Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 februari 2009

Het hoeft niet waar te zijn als het maar geloofwaardig is.

Enkele uren geleden kopte De Standaard dat skinheads een zwangere vrouw hadden verminkt met een mes en dat de vrouw hierbij haar ongeboren tweeling zou hebben verloren. Verder dat de skinheads de afkorting van de Schweizerische Volkspartei ( SVP)in haar lichaam hadden gekerfd.
Het was voor de regimekrant van barones Mia Doornaert en Co gefundenes fressen, en het kon dus niet snel genoeg in hun kwaliteits-rioolkrant staan.
In hun blinde haast extreem rechts overal ter wereld te ontmaskeren, en om het met adellijke titels genereuze koninkrijk van dienst te zijn, hebben ze zich grandioos verslikt.
Ze moeten immers al publiceren dat de Braziliaanse vrouw het verhaal had verzonnen.
Alles is goed om partijen die tegen de bandeloze immigratie en uitverkoop zijn te beschadigen vonden de mishandelde vrouw en de regimekranten.
Aandacht die ze in Brazilië niet kreeg, had ze nodig. Vrijwel zeker een verblijfsvergunning op basis van medelijden om het onrecht dat haar zou zijn aangedaan, liefst ook een uitkering of een baan en een woning van de plaatselijke OCMW.
Wat zeker is, is dat migranten goed weten hoe ze de linkse multicul-opinie kunnen manipuleren en voor hun doel kunnen gebruiken.
In dit geval kwam het bedrog al spoedig aan het licht, maar de redactie-ezels zullen zich ook in de toekomst wel meer dan drie keer stoten.

Ik herinner me dat er regelmatig zulke verhalen opduiken over zelfverminkingen, geweldplegingen en racisme die men extreem rechtse clubs en skinheads toeschrijft. Ik vond alleen niet de betreffende artikels terug, al moet ik zeggen at ik niet veel moeite gedaan heb om ze te vinden. Ik ga ervan uit dat de lezer een beter geheugen heeft dan de gemiddelde regimejournalist.
Dergelijke al dan niet fictieve incidenten koppelt men steevast aan een nationalistische of rechtse partij. In dit geval de SVP.In Vlaanderen natuurlijk het Vlaams Belang; de ÖVP in Oostenrijk de PVV in Nederland enz..
Hebben de riooljournalisten,van ondermeer De Standaard, al hun excuses gepubliceerd en overgemaakt aan de SVP??

Voor het allochtone en linkse krapuul dat, op betogingen, bij diverse acties en criminele activiteiten, er ongestraft in slaagt vernielingen aan te brengen en mensen te verwonden en bedreigen hoort men veeleer een roep om begrip en sympathie. Voor elke allochtone en linkse crimineel een excuus.
Op linkse en multicul- fora zal men nog wel enige tijd doorgaan met felle reacties, en binnen een paar dagen heeft iedereen daar plotseling geheugenverlies.

Wellicht krijg een overijverig groentje de schuld an deze journalistieke kwakkel, en gaat de baronnes met haar minder blauwbloedige collega's weer over tot de orde van de dag: ander beschadigend nieuws zoeken. Het hoeft niet waar te zijn als het maar geloofwaardig is.

Bijlage:
Op de website van Politically Incorrect werd er een uitvoerig artikel geproduceerd dat verwijst naar een gelijkaardig geval in Duitsland, dat in Mittweida, met ene Rebecca K. half november 2008.
Ook hier hebben zich al dergelijke gevallen voorgedaan al kan ik die gevallen niet direct terugvinden.

Geen opmerkingen: