rechtgeaarde democraat wil deze concurrentievervalsing, deze tsjeventrukken nu niet afschaffen. Het zou bovendien onze echte economie, de echte werkgelegenheid, de echte overheidsinkomsten en    -financiën ten goede komen, en ons allemaal minder belastingen kosten, waardoor mensen meer zelf kunnen kiezen waaraan ze hun geld uitgeven, dan wel sparen.

Geen opmerkingen: