Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 augustus 2009

NieuwsFLITS! Wat hebben we vandaag uit de krant geleerd, zeg het eens kleine jongens?

Dat de politie haar verdoken flitsstek op de E19, destijds ingesteld door de cumulerende ex minister De Padt en nodig tot het betalen van al zijn postjes en mandaten, kwijt is. Wat erg, klaagt men in bepaalde kringen.
Gaat De Padt en zijn collega's van het regime hun inkomen nu in gevaar komen?
Maar nee, dat zou de sociaal voelende Vlaming niet kunnen verdragen.
Daarom werd er bijna gelijktijdig aangekondigd dat er 40 nieuwe flitspalen in Vlaanderen zullen bijkomen en ....20 in Wallonië. Wallonië maakt daarmee volgens de rekenregels van Freya Van den Bossche, die algemeen ingevoerd werden bij het regime, een inhaalbeweging.
Voor de werkloze flitspolitie, de alternatieve belastingontvangers van de E19 heb ik volgende voorstellen:
Ze kunnen misschien nu eens in de buurt van Charleroi of Luik gaan staan, zodat ze daar ook eens wat meer belast worden. Maar dat is wel niet het communautair evenwicht dat de Waalse politici wensen, en dus zal het wel niet mogen.
De politiemannen en 'potige' -vrouwen die nu even zonder werk zitten kunnen misschien ingezet worden om bvb Schaarbeek of Borgerhout veiliger te maken en daar eens grote kuis te houden. Maar ja dat zal ook weer niet mogen, want dat zou de wensstatistieken veranderen en de bruine mestkevers zuurstof geven. Bovendien wil men bepaalde bevolkingsgroepen niet stigmatiseren of kwetsten in de beleving van hun vredelievende godsdienst en de manier waarop zij onze democratische regels en wetten invullen.
Zeer waarschijnlijk zouden dan ook prompt een aantal politieagenten dringend in ziekteverlof gaan omdat ze niet opgewassen zijn voor dit soort traumatiserende taken, waarvoor ze nooit zelf kozen. De politiejob is voor dezen dan ook gekozen omdat het voor hun synoniem was voor zweetloze werkzekerheid tot aan het pensioen.
Bovendien, parkeer- en verkeersboetes uitschrijven is véééél veiliger en vrouwvriendelijker ( behalve voor de vrouwen die ook geflitst worden).
En wat zouden ze met de bijkomende inkomsten van de nieuwe flitspalen doen? Waarschijnlijk nog meer nieuwe flitpalen plaatsen.

(Post Scriptum: Ik heb alleen respect voor Echte, integere en rechtvaardige politie die doet waarvoor de burgers ze betalen, niet voor vijgen, poco's, verklede sociaal werkers en meelopers en jaknikkers van het regime.
En nog: ik ben zeker een voorstander van veilig verkeer maar ook absoluut tegen georganiseerde oplichting van de bevolking.
Bij het Vlaams Belang hebben ze daar ook een interessante mening over, maar dat wordt door het regime en de regimejournalisten uit schrik en zelfbehoud ook in het cordon sanitaire geplaatst.

Op wie stemden jullie de vorige keren lieve belastingbetalers en gemotoriseerde Vlaamse melkoeien?

Geen opmerkingen: