Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 augustus 2020

What's not in his name

 

Natuurlijk ziet hij geen Marokkanen probleem.
Hij is zelf van een Marokkaanse vader, wiens naam hij eigenlijk hoort te dragen, maar dat hij uit politiek opportunisme, om te misleiden, of uit schaamte niet doet. Natuurlijk ziet hij daardoor nooit problemen met Marokkanen en de islam. Zijn eigen volk eerst, weet je.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up


- Marokkanen schieten Bas dood
- Marokkanen rellen in Den Haag
- Marokkanen rellen in Zandvoort
- Marokkanen rellen in Scheveningen
- Marokkanen rellen in Renesse

Dit is 1 weekje mensen.

Conclusie van Jesse Klaver 'we hebben GEEN Marokkanen probleem'

Geen opmerkingen: