Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 augustus 2009

De verkrachter van Schilde + de verkrachter van Belsele.

Effectief castreren die lullen! Ze zijn ongeneesbaar. De softe aanpak werkt niet, dat is nu toch al voldoende aangetoond. Bij chemische castratie nu bestaat nog het gevaar dat hij de medicatie 'vergeet' in te nemen. Levenslange medicatie is slechter voor de gezondheid dan effectieve castratie. Nog niet zolang geleden bleek een recidieve verkrachter die was vrijgekomen zelfs viagra voorgeschreven kreeg van een arts. Effectieve castratie helpt niet alleen de maatschappij maar ook de dader, want dan kan hij terug in de maatschappij, en niemand die het ziet of zich onveilig voelt Tenzij dat niet zijn enige probleem is natuurlijk.
Uiteraard moet er absolute zekerheid bestaan over de schuld, en eventueel pas bij recidieve worden toegepast, maar afhankelijk van de ernst en het aantal van de gepleegde feiten. Zo staat er een echte stok achter de deur.

Geen opmerkingen: