Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 september 2009

Het was nooit een groot politicus, alleen een dikke politicus met een grote mond.


Jean-Luc Dehaene (CD&V) is een opvallende ondertekenaar van een opiniestuk tegen het hoofddoekenverbod. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I02FP5SM

Uit wat hij zegt in de krant merk ik op dat we het moeten toelaten omdat sjaals lang geleden ook werden gedragen. Vroeger, toen men van masturberen blind of doof werd, men CVP moest stemmen om niet in de hel te raken, de pastoors niet van de kinderen en van mekaar konden afblijven, en de tijd dat kuisheidsgordels werden opgelegd en vrouwen minderwaardig waren, slechts gemaakt uit een rib van Adam??

Hij denkt dat het hoofddoekenverschijnsel door onze culturele en maatschappelijke invloeden wel zal afnemen, maar hij begaat de grote fout niet in te zien dat de islam een veroveringsgodsdienst is, en dat de islamitische maatschappelijke invloeden nu al in toenemende mate opgedrongen worden. Het zal dus nooit koelen zonder blazen.
Maar ik herken daarin weer de verrottingsstrategie van de tsjeven, zonder vooruitdenken de zaken pas aanpakken als ze zich voordoen. Wel, problemen doen zich massaal en overal voor; en wie doet er nog steeds niets? Wil hij ons eens vertellen wanneer hij zou ingrijpen? Hoe erg moeten we het nog laten worden?

Hij zegt: "Als de academische wereld, tegen zijn natuur in, zo'n stelling inneemt, dan moet je dat ondersteunen."
En wat dan met de vrijheid van de slachtoffers die al van in de kleuterklas geïndoctrineerd worden met sprookjes, en verplicht worden een hoofddoek te dragen en een minderwaardige positie ten overstaan van mannen in te nemen?
Ik zou dan wel eens willen weten wie die grote lichten van de "academische wereld" dan wel zijn, want daar wil ik mijn nageslacht nooit bij laten studeren.

Hij denkt dat er alleen maar verliezers gaan zijn.
Een tjeef kennende denkt hij dan vooral aan zijn eigen partij, en aan de kerk met de eraan vasthangende instituten, waardoor nog meer invloed en macht zou verloren gaan en de ontkerkelijking in een hogere versnelling zou geraken.

En ik, Jean Luc en alle dhimmies, ben niet zo'n bekende opvallende ondertekenaar als de krant jou roemt, maar ben TEGEN het opiniestuk en VOOR het hoofddoekenverbod.

Ook CD&V voelt het toenemend afhaken van de klassieke aanhang die elders gaat schuilen tegen de orkanen die op komst zijn, en de hete adem van het aan ijltempo groeiende molsim kiespubliek in de nek.
De partij die er was (of zou zijn) voor de mensen, heeft eigenlijk nooit bestaan.
Ze hebben ons mensen, het Vlaamse volk al zo vaak verraden voor de macht, en ook nu weer zal het geld van de Vlaamse boerkes vloeien naar de zwarte gaten van bedrog en corruptie.
Het is tijd dat het verandert en dat wij Dehaene en Co, echt onverwijld, vertellen wat we willen. Want Mr Dehaene, alle tsjeven en regimepolitici: ik ben het volk, wij zijn het volk, en wij willen ons nooit laten terugbrengen naar de middeleeuwen. Strikte scheiding van kerk en staat, maar ook van kerk en school, en een integere justitie, gezuiverd van elk corrupt individu, waar geen aan partijen, klassen, loges en religies horige magistraten mogen zetelen. Politiek waar het overslaan van 2 generaties en maximum cumul van 2 mandaten het nepotisme de clanvorming en het machtsmisbruik tegengaan. Dan kunnen en zullen meer mensen deelnemen aan de politiek, wat bevorderend is voor de democratie die dringend moet gered worden.
Jean Luc Dehaene was nooit een groot politicus, alleen een dikke politicus met een grote mond en de sjacherkwaliteiten van een tsjeef.
Jean Luc Dehaene, arrogante boer, bestijg het beest nog een laatste keer, let it go, en kom nooit meer terug.

Geen opmerkingen: