Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 september 2009

Eén huis met 15 deurbellen

Antwerpse speurders hebben twee illegale hotels aan de Lange Dijkstraat en Viaduct Dam in Antwerpen ontruimd. Geen van beide panden was gekeurd of vergund als hotel.
De illegale hotels werden uitgebaat door Portugezen, die voornamelijk landgenoten als klant. http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen/politie-doekt-twee-illegale-hotels-op-in-antwerpen-2.aspx#
Zou het gerecht en de politie ook eens een bezoek willen brengen aan de verschillende gewone huizen met 5 - 10- 15 ....deurbellen? Ze slaan zich nu wel even op hun borst alsof ze de problemen hebben opgelost, maar dat is schijnheilig en volksverlakkerij. De echte politieagenten die dit zouden willen aanpakken weten dat maar mogen niet. In de realiteit laat men duizenden illegale 'hotelpanden' en illegale handeltjes overal in dit land ongemoeid. Meestal wonen daar andere nationaliteiten dan Portugese EU burgers.


Zijn ze bang???

Geen opmerkingen: