Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 september 2009

Iedereen verbrand of opgebrand bij SPa

Flor Konings blijkt een contract te hebben met de partij, niet met het volk.
Dat is weer een fijne socialistische uitspraak niet? http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=KR2FDG2N

Hij werd dus door de Steve ingekocht als verkeersspecialist, en de kiezer die dacht dat Flor zich vanuit zijn socialistische roeping en overtuiging zich op de lijst zette.
Nee beste goedgelovige socialisten. Flor werd gekocht om op de lijst te staan. Wie er op de lijst staat , en voor wie jullie mogen kiezen, dat bepaalt enkel de opperste sovjet. Ook wat die kandidaten denken en doen wordt bepaald door de partijdictatuur. Bij gebrek aan legitimatie door een achterban en kiezers is het vanzelfsprekend dat Flor werkt en spreekt voor hen die het lucratieve baantje verschaften. Ocharme de linkse militanten die nog steeds denken/dachten dat ze een keuze hebben/ hadden. Ze mogen enkel kiezen tussen hun pest en hun cholera.
Een vraag aan hen: blijven jullie dat doen?

Flor Koninckx? Dat is toch die ex- TV-rijkswachter, SPa verkeerspecialist die dronken met de auto reed!
Reden waarom het onkies was hem op een verkiesbare plaats op een lijst te zetten.Men schrijft de onverkiesbare plaats toe aan de invloed van Frank Vandenbroecke, die uit eigen ervaring weet dat er enkele sabatjaren moeten worden ingelast na een schandaal.
Welke de specialisten-inbreng van Flor is er af te leiden of te merken aan de idiote mobiliteitsplannen van de SPa waardoor iedereen in zijn straat bordjes max 30 km per uur laat plaatsen of hebben wilt. Dan nog maar te zwijgen over de BAM toestanden in Antwerpen enz.... Waarschijnlijk moest hij het handje vasthouden van wijlen Kathleen Van Brempt, die er met haar kilometer tramspoor en haar linkse mobiliteitshobby voor gezorgd heeft dat we nog meer stilstaan. Er is maar een voordeel waarmee ze nu kunnen uitpakken: minder verkeersslachtoffers. Daarom een linkse tip aan Steve: als het verkeer helemaal stilstaat zijn er geen verkeersslachtoffers meer. Dan worden we met zijn allen meer dan honderd jaar, tenzij ze ons in Molenbeek of Borgerhout doodslaan op de tram of in de metro.

Haast iedere kwiet mag hier tot vreugde van de belonende keizers van de wegwijzers verkeersborden plaatsen. Er zijn meer dan twee ogen nodig om ze allemaal gezien en gelezen te hebben terwijl men ondertussen het verkeer moet volgen. Bovendien staan ze vaak op bedenkelijke plaatsen en zijn de verkeersborden vaak met elkaar in conflict of alleszins chaosbevorderend. Iedereen kent zulke toestanden. Dus bestel alvast nieuwe borden met 0 km/h.
Dan nog te zwijgen van de ontelbare flitspalen die Vlaanderen moeten intomen, waarvoor ook de SPa en Flor in grootste mate verantwoordelijk zijn.
"Dat was een goed idee Flor!", roept het regime

De links gemanipuleerde Vlaming lacht nog steeds meewarig, soms geïrriteerd en groen, maar betaalt bij overtreding elke eventuele pseudobelasting om de begroting, het land, de koning, de illegalen, Brussel en Wallonië te redden.
En bij de rechters en justitie is geen verhaal daartegen te halen; zij zijn de beulen die uitvoeren wat de heren voor ons, het plebs, hebben besloten.
De caviaarsocialisten hopen dat binnekort het plebs met het openbaar vervoer of de fiets moet, zodat zij zichzelf snel met een grote, door ons betaalde dienstauto, kunnen verplaatsen.n plaatsen. Een ecologische voetafdruk nalatend, geheel naar het voorbeeld van hun grote klimaatgoeroe: Gore Al.

Maar hoera, een nieuwe lichting slecht brandhout bood zich pas aan door de overstap van de vele SLP leden naar de SPa, want iedereen is verbrand of opgebrand bij de SPa. Het nieuwe slechte brandhout zal de eerste vrieskou nooit overleven. Zelfs het heimelijke glimlachje van Louis Tobback vermag niet dit te verhullen.

Ik mag hier nog graag aan toevoegen dat het Vlaams Belang geen kandidaten hoeft te kopen, het zijn allemaal idealisten. En diegenen die dat niet zijn blijven niet lang. Dat moeten we vooral zo houden !

Geen opmerkingen: