Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 september 2009

Welk bloed willen we?

Sinds minister voor onderwijs en gelijke kansen, Pascal Smet (SPa), naar buiten is gekomen met zijn homosexuele geaardheid, en er nu een bloedgeverscampagne van het Rode Kruis start, wordt het bloedgeven door homo's terug in het debat gegooid. Iedereen die een risicogedrag vertoont moet worden uitgesloten. Dat geldt net zo goed voor heterofielen met sexueel risicogedrag, alcoholisten, druggebruikers, negers uit bepaalde delen va Afrika, mensen met een ziekte enz.....De basis is: wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met statistische gegevens en gezond verstand.
Iedereen moet zeer grondig gescreend worden, dat is een onbetwistbare noodzakelijke eis.
Wees gerust, ook homo's willen liever geen besmet bloed ontvangen, zelfs niet van hun eigen risicogroep, en ook niet van andere risicogroepen.
Verder heb ik geen probleem met homosexuelen alleen met het soort wufte decadente janetten zoals diegenen die in blote kont, met peniskokers, vulgaire kledij en dito taaltje deelnemen aan de gay parades. Ik heb een hekel aan die provocatieve types die een soort kindertaaltje spreken met gekunstelde hoge stemmetjes en slappe handjesgedrag. Ik heb trouwens ook een hekel aan dat soort hetero's en het soort overschminkte underdreste vrouwen dat praat met zwoele stem en uitdagende lichaamstaal. Bweuuk!
Blijkbaar kent en erkent Pascal Smet de hogere risico's bij homo's, en laat hij zich niet leiden door het roze drukkingsgroepje uit de homobeweging dat te pas en onpas in de belangstelling wilt komen.
Er zijn blijkbaar homo's (en hetero's) met gezond verstand en zonder.
Toch moet ik zeggen dat ik blij ben dat mijn kinderen niet homosexueel zijn. Ik kan mij overigens geen enkel hetero ouderpaar voorstellen dat zou hopen op, of dat blij zou zijn met een homosexueel kind. Ik denk niet dat dit ooit zal veranderen. Blij zijn met is wat anders dan aanvaarden dat.
PS: Ik vraag me af: hoe denkt en reageert het moslim kiespubliek van de SPa op hun homosexuele minister? Maar ook: welke agendapunten en eisen van de roze beweging gaat hij als minister van Gelijke Kansen proberen door (onze strot?) te drukken?

Geen opmerkingen: