Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 september 2009

Hoe dom moet men eigenlijk zijn in dit land om minister te mogen worden in het cabinet Van Rompuy?

Laurette Onckelinckx wilt dat de banken extra belast worden, en staat daarmee op één lijn met Rudi De Leeuw van het ABVV. Het ABVV is dan ook Belgisch, en ik dus vraag me af wie er wie heeft getelefoneerd met die idee.
Een dergelijke eis van een minister van de regering kan onze banksector ernstig in moeilijkheden brengen; en dan bedoel ik hier meerbepaald de enige overblijvende Vlaamse bank KBC.
Didier Reynders en Guy Quaden hebben het voorbije jaar nog niet genoeg schade aangericht met hun domme uitspraken. Of waren ze niet dom, maar met een bedoeling?
Ik ben benieuwd of de beurkoers van KBC niet opnieuw onder druk komt te staan. We mochten al blij zijn dat de KBC en andere banken eindelijk terug winst maken. Wat wat was het geweest indien dat niet meer het geval was??? Het is wel de bank van zeer vele Vlamingen, dus ons geld dat in gevaar wordt gebracht. Vlaanderen heeft nood aan een stabiele grote bank die weer en meer reserves moet opbouwen.

Wat nog kortzichtiger en lomper is, is dat dit enkel een Belgische kamikazemaatregel zou zijn die in andere landen niet wordt gevolgd. Geld reist met een druk op de knop van een land naar een ander. Investeerders gaan vooral na welke rechtszekerheid en stabiliteit ze in een land hebben.
Een regering die om de haverklap nieuwe regels en wetten maakt omdat ze steeds in accute geldnood verkeert door het spelen van Sinterklaas (of mohammedje), is geen goed signaal naar investeerders. Zeg nu zelf lezer, wat zou jij met een berg geld doen? Een bedrijf starten en veel werk creëren in België?

Dat de bonussen niet tot de hemel mogen reiken, en verbonden moeten zijn aan duurzame resultaten dat vind ik evident. Ook dat de banken het geleende geld terugbetalen met een rentebonus, en dat ze als vanouds belastingen zullen betalen op hun winsten.
Verstandiger zou zijn wanneer banken een groter deel van hun middelen zouden lenen aan bedrijven die ook hier werkgelegenheid creëren. De risico's zijn hier immers kleiner doordat de bedrijven van nabij kunnen opgevolgd worden, en de het doel van het geld veel doorzichtiger is.

Maar ja, bestaat er zoiets als verstandig links dat niet aan roofbouw doet?
Winst wordt door het linkse tuig als Laurette enkel gezien om hun hobby's en en reizen te betalen en hun achterban te kopen, nooit om reserves op te bouwen, te investeren in eigen bedrijf of economie. Winst is vuil en moet afgepakt worden. Zelf hebben ze nog nooit in hun leven een Euro geriskeerd/verdient voor dit land.
Hoe dom moet men eigenlijk zijn in dit land om minister te mogen worden in het cabinet Van Rompuy?
Maar zetten we haar gedachtengang eens als een boemerang op een communautaire koers:
Elk jaar 12.5 miljard Euro van Vlaanderen naar Wallonië; daarmee kunnen de Vlamingen elk jaar opnieuw de banken redden en Opel erbij. Het is Wallonië en trutten als Laurette Onckelinckx en haar corrupte partij P.S. die al decennia, elk jaar opnieuw een crisis veroorzaken. Laten we hen deze crisis maar betalen, dat zou een goed idee zijn.
Met 12.5 miljard per jaar is de staatsschuld, wat Vlaanderen betreft, binnen 4 à 5 jaar tot nul herleid, al is die staadsschuld veroorzaakt door .....

Geen opmerkingen: