Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 februari 2009

Wat wil men hiermee niet communiceren?

Na een merkwaardige reactie op mijn artikel over Arkimedes, en de reactie daarop van Duplo, besloot ik deze samen met mijn repliek op de voorpagina te plaatsen.
"Ben Jehaes zei...
Naar aanleiding van het artikel dat vandaag verscheen in De Tijd, bevestigt ARKimedes-Fonds dat de kredietbeoordelaar Moody’s de rating van de door KBC aangeboden CDO’s heeft verlaagd tot Ca en dat het in 2008 stappen heeft ondernomen om mogelijke verliezen in te dijken.Het ARKimedes-Fonds beheert 111 miljoen euro. Omdat de ARKIV’s (door ARKimedes erkende risicokapitaalfondsen) die gelden niet in één keer opvragen, worden zij in afwachting belegd. Zo werd in 2006, op voorstel van KBC Bank, 28 miljoen euro belegd in Baker Street en Pembridge Square. Dat gebeurde omwille van de hoge ratings (AAA tot AA), de liquiditeit en de aantrekkelijke trimestriële rentevergoeding van deze producten.In augustus 2007 is de liquiditeit in dergelijk gestructureerd papier stilgevallen omwille van de wereldwijde financiële crisis, die inmiddels ook heeft geleid tot een zware economische crisis.Naarmate de crisis op de financiële markten intenser werd, verhoogde eind 2007 ook de druk op de internationale ratingbureau’s om hun methodologie en beoordelingen grondig te herzien. Dat leidde vanaf midden 2008 tot ratingverlagingen. Het ARKimedes-Fonds heeft zijn bedenkingen bij de op zijn minst bruuske wijzigingen van de ratingagentschappen.In het licht van het voorgaande heeft het ARKimedes-Fonds besloten om beide programma’s aan te houden tot hun economische vervaldatum (2016/2017), tenzij de financiële markten zich eerder hernemen. Uitgaande van de beschikbare informatie en de inschatting van de intrinsieke waarde via de nog te verwachten kasstromen in hoofdsom en coupons - wat trimestrieel in kaart wordt gebracht - zijn de CDO-tranches van het ARKimedes-Fonds op hun verwachte vervaldatum (2016/2017) nog steeds zowel in hoofdsom als coupons geheel intact. De theoretische MTM-waarde (“mark to model”), die uitgaat van de recente ratings van de respectievelijke CDO-notes en de huidige kredietmarges in de markt, wijkt momenteel significant af van de intrinsieke waarde. Gezien de impact van de wereldwijde economische recessie moeilijk te voorspellen is en teneinde het ARKimedes-Fonds enigszins af te schermen van de huidige uitzonderlijke situatie op de financiële markten, heeft het in 2008 besloten om voor de Baker Street en Pembridge Square beleggingsproducten - gestructureerd en gesponsord door KBC-groep - een indekking voor 80 % van het nominale intekenbedrag te voorzien. Het fonds zal zolang zij hier gebruik van wenst te maken, een trimestriële premie betalen.Het ARKimedes-Fonds boekt vanuit het voorzichtigheidsprincipe beide beleggingsproducten per 31 december 2008 tegen 80 %. Tegenover de 5,6 miljoen euro geboekte waardeverminderingen per eind 2008, staan 3,173 miljoen euro aan reeds in het verleden geïnde couponinkomsten.Het ARKimedes-Fonds focust nu op de verdere afwikkeling van de ARK-investeringen in starters en kmo’s in Vlaanderen. Die gaan onverminderd door.Inmiddels telt het fonds een honderdvijftigtal ARK-investeringen in een tachtigtal bedrijven die samen goed zijn voor 1.135 arbeidsplaatsen.
25 februari 2009 17:01

Duplo Duplex zei...
Dank Ben Jehaes voor uw uitleg waarbij u dus bevestigt dat er met belastinggeld gespeculeerd wordt in plaats van geïnvesteerd.Meer moest dat niet zijn.Het is en blijft een schande dat er met geld van anderen, in casu de belastingbetaler, wordt gespeculeerd. Ieder doet met zijn geld wat hij wil, steekt het in brand, gooit het door ramen en deuren of gaat er mee gokken in het casino, letterlijk of figuurlijk op de beurs. Mij niet gelaten.Maar kom AUB niet goedpraten dat iemand (regering, fonds of 'k weet niet welke met belastinggeld gesponsorde NGO, VZW of andere uitzuiger) met "mijn" geld op de lappen gaat, wat maar al te vaak gebeurt.
25 februari 2009 20:47

@ Ben Jehaes ( van de Participatie Maatschappij van Vlaanderen PMV)
Zozo, er is niets aan de hand, alles gaat goed, we moeten het beter begrijpen.
Publiceert De Tijd het artikel om jullie een hak te zetten?

En de premies die jaarlijks moeten betaald worden om de nog niet afgeschreven maar waardeloos overblijvende 80% te dekken zijn even groot, wellicht nog groter, dan het risico, alleen gespreid in de tijd.
De dekking is veel te laat gebeurd . Toen men in de CDO- speculatie instapte, toen de rating AAA was, toen had men moeten indekken. Dan was de premie laag geweest. Nu dient ze enkel om ons zand in de ogen te strooien, voor de camouflage, en hoopt men dat tegen het einde (2017) iedereen de zaak vergeten is. (Deze blog gaat echter als extern geheugen dienst doen.)

Bovendien lenen zulke indekkingspremies/verzekeringen zich uitstekend om een gat of fout weg te moffelen in de balansen.
De dekking werd pas gezocht laat 2008, toen het kalf al verdronken was.
Geen enkele verzekeringsmaatschappij, gaf toen nog een dekking zonder absoluut zeker te zijn van veel winst. De dekking werd toch niet vertleend door een haast failliete verzekeringsmaatschappij mag ik hopen, eentje die nog een goede rating heeft? Of ligt die bij een cowboy?
Waar is de lijst van de 80 bedrijven en de 1135 arbeiders/bedienden die geld of een baan kregen dankzij het fonds?
Wie mag controleren of dat waar is en of het wel goed besteed is? Of het niet naar vrienden ging, zoals bij Fientje Moerman? Is dit wel het enige lijk in de kast? Wat denken de aandeelhouders ervan? Wat blijft er vandaag, na de crisis nog van over?

De crisis is hier weer het perfecte alibi voor de politici en iedereen die er zij job aan dankt. Wat zochten jullie in een ver land waar men zwarte dozen verkocht. Wie verdiende daar ook een centje of postje aan? Was het gras ginder groener, was het de geldhonger die jullie dreef zo ver van huis met ons geld? Is het een hint aan de laatste bedrijven om zeker je geld niet in Vlaanderen te beleggen maar daar waar het meer opbrengt, in China bijvoorbeeld?

Als communicator denkt u alles recht te kunnen praten dat krom is, maar veel van uw collega's merken de laatste tijd dat communiceren al lang niet genoeg meer is.
De mensen willen controleerbare waarheid, harde bewijzen, open boeken, zien met eigen ogen, en pek met veren en verbanning voor de leugenaars en bedriegers.
Geen praatjes van iemand die ons komt vertellen wat we moeten of mogen zien. Sinds de vele honderden schandalen en doofpotoperaties in dit land en de recente Fortiskwesties, houden de mensen hun zakken dicht zodra er iemend komt 'communiceren'.
Natuurlijk zult u zich wel beroepen op een wetje om niets te vertellen, dat van de privacy
bijvoorbeeld. Maar als dat er niet was, zijn er nog honderden andere om u te helpen niets te zeggen, of mist te spuiten.
U werkt als communicatiespecialist immers voor de Participatie Maatschappij van Vlaanderen PMV ( http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo ) en waarschijnlijk politiek benoemd. Deze reactie is trouwens een blauwdruk van wat u in uw 'nieuwsrubriek' op uw website schreef, in opdracht van ....?
Merkwaardig dat u mijn artikeltje tussen de vele duizenden blogs en miljoenen artikeltjes zo snel vond, sneller dan mijn vrienden bloggers en trouwe lezers konden klikken. Ik kan niet geloven dat ik al zo populair en veel gelezen ben. Word ik gescreend/gescand door het regime? Kreeg razendsnel iedereen die wat over Arkimedes schreef uw reactie voor zijn voeten?
Die snelheid, de plaats en de wijze van ingrijpen zo kort na publicatie doet bij mij vragen rijzen. Wat wil men ons vooral niet communiceren?

25 februari 2009

Arkimedes is dood, het geld verloren in de verkwistonomie.

Ik las een kort artikeltje in "De Tijd", waaruit blijkt dat het Arkimedesfonds het geld, dat bestemd was ter ondersteuning van Vlaamse KMO's heeft belegd in CDO's. Voor 28 miljoen Euro Amerikaanse rommelkredieten dus, in plaats van het geld effectief te gebruiken voor de Vlaamse KMO bedrijven.
Wellicht hadden ze de bedoeling deze beleggingen als hefboom te gebruiken, enkel de opbrengsten van deze CDO's aan te wenden voor de KMO's?
Het geld ( 28 miljoen Euro , meer dan 1 miljard oude franken) blijkt nu geheel verloren verloren want de overheid speculeerde met ons belastinggeld in het buitenland.

Ik was er eind 2008 op een economisch forum in Leuven nog getuige van, toen Patricia Ceyssens (oVLD)( in navolging van corrupt Fientje Moerman (oVLD)) met de fanfare voorop, overal in Vlaanderen ondermeer kwam vertellen dat er een fantastische vehikel bestond waarmee KMO's konden groeien en geholpen worden: Arkimedes, het Participatiefonds ..... Fondsen waarvan ik persoonlijk nog geen enkele KMO-klant heb ontmoet in mijn 30 jarige ondernemersloopbaan. Ontgoochelde afgedankte vragende ondernemers des te meer, die erop terugkijken als verloren tijd en een postjescreërende lege doos. De zoveelste overbodige instelling, VZW, commissie of dienst die door be burger en de economie moet worden meegesleurd in dit land van duizenden wetjes, regeltjes, procedures en uitzonderingen.
In haar zog een aantal partijvrienden/ambtenaren, een paar enthousiaste(?) gekochte getuigen ( firma Triphase/Mr Loeckx; Barco/ Eddy De Reys; Firma Lemaire/Winrik(?))en zelfs een heuse professor Van Hulle (KUL) die er voorgesteld werd als "financier"(?) en die op een stuntelige, vage en onbegrijpbare manier één en ander kwam debiteren vanaf een spiekblaadje met wat slides. Ik beklaag de jonge mensen, economen van morgen, die daar les van krijgen. Morgen zijn er nog meer redenen om te wantrouwen.

Tijd voor kritische vragen was er niet. Slechts een paar als buikspreekpoppen in de zaal geplaatste kornuiten mochten een wat softe , vaak niet ter zake doende en vlijende vraag stellen aan het panel.
Een aantal ondernemers in de zaal ,die ik ken en waarvan ik weet dat ze pertinente en zeer kritische vragen zouden stellen, werden stijl genegeerd. Ook ik met mijn lijstje vol vragen en scherpe commentaar werd niet "opgemerkt". Het lijstje met vragen lag tot vandaag in mijn schuif, om er eens iets over te schrijven op mijn blog; en ik diepte het op om dit artikel te schrijven. Tijd voor een receptie en individueel ahterkamer-lobbywerk achteraf was er ruim voldoende. We kregen de kans om een paar waardeloze foldertjes met sloganeske en ijdele boodschappen te verzamelen. Patricia werd omringd door haar achterban en professionele lobbyers, en ze maakten er een leuke politieke campagneavond van. Steeds dezelfde mensen met champagne in hun hand, die geen enkel avondfeestje met hapjes als dit overslaat.

Wat een schande!
En wij hier maar bergen papier invullen om een lening te krijgen. Al zelf iets van gehoord? Enig idee van de impact bij de KMO's en bij jullie op de VLAO? Natuurlijk start weer een grote doofpotoperatie. Welke burgers/belastingbetalers gaan naar de begrafenis van Arkimedes, want niemand kreeg een doodsbrief? En voor het verdwenen geld is niemand van de onbekwame dikbetaalde politici en hun adviseurs, economen en juristen verantwoordelijk. Schrijf dat maar op jullie buik belastingbetalers!
Wie gaat er wat vragen over stellen in het Vlaams Parlement? Felix Strackx van het Vlaams Belang?

17 februari 2009

5 Haiku's per jaar en enkele citaten uit een goed boek zijn niet genoeg.

Meestal zet ik hier geen artikel dat verscheen in Angeltjes. Het is water naar de zee dragen, want vrijwel iedereen die hier terecht komt is vrijwel zeker ook een trouw bezoeker van Angeltjes, of zou dat moeten zijn. (Daarom de koppelingen in de naam, en onderaan de blog bij favorieten)
Nu maak ik eens een uitzondering voor een uitstekend artikel dat Savat schreef, een soort open brief aan Herman Van Rompuy eigenlijk.
Omdat mijn reactie daarop tamelijk uitgebreid was, die als een aanvulling of bijkomende visie schreef, plaats ik het ganse artikel hier nu wel.

Is dit een land besturen, mijnheer Van Rompuy ?
Dag Mijnheer Van Rompuy,
Ik weet dat u er tegen uw zin aan begonnen bent, na de afschuwelijke afgang van Yves Leterme, maar u wekte al vlug de indruk dat het eerste-ministerschap u wel lag. U bent een plichtsbewust man, u kan afstandelijk zijn, geestig zelfs en u bent intelligent. En u houdt uw ambities binnen redelijke perken.
U bent bijna een uitzondering in de wereld van de politiek. Waarom bent u niet verzeild in het bedrijfsleven of in het bankierswezen ? U zou beslist niet de arrogante hebzucht van Graaf Lipmans geëvenaard hebben. Met uw ascetische uiterlijk bent u net het tegendeel van die fielterige edelman.
Kortom, niettegenstaande u een trouw lid bent van de tjevenclub heb ik toch een zeker waardering voor u. Of moet ik nu al schrijven "had" ?
U heeft geen regeringsploeg overgenomen van uw voorganger maar een krabbenmand, met scharrelende, graaiende en onbeheersbare egotrippers. U bent daar niet tegen opgewassen, want u speelt zelf in een hogere klasse. Alweer een compliment. Binnenkort ben ik al mijn lezers kwijt en moet ik een tjevenblog beginnen.U kijkt met een zeker dédain neer op de ruziënde en intrigerende ministers en staatssecretarissen die zichzelf verheffen tot kampioen-politiekers-voor-de-eigen-zaak en u laat ze in hun drabbige omgeving krioelen.
Dat is niet goed voor het land noch voor uw beleid maar uw opdracht is vooral het schip niet laten kapseizen en zoveel mogelijk herstellingswerken uitvoeren aan de gehavende reputatie van uw partij. Bovendien wordt de wereld ondersteboven gehaald door de onverantwoorde geldjacht in Wall Street die bijna àlle internationale, commerciële banken in hun blootje heeft gezet : geld is plots duur geworden. De financiële instellingen die er voorheen wuft mee pronkten, zijn nu gierig als Scrooges. Ze eisen het belastingsgeld van de burgers op bij elke regering die de wereld telt, regeringen die zelf op zoek moeten in het buitenland om geruststellende waarborgen te kunnen verlenen.
Zo is de financiële en economische werkelijkheid van dit ogenblik toch, Mijnheer van Rompuy ? Ik overdrijf niet. En daar moet u, met uw mand vol krabben onder de arm, mee omgaan. U heeft bovendien de grote pech, dat uw Financiekrab een onvoorstelbare flierefluiter is, die er zich juist niets van aantrekt. "Oewe zien oewel" of "Het is lastig", zijn zowat de standaard-antwoorden van Didier Reynders die regelmatig honderden miljoenen verkeerd telt, naast de schatkist in de put gooit, of doorschuift naar een volgende periode. Er is toch geen krab die er meer van af weet dan hij.
Deze week wordt vastgesteld welk tekort er zou kunnen zijn op de lopende begroting. Alleszins meer dan 3%, dus meer dan 10 miljard euri. Ik gok op 12, dat is bijna 500 miljard frank. En wat zegt de Financiekrab terwijl u, Mijnheer van Rompuy, goedkeurend knikt : "oewij gaan niet besparen, oewij schrijven de cijfers oep en oewij zien oewel".
En zo verliest u mijn achting, ik schreef bijna, u verliest mijn krediet, maar in de omgeving van de Financiekrab, is dat een gevaarlijke uitdrukking.
U bent tegen uw zin begonnen (en tegen die van velen) aan het premierschap maar eens u aan het roer staat, moet u vooruit. Het is een schande dat u niet eens de moed opbrengt om drastisch te snijden in de uitgaven van deze regering. Uw oorlogskrab was deze week op de Zuidpool om een compleet nutteloos prestigeproject te laten invriezen en ondersneeuwen. Zo zijn er duizenden verborgen uitgaven in uw federale begroting, waar wij mogen voor opdraaien, terwijl handel en nijverheid van het land B in de soep gedraaid wordt en duizenden hun werk verliezen.
Zet uw krabbenmand overboord en doe wat de burgers van u verwachten. Dag, Mijnheer van Rompuy.
Savat


Bravo Savat.
Dit is zowat het mooiste artikel dat je voor Angeltjes schreef.
Alleen op het einde lijkt het wel dat Van Rompuy nog een alternatief zou kunnen zijn voor de burger, en zien mensen het strraks nog wel zitten om voor die man te stemmen. In zijn kielzog varen alle echte tjeven want de stemmetjes worden verdeeld onder alle aanhangers.
Eén intellectueel in een partij is niet genoeg, en straks loopt hij bovendien nog naast zijn schoenen omdat hij als zodanig wordt opgehemeld.
Er is meer nodig dan 5 Haiku's per jaar en enkele citaten uit een goed boek om voor Vlamingen goed genoeg te zijn.
En beslist is Herman ijdel, slimme mensen mogen dat ook een beetje zijn, maar ook geoefend bescheiden in bewust een low profile; want waar zat hij de voorbije 40 jaar om richting te geven aan de V van de CD&V, de Vlaamse zaak? Zoveel stempel heeft hij niet gedrukt op de politiek, en zijn Vlaamse reflex had nooit de bovenhand, zeker niet wanneer er ook moest gekozen worden voor de postjes en de macht van de vrienden.Hij was voor de CD&V zowat de laatste die een reddingsboei kreeg die aan hun "duikboot" was blijven hangen.
Een aantal collega tjeven hangen er mee aan te dobberen, maar een groot aantal zal hetzelfde lot ondergaan als de spreekwoordelijke muizen.
Ze zullen de volgende verkiezingen meer dan ooit moeten rekenen op de stemmen die zij via jarenlang dienstbetoon kochten, dus van diegenen die hun baan, inkomen en toekomst te danken hebben aan de politieke macht die de tjeven altijd al hadden in scholen, welzijnszorg, klinieken, vakbonden, vrouwenbewegingen, parastatalen, jeugdbewegingen enzovoort.

En er is natuurlijk Kris Peeters, het tweede paard waarop de CD&V wedt.
Zijn oppositie tegen het federale lijm en plakwerk van Van Rompuy toont meer dan ooit de schizofrene aard van die partij, haar dubbele agenda, haar wollige karakter haar onderdanigheid aan de twee historische klassen van Adel en de kerk van Daneels die graag uitpakken met een mondje Frans of een tweetalig foldertje in Vlaanderen.
Maar er daget wat in het noorden, en dat ziet er uit als ontij en onweer voor de CD&V.
Heeft iemand enig idee hoeveel macht en postjes er verloren gaan bij een verkiezingsnederlaag met daling van 5 a 10 %?Veel honderden banen, en de hoeveelheid macht die verloren gaat is jammer genoeg niet meetbaar maar dubbel zo pijnlijk, en wellicht niet heroverbaar.
Misschien zijn Van Rompuy en Kris Peeters wel geïnteresseerd om over te stappen naar het Vaams Belang??Nee we beloven hen geen postje, we veranderen onze naam niet, en hun lidkaart moeten zij zelf kopen.

15 februari 2009

Hopeloos achterop of beter: achterlijk

Vandaag vond ook de Gazet van Antwerpen (en zuster Het Belang van Limburg) het gefundenes fressen, en veel later, en even naief en onwetend als de collega kranten die er twee dagen geleden mee uitpakten. Maar ratten weten dat: gefundenes fressen is vaak vergiftigd. En toch blijven er ratten sterven.
De achterlijke journalisten publiceerden vandaag het oorspronkelijk al in De Standaard verschenen artikel over de vrouw die door skinheads werd bewerkt met messen. Ze hadden de Braziliaanse haar lichaam volgekerft met hakenkruisen en de letters SVP van de Zwitserse rechtse volkspartij. Om het nog aan te dikken zou de vrouw haar ongeboren tweeling hierna verloren hebben.
De Standaard moest al na een halve dag terugkrabbelen en het artikel ontkrachten, zelfs wegtoveren uit haar electronisch bestand, want de vrouw zou volgens gerechtelijk onderzoek zichzelf hebben verminkt. Ook in andere buitenlandse kranten had men de bocht al gemaakt en waren ze zich bewust dat ze meehielpen aan een beschadigingscampagne van de SVP en andere rechtse Nationalistische partijen.
Deze gevleugelde amateurblogger wist twee dagen geleden al wat de GVA en de Telegraaf vandaag nog altijd niet weten. zie http://agriffon.blogspot.com/2009/02/het-hoeft-niet-waar-te-zijn-als-het.html

Het artikel bij de Gazet vandaag:
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/skinheads-krassen-tekst-op-buik-zwangere-vrouw.aspx

De Gazet Van de stad van Allah verwijst in haar artikel naar een videofilmpje op de website van de Nederlandse De Telegraaf waarin ook ddor de Braziliaanse minister wordt gereageerd tegen deze racistische aanslag.
http://www.telegraaf.nl/video/buitenland/article3248457.ece

Het was weekend, en dan is er volgens de rioolkranten geen werk, het mag bovendien niet van de vakbond, en het geld is op zeggen de aandeelhouders. Het nieuws wacht wel even tot ze zijn uitgerust en het snelle internet lezen ze niet, dat is ook te rechts want van iedereen.
Wat eergisteren waar was, is vandaag ook wel waar dachten ze. De domme lezers, bijna allemaal racisten, verdienen niet beter dan dom te worden gehouden met nieuws uit de diepvries. Van de familie en vrienden van Joessoef De Witte mag het altijd, waar of niet waar.

Ik ben benieuwd hoe de GVA, de Telegraaf en de Braziliaanse minister later zullen reageren. Gaan ze zich excuseren bij het Zwitserse hardwerkende volk dat zich weer eens heeft laten naaien en beledigen door de multiculbende en voor het binnen hun grenzen tolereren van de oplichster aan wie ze een onderkomen en hulp bood?
Niets is erger dan de weg met ons doctrine, dan racisme tegen het eigen volk.
De prijs die ze hiervoor zullen betalen merken ze wel weer bij het tellen van hun oplage volgende maanden, en het aantal personeelsleden op hun redactie.
Gelukkig is dat een onmanipuleerbare economische natuurwet.

14 februari 2009

Valse idealisten en valse profeten

Groen zo failliet als hun programma en ideeën. Hoeveel hebben er de laatste tijd al adieu gezegd: Vera Dua, Adelheid Byttebier, Eloi Glorieux, Jos Stassen, Rudi Daems en Jef Tavernier de tweede lichting na Jos Geyssen en pater Versteylen vertrekt.
Waar gaan ze nu werken vraag ik mij nieuwsgierig af. In een school of een kinderkribbe, als straathoekwerker of sociaal assistente, als ontwikkelings- of welzijnswerker? Alleszins in een gecreëerde baan, één die niet productief is of producten vervaardigt die we kunnen exporteren. Een baan die geld kost aan de belastingbetalende gemeenschap, en waarvan er nooit genoeg blijken te zijn, en die altijd te weinig middelen krijgt.
Ze begrijpen misschien dat het geld voor hun natte dromen op is, verdwenen in de grote kredietzwendel waarin, door hun opbod aan eisen en verwachtingen, zij ook schuldig zijn.
Ze beseffen misschien dat de kruik die te water gaat nu gebroken is, er teveel gebakken lucht werd verkocht dan er domme klanten voor zijn.
Terug aan de leiding, ook van even weggeweest, Mieke Vogels.
Misschien bezet ze de enige zetel die groen nog kan redden in de volgende verkiezingen, al twijfel ik daar sterk aan.
Met groen is inderdaad geen droog brood te verdienen en iedere andere partij heeft wel een groen light versie in zijn ijskast liggen. Er staan wellicht een aantal naïeve groene kneusjes met wollen sokken en ongewassen rastas aan te schuiven om CO2 rechten te gaan kopen in Zimbabwe en ervoor te ijveren dat wij straks dubbel zoveel moeten betalen voor onze energie.
Daaronder typetjes die rondlopen in een Che t-shirt en Arafat sjaal, dwepen met de verlichting die de Islam en alle migranten ons kunnen brengen. Die een stimulans zijn voor mensenhandel door hun aanhoudende roep om regularisatie van vreemdelingen en de deportatie van "adoptiebeschikbare" kinderen.
Die met het uitdelen van voedselpakketten een ongebreidelde groei van de populatie aanmoedigen in gebieden waar niemand in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

Groenen, behalve misschien sommige van de nu ontslagnemenden ( maar in betwijfel het), staan er nog niet bij stil hoe contradictorisch hun gedachten zijn met de wenselijke en haalbare realiteit en met een ideale moderne samenleving waar volgens de Darwin-natuurwet de sterkse en de slimste zullen overleven. ( ik noem even een makkelijke contradictie: die tussen vrouwenrechten en de islam)

Valse idealisten zijn er altijd al geweest, zoveel als valse profeten ( echte profeten bestaan niet)

Met groen: dag welvaart, dag economie, dag werk, dag comfort... en welkom multicul, welkom eindeloze transfers naar Wallonië en de derde wereld, welkom Vlaamse verarming.

Het hoeft niet waar te zijn als het maar geloofwaardig is.

Enkele uren geleden kopte De Standaard dat skinheads een zwangere vrouw hadden verminkt met een mes en dat de vrouw hierbij haar ongeboren tweeling zou hebben verloren. Verder dat de skinheads de afkorting van de Schweizerische Volkspartei ( SVP)in haar lichaam hadden gekerfd.
Het was voor de regimekrant van barones Mia Doornaert en Co gefundenes fressen, en het kon dus niet snel genoeg in hun kwaliteits-rioolkrant staan.
In hun blinde haast extreem rechts overal ter wereld te ontmaskeren, en om het met adellijke titels genereuze koninkrijk van dienst te zijn, hebben ze zich grandioos verslikt.
Ze moeten immers al publiceren dat de Braziliaanse vrouw het verhaal had verzonnen.
Alles is goed om partijen die tegen de bandeloze immigratie en uitverkoop zijn te beschadigen vonden de mishandelde vrouw en de regimekranten.
Aandacht die ze in Brazilië niet kreeg, had ze nodig. Vrijwel zeker een verblijfsvergunning op basis van medelijden om het onrecht dat haar zou zijn aangedaan, liefst ook een uitkering of een baan en een woning van de plaatselijke OCMW.
Wat zeker is, is dat migranten goed weten hoe ze de linkse multicul-opinie kunnen manipuleren en voor hun doel kunnen gebruiken.
In dit geval kwam het bedrog al spoedig aan het licht, maar de redactie-ezels zullen zich ook in de toekomst wel meer dan drie keer stoten.

Ik herinner me dat er regelmatig zulke verhalen opduiken over zelfverminkingen, geweldplegingen en racisme die men extreem rechtse clubs en skinheads toeschrijft. Ik vond alleen niet de betreffende artikels terug, al moet ik zeggen at ik niet veel moeite gedaan heb om ze te vinden. Ik ga ervan uit dat de lezer een beter geheugen heeft dan de gemiddelde regimejournalist.
Dergelijke al dan niet fictieve incidenten koppelt men steevast aan een nationalistische of rechtse partij. In dit geval de SVP.In Vlaanderen natuurlijk het Vlaams Belang; de ÖVP in Oostenrijk de PVV in Nederland enz..
Hebben de riooljournalisten,van ondermeer De Standaard, al hun excuses gepubliceerd en overgemaakt aan de SVP??

Voor het allochtone en linkse krapuul dat, op betogingen, bij diverse acties en criminele activiteiten, er ongestraft in slaagt vernielingen aan te brengen en mensen te verwonden en bedreigen hoort men veeleer een roep om begrip en sympathie. Voor elke allochtone en linkse crimineel een excuus.
Op linkse en multicul- fora zal men nog wel enige tijd doorgaan met felle reacties, en binnen een paar dagen heeft iedereen daar plotseling geheugenverlies.

Wellicht krijg een overijverig groentje de schuld an deze journalistieke kwakkel, en gaat de baronnes met haar minder blauwbloedige collega's weer over tot de orde van de dag: ander beschadigend nieuws zoeken. Het hoeft niet waar te zijn als het maar geloofwaardig is.

Bijlage:
Op de website van Politically Incorrect werd er een uitvoerig artikel geproduceerd dat verwijst naar een gelijkaardig geval in Duitsland, dat in Mittweida, met ene Rebecca K. half november 2008.
Ook hier hebben zich al dergelijke gevallen voorgedaan al kan ik die gevallen niet direct terugvinden.

13 februari 2009

Wat is de toekomst van Agnes?


Agnes Pandy, in 2002 veroordeeld tot 21 jaar cel voor medeplichtigheid aan zesvoudige moord op haar familieleden, komt weldra vrij. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel neemt nog deze maand een beslissing. Agnes is nu 51 jaar. Dat is twee jaar per moord.
Pandy zat vijf jaar in voorhechtenis en heeft ruim éénderde van haar straf uitgezeten. “Er is geen enkele reden meer om haar nog langer vast te houden”, zo luidt het.

Welke oenen laten dit luiden? Wie beslist dit voor ons?

Haar advocaat Walter Muls: "Eigenlijk moest ze al lang vrij zijn", zegt hij.
Voor ze vrijkomt moet ze wel kunnen aantonen dat ze een onderdak heeft en in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, zo wordt gesteld

En wie gaat haar een huis verhuren, behalve het OCMW, en wie zal in haar levensonderhoud voorzien, haar een baan verschaffen? Kent iemand een werkgever voor haar? Wie wilt haar als buur? Moeten wij nu geloven dat ze ongevaarlijk is?

Dat mens had de doodstraf moeten krijgen in plaats van op onze kosten en ons zweet de rest van haar leven een gemakkelijk leven te hebben.

Minstens zou deze massamoordenares de rest van haar leven moeten rotten in de cel.