Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 maart 2018

De censuur heeft gevaarlijke proporties aangenomen. Met dank aan de regimes, de collaborerende media's en de EUSSR


[VIDEO] Op ReAct géén censuur na geslaagde actie Schild & Vrienden aan Gravensteen in Gent

Nadat Schild & Vrienden een metersgrote spandoek verwijderde van linkse subsidieslurpende wereldverbeteraars, dat diezelfde naïevelingen aan het Gravensteen van Gent bevestigd hadden om de zogezegd weinig humane migratiepolitiek van de EU aan te klagen, kwam de censuurstorm op gang.
  • Stap 1: haal het filmpje van de actie van Facebook.
  • Stap 2: verban Dries Van Langenhove, woordvoerder van Schild & Vrienden, naar de virtuele Facebook-gevangenis voor 30 dagen.
  • Stap 3: haal het filmpje van YouTube.
En zo geschiedde. Enkel op Instagram vind je het filmpje nog terug. Voor zolang het nog duurt. En daarom hebben wij het filmpje voor alle zekerheid op ReAct gedownload. Speciaal voor u én omdat het aanschouwen van linkse geitenwollesokkentranen nu eenmaal niet uit de ether gehaald mag worden. Het vermaak is te groot!
Bij deze:
Voorheen tijdelijk op YouTube, nu voor eeuwig op ReAct!
ytc.jpg

00:00
01:53

19 februari 2018

De NGO -beerputten zijn diep. Maar er werden nog geen kindjes gedood ( zou dat?)


Slechts het bovenste laagje van de gigantische NGO-beerputten ontdekt, en niet enkel bij Oxfam:
“Misbruik “op een ernstige schaal” bij 23 humanitaire, vredes- en veiligheidsorganisaties tijdens operaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige Zuid-Soedan. Het ging om “elke vorm van seksueel kindermisbruik die men zich kan voorstellen”, waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.”
Iedereen die niet met een blinddoek reisde in derdewereld landen weet dat de hulpverleners daar grote sier houden en van het ene naar het andere decadente feestje rijden met hun SUV’s /terreinwagens, terwijl hun huis wordt gepoetst, er wordt gekookt, in de tuin wordt gewerkt, en hun bed wordt gevuld door lokale slaafjes, voor een appel en een ei. 
Uit wat bestaat concreet hun dagtaak? Want alles wordt voor hen gedaan. Een gedroomde toestand voor pedofielen, slavendrijvers en allerhande zichzelf overschattende lui met een misplaatst moreel superioriteitsgevoel, die te lui zijn om hier aan de bak te komen in een echte job. 
Ginds in het land der blinden zijn zij de koningen, en ze gedragen zich daar ook naar.
Opdoeken die bendes die de armoede en miserie ginds enkel in stand hielden, verergerden zelfs, zodat ze steeds meer nodig leken.
Stop de bevolkingsgroei ! Enkel dat helpt ginds.
Als er in een woestijn maar eten is voor 1000 mensen, voeder die dan niet en help ze niet kweken tot er daar 1 miljoen leven. De dag dat er dan gestopt wordt met het sturen van hulp sterven er 999.000. En dat allemaal door die betweterige arrogante goedmensen.
Als men hen laat begaan wordt het nog erger. Als alternatief, maar ook geen oplossing, in tegendeel zelfs, haalt men nu de problemen naar Europa.
Stop met doneren en het in stand houden van die duizenden NGO’s die zichzelf dienen en bedienen. Het zijn Samusocials of Gials tot de tiende macht, waarop zelfs geen controle mogelijk blijkt. .
Landen die deze lui buiten kieperen zullen er gegarandeerd op vooruit gaan. Ontwikkelingssamenwerking enkel van staat tot staat, projectgebonden met resultaatverbintenis, onder strenge voorwaarden en parlementaire en andere controles
Drain the swamps !

Oxfam wist dat kinderen in Haïti voedsel kregen voor seks

Hulporganisaties, waaronder ook Oxfam, werden in 2008 al gewaarschuwd dat hun medewerkers op Haïti kinderen seksueel misbruikten. Dat schrijft The Independent. De Britse krant citeert een rapport van Save The Children waaruit blijkt dat soms maar zesjarige kinderen gedwongen werden tot seks in ruil voor voedsel en andere goederen.
Het rapport maakt melding van misbruik “op een ernstige schaal” bij 23 humanitaire, vredes- en veiligheidsorganisaties tijdens operaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige Zuid-Soedan. Het ging om “elke vorm van seksueel kindermisbruik die men zich kan voorstellen”, waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.
“De mensen die ons verkrachten en de mensen op kantoor zijn dezelfde”, getuigde een meisje op Haïti. Het land had in 2007 af te rekenen met een voedselcrisis die werd aangevuurd door stijgende prijzen, natuurrampen en de klimaatverandering. Het onderzoek van Save The Children dateert dus van drie jaar voor de seksfeestjes met prostituees waardoor Oxfam de voorbije week in opspraak is gekomen.
Organisaties kregen kopie
Volgens Corinna Csaky, auteur van het rapport, kregen alle grote internationale hulporganisaties een kopie van het rapport waarin het probleem aan de kaak werd gesteld. Geen enkele organisatie werd wel bij naam genoemd in het document. “Wat ik verwonderlijk vond, was dat het een probleem was voor elke organisatie, ongeacht wat ze deden of welke organisatie het was”, aldus Csaky.
Schrik om te getuigenZe meent dat het belangrijkste dat men kan doen om dergelijke wanpraktijken te vermijden, is om te investeren in de getroffen gemeenschappen. “Ja, je kunt je gedragscode en -beleid hebben, maar kinderbescherming draait rond het onderwijzen van vrouwen en meisjes over hun rechten, rond weten waar je terecht kan voor hulp als je je bedreigd voelt, weten wat redelijk is en waar je ‘neen’ tegen kan zeggen”, zegt Csaky tegenover The Independent.
Kinderen getuigen in het rapport dat ze geen aangifte deden van het misbruik omdat ze bang waren geen hulp meer te krijgen, ze de lokale autoriteiten niet vertrouwden of niet wisten waar ze konden aankloppen.

16 januari 2018

Vergeet het hoera geroep en ook de geveinsde stoere taal. Hier komen de beangstigende cijfers over immigratie


Hendrik Vuye en Veerle Wouters komen met een vollediger studie-overzicht, dan wat u elders al kon lezen, op het gebied van asiel en migratie met cijfers waartoe zij als parlementairen toegang hebben. Vergeet wat je in de kranten leest, op TV  en op de nieuwjaars-recepties van de verschillende regeringspartijen hoort en ziet. 
Hier hoort en leest u eens een eens een ander verzet dan het Vlaams Belang.
Nee, wij zijn niet alleen, en we groeien zelfs.

 
In 2016 trokken Vuye en Wouters de deur achter zich dicht bij de NVA omdat ze het op verschillende punten oneens waren geworden door de communautaire stilstand (beter woord zou zijn Vlaamse stilstand), maar ook op het gebied van asiel en migratie en de voortdurende betutteling door Europa en ons verlies aan soevereiniteit enz….   Sindsdien zetelen ze als onafhankelijken. Ik ben benieuwd wat hun plannen zijn voor de volgende verkiezingen.

België, land mét grens? De echte cijfers over migratie.


Evolutie van het aantal aanvragen voor humanitaire visa, Myria, Jaarraport 2017, p. 70
Is België een land zonder grens? Volgt men Twitter en Facebook, dan krijgt men de indruk dat er onder de regering-Michel een radicale breuk plaatsvindt met het verleden: nu, en voor het eerst, is de migratie onder controle. Klopt dit met de feiten? Laat ons de cijfers even bekijken.
Gérad Déprez (MR), Europees Parlementslid, stelt recent in L’Echo dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tweet over een ander beleid dan het beleid dat hij voert. Op twitter verschijnt inderdaad het ene record na het andere. Het lijkt alsof de grenzen voor het eerst gesloten zijn. Nogal wat sociale mediagebruikers geloven dit ook rotsvast. Maar is dit wel zo?
Er gebeuren ongetwijfeld goede zaken. Die worden dan ook rijkelijk gedeeld op de sociale media. In 2017 werden er 53 special flights georganiseerd voor de repatriëring van illegale criminelen. Dit is een sterke stijging want in 2016 waren dat er 39. Hoeveel illegale criminelen worden op die manier uitgewezen? In 2017 zijn dat er 283, in 2016 waren er dat 201. Proficiat, puik werk! Alleen gaat het hier om honderdtallen. Hoe zit het met de andere cijfers?

Jaarlijkse influx

Laat ons eerst kijken wat de jaarlijkse instroom van vreemdelingen is. Hoe staat het met de influx van vreemdelingen in België? Hoeveel immigranten (hieronder ook EU-burgers) worden er jaarlijks geregistreerd?

Evolutie van het aantal immigraties van vreemdelingen naar België sedert 1995, bron: Myriatics #8 – november 2017, p. 1
Onder de regering-Michel is er een gemiddelde influx van 134.706 per jaar. Bovendien ligt deze influx 7% hoger onder de regering-Michel dan onder de regering-Di Rupo. Onder de regering-Di Rupo is er een gemiddelde influx van 125.087. Van een trendbreuk onder de regering-Michel is er alvast geen sprake.
Van alle herkomstregio’s zijn de EU-landen koploper (57%), waarbij Roemenië de belangrijkste herkomstnationaliteit is. Voor derdelanders is asiel zeker niet de enige toegangspoort tot België. De belangrijkste migratiereden is gezinshereniging (50%). De vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming is goed voor 17%.
Bekijkt men de herkomstnationaliteit van de derdelanders, dan valt de sterke toename op van het aantal Syriërs. Dat zijn er 1.726 in 2014, 4.438 in 2015 en reeds 9.074 in 2016. Dit is een vervijfvoudiging op drie jaar tijd. Syriërs zijn nu de vierde herkomstnationaliteit van migraties naar België.

Asielaanvragen


Evolutie van het aantal positieve beslissingen wat betreft asielaanvragen. Bron: Jaarrapport 2017 Myria, p. 96
Hoe zit het met de asielaanvragen? Door het aanvragen van asiel kan men de vluchtelingenstatus bekomen. Over de aanvraag oordeelt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
Vergelijken we opnieuw even de regering-Michel en de regering-Di Rupo. Bekijken we 2012 en 2016. Dit zijn twee jaren die vergelijkbaar zijn wat het aantal aanvragen betreft. In 2012 (regering-Di Rupo) worden 22% van de aanvragen ingewilligd, in 2016 (regering-Michel) 64%. Dit is bijna een verdrievoudiging!

Visum om humanitaire redenen

Het is mogelijk om een visum te bekomen om humanitaire redenen. Iemand die op deze manier naar België komt, kan hier asiel aanvragen. Het wordt verleend door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Opvallend is de grote stijging van de humanitaire visa onder de regering-Michel.

Evolutie van het aantal toegekende humanitaire visa. Bron: Jaarrapport 2017 Myria, p. 74
Er is in de media en de sociale media heel veel te doen geweest over een Syrisch gezin uit Aleppo dat dergelijk visum aanvraagt met de bedoeling hier asiel te vragen. Dit dossier heeft ook een bijzonder lang juridisch staartje gekregen. Tot driemaal toe heeft de Raad voor Vreemdelingen Betwistingen (RVV) de weigering van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vernietigd. Er is hard gecommuniceerd over ‘wereldvreemde rechters’. Ten onrechte, want het is DVZ die dit dossier bijzonder klungelig heeft aangepakt, zoals we eertijds al schreven. Ook dit dossier ging over het intussen beruchte artikel 3 EVRM, het folterverbod. Alleen is artikel 3 in dit dossier niet van toepassing, maar DVZ heeft nagelaten dit argument in te roepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De V&W-fractie heeft dit eertijds uitgelegd in een opiniestuk. DVZ heeft deze argumentatie overgenomen en de zaak uiteindelijk gewonnen. ‘Gewonnen’ tweet de staatssecretaris, een woord van dank hebben we wel niet gekregen.
Dit ene dossier is echter een symbooldossier waardoor velen de indruk krijgen dat er maar met mondjesmaat humanitaire visa worden verschaft. De cijfers zijn anders. Onder de regering-Michel worden veel meer humanitaire visa uitgedeeld dan onder de regering-Di Rupo. In 2012 kent de regering-Di Rupo 208 humanitaire visa toe, de regering-Michel in 2016 maar even 1.182. De meeste humanitaire visa worden uitgereikt aan Syriërs, behalve aan dat ene gezin…

Terugkeer en verwijdering

Bekijken we eerst de begeleide vrijwillige terugkeer. Deze is in stijgende lijn vanaf het aantreden van de regering-Michel. Van 3.700 in 2014 tot 4.667 in 2016. In 2017 daalt het cijfer echter opnieuw tot 3.531 (tot en met november, cijfers Fedasil). Onder Di Rupo bedraagt de begeleide vrijwillige terugkeer in het recordjaar 2012 5.656 personen, in 2016, onder de regering-Michel 4.667.

Evolutie van de terugkeer en verwijdering. Bron: Myriadocs#5, p. 6
De gedwongen terugkeer zit ook in stijgende lijn sedert het aantreden van de regering-Michel: van 3.519 in 2014 naar 4.651 in 2016. Maar deze stijging wordt niet verklaard, schrijft het Interfederaal Migratiecentrum, door repatriëring naar de herkomstlanden, maar wel door de stijging van de Dublin-overnames. Dit betekent dat de asielzoeker wordt gestuurd naar het EU-Land waar hij is aangekomen. Hij verschuift dus van de ene EU-lidstaat naar de andere.
Bovendien ligt de gedwongen terugkeer veel lager dan bijvoorbeeld onder de regering-Verhofstadt II, die in 2003 een recordcijfer boekt van 7.951 personen die gedwongen moesten terugkeren.

Land zonder grens

Verre van ons om te gaan beweren dat er niets is gebeurd onder de regering-Michel inzake asiel en migratie. Er zijn achterpoortjes gesloten, dat is zo. Er zijn special flights. Maar tegelijk stellen we wel vast dat het beeld dat heerst op sociale media niet klopt met de werkelijkheid. België heeft de migratiestroom helemaal niet onder controle.
Bovendien verblijven er nog vele personen illegaal op het grondgebied, waar men nauwelijks of geen weet van heeft. Dit aantal wordt geschat op 200.000, maar het kan meer zijn. Niemand weet het eigenlijk.

Zijn er alternatieven? Zijn er bondgenoten voor deze alternatieven?

Er zijn landen die vragende partij zijn om de migratiestroom onder controle te houden. Het gaat hierbij niet alleen over Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, … die zich verzetten tegen het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen. Het gaat ook over Denemarken dat weigert om elke drie jaar 1.500 vluchtelingen op te nemen zoals afgesproken met de Verenigde Naties. We hebben een enorme achterstand in de integratie van de nieuwkomers die er al zijn, dit probleem moet eerst worden aangepakt, stelt de Deense Immigratieminister.
We moeten er eens mee stoppen te denken dat er mensenrechtelijk bekeken maar één oplossing is, namelijk zoveel mogelijk vluchtelingen naar de EU halen.
Ook de nieuwe Bondskanselier van Oostenrijk, de christendemocraat Sebastian Kurtz pleit voor een grondig herdenken van de Europese asielpolitiek. Kurtz wil mensen helpen in hun land van herkomst en als dit niet kan in de buurlanden. Hij wil dat de EU dit ondersteunt en beveiligt. Sommigen zullen deze aanpak hard vinden, maar dat is in deze niet noodzakelijk. Dit alles kan op een zeer humane manier gebeuren. Dit is bovendien in overeenstemming met de mensenrechten. We moeten er eens mee stoppen te denken dat er mensenrechtelijk bekeken maar één oplossing is, namelijk zoveel mogelijk vluchtelingen naar de EU halen. Dit ontwricht op termijn de EU en de Lidstaten. We hopen dat de staatssecretaris hier werk van maakt.
België, land mét grens? De echte cijfers over migratie.

Er staan wel meer interessante artikels op hun website. Waarover ik mijn grootste twijfels heb is hun aanpak om via de bestaande wetten een Vlaamse onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Geen enkele machthebber laat zich zonder slag of stoot van de macht verwijderen. Kijk maar naar Catalonië /Spanje. Zelfs als ze het juist zouden hebben, dan zal de onafhankelijkheid, gebruik makend van de bestaande wetten, evenmin zonder bloed plaats vinden.

https://vuyewouters.be/

06 januari 2018

Tsjeverij van topniveau. De makke schapen weer geschoren.


Joke Schauvliege (CD&V) koopt met belastinggeld het Hallerbos in de buurt van Halle.

Door de kudde schapen wordt dit aanzien als een lovenswaardig initiatief.
Maar de realiteit is, dat alle schappen geschoren zijn, en de wol verdwenen.
(onderstaande zou kunnen herschreven worden als een fabel van Lafontaine of  Van den Vos Reinaard  )

Eigenlijk was het bos al van de overheid. Een andere instelling weliswaar. Maar toch overheid.
Het geld zal nu wel zeker en duidelijk verkwist worden aan OCMW klanten, die bijdragen aan de verdere verloedering, de islamisering, het geweld, de huisjesmelkerij, de immigratie, de bezetting…..
Want dat is waar uiteindelijk het geld naartoe zal gaan.
Wat had het Brusselse OCMW met het Hallerbos kunnen aanvangen? Niets, totaal niets !
Niet verkopen, niets bouwen, niet verplaatsen.

Joke had de natuurrichtlijnen rond en de bescherming van het betreffende bos nog strenger kunnen maken, als dat überhaupt nog nodig was geweest.
Nu lijkt ze applaus te krijgen door iets te kopen dat al de facto van ons, van Vlaanderen was, en eigenlijk 0 NUL Euro waard is.
We hadden het ook gewoon kunnen onteigenen , zoals zoveel particuliere Vlamingen de voorbije decennia overkwam. Vergoeding echter: 0 Euro.

Bovendien: BRUSSEL IS VAN VLAANDEREN ! Dat was zo, en zal het altijd blijven!
En dus is er gekocht met belastinggeld wat al van Vlaanderen was.
Had Joke nu eens 100 of 550 hectaren gekocht in Edingen, Waterloo, Geldenaken of Voeren….
Maar nee, zoiets durven alleen Brusselaars en Walen.

En de Vlamingen zijn blijkbaar zo dom om dit allemaal niet te zien, dat ze verdienen twee keer geschoren te worden, ja zelfs naakt in hun graf te worden gelegd tijdens een barre winter.
Kijk!!! :
Het is een manier om Brussel bijkomend zonder voorwaarden te financieren. Tsjeverij van topniveau.

Vlaanderen koopt belangrijke bossen over van OCMW Brussel

04/01/18  Bron: Belga http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/vlaanderen-koopt-belangrijke-bossen-over-van-ocmw-brussel/article-normal-946557.html

Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand.
landscape tree nature forest path grass plant field meadow sunlight flower trunk spring blue flora wildflower flowers bluebell cool image colors vegetation shrub groundcover deciduous grove woodland cool photo ecosystem nature reserve biome old growth forest hallerbos wild hyacinth grass family temperate broadleaf and mixed forest temperate coniferous forest english lavender spruce fir forest tropical and subtropical coniferous forests northern hardwood forest concept
Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) koopt enkele belangrijke bossen in de Vlaamse rand over van het OCMW van Brussel, in totaal 100 hectare. Dat schrijft De Morgen donderdag.
Het gaat om de Laarbeekvallei in Dilbeek, de Zennebeemden in Beersel en een stuk aan het Hallerbos, dat elk voorjaar duizenden wandelaars lokt met zijn paarse bloemenzee van wilde hyacinten.
Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand. Tegen 2019 wil de regering daar 1.000 hectare extra toegankelijk groen creëren. ‘Met deze aankoop van ongeveer 100 hectare zitten we over de kaap van de 700’, zegt Schauvliege.
Bedoeling is om de opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors zoals bomenrijen en houtkanten. Daardoor ontstaat een netwerk waarin dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een beestje dat jaren geleden uit Halle verdween.

29 december 2017

Liever linkse armoede dan rechtse welvaart

Wat is het recente typische socialistenvoorstel van Hans Bonte (SP-a), gepaard gaand met onteigening en smossen met belastinggeld?  ‘Maak van Uplace een recreatiebos!’
Ja, we kennen dat:
In de plaats van Uplace een recreatiebos voor illegalen, drugdealers, ‘jongeren’bendes, verkrachters en gelijkaardig tuig. Typisch een idee voor een socialistische burgemeester die een record aan Syriëgangers, salafisten en criminelen wist te verzamelen in zijn stad.
Geen verstandig mens zou er zich in wagen, en al helemaal niet bij schemer of nacht….
En allemaal met 0 aan werkgelegenheid, behalve voor sociale werkers, politie en veiligheidsdiensten.
Geef mij maar een modern Uplace want ik ben het beu bestolen te worden door de steden in vaak nog steeds ouderwetse winkels, en dat nog vooraleer ik er wat heb gekocht.
En dan mag men nog niet in een van de vele automobilistenvallen gereden zijn, of net te laat om de parkeertijd te verlengen.
Weerwraak?
We moeten ons in dit land ook afvragen of de beslissing van de Raad van State niet ingegeven is door de eerdere beslissing om geen Brussels stadion deels te bouwen op Vlaamse grond? Daartoe moeten we natuurlijk weten wie diegenen waren die in al deze dossiers actief en stemgerechtigd was.
Wie kan en wil dat eens uitzoeken?
Bescherming van andere (eigen) belangen?
Brussel en de zelfbediening der socialistische vrienden aldaar kennende; ligt het haast voor de hand dat de komst van Uplace andere belangen zou schaden. Het mag toch verbazen dat het winkelcentrum Docks Bruxsel er zo snel en zonder protest kwam op Tour&Taxis, want ook dit zou de middenstand van de binnenstad en het nabijgelegen Vilvoorde kunnen schaden. Er ligt immers een directe tramlijn naar Vilvoorde.
Ze hadden daar toch ook een groot recreatiebos op kunnen neerplanten???
Dat kon zelfs aansluiten aan het park van het kasteel van Laeken. Zo had koning Flup elke ochtend de verwondering zelf kunnen zien en meemaken.
Ook hier moeten we eens nagaan wie de belanghebbenden zijn, wie de beslissingen nam, en hoe de verwevenheid met de politici er uit ziet.
 
Een bijkomend ideetje voor ‘kameraad’ Hans Bonte?
In het recreatiepark dat hij propageert zou er voldoende ruimte zijn voor een modern multicultureel centrum, annex de grootste moskee van Europa. Met de demografische ontwikkeling in zijn en naburige gemeenten zouden hij en zijn partij daarmee goed scoren bij hun gedroomde achterban.
Liever armoede dan welvaart
Socialisme gedijt bij armoede, werkloosheid, miserie en sociaal conflict (wrede kapitalisten als de investeerders tegen de ‘onschuldige’ paupers) . Hoe meer mensen in die toestand hoe sterker hun boodschap werkt.
Uplace is met de grote werkgelegenheid dus een gevaar voor het socialisme.
En ja, ook al is Bart Somers een VLD-er, naar feiten en handelen gemeten is het een opportunistische vermomde islamofiele socialist die met iedereen in bed kruipt, zelfs met Calvo.
Of  Uplace er nu komt of niet, iets gaan kopen in een stad als Leuven of Mechelen of Vilvoorde doe ik nooit meer. Niet alleen voel ik mij daar precies in het buitenland en omsingeld; onderhand zou het voordeel dat ik bij aankoop in een stad ontvang al groter moeten zijn dan de waarde van mijn aankoop. Genoeg goede winkels waar ik voor de deur kan parkeren en waar het zelfs goedkoper is dan in elke stad. En de kans dat je er tuig en terroristen tegen het lijf loopt is veeeeel kleiner.
Ik blijf het originele project Uplace steunen.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171228_03271886

‘Maak van Uplace een recreatiebos’

Het belevingscentrum is zo goed als dood na de vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, ziet nog maar één oplossing voor het Uplace-dossier: het belevingscentrum volledig afschaffen.
‘De enige nuttige bestemming voor de Uplace-site is een recreatiebos. Een speel- en sportbos is in deze dichtbevolkte regio het enige haalbare en wenselijke.’ Met die uitspraak geeft Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde, de aanzet voor de discussie over het post-Uplace-tijdperk.
De Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), ­benadrukte vorige vrijdag nog dat hij in gesprek wil gaan met de ­burgemeesters van Vilvoorde en Machelen over de toekomst van de site. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het project een tweede keer heeft vernietigd.
Duidelijkheid
Bonte is bereid te praten met Bourgeois ‘maar eerst wil ik duidelijkheid van de Vlaamse regering’. ‘Ze moet de daad bij het woord voegen en definitief duidelijk maken dat het winkelcomplex er niet komt’, zegt hij. ‘Want het zou mij niet verwonderen dat de regering straks toch opnieuw een poging doet om Uplace alsnog te realiseren.’
Een toekomst mét Uplace is voor Bonte hoe dan ook uitgesloten. Maar samen met het belevingscentrum zijn ook enkele ­andere projecten, waaronder een ziekenhuis en een cluster van baanwinkels, geblokkeerd. De SP.A-burgemeester is vragende partij om zelf aan de slag te gaan met de ruimtelijke plannen ‘maar voor winkelen en werken op de Uplace-site is er anno 2017 geen plaats meer’.
Die site beslaat een terrein van 11 hectare vlak naast het viaduct van Vilvoorde. Uplace wilde er driehonderd winkels, een fitnesscentrum, een bioscoop, kantoren en een internationaal hotel neerpoten. In plaats daarvan zou er volgens Bonte een groot bos met sportvelden en speelzones moeten komen.
‘Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere ­sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen.’
Uplace onteigenen
Het voorstel klinkt misschien aantrekkelijk, maar in de praktijk heeft het veel voeten in de aarde. Om te beginnen zou de Vlaamse regering de grond moeten terugkopen van Uplace. ‘Vlaanderen moet de grond onteigenen in het algemeen belang. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast, maar dat is een nuttige investering’, aldus Bonte.
Intussen dreigt Uplace nog altijd met schadeclaims tegen de ­regering. Enkele jaren geleden al saneerde het de vervuilde grond van de site, maar de Vlaamse regering komt de rest van de beloftes nu niet na.
Het derde grote probleem situeert zich in Bontes eigen politieke familie. De Uplace-site ligt op het grondgebied van de gemeente ­Machelen en daar houdt SP.A-burgemeester Jean-Pierre De Groef vast aan het winkelcentrum. ‘Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace’, aldus Bonte. ‘Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen.’

26 december 2017

We zijn (weer) geneukt.


Miljoenen Euro’s te veel uitbetaald gekregen, maar het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen.
Als zelfstandige daarentegen zou je ook rente mogen betalen, en nog een boete er bovenop.
Wel ik ben het niet eens met die cadeau. Maar er is de vrees voor de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van verplichte terugbetaling.
Ik vraag me ook af welke de sanctie is voor diegenen bij de RVA die de fout maakten, en of die autonoom mochten beslissen om af te zien van terugbetaling?
Vraag u ook af wie dan wel moet opdraaien voor de miljoenenfout?
Dit soort toestanden bewijst te meer dat dit land en het economisch-sociaal-democratisch systeem/model om zeep zijn.
Enkel zij die met genoeg zijn en bereid geweld te gebruiken krijgen hun zin. Zo bewijst ook de geschiedenis.
Zo zal ook vrijheid en onafhankelijkheid nooit gekregen worden maar verworven.De spoorwegondernemingen NMBS, Infrabel en HR Rail zijn jarenlang in de fout gegaan bij de berekening van de werkuren van de personeelsleden die in een regime van vier vijfde werken. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is nu tot de vaststelling gekomen dat bijna 4.000 spoorwerknemers daardoor te hoge uitkeringen hebben ontvangen. De fout gebeurde buiten de wil van de personeelsleden om, schrijft L’ Echo.

De RVA heeft een brief naar HR Rail gestuurd met de vraag om de situatie vanaf 1 januari 2018 recht te trekken. Het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen. “We gaan ervan uit dat ze van goede wil waren”, zegt Michèle Baukens, adviseur-generaal bij RVA.


De compenserende toelage van de personeelsleden van NMBS, Infrabel en HR Rail die in een systeem van vier vijfde werken, moet eigenlijk berekend worden op basis van een 38-urenweek. Maar tot nu toe werd er voor de betrokken personeelsleden altijd uitgegaan van een 4/5-regeling op basis van een 40-urenweek. Daardoor werkten de personeelsleden 32 in plaats van 30,4 uur en ontvingen ze het daarmee overeenstemmende salaris (84,21 procent in plaats van 80 procent). In totaal zouden miljoenen euro’s te veel zijn uitbetaald door de RVA.
De fout kwam aan het licht nadat een van de spoorwerknemers een vraag had gesteld over de arbeidstijd.

04 december 2017

Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken.

Geplaatst op door
 
Als atheïst heb ik mij nooit gestoord aan Sinterklaas & Zwarte Piet. Evenmin aan Kerstmis/kerststal incluis, de Kerstman, de Paashaas of Allerzielen.
Ook al waren ze slechts verzinsels en gekaapt door de katholieke kerk.
Ze waren en zijn voor mij een mooi vergelijk met de grote godsdienstige sprookjes die even grote verzinsels zijn met het verschil dat, alhoewel ze allemaal op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd, men bij de goddelijke sprookjes ook na de kindertijd blijft volhouden dat het echt is/was.
Velen kunnen en durven daarover op latere leeftijd er zelfs niet meer aan twijfelen zonder wroeging te hebben. Tot aan de dood slepen ze vaak dit psychische trauma mee.
Recent nog was mijn 9 jarige kleinzoon teleurgesteld toen hij vernam dat Sinterklaas en al de rest niet bestonden. Hij verzette zich zelfs ruim een week tegen deze gedachte, totdat hij afgelopen zaterdag (want ‘hij’ kwam bij ons altijd iets vroeger of later) daadwerkelijk vaststelde dat er niets meer in zijn schoen lag. Ook nu nog loopt hij teleurgesteld rond. Hij was graag blijven geloven, ook al werd hij opgevoed zonder godsdienst. En dat niet alleen vanwege de cadeautjes ook vanwege de sfeer, het samenhorigheidsgevoel….

Kun je denken wat het voor volwassenen moet zijn om afstand te doen van de god-gedachte en bijbehorende fantasie.
Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken. 

Waar ik mij wel aan stoor, aan erger zelfs, is aan de anti Zwarte Pieten-clubjes die wanneer ze niet over Zwarte Piet zeuren, wel een ander thema zoeken en vinden om ons voor racist uit te schelden. Maar dat wisten mijn ‘vrienden’ al, hoop ik.

10 november 2017

Opzij ! Opzij! Opzij!

Wij moeten ons aanpassen aan de door Merkel geïmporteerde culturen. Niet enkel aan couscous, besnijdenissen, polygamie of het straffen van vrouwen. Ook aan dit! Een bruiloft in het midden van Duitsland zoals wij die ook steeds vaker kennen: de voorste passagier trekt een wapen en vuurt meerdere keren uit de auto. Daarenboven is er ook het gevaarlijke rijgedrag, het overtreden van vele verkeersregels, de agressiviteit t.a.v de autochtonen. Alhoewel klacht werd ingediend, zal er uiteindelijk niets gebeuren. De wind gaat snel liggen, en de politie teruggefloten of te laf om ons te verdedigen. We zijn zelfs niet meer in staat om 200 personen bijeen te krijgen in verzet tegen de bouw van een megamoskee in Gent , die de Turkse dictator en achterlijke moslims steeds meer macht en invloed geven op ons leven.


 


Natuurlijk niet op onze TV

Geplaatst op 10/11/2017 door a. griffon Iedereen kent wel het roeptoeterende linkse journaille dat met opgeheven vingertje en met opengesperde ogen, zich bewust van de wereldschokkende vraag die ze voor het oog en de camera’s van de wereld gaan stellen. Een vraag waarop ze enkele dagen in hun kamertje of onderweg hebben gebroed en hard gerepeteerd. De vraag die hen plotsklaps wereldberoemd zou maken en alle deuren in de journalistiek. En dan …, dan breekt het, als in hoop en gedachte, grote moment aan dat ze de president van de Verenigde Staten, tijdens zijn buitenlandse missie, een vraag mag stellen tijdens de persconferentie. Zie en hoor hier wat volgde…. Hou de zak met chips maar klaar, en een zakdoek voor de tranen. Even dacht ze te kunnen zweven. Nu komt ze nooit meer van grond.


Dit seutje is geen match voor Trump. Als ze wilt worstelen met een man als hij, dan moet ze van modder eten houden.

16 oktober 2017

‘Samen naar de kloten’ Heel veel redenen om nooit meer in een stad te komen.


Geplaatst op Nageltjes  16/10/2017 door 

Er zijn nu zo veel mensen die Gent links laten liggen dat de parkeergarages haast leeg zijn, maar ook de winkels enz…..
Ik mijd Gent, en elke grote stad waar men mijn komst saboteert, waar men mij doet betalen om te mogen kopen. 
En als ik pech zou hebben nog een parkeerboete zou oplopen. 
Hoeveel goedkoper zou een winkel in Gent moeten zijn om de brandstof, de slijtage, het tijdverlies, het parkeergeld en de eventuele maar kansrijke verkeers- of parkeerboete te kunnen opvangen, t.o.v een winkel uit je buurt en zeker in vergelijking met het winkelen via internet?

Het ziet er voor de middenstand niet goed uit, want van de aangetrokken ‘nieuwe bevolking zal men het niet moeten hebben. 
Die kopen als ze daarvoor al het geld zouden hebben, bij voorkeur bij hun echte land- en religiegenoten, hun eigen meegebrachte waterpijpen, folkloristische kledij en religieuze gewaden, in halal beenhouwerijen en restaurants en hun eigen supermarkten.

Tel daarbij de grotere onveiligheid, de toenemende vrouwonvriendelijke en seksueel agressieve bevolking; de gauwdieven, bedelaars en krakers uit Romaland. De ‘jongeren die ongestraft en vaak zonder rijbewijs of verzekering je met gierende banden uit de schoenen rijden. Maar ook de toeterende bruidsstoeten, de gezangen uit de minaretten van de grootste moskeeën van het land.
En last but not least, de ooit tweede beste burgemeester van de wereld en kompanen, voor allochtonen dan wel, die het land en de Gentenaars door belangenvermenging en gegraai blijkbaar wettelijk mochten bestelen.
(Ghelamco, PubliPart, Optima -bank, de cumulatie en vergoeding van mandaten waarvoor ze vaak geen klap uitrichtten)

Hoeveel redenen moet u nog hebben om steden als Gent, Antwerpen, enz niet langer kapot te laten maken.
Hoeveel redenen om er niet te wonen en er nooit meer te komen?
Ik heb er nog maar één. Mijn dochter woont helaas in Gent 😥😩😰bij haar Gentse man die er al een huis en een zoon had, en daarom verplichtingen door het co-ouderschap.
Jammer, echt jammer.
Een kleine troost dat ik niet de enige ouder ben met zo’n probleem, en dat het nog veel erger zou kunnen zijn. (ik durf er niet aan denken)

09 oktober 2017

De week van het Nederlands, als vlag om een corrupte lading te dekken. #verkiezingen 2018Van 7 tot 14 oktober vindt in Brussel de week van het Nederlands plaats.
En die Nederlandse week noemen ze dan …. ‘Brussel Mon Amour’ ? !!! ? 😠
En dan gaat het er ook nog over ‘Diversiteit’ 😡, al helemaal dodelijk voor onze taal en volk.
Welke kluns heeft dat bedacht? Het moet wel een tsjeef zijn uit ‘de beweging.net’.
Geef die man of vrouw eens hun C4 !
Nog een opmerking : Hoeveel mensen weten eigenlijk af van deze week?
Het lijkt me weer een activiteit waarmee onrechtstreeks ergens vrienden aan een baan of betaalde hobby worden geholpen, want geld zal er hoedanook weer rijkelijk vloeien naar zo’n gebeurtenis.
En het laat bij de geldschieters, en vooral het publiek, het gevoel na dat er toch iets gedaan is voor de Vlamingen en de Nederlandse taal. Daarna kunnen ze zich met opgeblonken geweten weer bezig houden met andere zaken.
Hoeveel mensen er aan deelnemen zal hen daarbij worst wezen.
Zelf vernam ik pas afgelopen donderdag, en wel voor het eerst van dit , misschien oorspronkelijk goed bedoelde, maar nu hatelijke initiatief.
Nogal laat nietwaar om de boodschap er rond te verspreiden en mensen hiervoor warm te maken?
Mensen hebben inmiddels meestal al andere plannen en verplichtingen.
Maar dat er geen volk, behalve het VREEMDE volk moet worden bereikt, is wellicht de bedoeling. Elke vreemde stem in Brussel telt immers dubbel, en een te veel aan wakker gemaakte echte Vlamingen zou dan ook een lont in het buskruit kunnen zijn.
Eigenlijk zou het wel goed zijn dat iemand zulke zaken eens evalueert, een kosten/baten analyse maakt, de belanghebbenden of belangenvermengers in kaart brengt, hoe groot de interesse was, wat het nut ervan is. Laat me toe een gevoel te voelen opwellen als bij Samusocial-affaire, waar, met die naam als vlag, de echte corruptielading decennia verborgen bleef voor het volk.
Gaan we er wat aan doen?? Of laten we begaan?
Actie nu, met knipoog naar Voorpost en TAK, of in het stemhokje 2018. 
Ja ook via de gemeenteraadsverkiezingen en de burgemeesters kunnen we bepalen we wat er gebeurt in Vlaanderen en Brussel. Meer dan je denkt, doch niet lang meer !
Zie via link: https://www.brusselmonamour.eu/index.php/week-van-het-nederlands-in-brussel/Programma Brussel Mijn Amourke
Week van het Nederlands in Brussel”
Brussel, 7-14 Oktober 2017
aangepast inhoudelijk programma : volg op Facebook
De international “Week van het Nederlands” is een initiatief van de (Nederlandse) Taalunie
met een speciale dank vanwege Brussel Mijn Amour aan Cultureel Consulaat Antwerpen & DGG (vzw/asbl)
THEMA 2017
Diversiteit & het Nederlands in Brussel”
Anno Tweeduizend en Zeventien
Getuigenissen, Knelpunten en Behoeften & een Toekomstperspectief  voor Brussel in het Nederlands, de oorspronkelijke taal van de Stad & haar relatie met de Lage Landen & de Wijde Wereld met een positieve kosmopolitische open visie
Met de steun van Muntpunt, het Huis van het Nederlands in Brussel, De Buren,  het Vlaamse Afrikaans Huis Kuumba in Brussel, en Cultureel Consulaat Antwerpen (BABA Connexie), en vele sympathisanten