Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2009

Gelukkig nieuwjaar!

Ik wens mijn familie en vrienden een gelukkig, voorspoedig en gezond 2010 toe.
In een wereld die de mond vol heeft van mensenrechten druk ik de hoop uit dat ons Vlaamse volk eindelijk vrij wordt met een eigen onafhankelijke staat Vlaanderen.
Zelfs de grootste tegenstanders van Vlaamse onafhankelijkheid spannen zich overal ter wereld in om het zelfbeschikkingsrecht en de onafhankelijkheid van de meest uiteenlopende volkeren te steunen. Het wordt tijd dat ze inzien hoe poco-hypocriet het is diezelfde vrijheid en het recht op een eigen natie voor Vlamingen tegen te houden.
Na de haast 2 eeuwen geleden kunstmatig door koningen, keizers en edelen gevormde landen is het tijd voor de afschaffing van de adel en hun onmiskenbare belangen en erfrechten. Ik hoop dat de halfgoddelijke status waarvan het principe dateert uit de tijd van sprookjes toen de dieren nog spraken snel en definitief tot het verleden zal behoren. Laat hen die enige nostalgie koesteren naar het beeld van sprookjes, operettes, Sisifilms, en de prinsen en prinsessen wensbeelden uit hun jeugd, alles geproduceerd door een goed werkende PR-machine, zich ook steeds voorhouden wie er in de vele oorlogen is gestorven, voor wie dit nodig was en verplicht!

Een modern Europa is een Europa van volken, niet van staten, met echt democratisch verkozen leiding en volksvertegenwoordiging. Alhoewel er nog geschaafd moet worden aan het democratisch model kan, met het onmiddellijke doel van verbetering en vooruitgang, meteen iedereen die niet democratisch verkozen werd door zijn volk beter van zijn sokkel en macht (ook al is die onrechtstreeks en onderhuids) worden gehaald.

Leve de Repubiek Vlaanderen! Leve het Vlaamse Volk!

Tot besluit een bekend filmpje dat prima illustreert dat alle hooggeborenen te kakken zet:

Old Blue Eyes has a message from heaven

Mijn dank aan de vrienden van Angeltjes die op You Tube een muziekvideo op het spoor kwamen die zo knap is en zo actueel dat ik hem ook moest plaatsen op mijn blog.
Dank u Angeltjes, en speciaal voor jullie is er vandaag om middernacht applaus en vuurwerk in de koekenstad.
Jullie moeten dan wel wakker blijven tot middernacht hé! Gelukkig Nieuwjaar!

02 december 2009

Rechter mag bedrijf sluiten bij sociale fraude

Weer een nieuwe wet uit het nieuwe Sociaal Strafwetboek.
De strafrechters zullen bedrijven die bijvoorbeeld illegalen tewerkstellen of die gevaarlijke werkomstandigheden toelaten, kunnen veroordelen tot een sluiting of een exploitatieverbod. Dat kan voor een periode van één maand tot drie jaar, die ingaat zodra de veroordeling definitief is.

Een bedrijf dat een maand dicht moet is veelal gedoemd om dicht te blijven, laat staan wanneer die periode drie jaar zou duren.
In allochtone kringen worden nu nog meer schijnfirma's opgericht om illegalen te werk te stellen. Deze lege dozen mag de rechter gerust sluiten, want er worden snel nieuwe opgericht waarvan het vermogen zo laag is dat enkel de kei kan gestroopt worden, het zwarte geld verdwenen, en de oprichters onvindbaar is.
Maar eerst moet men die bedrijven vinden! En wie gaat dat doen?
De politie durft en mag niet illegalen opsporen en oppakken, laat staan dat een sociaal inspecteur zijn leven riskeert. In de no go zones , de kebab zaken, de occasie-autohandel, de schoonmaakbedrijven, de car washes en de nachtwinkels, halal beenhouwers en bakkers enz... weet ik met zekerheid dat ze succes zouden hebben.
Migratie een verrijking en redding van onze sociale zekerheid, pensioenen en economie? Naieve kneusjes vergeet dat maar!

Ik vraag me af hoeveel nieuwe wetten er zijn gemaakt zonder oude te schrappen, en hoeveel domme dingen er in het nieuwe Sociaal Strafwetboek zullen staan. Justitie hervormen? Niet door wollige Stefaan of enige andere regimekluns.

29 november 2009

Gratis advies aan de aandeelhouders van Sanoma

Mag ik jullie adviseren om Sanoma helemaal op te doeken.
Er dienen zich elders veel betere beleggingen en investeringen aan die veel minder geleuter, overleggen en miserie vergen,en die niet zullen stuiten op weerstand van vakbonden en andere graaiers die de economisch sterk veranderde omstandigheden niet begrijpen en lange termijn visies niet kennen.
Jarenlange chantage en misleiding door vakbonden hebben mee geleid tot de malaise die we nu kennen. Hun acties en gedrag, hun gepropageerde afgunst tegenover het kapitaal,en al wie het beter deed en als grassprietje probeerde te groeien boven de grasmat uit, hebben geleid tot de kloof tussen de ondernemers die de kar van de economie trekken en de werknemers die erop meerijden.
Dat is zo, zelfs al hebben de kartrekkers passagiers nodig.
Hier hoeft geen vraag als: wie was er eerst, de kip of het ei.

Nee niet alleen de speculanten die snel rijk wilden worden zijn schuldig aan de crisis, ook de vakbonden verkochten wat er niet was. Tegelijk lieten ze de import van goedkope arbeidskrachten toe en hemelden mee de totale globalisering op waardoor hier alles zonder enige mate vanuit China en andere lage loonlanden zonder regels kon worden gedumpt tot het krediet op was. Zo merkten de burgers niet dat door het graaien en de steeds stijgende belastingdruk hun leven en toekomst drastisch zou veranderen en duurder worden dan ze ooit hadden gedacht. Dit proces is nog steeds bezig.
Vakbonden samen met de regimepartijen hebben de bevolking, de werknemers voorgelogen en hun lot is miserie.
Dat is waar vakbonden vooral op drijven en van leven, want hoe meer werklozen hoe meer er naar hun kasssa vloeit.

En beste aandeelhouders van Sanoma, in een Vlaanderen dat zich steeds bewuster wordt van haar identiteit, dat zich door vakbonden en regime steeds meer bedrogen voelt zal het gaan veranderen, ook al omdat jullie, en andere ondernemers en investeerders, niet meer plat op de buik zullen gaan.

Het volk dat steeds steeds rechtser wordt, leest geen linkse blaadjes meer vol royalistische praat, en poco leugens. Slimme aandeelhouders met gevoel voor zakendoen voelen in hun onderbuik dat de klanten en de adverteerders schaarser worden, en dat ze hun producten niet meer kunnen slijten tenzij aan de opgedrongen multiculturelen die geen Vlaamse boekjes lezen, als ze al kunnen lezen.

En gaat er een gemis ontstaan door het verdwijnen van deze blaadjes die u waarschijnlijk zelf nooit leest?
Natuurlijk niet, er blijft in dit door flutboekjes overspoelde land nog genoeg rommel over.
Dit advies is gratis maar veel geld waard. Ook dat weet een goed ondernemer als hij het krijgt.

27 november 2009

Ritueel slachten moet stoppen!

Na de barbaarse beelden die GAIA de wereld instuurde over het ritueel slachten zagen we weinig actie van Groen, nochtans is dierenwelzijn een van hun thema's beweren ze.
Ik begrijp de achterlijke denkwijze van religieuze mensen niet die zichzelf superieur boven alle leven wanen als evenbeeld van god/allah, of als zijn verkozen creatie.
Mensen die slecht en barbaars zijn voor dieren, zijn ook slecht en barbaars voor mensen, zeker wanneer die niet hun mening delen.
Offeren is iets dat al van duizenden jaren terug dateert, maar waar vroeger evengoed werden mensen geofferd in tempels door priesters en sjamanen, is dit vervangen door het beestachtig vermoorden van dieren. Haast wou Abraham nog zijn eigen zoon vermoorden om god gunstig te stemmen. Stel je voor hoe achterlijk .
Het ritueel vermoorden van mensen is nog geen geschiedenis. Kijk maar naar het Marokkaanse meisje in Antwerpen dat tijdens een duiveluitdrijving werd gefolterd en stierf. Met medewerking van de ouders.
Ik kan niet geloven dat we dit soort volk hier hebben binnengelaten !

Gelukkig is er het Vlaams Belang die als enige tegen religieus slachten en offeren actie onderneemt.
VLAAMS BELANG WIL VERBOD OP RITUELE SLACHTINGEN IN FEDERALE PROGRAMMAWET

Gisteren gaf de dierenrechtenorganisatie Gaia gruwelijke beelden vrij van ritueel slachten. Dat slachten zonder verdoving is zonder meer een barbaarse praktijk, waarvan Gaia terecht eist dat ze stopt – net als het Vlaams Belang dat al jaren doet.
Rituele slachtingen zijn in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn, maar nemen elk jaar toe. Dat komt ondermeer omdat de overheden ter zake faciliteiten en logistieke steun aanbieden, waarvoor de belastingbetaler overigens niet zelden mee opdraait.
Voor het Vlaams Belang kunnen de wetten en regels in onze samenleving niet worden aangepast aan religieuze voorschriften van de islam. Aan het ritueel slachten moet een einde komen, net zoals het slachten zonder verdoving ook in tal van andere landen verboden is. Vlaams Belang-Kamerleden Rita De Bont en Koen Bultinck zullen daarom op het ontwerp van programmawet een amendement indienen tot schrapping van de uitzondering die de wet toestaat omwille van de ritus van een eredienst

25 november 2009

Marianne en de Loodgieter kwamen langs

Ik kon niet nalaten mijn exclusieve foto van premier Leterme te plaatsen,genomen bij het laatste interview.
Veel kwam er niet uit, dus toonde hij ons een papiertje met daarop:"Marianne en de Loodgieter kwamen langs."

Voor diegenen die onbekend zijn met de Vlaamse politiek, en voor onze Nederlandse vrienden:
De "loodgieter" is het alter ego van de temmer van beesten en redder van de operettenkoning. Hier in volle actie

De koninklijke verkenner was ook dringend uit vakantie, in de buurt van de eeuwige jachtvelden ten oosten van de Pecos, teruggeroepen door zijn koning. Uit eerbied daarom nog een foto van de grote koninklijke verkenner en zijn bewonderende squaw? Adelbrieven zullen hun deel zijn.

zie ook:
http://agriffon.blogspot.com/2008/12/uugh-wij-zoeken-een-verrader.html
http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-wolk-lost-op-door-de-verlichting.html


Een detail: (voor sommigen misschien)
Maingain liet ondertussen op de radio weten niet op de loodgieters te zitten wachten.
"De koninklijke verkenners en loodgieters zijn er om de interne problemen en verdeeldheid van de CD&V op te lossen. Zij hebben problemen met BHV.Wij hebben daar niet om gevraagd......
"Nous ne sommes demandeurs de rien"
Tot zover de eerste torpedo.
Dat belooft dus.

22 november 2009

Fraude met nepadressen zou worden aangepakt

Fraudeurs en meervoudige steuntrekkers moeten hopelijk het onterecht ontvangen geld teruggeven. Sommigen mogen hopelijk het land daarna voorgoed verlaten.

En politici, die moeten hoop ik meteen hun mandaat inleveren wanneer ze gebruik maken van een valse domicilie.Iedereen toch gelijk voor de wet?
Gaat men de politici nu ook ontmaskeren die een vals adres opgeven om in een bepaalde stad of gemeente te infiltreren zonder er te wonen. Zo woont Onckelinks in Lasne ( een poepchique gemeente bij Waterloo, waar geen PS ser verkozen geraakt. Daarom staat ze gedomicilieerd in Brussel/Schaarbeek waar ze helemaal niet woont, maar waar ze wel kiezers vindt. De PS problemen en miserie oplossen? Vergeet het, daar leven ze juist van, niet IN.
Haar drugsslikkende en dealende minderjarige dochter woont er.Dat bleek nog maar eens toen er een huiszoeking plaatsvond nadat de dochter en haarvriend waren opgepakt. Laurette moest toen helemaal vanuit haar paradijs en echte domicilie komen rijden om aanwezig te zijn.
En zo zijn er meer dan u denkt.
Joelle Milquet bijvoorbeeld, eerste schepen in haar woonplaats(?) Brussel, na verhuizing in december 2006 (?) van Sint-Pieters-Woluwe naar Brussel.
Wedden dat ze niet echt in Brussel woont.
Haar partij die nu Cdh heet, Centre démocrate humaniste, zal vanwege haar humanistische ingesteldheid ook meer stemmen halen in een stad waar meer mensen hun humanistische gratis-geld-zonder-werk politiek op prijs stellen. Vooral allochtonen zijn dankbaar voor haar inzet voor regularisatie, open grenzen en vreemde culturen.
Dank zij het vreemdelingenstemrecht is ze er tot haar dood zeker van verkozen te blijven.
Oh ja, was ik bijna vergeten. Waar woont de partijgenoot van Turtelboom, Rik Daems echt?
Waar hij opkomt bij verkiezingen of bij zijn vriendin , de PS volksvertegenwoordigster Sophie Pécriot, in Manage. Woont hij waar hij opkomt, dan woont zijn vriendin vast op het verkeerde frauduleuze adres.
Alleen de hardwerkende Vlamingen hebben tot aan hun dood niets om te juichen en kassa kassa te roepen.

21 november 2009

Waarom dit gejuich?

Indien het schrijven van haiku's bewondering afdwingt, en dat een criterium wordt om zonder verkiezingen de inhoudsloze en overbodige baan van Europees president aangeboden te krijgen samen met een riant salaris en voordelen, dan doe ik mee voor de volgende selectie.
Ik heb daarom snel enkele Haiku's geschreven gebaseerd op de Europese actualiteit rond de figuur Herman Van Rompuy.
Sommige vinden jullie misschien beter dan de andere, maar dat is niet te beoordelen zoals een unieke wiskundige oplossing, want een kwestie van smaak.
Haiku's zijn meestal rijmloze, cryptische, metafore, gedichten die bestaan uit drie zinnen bestaande achtereenvolgens uit vijf-zeven-vijf lettergrepen. De moderne haiku's gaan niet enkel meer over de natuur of jaargetijden zoals vroeger in Japan.
Hier ga ik dan:
Haiku's waar de nieuwe president van Europa een puntje kan aan zuigen:
(copyright; overname enkel met verwijzing naar deze blog)

Het lopen op eieren
De schalen barsten open
Lafheid doodt kuikens

Eeuwig compromis
Als meer water in Vlaamse wijn
Alleen nog water

Gaten in de lucht
Holle woorden galmen
Appels rotten verder

Als een echte tsjeef
Valse bescheidenheid kortbij
Van geen leugen bang

Haiku voor de vorm
De inhoud onbelangrijk
Echte Tsjeventaal

Waarom dat gejuich?
Omdat niemand gewond is?
Hun kassa rinkelt?

Met echte tsjevenmoed
Vijf minuten zijn eeuwigheid
zakken weer gevuld

Verlaten volk
Waarom zou je nu treuren?
Om wat er nooit was?

Mager creatuur
Enkel om te ademen
Open jij je mond

In zijn bagage
Vanuit een diep verscheurd land
Niet één minuut moed

Kom straks niet klagen
Ontgoocheling wordt het deel
Dat Vlaandren ook kreeg

Wat een eer, een glorie
Heil goden van Olympus
Herman kust Obama

Schenk hen chrisanten
Hun ervaring ook nabij
Maar wij waren eerst

Veel handen schudden
Mannen in grijze pakken
Blij gevulde zakken

Opgepast zeg ik
Het compromis van het haalbare
Gidst naar uw afgrond

De beste keuze
Hongerig volk, geen eten
Niets dan protocol

Waarom dit gejuig?
Past wenen hier niet beter bij?
Europa staat stil


Zo, krijg ik nu die baan de volgende keer?

Vertel mij welke jullie rangschikking is of jullie top vijf.

Schertzleger geneukt door piraten.

Enkele dagen geleden las ik het bericht dat er door piraten een schip was gekaapt dat kruisraketten vervoerde.
Alhoewel ik betwijfel of het echte kruisraketten zijn blijft dit bericht mij intrigeren. Veronrusten niet meer, want het is ver van mijn bed, ze zoeken het ginds zelf, en ik ben het beu mij hun gekozen lot aan te trekken.

Transport van miliair tuig zou eigenlijk enkel door een legervloot mogen gebeuren of alleszins erdoor geëscorteerd moeten worden. Waarvoor dienen anders al die extravagant dure oorlogsbodems? Het is tenslotte geen baggerschip.

Dat dit niet gebeurt roept bij mij heel wat vragen op die door het krantenartikel niet werden beantwoord. Het journaille stelt geen vragen meer.
- Waar komen de raketten echt vandaan?
- Voor wie zijn ze echt bestemd?
- Wat is het voorziene doelwit / tegen welke dreiging zullen ze worden ontplooid?
- Waarom was er geen militaire escorte voor een hoog explosieve en chanteerabele
lading?
- Explosieven zijn toch altijd bruikbaar en ontplofbaar, waarom zegt men dat
de Somaliërs er niets mee kunen doen?
- Hoe hoog is het geëiste losgeld voor zo'n belangrijke buit.
- Wisten de inlichtingendiensen dan van niets?
- Gaat men het gekaapte schip onschadelijk maken/vernietigen om meer slachtoffers in
de nabije toekomst te voorkomen. De bemanning kan toch niet onschuldig pleiten.
- Roept men het leverende land nu niet tot de orde bij de Vrenigde Naties?
- Als onze marines daar niets uitvreten, wat dobberen ze daar dan rond?
Schaf het leger met miekes en vrouwen dan maar af, daar wordt toch mee gelachen.
(Ik ben voorstander van een echt, jong, modern goed getraint leger)
Om voedselpaketten uit te delen, terroristen en piraten te begeleiden,
om waterputten te boren en scholen te bouwen hebben we geen leger nodig.

Ze zouden dan beter hier in de straten van Brussel en andere steden komen patrouilleren en ingrijpen, dan werden er geen of veel minder mensen overvallen, politiekantoren en auto's in brand gestoken, en konden we veilig de bus en de metro nemen.
Een ding is vrijwel zeker: van de linkse lobby en naieve pseudo-wereldverbeteraars zijn de militairen nog meer bang dan van de piraten.
Toch een leuke baan, het ganse leven geld verdienen en werkzekerheid, zonder echt te moeten werken en zonder risico's te lopen, en daarna vroeg op pensioen.

Afrika eist filantropen

De Italiaanse kustwacht heeft voor de kust van Sicilië een boot ontdekt met ongeveer 200 vluchtelingen uit Afrika.
De boot wordt vanavond nog naar Pozzallo gesleept.
België lonkt als thuishaven, liefst met aankomst rond Sinterklaas, maar....
Nog voor ze er zijn, alweer te weinig opvangplaatsen voor migranten. Op één dag komen er tweehonderd toe, en ze bouwen hier met moeite plaats voor slechts 850 in één jaar. Tentenkampen in elke stad kunnen maar een voorlopige oplossing zijn.
Er zal die arme mensen en hun pro deo advocaten niets anders overblijven dan via een dwangsom van 500€ per dag dit recht op opvang af te dwingen.
De rijke Europeanen en Vlamingen zijn niet genereus genoeg, nochtans is de armoede in Afrika hun schuld. Gelukkig zijn de politici anders en de migranten toch welkom om de misnoegde kiezers op termijn te vervangen.Ook de werkgelegenheid bij het cgkr, de ngo's en de diverse themakabinetten moet verzekerd blijven.
De tamtam doet zijn werk goed.

Agent neergeschoten op E314, en het zal nog erger worden.

Op de E314 ter hoogte van de afrit Halen in Limburg is een agent van de politiezone Leuven neergeschoten. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
Het incident deed zich vrijdag voor rond 22u15. Het is nog niet duidelijk waarom of door wie de agent is neergeschoten.

Ik kan het zoal raden wie dat waren: crimineel tuig.
De poco's hopen en bidden dat het geen verrijkers van de multiculturele maatschappij zijn maar 'familie' van Hans Van Themsche of Blood & Honour. Wat maakt volgens u het meeste kans?

Wie de dader(s)ook moge(n) zijn, de zwaarste straf in dit land is niet genoeg (want die stelt niets voor). De doodstraf terug invoeren is wat ik het liefst zou hebben.
En is het nieuwe Belg of allochtoon: inleveren de identiteit en terug naar het land van oorsprong desnoods gedropt met een parachute.(of soms zonder, wat ook mag voor de autochtone zware criminelen)

Nu er water gevonden is op de maan: "Crembo ga eens onderhandelen met de Amerikanen om daar onze zware criminelen en onverbeterlijke veelplegers te huisvesten, sommigen voor altijd?."
Ontsnappen uit die gevangenis is onmogelijk, en dan krijgen de brave burgers waar ze recht op hebben en waarvoor ze zich blauw betalen: vrede en rust.

16 november 2009

Niet met mijn kind. 102 slachtoffers. Subsidies in Zicht zoekt kanonnenvlees.

School in Zicht, de organisatie die in Borgerhout en Antwerpen-Noord ouders uit middenklassegezinnen aanmoedigt om hun kinderen in te schrijven in concentratiescholen, kan na haar eerste twee werkingsjaren goede resultaten voorleggen.
In verscheidene Antwerpse wijken en districten zijn er steeds meer scholen waarin nog nauwelijks autochtone leerlingen te vinden zijn. Een ouderenvereniging startte enkele jaren geleden het initiatief School in Zicht op, om daarin verandering te brengen.
Het initiatief bracht meteen wat beweging in gang. In nauwelijks twee jaar tijd schreven 105 Vlaamse ouders hun kinderen in in concentratiescholen in Antwerpen. In het eerste jaar deden er vijf scholen mee aan het initiatief, in het tweede acht concentratiescholen.
School in Zicht probeert nu ook succesvol te zijn in scholen in Sint-Jans-Molenbeek. De organisatie presenteert maandag een boek met tien lessen die ze trokken uit de eerste werkingsjaren

Al 105, om ons gerust te stellen dat het het gevolg van de immigratie van laaggeschoolden en analfabeten met pre-middeleeuwse geloofsovertuigingen en dito rituelen en gebruiken nog niet zo erg is, dat ze eraan aan 't werken zijn, om hun multicul-illusie niet ontmaskert te zien, om hun ongelijk en puinhoopbestuur met alle middelen niet te moeten toegeven, zelfs ten koste van hun eigen kinderen. Lucas Van der Taelen, sinds kort een van mij respect krijgende spijtoptant, maar voor zijn oude linkse vrienden een afvallige verrader, zal zeker nooit zijn kinderen of kleinkinderen naarzo'n school sturen. Daarvoor hebben hij en zijn dochter zelf genoeg ervaringen opgedaan. Alleen domme mensen veranderen nooit van mening, en de domste mensen zelfs niet wanneer de bewijzen tegen hun gedroomde gelijk verpletterend zijn.
Nu gaan ze die zelfvernietigingsstrategie verder verspreiden met ons belastinggeld, en daarmee nog meer levens van manipuleerbare kinderen die zelf geen stem of geen vrije keuze hebben te verknoeien. Voor hen zou één enkel kind dat dit experiment, bedacht met hun enige hersencel, doorstaat al een positief rolmodel zijn om weer, met de hulp van de linkse regimemedia en vervalste statistieken, sterk uitvergroot te bewijzen dat ze gelijk hebben. Het is natuurlijk ook een methode om kinderen te indoctrineeren.
Dat ze daarmee 102 levens zouden hebben vernietigd zal de burger wel nooit te weten komen. In oorlog worden die 102 slachtoffers kanonnenvlees genoemd, of moderner: collateral victims. De wetenschappelijke, medische en farmaceutische wereld zijn voor proeven met muizen meer verantwoording, controle en deontologie tot veel meer regels verplicht.

Door welke 8 scholen en hun directies worden die reeds jaren falende experimenten opgepikt, en welke staan op het wens- of doellijstje? Doen ze dit voor die leerlingen of om dat hun schooltje, hun baantje, hun toekomst en hun subsidies in gevaar komen?

Heeft men er dan nooit aan gedacht dat men niet kan dweilen met open kranen, zeker niet wanneer die het debiet van de niagarawatervallen hebben. Dat men eerst iedereen grondig onze waarden en normen en de diverse plichten moet laten accepteren naar de geest, niet alleen naar de letter. Dat men het kaf van het koren moet scheiden zodat het koren van nieuwkomers niet bijkomend gestigmatiseerd, gecontroleerd, gedomineerd worden door het kaf en dat aan hen alle kansen kunnen geboden worden.
Parachuteer morgen honderdduizend of tweehonderdduizend Westvlamingen zoals migranten in Limburg, dan breken er relletjes uit, zelfs bij de brave Limburgers, en dan spreken die nog dezelfde taal en hebben dezelfde religieuze, culturele en educatieve achtergrond. Het wordt nog moeilijker met Duitsers, met Walen of Nederlanders. Zullen we maar zwijgen over de impact en de gevolgen wanneer het Afganen , Somaliërs, Berbers of Tsjetsjenen zijn die analfabeet zijn en vaak opgroeiden in een omgeving waar onder andere geweld van kinds af aan heel gewoon is.
Er is meer daarover te vertellen maar daarover schreef ik reeds eerder, en zal ik in de toekomst ongetwijfeld nog meer schrijven.

Hoeveel subsidie streek die organisatie 'School in zicht' (wie bedenkt al die namen en letterwoorden van die subsidieslurpende hobbyclubs?) onstaan uit een ouderenvereniging (?) (Hoeveel allochtone en autochtone ouders zaten daarin?) daarvoor de voorbije 2 jaar op,want een boek publiceren kost geld, en hoeveel denkt ze hier de komende jaren nog voor te kunnen vangen? Enkele vragen: wie zijn de personen in en achter deze organisatie, welk is hun persoonlijk belang, wie werd er met subsidies betaald en wie mocht diensten en leveringen factureren? Tot welke strekking/partij behoren ze, wie zijn ze een dienst verplicht, en wiens marsorders en perfide ideeën voeren ze uit?

Iemand die zijn kinderen naar concentratiescholen stuurt is niet goed bij zijn hoofd, want wie doet dat zijn eigen kinderen aan ? Dat moet eigenlijk geklasseerd worden als kindermishandeling.
Later moeten ze hun kinderen voor de achterstand, het ondergane gepest, de indoctrinatie, het ervaren geweld en de slechte invloeden rekenschap geven. Maar misschien gaan ze daar nu al poco argumenten en verzachtende omstandigheden voor beginnen te bedenken, met behulp van subsidies natuurlijk.

15 november 2009

Wat zij "leuk" vinden. Met tip !

Goed nieuws !
Wisten jullie dat je er kan voor zorgen dat jullie dochters/kleindochters nooit meer als hoer worden uitgescholden en bespuwd op straat? Ik kan Lucas Van der Taelen alleen maar aanbevelen om voor het geluk van zijn dochter onderstaand artikel aan te kopen op http://www.islamitischekleding.nl/ (ja al zo kortbij verkrijgbaar).

Kristien Hemmerechts daarintegen heeft zoiets niet nodig, integendeel. Ze zou juist als aantrekkelijk kunnen worden aanzien door moslims. Als onvermomde heks loopt ze immers nooit het risico verkracht te worden. En zo dat toch zou gebeuren dan zal ze het zelf wel uitgelokt hebben. Klik op de foto van Hemmerechts, eigenlijk Hemmelinks, de dochter van Karel Hemmerechts (1925-2007), die journalist en jarenlang directeur informatie bij de VRT was.

Zo nu weten jullie door wie de VRT journalisten werden gerecruteerd en opgeleid. Vandaag zwaait daar Kris Hoflack de plak: een voormalig lid van de trotskistische Revolutionaire Arbeiders Liga (R.A.L.) die vooral opvalt door zijn kapsel als dat van een strandjanet, en door zijn politiek correcte nieuwsselectie en dito gasten voor het volk. Bij hem gaat zoals in de trotskistische strekking de Internationale linkse revolutie steeds verder. (PS ook Frank Vandenbroecke SPa was/is daar lid van)
Nu terug naar het prachtgewaad:
In de aanbieding voor een prijs lager dan een jeansbroek of een niemandalletjes-jurkje van bij BoBo: slechts 16,95€ !
Het kledingstuk is wel onpraktisch op de speelplaats, maar kinderen vanaf 1.20meter horen zich al voor te bereiden op hun huwelijk met de door de vader gekozen partner. Op de schuifaf zijn bovendien al eens schokkende blote delen te zien, en fietsen als meisje is toch totaal ongepast.

Wees echter gerust, tegen pedofilie helpt de Abaya (for kids) niet want dat is in de koran en de sharia toegestaan, net zoals veelwijverij. Stel je voor dat het niet meer zou mogen om je dochter aan te bieden aan mature, welgestelde mannen die als geleerde bovendien de koran van achter naar voor kunnen opzeggen.

Overhead Abaya (kids)
Click for bigger view
Overhead abaya (kids)
Prijs: €16,95
Productomschrijving: Een leuke overhead abaya voor kinderen.

Bijzonderheden:

Fabricage: Crepe
Land van herkomst: Egypte
Kleuren: Zwart, donkerblauw en Donkerpaars
Maattabel:
Maat
Lengte abaya (cm)
S 120
M 130
L 140

Tip: De lengte van het kind moet ongeveer gelijk zijn aan de lengte van de abaya. Het liefst iets korter zodat de abaya tot aan de grond komt.
Beschikbaarheid Normaal verzonden na:

Bij interesse: klik op de link in het artikel.

05 november 2009

Zonder buurtonderzoek


Bij een steekpartij aan residentie Herselaar in de Rozenstraat in Willebroek is maandagavond een man gewond geraakt.
Het slachtoffer, afkomstig uit Beringen, kreeg het er aan de stok met drie jongeren die hem hebben aangevallen. Hij kreeg een messteek.
Een van de belagers was de zoon van de vriendin van de Beringenaar. Beiden wonen al een hele poos samen op een appartement in de residentie.


Weer 'jongeren'? We weten onderhand dat het geen autochtone Vlamingen zijn, want dan had het er wel bijgestaan, zeker wanneer de ouders lid zouden zijn van een bepaalde partij. Dan had er zelfs nog een interview met de buren en de school bijgestaan. En zo lees ik haast alle dagen over een 'incident'. Maar men zal wel de culturele, religieuze en maatschappelijke achtergrond als excuus of rechtvaardiging hebben, en de recente pleidooien en vonnissen hebben daar begrip voor. De grotere en kleine steden lopen al vol met ongestrafte gewapende grote en kleine allochtone boeven allerhande.
Niemand in mijn familie- of kennissenkring heeft ooit met wapens rondgelopen, maar ik vrees dat dit ooit zal veranderen. ( als het dan maar niet te laat is)
De Sikhs mogen hier zelfs ongestoord en ongestraft met een dolk (’kirpan’) rondlopen, verplicht door hun religie.http://sikhgemeenschapnieuws.blogspot.com/2007/11/sikhs-mogen-dolk-dragen.html en http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid870081/sikhs-mogen-dolk-dragen-3.aspx.
12/10 Enkele Limburgse Sikhs zijn in Antwerpen vrijgesproken voor het dragen van een kirpan, een soort dolk. Eerder werden ze daarvoor door een Hasseltse rechtbank veroordeeld.
De Sikhs hadden een boete van 550 euro gekregen omdat ze “een vrij verkrijgbaar wapen gedragen hadden zonder daarvoor een wettige reden te kunnen aantonen”.
De beklaagden gingen in beroep en kregen gelijk. De veroordeling is teruggedraaid, de rechter oordeelde dat de kirpan een religieus symbool is.

Zo kan je op websites/blogs hun wapencultuur even bestuderen, iets wat de rechter beslist nooit deed:
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.mrsikhnet.com/wp-content/uploads/2006/07/IMG_7449.JPG&imgrefurl=http://www.mrsikhnet.com/index.php/2006/05/29/kirpan/&usg=__QkeNcyUyfgogxWUkoCP4gpUFn6A=&h=500&w=333&sz=24&hl=nl&start=6&sig2=vWww3g19J9wfBMtnv4sY3w&um=1&tbnid=uVcSkFC5egWAeM:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dkirpan%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1&ei=fKPySrDJEYzX-QaQ2LyrBA

Pritam Singh Khalsa says:
May 30, 2006 at 9:10 am
Not that its the same there, but they discourage us from wearing a bigger size sword other than the Kirpan. They have us wrap up our swords and store it in the weapons/Swords room.
Avneet k. says:
May 31, 2006 at 12:35 pm
He looks cute.
Raju Singh says:
June 3, 2006 at 5:35 am
Where did you get that sword from. I want one it looks really good, Its better than the one i brought in India.
sahib says:
October 5, 2008 at 10:11 am
http://www.flickr.com/photos/shaster/ http://www.nihangsingh.com/
learning to be a good sikh says:
October 6, 2008 at 11:25 pm
I love large kirpans they are the best all sikhs should where kirpans.. fathe!
.....
Terwijl anderen leren messenvechten van kindsaf, worden wij en onze kinderen geleerd (gedwongen) te incasseren.
De verrijking door de immigratie is nog maar gestart.
Wanneer worden de luiaards en naïevlingen wakker, en sturen we rechters en ministers die dit toestaan naar Legoland, zonder pensioen?

31 oktober 2009

Leve het regime! Dank u, dank u zeer!

Leve de multicultuur. Leve de verrijking. Laten we maar even euforisch doen over de toekomstige verbetering van ons leven en de toekomst van onze kinderen. Met dank aan al diegenen die voor onze oudjes en hun pensioen gaan zorgen.
Ik kan er niet genoeg van krijgen, dus: leve de migratie, leve de regularisatie, leve de asielzoekers , leve de linkse pro deo advocaten, leve de koninklijke familie en leve onze regering en de linkse regime politici.
Dit was mijn reacie op een artikel in Het Laatste Nieuws getiteld:"Man overvallen door vijf kerels in Antwerpen" http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1023586/2009/10/31/Man-overvallen-door-vijf-kerels-in-Antwerpen.dhtml
Maar bovenstaand dankwoord, gejuig en gejubel mochten niet verschijnen in de reacties.
De censuurman of vrouw heeft meer dan een dagtaak en werd aangesteld na strenge selectie en screening door de securitate van Youssouf De Witte. Het werd hem/haar zelfs verboden te lachen of te laten lachen.
De linkse activisten die de gesloten asielcentra in Brugge en Vottem bestormen die krijgen natuurlijk wel een forum. Een podium zelfs.
Met de eisen en de mensenrechten van de autochtone Vlamingen wordt de vloer aangeveegd, en noch de Verenigde Naties, noch Europa grijpen in.
Quo Vadis Flandria?

28 oktober 2009

De zwanezang

Onder de titel "Vreemdelingenrecht" verscheen een kort artikeltje, eigenlijk een advertentie in ondermeer Het Nieuwsblad.
BRUSSEL - De VUB richt vanaf het tweede semester Vreemdelingenrecht in en wil daarmee inspelen op een maatschappelijke behoefte. Het vreemdelingenrecht bepaalt onder welke voorwaarden vreemdelingen en asielzoekers toegang krijgen tot ons grondgebied. Meer info op geert.debersaques@vub.ac.be.

De VUB is bezig aan zijn zelfvernietiging, misschien stuiptrekkingen ten gevolge van de terechte twijfels over hun voortbestaan. Het is al wel langer bekend dat veel van het linkse en extreem linkse gedachtengoed via de VUB kansel gevoed wordt. Misschien is de oprichting van deze richting bedoeld om meer subsidies te slurpen van Europa en het belgische weg-met-ons regime.
Geert de(?) Bersaques, we weten nu waar hij voor staat, en in welke ravijn hij ons volk en toekomst wil sturen ligt aan de basisi van deze aankondiging. Dit gepropageerde nieuwe vak "Vreemdelingenrecht" is een onderdeel van de richting verkwistonomie, waarin in het verleden al te veel politici werden opgeleid. Mag er nu ook een afdeling "Autochtonenrecht" worden opgericht? Of is dat een rechtse racistische vraag, linkse subsidieslurpers?
Aanvankelijk zag ik de VUB als een universiteit waar men los van religie en ouderwetse dogma's en taboes wetenschap wou doceren, niet de zelfvernietiging van de Europese wereld en cultuur. Ik kan Geert alvast beloven:Geen enkele generatie uit mijn familie zal zich ooit nog bij de VUB inschrijven of er nog wat mee te maken willen hebben, en wij maken vanaf vandaag antireclame.
Zing de zwanezang maar voort, verdwijn uit mijn/onze belastingen en RIP.
PS: Ik neem aan dat iedereen zijn mening hierover mag verkondigen aan Geert de Bersaques. Waarom zou hij anders zijn e-mail adres geert.debersaques@vub.ac.be bij de advertentie hebben laten plaatsen?

25 oktober 2009

Een avondje in goed(?) gezelschap

Voor de afwisseling een recent artikel van Johan Sanctuorum dat verslag doet van een voor ONDERdanen belangrijk nieuwsfeit dat nergens anders in de media te lezen of te horen was. Ik meen me te herinneren dat wat hij beschrijft niet voor de eerste keer plaatsvindt, maar kan me niet herinneren wanneer en waar juist. Diegenen die het zich nog wel herinneren gelieve een reactie te plaatsen op deze blog?
Een avondje in Goed Gezelschap

VB- en NV-A aanhangers niet welkom op “The Sound of Music”-première
Zaterdag 17 oktober j.l. ging in de Antwerpse Stadsschouwburg “The Sound of Music” nog maar eens in première. De voorstelling werd bijgewoond door hunne hoogheden Prins Filip en prinses Mathilde, naar verluidt twee fervente musical-liefhebbers: de kroonprins en zijn echtgenote leggen de culturele lat vrij laag, maar laat dat onze zorg niet zijn. Ergerlijk is wel de manier hoe de organisatoren hun eigen publiek schoffeerden door alle instructies van het Paleis klakkeloos op te volgen.
Dat zit zo. Blijkbaar waren Filip en Mathilde maar te elfder ure op het idee gekomen om de première bij te wonen (die mensen hebben het ook zo druk) en was de zaal eigenlijk al uitverkocht. Al wie tickets had op de drie eerste rijen was er aan voor zijn moeite en mocht thuis blijven: die plaatsen waren herbestemd voor het prinselijk paar en heel hun gevolg. Als charme-offensief naar de Vlamingen, die de dag van vandaag toch al koele minnaars van het koningshuis zijn, kan dat tellen.Uit inside-informatie blijkt er ook politieke stront aan de knikker. Op aanvraag van het Paleis werden alle aanwezigen namelijk op voorhand netjes gescreend op hun vaderlandsliefde, en waren lui met NV-A- of VB-connecties ongewenst, aldus luidden de expliciete instructies. Ook zij mochten dus hun gekochte tickets terug inleveren. Hoe en waar die persoonlijke dossiers inclusief politieke voorkeuren bijgehouden worden, en of dat niet in strijd is met de privacy-wet, wie zal het zeggen. Maar de veiligheid van de kroonprins gaat natuurlijk voor. Het is alleszins goed om weten dat geen enkele als “links” bekend staande partij het koningshuis verontrust (Groen! of SP.A bijvoorbeeld), noch LDD dat af en toe republikeinse oprispingen ventileert. Neen, het zijn weer die twee loten van de oude Volksunie-stam die de avonturen van de familie von Trapp moeten missen. Terecht, want het verhaal speelt zich af in het nazi-tijdperk, en de fascisten in de zaal zouden maar eens uit pure nostalgie het Horst Wessel lied kunnen aanheffen.Maar nu serieus: ongewild duiden Filip en Mathilde precies het politieke pad aan dat ons een alternatief kan bieden voor het vermolmde Ancien Régime, beheerst en uitgebaat door een Franco-Belgisch netwerk waarin koningshuis, aristocratie en haute finance de dienst uitmaken. De cultureel-taalkundige band met Parijs wordt economisch-financieel bezegeld én geconsumeerd; dat was al zo ten tijde van de Société Generale, vandaag is het met Fortis/Suez niet anders.De uit de zaal gebonjourde separatisten moeten dus van twee één maken, dat is de duidelijke hint van het Hof: de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen en een sterk republikeins verhaal uitwerken. Het een kan niet zonder het ander. Economisch, sociaal, cultureel, en politiek. Elk conservatisme is in deze context misplaatst. Het gebaar van Jan Peumans om een uitnodiging in Laken af te slaan, was pertinent en symbolisch zinvol. Maar het Vlaams parlement is en blijft een praatbarak, als het ingebed blijft in een hoogst verwarrende deelstaatconstructie, gedomineerd door grendels, pariteiten en belangenconflicten.Ik zou dus zeggen: dat de twee politieke formaties, in wiens gezelschap Filip en Mathilde geen avondje uit wensen door te brengen, toch maar eens nagaan hoe diep het water tussen hen eigenlijk nog is.Het is ooit begonnen met een derderangsopera in Brussel,- het zou wel eens kunnen eindigen met een grijsgedraaide musical in Antwerpen.Johan Sanctorum

24 oktober 2009

Dit land is de incarnatie en de muze van de strip

Dit is niet het land van de stripverhalen, dit land is het stripverhaal. Ver moesten de tekenaars het dus nooit gaan zoeken, en gebruikten bewust of onbewust, zoals in de Fabels van Lafontaine of Van den Vos Reinaerde, metafore personages.
Justitie even onwaarschijnlijk als ten westen van de Pecos.

Justitie met het imago van de saloon van Roy Bean
Er wordt aangekondigd dat de hervorming van het Hof van Assisen tegen donderdag rond zal zijn. Dat is niet alleen nodig door de motiveringsplicht voor de jury, maar ook voor het toezicht op de ivoren toren van justitie, en de werking en samenwerking tussen de magistraten het administratief juridisch personeel, en de politie. Alleszins komt de hervorming decennia te laat, en dan ligt er nog een titanenwerk te wachten om de rest van justitie te hervormen en de wetgeving te vereenvoudigen en aan te passen aan het heden. Hoe dringend en noodzakelijk het wel is lezen en horen we alle dagen met immer stijgende verontwaardiging. Maar we moeten ons geen illusies maken want meer dan wat met titels, kasten en stoelen schuiven zal men niet doen. Daarvoor voelen de vele in vorige eeuwen vastgeroeste magistraten zich te ongenaakbaar en verheven; en heeft de wollige minister Stefaan De Clerck veel te weinig moed. Meer nog De Clerck is zelf een belanghebbende partij, want ook jurist, zoals het gros van de politici. Iedereen weet al dat ze mekaar nooit pijn gaan doen, zeker al omdat het gerecht en de politiek zeer met elkaar zijn verweven en er nood is aan vrienden en spandiensten om het regime en dit land nog als een wrak drijvende te houden.
Ze hebben elkaar dus nodig en staan bij elkaar ook in het krijt.
Een echte oplossing voor justitie zal er wellicht nooit komen zonder een tijdelijk, volledig extern, verlicht despotisch gezagsorgaan. (Sommigen dachten om hiervoor Napoleon te klonen, maar ook dat zou te lang duren om het rechtssysteem te redden :oD )
Dat men nu niet afkomt met de cliché dat dit land een sociale democratie is, want dan lach ik me een kriek. Dit weerleggen is geen kunst, maar is voer voor een ander artikel, en bovendien bekend bij regimecritici
Het is bekend: geen enkel regime ter wereld noemt zichzelf despotisch of dictatoriaal, alhoewel het volgens de regels van een kleine clan, monarch of elite geregeerd wordt. Zelfs het genocidale regime van Pol Pot noemde het land Democratisch Kampuchea, en korter bij ons bestond er de Duitse Democratische Republiek. Er is altijd wel een façade van een volksvertegenwoordiging, en die facade hebben wij ook, al zijn het altijd opnieuw dezelfde figuren die het scenario van de democratische vaudeville bepalen en schrijven.
Echte democratische en onafhankelijke onpartijdigheid in justitie bevindt zich volgens mij in burgerjury's
Burgerjury's, wanneer vrij en willekeurig geselecteerd uit een brede geschoolde laag van de bevolking , zijn de enige garantie op een eerlijk proces. Ik zou dit liever uitgebreid zien naar alle rechtbanken en procesvoeringen. Het moet een deel worden van onze burgerplicht, en het is meteen een toezicht op allerhande praktijken, machtspelletjes, politieke infiltratie, belangenvermenging, corruptie enz... De jury moet wat mij betreft zelfs meer inzage en inspraak krijgen onder technische begeleiding ( niet manipulatie) van magistraten. Magistraten zouden streng gescreend, en over een lange periode geëvalueerd moeten worden, nooit enige band mogen hebben met een partij, een loge, een godsdienst, en boven elke verdenking of belangenvermenging staan. We zullen dan misschien minder rechters en magistraten hebben maar betere, die harder werken, en die we dan ook nog beter kunnen betalen, zodat ze niet hoeven bij te klussen, speculeren, informeren. Zulke rechters zouden pas aanzien en respect verwerven, op basis van hun wijsheid, kennis, voorbeeldig gedrag en inzet in plaats van op gewichtigdoenerij, slaafsheid, nepotisme, titels en edelgekleurde toga's (vroeger met bijhorende pruik zoals nog steeds in Groot Brittanië)
Terwijl we toch bezig zijn met hervormen:
Het is voor de toekomst van de democratie, de veiligheid en de vrede daarom beter de lessen godsdienst (toch maar wat sprookjes die altijd al voor veel ruzie zorgden), af te schaffen en te vervangen door juridisch inzicht en kennis. Godsdiensten moeten maar naschools georganiseerd worden, en mogen alleen gegeven worden als de kinderen oud genoeg zijn en ermee niet gehersenspoeld kunnen worden, dus pas vanaf 16 of 18 jaar.
Waarom ook niet meteen iedereen rijlessen geven op school en er een rijbewijs laten halen, een cursus veiligheid, gezondheid en een vak persoonlijke administratie en financiën doceren zodat de jongeren zelf een belastingbrief kunnen invullen, een verzekeringscontract of bankcontract kunnen inschatten. De mogelijkheden kennen om zich te betrekken bij de politiek, in plaats van het over te laten aan de politieke dynastieën , en dus zelf te sturen in plaats van te ondergaan. Procedures, mogelijkheden en objectieve waarheden leren kennen zonder te moeten terugvallen op gekleurde vakbonden en ziekenfondsen, religieuze en magische genezers, en oplichters allerhande.
Met het zootje dat nu het land regeert met aan het hoofd een magere begrafenisondernemer met erbijbijhorende gieren en kraaien, lijkend op de magere croque mort "Bones" uit Lucky Luke ( overbodig zijn naam te noemen), mag je geen veranderingen verwachten. Ik ben er nochtans klaar voor, ik sta er zelfs vol ongeduld op te wachten, en als ze willen kom ik zelfs helpen zodat het vooruit gaat; gratis zelfs. Ze moeten het me dan wel eerst vragen hé, en het niet vergeten zoals bij de begrotingreddende claim op Suez.

Rien ne va plus


Ik lees in de kranten dat de festiviteiten rond de 75ste verjaardag van de Nationale Loterij dreigen de staat veel geld te kosten. Dat komt vooral door de geflopte 'Golden Ticket'-actie van vorige week. Die moest de kosten dekken. Maar in plaats van één miljoen loten werden er maar 406.340 tickets verkocht. Tel daar nog de 2 miljoen euro bij waarmee de grote winnaars aan de haal gingen en het resultaat is een tekort van 2,85 miljoen euro.

Er is een directe en structurele oplossing voor dit probleem zodat de belastingbetaler niet opnieuw moet worden aangesproken:

Dat ze het verschil halen uit de schenkingen aan het spionnencentrum CGKR, en dat ze die stasibarak tegen het eigen volk sluiten. Trouwens aanzetten tot gokken door een staatsapparaat is verwerpelijk en het is dan ook een activiteit waarvan de staat zich zou moeten onthouden. Zeker wanneer allerlei dubieuze en schimmige organisaties en politiek gekleurde hobby's, waarop nauwelijks controle mogelijk is, ermee gefinancierd en gecamoufleerd worden.

Maar goede voorbeelden van de regimepartijen en verschillende overheidsinstellingen zijn er nauwelijks. Rien ne va plus, een gokterm die in deze operettemonarchie op vele vlakken van toepassing is, en bovendien in de mooie taal van Molière zoals echte Belgen vinden dat het hoort.

19 oktober 2009

Is dit wel halal?

Werd vermoord meisje in kebabvlees gedraaid?
De politie vreest dat een meisje van vertien vermoord werd en haar lijk verwerkt werd in kebabvlees. Charlene Downes was veertien toen ze in 2003 spoorloos verdween. De politie verdenkt de eigenaar van een kebabtent van moord op de Britse tiener.De bezitter van de eettent 'Funny Boyz' in Blackpool zou het meisje samen met een kompaan vermoord hebben. De politie vermoedt dat hij daarna het lijk verwerkt heeft in kebabvlees. Vandaag lopen de verdachten opnieuw vrij rond door een fout in het politieonderzoek. De ouders van het meisje reageren dan ook verontwaardigd. "De politie heeft ons in de steek gelaten", zeggen ze.
Ik begrijp niet dat de ouders daarop gelaten alleen maar verontwaardigd reageren; dat ze niet in heuse woede uitbarsten, en daarin niet gesteund worden door andere mensen.

De waanzin slaat overal toe, het gerecht is kebab, en politie politiek lam.
Ik eet nooit kebab van zo'n ondefinieerbare homp vlees(?) die daar in onhygiënische omstandigheden, weet ik hoeveel dagen al staat rond te draaien en wordt bijgevuld.
De smaakpolitie heeft nog veel werk, als ze daar mag controleren natuurlijk.

Vandaag postte ik op Angeltjes

De duurste brug, de duurste tunnel
Tot vandaag heb ik over het BAM project niets geschreven. Het kwam vooral de Antwerpenaren toe om daarover te oordelen, al vind ik een oplossing voor het fileprobleem dringend nodig en is een verkeersinfrastructuurproject voor de grootste industriestad en haven van Vlaanderen voor mij van uitermate groot algemeen belang. Een dergelijk project had al veel eerder moeten gerealiseerd zijn, en dus komt het altijd te laat.Ergerlijk is dat men geen volksraadplegingen houdt en debatten voert voordat men met dure verslindende studies begint, vooraleer men de mensen als onmondige kleuters opzadelt met een te nemen of te laten project. Dan ware de informatiecampagnes om het project er door te drukken welhaast overbodig geweest; hadden er zoveel schimmige reclamebureaus en "communicatiespecialisten" er geen lekkere duid aan verdiend.Dan waren geldverkwistende campagnes en referendum overbodig geweest, en wist iedereen al van wanten. Dat was pas een professionele aanpak geweest die men mag verwachten van zowat de dikst betaalde mensen in Vlaanderen. Maar nee, niets kan nog simpel in dit land, en moet dus misselijk verkwistend veel geld kosten. En dat in tijden van grote crisis?En dit is niet het enige voorbeeld, helaas Sinterklaas, want we hebben al jaren ongebruikte pre metro tunnels en meer dan dubbel zo dure vlinderpaleizen in de koekenstad. Het begint steeds moeilijker te worden voor een Sinjoor om fier te zijn op zijn stad. Ik hoop dat de echte Sinjoren spoedig hun tanden zullen tonen, ja zelfs bijten in de kuiten van de knoeiers, incompetenten, zakkenvullers en potentaten. Helaas is het enige middel nog het stempotlood, want de wapens hebben ze al lang geleden ingeleverd. Voor wie kozen jullie de laatste keer?

18 oktober 2009

Schoenmaker blijf bij uw leest, en amuseer ons verder


Rik Torfs denkt aan eigen politieke partij Volgens Torfs ontbreekt het de huidige politiek aan nieuwe, creatieve denkbeelden. "De mensen verdienen een betere politiek", stelt hij in een interview met de Corelio-kranten.
Daar ben ik het met hem eens; maar er is al een partij die dit tracht waar te maken, die de huidige en toekomstige problemen echt wilt aanpakken, orde op zaken wilt stellen, corruptie en misbruiken wilt verbannen, instituten wilt depolitiseren en loskoppelen van religie, loges en achterkamertjes, maar ze wordt met alle legale en illegale middelen bestreden door het regime en als gevaarlijk en fascistisch gebrandmerkt.
Waarmee denkt Torfs dan te kunnen komen aanzetten zonder plat op zijn bek te gaan, en zijn familiefortuin wellicht te verspelen? Beslist heeft zijn beweging niet tot doel de voor vooruitgang noodzakelijke scheiding tussen kerk en staat en die tussen kerk en school te bewerkstelligen. Hij gaat evenmin de linkse verkwistende VRT die hem groot heeft gemaakt tegen de haren instrijken, noch haar vertellen dat ze nieuws moeten brengen in plaats van nieuws te maken.
Moeten we Rik niet toeroepen:"schoenmaker blijf bij uw leest"? Want eigenlijk hebben we al van alles te veel, en we willen ook niet dat de vermoedelijk brave man in zijn ongeluk zou lopen.
We hebben al een schijnheilige liegende partij voor de aanhangers van het christelijke geloof, en straks een die het fundamentalistischer geloof van de "vrede" in haar statuten inschrijft.
We hebben al een partij met een quizfiguur en bijna slimste mens. Een partij die alles oplost met belastingen en dat allemaal wilt herverdelen zodat de krekel evenveel krijgt als de mier, maar zelf geld verbrand, zich Visa- en andere voordelen toeeigend en helikopters doet kopen met geheime commissies. We hebben al een partij die bol staat van nepotisme, liegt als een Guinokkio en trouw zweert aan een koninklijk operettesprookje, elke echte democratie onwaardig en een heus anachronisme.
We hebben er al een om mee te lachen ook, en een van naïeve geitenwollensokkenbreiers.
Wilt Rik misschien een partij die justitie gaat omvormen volgens het kerkelijk recht waar alle regels in de kast gaan wanneer dit het Vatikaan goed uitkomt, zoals dit onlangs nog geschiedde met de heiligverklaring van Damiaan. Genaast voor hun doel en voor dat van het regime?
Indien hij het zou kunnen, de bewonderenswaardige Damiaan draait zich om in zijn graf voor zoveel huichelarij en zoveel geldverkwisting tijdens de laatste plechtigheden.
Waarmee denkt Rik Torfs ons te komen verrassen?
Overweeg eens om je aan te sluiten bij het Vlaams Belang als je echt wat wilt veranderen, en zoniet Rik, blijf ons verder amuseren met spelletjes, verhalen over mirakels, gevleugelde supermensen en onbevlekt ontvangen maagden.Dat zijn uw inhoudelijke onderwerpen. Ze doen ons lachen, en dat is gezond. Laat die niet onbelangrijke noodzaak dan uw bijdrage zijn aan het welzijn van het Vlaamse volk, want we hebben al zo weinig goede komieken.

09 oktober 2009

De pedofielen beschermen mekaar.


vlnr : Mitterand, Polanski, Cohn-Bendit
In Frankrijk is nogal wat heisa ontstaan na de tussenkomst van de minister van cultuur Fréderic Mitterand (neef van de voormalige socialistische president maar nu minister in de centrum-rechtse regering onder Sarkozy) ten voordele van Roman Polanski. Zoals men weet werd de beroemde Pools-Frans-Joodse filmregisseur Polanski kortgeleden in Zürich aangehouden omdat hij in de Verenigde Staten sedert ruim dertig jaar op de "wanted-list" staat wegens pedofilie. Polanski verkrachtte destijds een 13-jarig meisje, en bekende tijdens het onderzoek dat hij welk degelijk op de hoogte was van haar jonge leeftijd toen hij haar gruwelijk (ik bespaar U de details) verkrachtte. In 1997 zou hij het slachtoffer trouwens zo'n 600.000 dollar betaald hebben om haar klacht in te trekken.
Het spreekt vanzelf dat de linkse intelligentsia in het geweer zou komen om Polanski te verdedigen. Bij ons ligt dat gelukkig wat gevoeliger, wellicht omdat de zaak Dutroux vele mensen wakker geschud heeft. Maar in Frankrijk was het de Minister van Cultuur himself, Fréderic Mitterand die zegde geschokt te zijn door de aanhouding van Polanski en diens onmiddellijke vrijlating eiste.
Inmiddels weten we waarom. Hoewel de Franse pers de hele zaak tot nu toe zoveel mogelijk doodzwijgt, blijkt Fréderic Mitterand zélf ook een pedofiel te zijn. Hierna een paar citaten uit zijn autobiografie "La mauvaise vie":
"Ik betaalde voor jongentjes.Natuurlijk had ik wel gelezen over de handel in jongens hier. De algemene miserie, de drugsproblemen, de ziektes. Maar dat hield me niet tegen om terug te komen. Deze rituele ontmoetingen met jonge mannen, deze slavenmarkten, wonden me geweldig op."
"Men zou kunnen zeggen dat zo'n spektakel moreel abominabel is, maar ik genoot er ervan. De veelheid van jonge, onmiddellijk beschikbare jongens wind me op en ik hoef me niet in te houden of te verbergen."
Het is opvallend hoe discreet de Franse pers hier tot nu toe over blijft. Toen Marine Le Pen eergisteren bovenstaande citaten tijdens een rechtstreekse TV-uitzending ("Mots croisés" op France 2) voorlas viel even stilte bij de andere aanwezigen - maar de heruitzendingen van het programma werden inmiddels gecensureerd...
Er zijn trouwens nog wel wat andere linkse coryfeeën in hetzelfde bedje ziek. Het is zeker mijn collega-Europarlementslid Daniël Cohn-Bendit niet die me zal tegenspreken. Het strafste is trouwens dat die zieke geesten dit schaamteloos in hun autobiografieën optekenen, alsof ze er trots op zijn. Misschien zijn ze dat trouwens ook wel.
U heeft het al begrepen. Van mij mag Polanski nog vele maanden in de cel blijven. Of staan de supperrijken boven de wet ? Of mogen de zogenaamd cultureel begaafden zonder straf kinderen misbruiken?
En er is iets fundamenteel verkeerds met een land dat een oude viezerik als Fréderic Mitterand tot minister van cultuur benoemt.
Frank Vanhecke Euro-parlementslid
http://frankvanheckevb.skynetblogs.be/
PST : Lectuur van deze column wordt aanbevolen aan federaal volksvertegenwoordiger Terwingen van de CD&V in verband met zijn wetsvoorstel over de verlaging van de leeftijd voor seks met volwassenen.http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=458340

08 oktober 2009

Oef zeg! Niemand raakte gewond

Somalische piraten hebben vannacht een Franse oorlogbodem aangevallen die zij hielden voor een koopvaardijschip. Het Franse leger zou meerdere piraten hebben ingerekend.De piraten voeren met twee bootjes en hielden in het duister de oorlogbodem La Somme voor een koopvaardijschip. De zeeschuimers openden het vuur met kalasjnikovs. De linkse multicullobby moet niet ongerust worden want er werd niet teruggeschoten.
De Franse oorlogbodem zette daarop de achtervolging in en kon één bootje vatten. Het andere kon ontkomen. Ontkomen aan een hoogtechnologisch oorlogsschip dat op 5 kilometer afstand een vlieg uit de lucht kan schieten, dat is pas nieuws!

Aan boord van de geënterde boot nam het leger vijf ongewapende mannen gevangen. Hadden de piraten dan raketakketaketakke geroepen en hadden de Fransen de kalasjnikovs ingebeeld? Niemand raakte gewond. (Oef zeg. Hoe hadden ze dat anders moeten gaan uitleggen op een militair tribunaal en bij hun achter zijn pik lopende president.
Geheel volgens het boekje en de wensen van de Kom Allemaal Naar Hier (KANH) beweging
(red.: Yes we KANH), kregen ze aan boord meteen bijstand van een linkse pro deo advocaat en mochten ze papieren invullen voor hun asielaanvraag en de eraan gekoppelde uitkering en bijstandswoning in Frankrijk.
Sommigen wilden liever naar belgië, omdat daar meer pampers ter beschikking liggen.
Dat kan natuurlijk ook. Het belgische fregat met een vrouwennaam waarvoor men ginds veel respect heeft, stoomt hun al tegemoet.
Vrouwen en kinderen van de piraten moeten zich geen zorgen maken, die mogen later overkomen. Piraat worden blijkt de snelste weg naar de beloofde landen.
Ze beloofden ons te verrijken, want ze kunnen goed schieten, tamtam en komedie spelen. Dat moeten ze toch kunnen om hier carrière te maken, niet?

27 september 2009

Al goed ingeburgerd

Een Pakistaanse man (33 jaar) uit Grâce-Hollogne (??) werd aangehouden en is zaterdag naar het parket van Luik verwezen voor slagen en verwondingen aan zijn 17-jarige Congolese vriendin die zeven maanden zwanger is. Het meisje moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

De geweldenaar werd razend toen zijn vriendin liet weten dat ze geen contact meer met hem wilde, vermits zijn vrouw en kinderen binnenkort uit Pakistan terugkeren naar België.

Daarop sloegen bij de man de stoppen door.( dat gebeurt in die koeltoer vaak, en meestal heeft de rechter daar begrip voor) Hij begon het meisje te slaan en te schoppen terwijl ze op de grond lag. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het al kleine verstand van het negerinnetje liep geen verdere schade op, en ze kan gelukkig de rest van haar leven met haar kindje verder op onze kosten blijven leven.

Vraagjes: Zijn die man en zijn familie nog wel welkom in dit land? Ik ben benieuwd met welke smoes dit tuig het land is binnengeraakt. Toch niet het eerste product van de nieuwe regularisatie ?
Van hoeveel kindergeld en OCMW steun gaat dit achterlijke ventje en zijn even achterlijke vrouw en kinderen binnenkort kunnen genieten?

Ach ik was het weer vergeten: hij komt ons verrijken met zijn cultuur en geloof, en dan zijn zulke vragen racistisch wellicht.
Voorwaar weer een mooi multicultureel verhaal.
Voor de afwisseling geen foto maar een filmpje, zo weten jullie hoe de multiculturele maatschappij er uit ziet.(mochten jullie dit niet weten ;oD)
Violent Oppression Of Women In Islam

Het was nooit een groot politicus, alleen een dikke politicus met een grote mond.


Jean-Luc Dehaene (CD&V) is een opvallende ondertekenaar van een opiniestuk tegen het hoofddoekenverbod. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I02FP5SM

Uit wat hij zegt in de krant merk ik op dat we het moeten toelaten omdat sjaals lang geleden ook werden gedragen. Vroeger, toen men van masturberen blind of doof werd, men CVP moest stemmen om niet in de hel te raken, de pastoors niet van de kinderen en van mekaar konden afblijven, en de tijd dat kuisheidsgordels werden opgelegd en vrouwen minderwaardig waren, slechts gemaakt uit een rib van Adam??

Hij denkt dat het hoofddoekenverschijnsel door onze culturele en maatschappelijke invloeden wel zal afnemen, maar hij begaat de grote fout niet in te zien dat de islam een veroveringsgodsdienst is, en dat de islamitische maatschappelijke invloeden nu al in toenemende mate opgedrongen worden. Het zal dus nooit koelen zonder blazen.
Maar ik herken daarin weer de verrottingsstrategie van de tsjeven, zonder vooruitdenken de zaken pas aanpakken als ze zich voordoen. Wel, problemen doen zich massaal en overal voor; en wie doet er nog steeds niets? Wil hij ons eens vertellen wanneer hij zou ingrijpen? Hoe erg moeten we het nog laten worden?

Hij zegt: "Als de academische wereld, tegen zijn natuur in, zo'n stelling inneemt, dan moet je dat ondersteunen."
En wat dan met de vrijheid van de slachtoffers die al van in de kleuterklas geïndoctrineerd worden met sprookjes, en verplicht worden een hoofddoek te dragen en een minderwaardige positie ten overstaan van mannen in te nemen?
Ik zou dan wel eens willen weten wie die grote lichten van de "academische wereld" dan wel zijn, want daar wil ik mijn nageslacht nooit bij laten studeren.

Hij denkt dat er alleen maar verliezers gaan zijn.
Een tjeef kennende denkt hij dan vooral aan zijn eigen partij, en aan de kerk met de eraan vasthangende instituten, waardoor nog meer invloed en macht zou verloren gaan en de ontkerkelijking in een hogere versnelling zou geraken.

En ik, Jean Luc en alle dhimmies, ben niet zo'n bekende opvallende ondertekenaar als de krant jou roemt, maar ben TEGEN het opiniestuk en VOOR het hoofddoekenverbod.

Ook CD&V voelt het toenemend afhaken van de klassieke aanhang die elders gaat schuilen tegen de orkanen die op komst zijn, en de hete adem van het aan ijltempo groeiende molsim kiespubliek in de nek.
De partij die er was (of zou zijn) voor de mensen, heeft eigenlijk nooit bestaan.
Ze hebben ons mensen, het Vlaamse volk al zo vaak verraden voor de macht, en ook nu weer zal het geld van de Vlaamse boerkes vloeien naar de zwarte gaten van bedrog en corruptie.
Het is tijd dat het verandert en dat wij Dehaene en Co, echt onverwijld, vertellen wat we willen. Want Mr Dehaene, alle tsjeven en regimepolitici: ik ben het volk, wij zijn het volk, en wij willen ons nooit laten terugbrengen naar de middeleeuwen. Strikte scheiding van kerk en staat, maar ook van kerk en school, en een integere justitie, gezuiverd van elk corrupt individu, waar geen aan partijen, klassen, loges en religies horige magistraten mogen zetelen. Politiek waar het overslaan van 2 generaties en maximum cumul van 2 mandaten het nepotisme de clanvorming en het machtsmisbruik tegengaan. Dan kunnen en zullen meer mensen deelnemen aan de politiek, wat bevorderend is voor de democratie die dringend moet gered worden.
Jean Luc Dehaene was nooit een groot politicus, alleen een dikke politicus met een grote mond en de sjacherkwaliteiten van een tsjeef.
Jean Luc Dehaene, arrogante boer, bestijg het beest nog een laatste keer, let it go, en kom nooit meer terug.

23 september 2009

Waarom niet gewoon een straf

Beaucourt krijgt milde straf voor zware overtreding
woensdag 23 september 2009
Auteur: sdg, ima
Dokter Luc Beaucourt is woensdag door de politierechter van Turnhout veroordeeld tot een rijverbod van 30 dagen, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 550 euro voor een snelheidsovertreding enkele maanden geleden op de E34 in Lille. Hij werd daar geflitst tegen 174 km/u.De urgentiearts en pleiter voor een lage snelheid is er depressief van.
Ik heb er geen leedvermaak mee, want iedereen loopt wel eens tegen de lamp en wordt zo de koe die extra gemolken wordt om dit sprookjesland te "redden".
Waar we niets van horen is hoe vaak politici, en magistraten al op de bon geslingerd zijn voor verkeersovertredingen. Die moeten gezien hun grote aantal en het oerwoud verkeersborden toch ook eens tegen de lamp lopen? Of rijden die alleen maar op bekend terrein rond de kerktoren?
OK, OK, ik hoor het jullie al murmelen: " ze kennen de weg en de mensen om de boetes te laten verdwijnen"
Allez, denken jullie dat echt?

19 september 2009

Iedereen verbrand of opgebrand bij SPa

Flor Konings blijkt een contract te hebben met de partij, niet met het volk.
Dat is weer een fijne socialistische uitspraak niet? http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=KR2FDG2N

Hij werd dus door de Steve ingekocht als verkeersspecialist, en de kiezer die dacht dat Flor zich vanuit zijn socialistische roeping en overtuiging zich op de lijst zette.
Nee beste goedgelovige socialisten. Flor werd gekocht om op de lijst te staan. Wie er op de lijst staat , en voor wie jullie mogen kiezen, dat bepaalt enkel de opperste sovjet. Ook wat die kandidaten denken en doen wordt bepaald door de partijdictatuur. Bij gebrek aan legitimatie door een achterban en kiezers is het vanzelfsprekend dat Flor werkt en spreekt voor hen die het lucratieve baantje verschaften. Ocharme de linkse militanten die nog steeds denken/dachten dat ze een keuze hebben/ hadden. Ze mogen enkel kiezen tussen hun pest en hun cholera.
Een vraag aan hen: blijven jullie dat doen?

Flor Koninckx? Dat is toch die ex- TV-rijkswachter, SPa verkeerspecialist die dronken met de auto reed!
Reden waarom het onkies was hem op een verkiesbare plaats op een lijst te zetten.Men schrijft de onverkiesbare plaats toe aan de invloed van Frank Vandenbroecke, die uit eigen ervaring weet dat er enkele sabatjaren moeten worden ingelast na een schandaal.
Welke de specialisten-inbreng van Flor is er af te leiden of te merken aan de idiote mobiliteitsplannen van de SPa waardoor iedereen in zijn straat bordjes max 30 km per uur laat plaatsen of hebben wilt. Dan nog maar te zwijgen over de BAM toestanden in Antwerpen enz.... Waarschijnlijk moest hij het handje vasthouden van wijlen Kathleen Van Brempt, die er met haar kilometer tramspoor en haar linkse mobiliteitshobby voor gezorgd heeft dat we nog meer stilstaan. Er is maar een voordeel waarmee ze nu kunnen uitpakken: minder verkeersslachtoffers. Daarom een linkse tip aan Steve: als het verkeer helemaal stilstaat zijn er geen verkeersslachtoffers meer. Dan worden we met zijn allen meer dan honderd jaar, tenzij ze ons in Molenbeek of Borgerhout doodslaan op de tram of in de metro.

Haast iedere kwiet mag hier tot vreugde van de belonende keizers van de wegwijzers verkeersborden plaatsen. Er zijn meer dan twee ogen nodig om ze allemaal gezien en gelezen te hebben terwijl men ondertussen het verkeer moet volgen. Bovendien staan ze vaak op bedenkelijke plaatsen en zijn de verkeersborden vaak met elkaar in conflict of alleszins chaosbevorderend. Iedereen kent zulke toestanden. Dus bestel alvast nieuwe borden met 0 km/h.
Dan nog te zwijgen van de ontelbare flitspalen die Vlaanderen moeten intomen, waarvoor ook de SPa en Flor in grootste mate verantwoordelijk zijn.
"Dat was een goed idee Flor!", roept het regime

De links gemanipuleerde Vlaming lacht nog steeds meewarig, soms geïrriteerd en groen, maar betaalt bij overtreding elke eventuele pseudobelasting om de begroting, het land, de koning, de illegalen, Brussel en Wallonië te redden.
En bij de rechters en justitie is geen verhaal daartegen te halen; zij zijn de beulen die uitvoeren wat de heren voor ons, het plebs, hebben besloten.
De caviaarsocialisten hopen dat binnekort het plebs met het openbaar vervoer of de fiets moet, zodat zij zichzelf snel met een grote, door ons betaalde dienstauto, kunnen verplaatsen.n plaatsen. Een ecologische voetafdruk nalatend, geheel naar het voorbeeld van hun grote klimaatgoeroe: Gore Al.

Maar hoera, een nieuwe lichting slecht brandhout bood zich pas aan door de overstap van de vele SLP leden naar de SPa, want iedereen is verbrand of opgebrand bij de SPa. Het nieuwe slechte brandhout zal de eerste vrieskou nooit overleven. Zelfs het heimelijke glimlachje van Louis Tobback vermag niet dit te verhullen.

Ik mag hier nog graag aan toevoegen dat het Vlaams Belang geen kandidaten hoeft te kopen, het zijn allemaal idealisten. En diegenen die dat niet zijn blijven niet lang. Dat moeten we vooral zo houden !

18 september 2009

Brussel brandt 2

Brussel brandt 1: http://agriffon.blogspot.com/2009/08/brussel-brandt.html
woensdag 16 september 2009
Molenbeekse Maritiemwijk in de frontlinie
Overdag is de De Ribaucourtstraat een ogenschijnlijk doordeweekse Brusselse straat. 's Nachts wil het er weleens mislopen. © Bart DewaeleAanverwante artikelsZware rellen in Molenbeek
Gespannen sfeer na rellen in Molenbeek
Pivin: 'Brusselaars worden niet beschermd tegen geweld'
Sint-Jans-Molenbeek - Ze zijn ouder dan de recente rellen in Anderlecht en Vorst, de ‘rellen’ in Molenbeek. Maar daarom zijn ze niet minder erg. Aan de oorsprong liggen territoriumdrift, drugshandel en uitzichtloosheid. En ook de ramadan, die de gemoederen wat meer kan ophitsen. “Maar de onderstroom, dat is de plattelandsmentaliteit die hier heerst,” zeggen de buurtbewoners.

Donderdagnacht 27 augustus. Molenbeek brandt. In de De Ribaucourtstraat is het een komen en gaan van groepjes jongeren, die autobanden en vuilnisbakken in brand steken, auto’s viseren en voorbijgangers bedreigen. Buurtbewoner Paul, die in een opgeknapt ommuurd gebouw in de straat woont, komt per fiets thuis van zijn werk. Het is donker in de De Ribaucourtstraat, want vandalen hebben ook de elektriciteit gesaboteerd.

“Ik zag toen ik de straat binnenreed dat er iets op til was. Onderweg zag ik vuilnisbakken smeulen. Thuis werd ik even later opgeschrikt door luide knallen. Ik keek naar de binnenplaats en zag enkele auto’s in brand staan.”

De bewoners rennen naar buiten om hun in lichterlaaie staande wagens te blussen. Met de hand, want van de brandweer is geen spoor. Die geraakt de wijk niet meer in omdat ze worden bekogeld.

Ook buur Danny helpt. “Toen de brandjes geblust waren, stonden alle buren beneden nog wat te bekomen en te praten over wat gebeurd was. Maar de jongeren, ondertussen al aangegroeid tot een kleine honderd vijftig man, planden een tweede aanvalsgolf. En die was veel erger.”

De buurtbewoners verschuilen zich in hun appartementen. Er valt niets te beginnen tegen de vernielingsdrift. Alle geparkeerde auto’s moeten eraan geloven. Stenen vliegen door vensters. De toestand escaleert. Gelukkig vallen er geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk. De psychologische ook.

“Het ergste van heel die avond,” vertellen Paul en Danny geëmotioneerd, “was dat we twee uur geen hulp hebben gekregen. Toen we naar de politie belden, vertelde die ons letterlijk dat ze de wijk niet in konden omdat ze met te weinig mensen waren. Twee uur lang was deze wijk dus een no-go area.”

Beleid
Het mooie appartementsgebouw ligt in een achtergestelde wijk. Dat weten Paul en Danny wel. “Maar toch, mocht men het tegengestelde denken: er wonen hier ook mensen van Marokkaanse origine, uit de middenklasse. Zij zijn evengoed slachtoffer, hun auto is ook uitgebrand.”

Als we peilen naar mogelijke oorzaken, klinkt het dat het beleid gefaald heeft. Danny en Paul: “In de jaren 1990 waren de rellen in deze wijk veel erger, maar men heeft verzuimd om krachtdadig op te treden. Je moet me eens uitleggen waarom men in een grootstad zes politiezones met kleine budgetten heeft. Nu is gebleken dat de politie niet meer altijd de veiligheid kan garanderen, en dat is verschrikkelijk.”

Er is ook de drugshandel, die welig tiert in de wijk. “Een bepaald segment van die jonge amokmakers dacht dat hier een politieagent woonde die ze kenden van drugszaken. Mede daarom zijn we ook het slachtoffer geworden. Men aanvaardt niet dat men de drugshandel in de wijk moet prijsgeven.”

Uitzichtloosheid zit er ook tussen, ja. “Ik ken straten waar de meerderheid van wie er woont, uit dezelfde twee of drie Marokkaanse bergdorpjes komt,” zegt Danny. “Toen die mensen naar hier kwamen, hebben ze hun dorpsmentaliteit gewoon meegenomen. Dat resulteerde in menselijke drama’s: er zijn heel wat jongeren in de wijk die niet meer naar school gaan en nauwelijks Frans, laat staan Nederlands spreken. Alleen het dialect dat ze van hun ouders hebben meegekregen. Er zijn in Brussel heel wat kleine minderheden die niet tussen, maar naast ons leven. Die mensen hebben weinig perspectieven en kunnen niet in onze maatschappij functioneren. Ze vallen af.”

De angst is groot. Niet iedereen in de buurt wil praten, uit angst voor represailles. Niet alleen het gebouw van Danny en Paul werd geviseerd, ook de polikliniek, een sociale instelling toch, kreeg het hard te verduren.

Toch laten Danny en Paul de hoop niet varen. Ze willen graag benadrukken dat er in hun appartementsgebouw dertig verschillende nationaliteiten wonen. Zonder veel problemen.

Nerveus
Dan maar naar Roland Ceulemans, de preventieambtenaar van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Ceulemans zucht diep als de vraag valt of het geen onrustwekkende evolutie is dat ook brandweerwagens en ziekenwagens met stenen worden bekogeld. “Uiteraard is dat erg, het is zelfs smerig. Toch zou ik voorzichtig zijn met het gebruik van de term ‘rellen’.”

Ceulemans heeft wel een mogelijke oorzaak van de voorbije rellen. “Vergeet niet dat de ramadan al in augustus is begonnen,” zegt hij. “Vele jongeren hadden dus vrijaf en het was ook nog eens warm weer. Plus: velen onder hen waren nog in vakantiesfeer, net terug uit Marokko. De nervositeit kon je gewoon voelen, die hing in de lucht. Het is spijtig dat de ramadan op die manier in een negatief daglicht komt, want uiteindelijk is de vastenmaand bedoeld als een periode van zuivering en om de arme mensen te gedenken. Gelukkig is die nervositeit nu afgenomen: de meeste jongeren zitten opnieuw op school.”

Haat speelt ook mee, zegt Ceulemans. “Je moet een aantal van die gasten niet onderschatten, dat zijn racisten. Je weet ongetwijfeld dat Flamand een scheldwoord is. Ook voor niet-Vlamingen.”

Net na de rellen deed het gerucht de ronde dat de politie geen, of minder, controles zou verrichten tijdens de ramadan. “Dat kan niet en dat mag niet,” zegt Ceulemans. “Zoiets kan de politie niet maken. De ramadan mag geen voorwendsel zijn om niet te controleren.”

“No way,” zegt ook Bart Velle van de politievakbond NSPV. “Bij mijn weten is er niet zo’n richtlijn.”

En ook politiewoordvoerder Johan Berckmans van de politiezone West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) ontkent stellig dat een dergelijke richtlijn van kracht is. “Dat bestaat niet,” zegt hij. “Maar je kunt er niet omheen dat het een gevoelige periode is: lange dagen zonder eten en drinken, vakantie, dat maakt jongeren vervelend. Er zijn ook meestal problemen met een harde kern van jongeren, de rest laat zich makkelijk meeslepen. In dat opzicht is het spijtig dat in België geen collectieve verantwoordelijkheid bestaat. Een collectief, een groep die tezamen schade aanricht, is niet gezamenlijk strafbaar. Alleen individuen kunnen aansprakelijk worden gesteld.”

Het bestaan van no-go areas, waar de politie niet meer komt, ontkent Berckmans eveneens. Maar die perceptie bestaat wel, dat ze op plaatsen niet durven komen. Volgens Danny en Paul hebben de politiediensten zich tegenover hen geëxcuseerd voor het uitblijven van hulp.

Christophe Degreef © Brussel Deze Week
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/2018dit-was-een-no-go-area

14 september 2009

Hoe dom moet men eigenlijk zijn in dit land om minister te mogen worden in het cabinet Van Rompuy?

Laurette Onckelinckx wilt dat de banken extra belast worden, en staat daarmee op één lijn met Rudi De Leeuw van het ABVV. Het ABVV is dan ook Belgisch, en ik dus vraag me af wie er wie heeft getelefoneerd met die idee.
Een dergelijke eis van een minister van de regering kan onze banksector ernstig in moeilijkheden brengen; en dan bedoel ik hier meerbepaald de enige overblijvende Vlaamse bank KBC.
Didier Reynders en Guy Quaden hebben het voorbije jaar nog niet genoeg schade aangericht met hun domme uitspraken. Of waren ze niet dom, maar met een bedoeling?
Ik ben benieuwd of de beurkoers van KBC niet opnieuw onder druk komt te staan. We mochten al blij zijn dat de KBC en andere banken eindelijk terug winst maken. Wat wat was het geweest indien dat niet meer het geval was??? Het is wel de bank van zeer vele Vlamingen, dus ons geld dat in gevaar wordt gebracht. Vlaanderen heeft nood aan een stabiele grote bank die weer en meer reserves moet opbouwen.

Wat nog kortzichtiger en lomper is, is dat dit enkel een Belgische kamikazemaatregel zou zijn die in andere landen niet wordt gevolgd. Geld reist met een druk op de knop van een land naar een ander. Investeerders gaan vooral na welke rechtszekerheid en stabiliteit ze in een land hebben.
Een regering die om de haverklap nieuwe regels en wetten maakt omdat ze steeds in accute geldnood verkeert door het spelen van Sinterklaas (of mohammedje), is geen goed signaal naar investeerders. Zeg nu zelf lezer, wat zou jij met een berg geld doen? Een bedrijf starten en veel werk creëren in België?

Dat de bonussen niet tot de hemel mogen reiken, en verbonden moeten zijn aan duurzame resultaten dat vind ik evident. Ook dat de banken het geleende geld terugbetalen met een rentebonus, en dat ze als vanouds belastingen zullen betalen op hun winsten.
Verstandiger zou zijn wanneer banken een groter deel van hun middelen zouden lenen aan bedrijven die ook hier werkgelegenheid creëren. De risico's zijn hier immers kleiner doordat de bedrijven van nabij kunnen opgevolgd worden, en de het doel van het geld veel doorzichtiger is.

Maar ja, bestaat er zoiets als verstandig links dat niet aan roofbouw doet?
Winst wordt door het linkse tuig als Laurette enkel gezien om hun hobby's en en reizen te betalen en hun achterban te kopen, nooit om reserves op te bouwen, te investeren in eigen bedrijf of economie. Winst is vuil en moet afgepakt worden. Zelf hebben ze nog nooit in hun leven een Euro geriskeerd/verdient voor dit land.
Hoe dom moet men eigenlijk zijn in dit land om minister te mogen worden in het cabinet Van Rompuy?
Maar zetten we haar gedachtengang eens als een boemerang op een communautaire koers:
Elk jaar 12.5 miljard Euro van Vlaanderen naar Wallonië; daarmee kunnen de Vlamingen elk jaar opnieuw de banken redden en Opel erbij. Het is Wallonië en trutten als Laurette Onckelinckx en haar corrupte partij P.S. die al decennia, elk jaar opnieuw een crisis veroorzaken. Laten we hen deze crisis maar betalen, dat zou een goed idee zijn.
Met 12.5 miljard per jaar is de staatsschuld, wat Vlaanderen betreft, binnen 4 à 5 jaar tot nul herleid, al is die staadsschuld veroorzaakt door .....