Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 maart 2012

BELFIUS. What's in a name?

Vriend Lucky9 schreef me:
Als "Belfius"de nieuwe naam van Dexia wordt is er een nieuw wereldrecord voor het Guiness-book voor arrogante domheid.
Bel staat immers voor een ontaarde vorm van surrealistische nepkunst, en al helemaal niet voor belle-fleur want dat is vrouwelijk.
F staat voor PfFFF en FU en is alles behalve fideel noch vruchtdragend zoals in fuctis.
IUS daarentegen is exacht het tegengestelde van dat waarvoor Dexia staat en stond.
Als je het mij vraagt zou het Gemeentekrediet een veel betere, historisch correctere naam zijn dan Belfius.
Alleen is het zo dat het geld van het gemeentekrediet nu in allemaal Parijs zit. De Oeso zit daar ook.
Doet dàt geen belletje rinkelen?


De belletjes rinkelen wel degelijk
Ja Lucky9,
De bel rinkelt, en ik zie voor mij de man met bijna 1 miljoen voorkeurstemmen en die beloofde 5 minuten moed te hebben. Ik zie hem zoals hij op TV mocht komen vertellen op zijn gehuurde stadsfiets naar zijn werk fietsen op 2 km vanwaar hij nu in Parijs woont , op fietsafstand van de OESO.

Of is het een mirage een fantoom dat hij ons wilt verkopen op TV, en ligt hij gewoon thuis in Ieper in zijn zetel, of elders in het bed van een van zijn Twittersletjes, te wachten tot hij wordt gerecupereerd door zijn partij wegens bewezen diensten aan de Tsjevenmafia die ongeremd, zelfs tijdens maar ook na debacles ongeremd hun zakken mochten vullen en doorschuiven naar andere machtsposities. Verdelen en heersen is een van de slogans van de Tsjevenbende.

Maar ik wil hier nu nog orakelend aan toevoegen:
Ik vrees dat Dexia holding uiteindelijk op de fles zal gaan en dat de meer dan 50 miljard staatswaarborgen zullen worden. De directie van Dexia gaf al een alarmerend signaal dat ze haar verplichtingen verbonden aan het bekomen van de staatswaarborgen niet zal kunnen nakomen. België staat in voor 60,5 procent, terwijl Frankrijk en Luxemburg respectievelijk slechts 36,5 en 3 procent voor hun rekening nemen.
Daarom was Di Rupo onlangs in Parijs om de te verwachte schade in te schatten, de ramp samen met de Fransen trachten om te buigen, de onevenredige klap voor dit onland incasseerbaar te maken, de zaken te smoren en toe te dekken, voorbereidingen te treffen en de communicatie en acties op die van Parijs af te stemmen en visa versa. Daarom werden meteen na zijn terugkeer strengere begrotingsmaatregelen genomen, land en gewesten verzocht provisies aan te leggen, waartegen zelfs Laurette Onkelinx niet protesteerde.
De Tsjeven van de CD&V zijn in een nieuwe regering gestapt en hebben de Vlamingen bedrogen om rugdekking te krijgen voor hun aandeel in de Dexia-affaire, om de doofpot rond de grootste roof aller tijden te organiseren.
De Open VLD zit erin om dezelfde redenen maar dan door hun aandeel en de handel met voorkennis in het Fortis dossier. Ook hier werden en worden elk onderzoek, elke parlementaire onderzoekscommissie geboycot, elke gerechtelijk- en belasting- onderzoeker geëlimineerd, zij het dat er beweerd wordt dat die uit eigen beweging een stap opzijzetten of om geheel andere reden werden vervangen.
Daar is vooral tijdens de regeringsonderhandelingen en regeringsvorming in gesloten kamertjes over gesproken.
De PS kende en gebruikte dit ultieme chantagemiddel, want de vrees dat de stront zou komen bovendrijven was groot.
Er werd beweerd dat het akkoord uit staatsbelang was tot stand gekomen, maar wie gelooft die mensen nog?

De Franstaligen/Walen hebben van de Fransen de garanties van bescherming en ondersteuning van een bevriende gemeenschap gekregen, tegen de oprukkende Germanisering en de oplevende politieke, economische en territoriale verzuchtingen van Vlamingen.
Met het uiteenvallen van de belgische staat verdwijnt immers dit artificiële bufferland, de scheidingslijn tussen twee culturen.
En al werd het gecreëerd in 1830 het was met de ondergrondse steun van de Fransen. Zoniet had het professionele goed uitgeruste en numeriek sterke Nederlandse leger nooit opgegeven.

Even verder denken
Je kunt me een doemdenker vinden, maar binnenkort, ergens na verkiezingen (als ze het zolang redden),  barst de bom wellicht, en zullen de meer dan 50 miljard te betalen waarborgen de staatsschuld in een klap met meer dan 15% verhogen.
Dit vermeerderd met andere zijdelingse effecten (collateral damage), niet gerealiseerde inkomsten en hogere uitgaven zal tot een spectaculaire rating-verlaging lijden, torenhoge intresten op de enorme staatsschuld, een enorme stijging van de belastingen en een spectaculaire daling van de koopkracht.
Frankrijk als groot en goed ingedekt en geïnfiltreerd land in onze economie en financiën zal ons dan ook als bufferstaat hebben gebruikt.
Is er niets aan de hand?
Waarom gaf de KBC bank vandaag bekend hoeveel (5miljard) het had geleend van de Europese Centrale Bank (ECB) en waarom hebben de Dexia bank België, nu dus Belfius, en de Dexia Holding in Parijs geweigerd bekend te maken hoeveel geld zij hebben geleend? Erg is ook dat wij niet mogen, noch zullen  weten wat ze ermee gaan doen.   En waar komen die ruim 500 miljard van de ECB vandaan? Bijgedrukt natuurlijk.

Dexia België  en Dexia Holding leenden miljarden bij de ECB aan 1%  intrest. Geld dat gratis door de verschillende landen werd ingebracht, door de belastingbetalers dus. Daarmee zullen de Dexia's (Belfius en Dexia holding)  Belgisch en Frans staatspapier kopen aan ca 4 %, een winst van 300% dus. Die 4% rente wordt betaald door de belastingbetaler, en dus betalen wij niet alleen de verliezen uit het verleden maar ook eventuele  toekomstige winsten. Vraagt er iemand van de journalisten en de opositie om transparantie en volledige inzage?  Dat het ECB aan gratis virtueel geld is geraakt, het uitleent aan die lage intrest waarna het door de schenker terug word geleensd is een caroussel waarvoor men als ondernemer meteen de gevangenis zou vliegen en men zijn bedrijf opgedoekt zag. Dit is je reinste oplichterij!
En  amper 1 dag later op 1 maart,het slechte nieuws:
Belfius (Dexia belgië) maakte vorig jaar 1,4 miljard Euro verlies = 56 miljard oude belgische franken !
En wie zal de rekening betalen met zijn spaarcenten, met belastingen, met welvaart: de Vlamingen. Want bezuiden zijn de keien kaal en niet te stropen.
En de boeven, die dobberen dan ongehinderd op hun luxeyacht rond op de Mediterranée, en wonen niet meer in Vilvoorde, Mons, Ieper, Gent, Brakel of Berlaere maar in een of andere klaar staande Toscaanse of Franse villa, in een jongensbordeel nabij Thailand.

Beste mensen, bedenk dat wanneer gewone mensen armer worden de rijke mensen nog rijker worden.

Zou het kunnen?
Beste vrienden, mocht mij in de toekomst een ongeluk overkomen, geloof dan niet dat het ongeval was. :o(
Of dacht u dat die vraag alleen in louche staten dient te worden gesteld?
Is dit land dan al niet aanbeland op de status van 'louche staat'? Kennen wij geen onopgeloste 'ongevallen', geen bendes van Nijvel, geen afrekeningen in Luik ...?
Er bestaat hier wel een staatsveiligheid, jawel, maar tot wiens dienst staat die?
Hebben zij niet een eed van trouw aan de koning gezworen?
Staatsbelang, weet je wel...

Lucky 9, die hoeft niet bang te zijn, die heeft namelijk 9 levens zoals een kat ;o)
Geen opmerkingen: