Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 augustus 2009

Hoeveel kost de immigratie?

Door het Nederlandse weekblad Elsevier werd even uitgerekend wat de immigratie de Nederlanders kost aan de hand van bij de overheid beschikbare informatie.
Verbijsterend, alarmerend, degoutant.
En wat het heeft gekost over de laatste 40 jaar. Nog degoutanter!
En dan zijn nog niet eens alle kosten en effecten erin begrepen of berekenbaar.

Beste Vlamingen, verkrachte en opgelichte belastingbetalers, bij ons is het minstens even erg, en nog erger zelfs door de nieuwe golf regularisaties, de snel Belgwet, de gezinsherenigingen enz....
Tel datzelfde bedrag eens bij de jaarlijkse meer dan 12 miljard transfers naar Wallonië, en dan beseffen jullie wie van ons zweet profiteert en zal blijven profiteren. Dit is ook de prijs om linkse partijen en figuren aan de macht te houden. Bedenk:Ook het gezondste dier sterft door parasieten en uitputting.
Alexandra Colen heeft inmiddels om informatie en cijfers gevraagd over de kostprijs van de allochtonen. De vragen die ze stelde zijn te lezen in The Brussels Journalhttp://www.brusselsjournal.com/node/4027 Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de bende oplichters van de regering.
Op wie stemden jullie de vorige verkiezingen???
En dan nu het onluisterend ,schokkende filmpje van Elsevier:

Geen opmerkingen: