Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 januari 2011

@Bart De Wever :Met het Vlaams Belang direct een regering, een Vlaamse!

Denk eens na Bart, slimme mens van vorig jaar ?
Bij wie wie staat jullie programma het dichtstbij en wie wilt met jou het echte einddoel bereiken?
Wie wilt ook niet langer de rekening van de verkwisting en de megapolitiek met al die parlementen, baronieën en mandatarissen betalen?
 Wie wilt er eindelijk ook vrij zijn , geen boer meer uit een wingewest die een locaal taaltje brabbelt?
Wie wilt terug naar eenvoud en degelijkheid in bestuur, justitie, financiën, economie en sociale zaken?
Geef ons volk na eeuwen een kolonie te zijn geweest een eigen staat en het Vlaams Belang staat klaar om te helpen.
Met het Vlaams Belang moet je niet langer zoeken naar een regering die de problemen oplost, dan heb je meteen een regering, een echte  louter Vlaamse.
Dan moet je niet langer de taal van de anderen spreken in je eigen land, in je eigen hoofdstad, behalve met welkome gasten.

26 januari 2011

Omdat het nog niet voorbij is

Nog steeds moet Geert Wilders een proces ondergaan omdat hij de waarheid zegt.
Zoals hij zelf zei is het erg gesteld met justitie als men al vervolgd, misschien zelfs gestraft kan worden, voor het vertellen van de waarheid.

Laat die waarheid nog maar eens galmen vanuit zijn mond. De pispaal van dienst, en hij verdient niet beter, is Job Cohen, de ex burgemeester van Amsterdam of met een woordspelinkje van mij "Gangsterdam" . Onbegrijpelijk die Job, die bovendien nog joods is ook, denkt thee te kunnen drinken en vriend te kunnen zijn met de oprukkende islamisten.
Hij begrijpt niet dat zijn lot zou zijn: levend gevild te worden of hoofd naar beneden gegooid te worden van het hoogste gebouw zodra moslims het voor het zeggen zouden hebben, en dat enkel iemand als Geert Wilders kan verhinderen dat dit Job niet overkomt.

Oh wat zou ik zulke confrontatie als die tussen Job en Geert ook eens willen zien op de VRT of VTM.
Zeg mij eens wie hier voor  pilspaal zou moeten staan, en welk het talent zou zijn dat ertegen zou mogen pissen?

20 januari 2011

De leugens van de NVA en de mediaboycot van het Vlaams Belang.

NVA heeft al verschillende keren de Vlaamse burgers belogen en dus bedrogen.
Niet alleen stemde NVA/Frieda Brepoels in het Europees Parlement mee voor de afschaffing van de visumplicht voor o.a. Albanezen, (samen met de Groen-linksen met wie ze een politieke fractie vormen), ze doen ook uitschijnen als de beste tsjevenleerlingen dat ze de Snelbelgwet hebben verstrengd.
Een lachertje!
U ziet en hoort hieronder de ontmaskering van de NVA door het federaal parlementslid Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang.

Waarom u dit alleen via het internet en blogs als deze en Angeltjes moet en kan vernemen ?
Dat antwoord kent een pientere Vlaming, is het niet? De NVA- kiezer toch ook?
Zelfs de tegenstanders van het Vlaams Belang kennen het antwoord daarop.

Alleen al vanwege de censuur en het Cordon Sanintaire, die de belangrijkste grondwetten en de belangrijkste principes van democratie schenden, die van vrije mening de vrije vereniging en de gelijke behandeling,
hadden Vlamingen het Vlaams Belang moeten trouw blijven en ze electoraal moeten steunen en sterker maken.


Volgen de NVA stemmers ook de politieke daden op van alle beloften? de trouw aan de beloften vanwege de NVA op, of accepteren ze de voortzetting van de zelfmoordleugens en kiezersbedrog? Hoeveel procent van de beloftes slechts moet volgens de NVA-kiezers die partij nakomen?

Denk ook eens hierover na: Zou het Vlaams Belang eventueel samen met een andere partij(en), ooit ook een dergelijke controle over de media mogen hebben, een de facto censuur mogen organiseren, een Cordon Sanitaire mogen leggen rond linkse en groen-linkse partijen?
Ik ben geneigd te zeggen:" ja, we betalen ze ooit  terug door ze te behandelen op dezelfde manier als ze ons hebben behandeld."
Maar mijn goed geweten, de wetenschap dat ook zij deel uitmaken van het eigen volk waarvoor ik strijd, en dat niemand zijn hele leven dom moet blijven door de indoctrinatie die men lijdzaam en onbewust onderging, maken mij clement. Ook omdat ik geloof in de inkeer,ommekeer en berouw, zoals dit in vrijwel alle communistische landen en dictaturen mogelijk is gebleken en waarvan zij nu de vruchten plukken die ze voordien niet kenden en mochten kennen.
Zouden onze tegenstanders blijven volharden in hun boosheid, dan valt te vrezen en te begrijpen dat steeds minder mijn mening en instelling zullen delen, en ze een koekje van eigen deeg mogen verwachten..

In de traditie van benoemingen, al dan niet adelijke titels, en allerhande prijzen waarmee men in deze bananenmonarchie kwistig omspringt, permitteer ik mij om er nu zelf een uit te reiken:
De gedeelde 1ste prijs voor de grootste antidemocraat ooit, de grootste verzuurder ooit, de grootste collaborateur ooit en de grootste leugenaar ooit?
Je zal het niet geloven! (of toch?)
Gaat naar.....
Kim young Il van het land dat hij Democratische Volksrepubliek Noord Korea noemt,  en de bedenker van het Cordon Sanitaire: ...Jos Geysels!

(Al de rest krijgt geen prijs, ook de VRT niet, want die voor: "Niet goed bij uw hoofd" bestaat nog niet, ......tenzij nu we toch gul bezig zijn en er geen limiet op prijzen bestaat, hem toch creëren en schenken. )


18 januari 2011

Intellectuele incest leidt tot gedrochten.

Zopas stuurde ik een e-brief naar VRT Radio1 die betrekking heeft op een poll die plots werd verwijderd van hun website. Ik heb dit nooit eerder gedaan, omdat ik weet waar mijn gedachten en schrijfsels terechtkomen.


Maar nu wel en ik publiceer die nu als open brief zodat iedereen er weet van heeft en kan volgen, en men niet meer kan doen alsof die nooit bestaan heeft.
Een screenshot op 16/11om 11u van de betreffende poll, (die eindigde met een recordstemming van ca 11309 stemmers en 83% voor de splitsing (zie Angeltjes)), vindt u onderaan.

"Beste directie en medewerkers van de VRT,

"Vreemd u hier aan te treffen, bent u verdwaald?" is de vraag die mij wordt gesteld op de pagina waar eerst een poll stond met de titel: "Hoe moet het verder met de regeringsvorming?"
Nu, ik ben helemaal niet verdwaald, en het is helemaal niet vreemd mij op een pagina aan te treffen waar een actuele vraag en poll hun plaats hadden. Ik ben namelijk politiek zeer geïnteresseerd.
Zou het kunnen dat deze pagina gewist werd omdat de uitkomst ervan niet in de lijn lag van de verwachtingen en contraproductief was aan wat de VRT en het regime wilden aantonen? Worden polls en meningen telkens gewist wanneer het jullie niet goed uitkomt? Worden mensen en politici enkel uitgenodigd als ze jullie naar de mond praten, bereid zijn jullie samenlevingsmodel tegen de wil van blijkbaar de meeste Vlamingen, op te dringen. Is de verwijdering en desinformatie een onderdeel van het manipuleren van de kiezer met de angst voor nieuwe verkiezingen in jullie achterhoofd?
Ben ik als aanklager nu één van die Vlamingen die in jullie ogen gevaarlijk is omdat ik het recht op een eigen taal, een eigen land claim na 195 jaar misbruikt te zijn en uitgemolken als kolonie of wingewest, en mij nu verzet tegen de bananenmonarchie waarvan jullie de Pravda zijn.
Verrast door mijn reactie?
Dat komt wellicht omdat jullie intellectueel incest plegen, en het jullie al lang niet meer kan schelen wat de echte Vlaming denkt. Jullie weten toch dat incest altijd gedrochten voortbrengt? Toch ook dat dit niet lang meer wordt aanvaard, en elke dictatuur, ook die van jullie, verdwijnt en de rekening zal gepresenteerd krijgen.
Appelerend aan wat er aan Vlaamse en intellectuele eerlijkheid nog rest in het Huis van de belgische Propaganda, maar eerlijk met weinig hoop tot inkeer te kunnen bewegen, teken ik beleefder dan jullie ons bejegenen.

Antoine Griffon
"
Na het insturen van bovenstaande brief verscheen:
"Hartelijk dank voor het insturen van je reactie. Wij verwerken je gegevens en komen zo spoedig mogelijk met een antwoord".

Ik zond deze brief ook in als klacht en kreeg als reactie: "Contactbevestiging klant:Wij danken u voor uw reactie. Uw contact heeft referentienummer 8635 en we trachten u zo snel mogelijk te antwoorden."
Benieuwd of dit ooit zal komen. Ik betwijfel het, en hou jullie op de hoogte.

17 januari 2011

Springen of niet springen?

Laatste nieuws met video in de e-kranten:
Volgens amateurschilder Marc Eyskens, leerling van zijn vader die de chaos en onderdrukking van Vlaanderen mee vorm gaf en de Vlamingen hielp melken, zou de NVA moeten verzaken aan zijn beloften en agenda en ook een tsjevenpartij worden. Zelfs de CD&V-burgemeester Michel Doomst van Gooik, die wel BHV wou splitsen, maar enkel in woorden, zoekt nu mee de belgische tsjevenoplossingen en rept met geen woord meer over BHV en de Vlaamse zaak.

Laurette Onckelinx vraagt om moed vanwege de NVA om haar kiezers te verraden zoals alle regimepartijen hen al voordeden.

Word staatsvrouw Laurette en neem uw verantwoordelijkheid door te springen!
Heeft Wallonië dan geen vertrouwen, geen zelfvertrouwen, geen toekomst meer zonder Vlaandern. Hebben jullie koud- en warmwatervrees? Vrezen jullie voor jullie persoonlijke baantje en inkomen en de toekomst van het operettecircus in Vlaanderen?

Of zal het nooit genoeg zijn wat Vlamingen afstaan in geld en zweet, en zal het altijd en voor eeuwig gemolken blijven?
Willen jullie met de verfransing verder gaan en de taalgrens en faciliteiten steeds noordelijker opschuiven?
Nee Laurette, wij willlen niet meer door jullie genaaid worden! Nooit meer!

Waarom wordt er door CD&V en de andere regimepartijen niet opgeroepen om moed te tonen en te onderhandelen over splitsing, zoals de Franstaligen ook altijd appeleren aan de moed van Vlaamse politici om ons nog maar eens te verraden? Alleen NVA moet moed tonen en springen, ogen toe, recht de afgrond en in de slangenkuil van macht, intrige, geld, misleiding en verraad!
Die sprong in de gifkuil zou uiteindelijk op korte termijn haar dood betekenen want de Vlamingen zijn het echt, maar dan ook ECHT, spuugzat.


Er wordt door de Vlaamse regimepartijen en coryfeeën zelfs niet om moed gevraagd aan de franstaligen om de financieringsverantwoordelijkheid te dragen voor hun economische chaosplannen en hun hangmatsocialisme dat niet conjunctureel is maar structureel, evenmin voor het resultaat van de ononderbroken PS-corruptie en fraude? En voor Milquet, Reynders en Maingain la même chose!

Ohwee justitie en ons recht.

Onderzoeksrechter De Troy wou toegang tot de gevangenis van St Gillis om  onderzoeksdaden te stellen en enkele ondervragingen te doen. Dat gebeurde onaangekondigd, tegen de zin van de directie en de vakbonden aldaar. Ze weigerde hem toegang en medewerking aan het onderzoek. Uiteindelijk wordt er door vakbondistan geöpperd dat het om een geweigerde toeganscontrole voor de parking gaat. Feit is dat het hele zootje wegens weerspannigheid aan het gerecht en de onderzoeksrechter, die zich wel degelijk legitimeerde en trouwens gekend is, werd opgepakt door de politie en voor ondervraging meegenomen. Dit alles las en zag u uitgebreid in de media.
De gevangenisdirectie wou ook voor een bekende rechter demonstratief volgens het boekje werken.
Deden ze dat ook maar eens voor de criminelen hun advocaten en de gangsterliefjes en -vrienden. We kennen dat van bij de douane, de NMBS, Opel.... hoe het werken volgens het boekje dan in zijn werk gaat.

De opgepakte gevangenisdirectie, of zullen we maar zeggen gevangenisvakbond, protesteert nu eigenlijk tegen het onaangekondigde bezoek van De Troy en het oppakken van de weerspannige ambtenaren.
De Clercq tracht de zaak nu te verstikken in zijn wollige handschoenen en De Troy de zwarte piet toe te spelen, immers betekent die voor hem maar ongeveer 1 stem.

Over de reden van het onderzoek door rechter De Troy wordt nergens met een woord gerept.

Criminelen aller landen, maar vooral het gekende allochtone zootje in de gevangenis van St Gillis, kennen deze belgische ziekte maar al te goed en lachen de magistraten uit in hun gezicht. Zeker nu die daar even publiek werd belachelijk hemaakt. Hun advocaten helpen hun cliënten daarbij waarschijnlijk nog een handje...als gewoonlijk.

Wie weet heeft mevr de gevangenisdirecteur en haar collega's geen lucratieve handeltjes in drugs, kinderen, kinderporno, valse papieren, gestolen voorwerpen, GSM's en kaarten .....?
Misbaksels als De Clercq zijn zo naïef, dat het misdadig is geworden, om te denken dat criminaliteit zit te wachten tot de procedures zijn vervuld, dat als zij slapen de boeven dat ook doen, en dat de onderzoeksrechter (in de gevangenis dan nog wel)  niets te zoeken heeft als het iemand niet goed uitkomt?

Een onderzoeksrechter moet zich onverwacht kunnen aanmelden en onderzoeksdaden kunnen stellen, zeker in een gevangenis .
Moet hij anders eerst een aangetekende brief sturen en dan 14 dagen wachten op een antwoord? De criminelen een voorsprong gunnen om hun zaakje te verbergen?


Het door politiek en vakbonden aangekleefd systeem komt erop neer dat elk moedig initiatief om de criminaliteit te bestrijden kapot wordt gemaakt, en daarom zitten er nu overwegend poliiek gekleurde watjes in de stoel van rechter, en zijn een aantal van hen te ontmoedigd om te revolteren tegen dat systeem dat veel te duur, veel te traag, veel te corrupt en te veel klassejustitie is geworden.
Uit angst, uit opportunisme, uit gemakzucht, ingevolge instructies, door geld of door moeheid.....?

Iedereen weet toch dat De Clercq nooit de figuur zal zijn die iets zal hervormen, niet in zijn leven noch dat van zijn politiek ambitieus zoontje.
Als CD&V de controle over het justitieapparaat verliest valt ook de kerk, en samen met haar de kelk en de pedofielen. Dan vallen de duizenden jobs weg waarin ze getrouwen kunnen parkeren vooral na een verkiezingsnederlaag. Dan valt ook de CD&V omdat de kerk en de staat dan daadwerkelijk kunnen en zullen gescheiden worden, en dan dreigt de C uit hun partijnaam te verdwijnen als overbodig.
De V van Vlaams hebben ze al verspeeld met Leterme en Van Rompuy, en de D van Democratisch blijkt al jaren een S te moeten zijn? De S van Schijndemocraten.


De wollige tsjevenminister De Clerck is de slechste figuur die we als minister kunnen hebben, en dan zit hij nog op justitie. Die man heeft geen ruggegraat, geen ballen, geen visie, tenzij als het over postjes gaat voor hem en zijn zoon.

Hij zou De Troy juist moeten verdedigen anders beschermt hij de georganiseerde misdaad als die van de kerk en wie weet wat nog meer. De slachtoffers en brave burgers/ belastingbetalers zijn diegenen voor en door wie een politie en rechters als De Troy worden aangesteld. Ook de vakbonden mogen De Troy's werk niet saboteren, en ik vraag me af wat De Clercq ze beloofd heeft om de gemoederen te bedaren.
Wanneer De Troy machtsmisbruik wordt verweten, dan vraag ik mij in deze nu af welke macht een onderzoeksrechter nog heeft?
Als er bewijzen van criminele feiten opduiken ingevolge zijn actie dan blijven dat bewijzen.
De Troy heeft enkel diegenen die hem verhinderden zijn werk te doen eventjes laten oppakken zodat hij verder kan. Het enige dat hij gekrenkt heeft is de trots van vakbondistan dat even mocht afkoelen.

Ik begrijp helemaal niet dat een Operatie Kelk die hij verrichtte niet had mogen plaats vinden en onwettelijk zou zijn. Immers stond toen al de grote betrokkenheid en medeplichtigheid van de kerkelijke leiders en de hele kerk vast.
Stel je voor dat hij er een kelder had aangetroffen als die van Dutroux? Stel je voor dat ze Dutroux eerst een onderzoek moesten aangekondigd hebben, dat ze geen mogelijk bewijsmateriaal hadden mogen verzamelen en onderzoeken.
Het ging bij de kerk niet eens om 1 slachtoffer maar om honderden, en wie zegt er dat een aantal verdwenen kindjes niet verdwenen zijn onder een 'kerkvloer' in een 'kerk'hof in een pastoorstuin......?
Tja wie had en zou daar nu durven zoeken?
Is dit overdreven achterdochtig, is dit onmogelijk?
Na al wat we rond het verschijnsel kerk en hun misdaden tegen de menselijkheid uit het verleden weten niet.
Na de demonstraties van macht, machtsmisbruik en indoctrinaties die ze op mensen en op kinderen uitoefenden in collusie met de politiek en justitie evenmin.
Heeft daar de minister van de CD&;V de kerk al voor op de vingers getikt?
Nog niet bijna!
Maar een rechter die raakt aan de achterban van zijn basisideologie ohwee!

De Clercq is natuurlijk bang van zijn vakbond en de eeuwige gelovige naïevelingen waartoe hij zelf behoort. Ze leveren immers zijn electoraat.
De kiezers van CD&aV werden door zijn partij en haar leiders gekocht met politieke benoemingen en postjes. Dat mag zich nu eens tegen hen en hem keren, want de mensen zijn dat beu. 
Als ook zijn zoon nog in de politiek stapt hoop ik op een echte revolutie in deze bananenmonarchie. Ministers die gegijzeld worden kunnen nooit goede ministers zijn. De sicilianen weten dat heel goed.
 
Ik heb hier voor de geduldige lezer nog een uitsmijter van jewelste om over na te denken:
Wanneer iemand staat te zwaaien met een Sjoemelend Partij van de Anderen (SPA), noch wanneer veroordeelde partijboegbeelden minister van Staat blijven,  roept men niet: schande !
Wanneer gezwaaid wordt met een lidkaart van de meest corrupte partij ooit; de PS, vinden sommigen nog dat ermee onderhandeld kan worden en deze zelfs ministers mag leveren.
Wanneer er geen enkel bericht en actie komt van de CD&V om alle criminele en pedofiele priesters uit de partij te sluiten, die mensen gewoon lid kunnen blijven.
Er daarover geen vragen komen in de media terwijl iedereen vrijwel zeker zal weten dat de aanhangers, voorgangers en leiders van de kerk een CD&V lidkaart op zak zullen hebben. Dat er nooit daarover enige verontwaardiging is ontstaan bij de CD&V.
 
Dat deze drie partijen en hun aanhangers nog mogen staan zwaaien en coquetteren met hun partijkaart/lidmaatschap zonder dat ze het schaamrood krijgen, zonder dat ze vinden dat dit niet kan en de corrupte bende afstraft.
 
Maar Ohwee wanneer er iemand met een Vlaams Belang kaart zou staan zwaaien. Ohwee als een vermoed lid als kinderoppas een foute foto in haar privéliving zou hangen hebben en dit door linkse journalist die zelf reportages truckeert, zonder het statuut van een onderzoeksrechter, bij mensen binnendringt en komt spioneren.
Oh wee als de tante of een nicht van een crimineel lid zou zijn van het Vlaams Belang, niet eens met een mandaat of een postje ( want die zijn er niet voor het VB)
Ohwee wanneer er een pamfletje van een ijverige activist wordt gevonden met daarop enkele feiten die eigenlijk waar zijn maar ongelukkig geformuleerd, en waarvoor een nietsvermoedende voorzitter als verantwoordelijk uitgever gedagvaard wordt wegens racisme.
Ohwee wanneer een kantelpoortfabrikant te kennen geeft geen allochtonen meer wilt aanwerven omdat hij daarmee al veel problemen heeft gehad en zijn klanten die ook niet meer over de  vloer willen. 
Ohwee wanneer iemand zijn eigen volk, zijn eigen recht, zijn eigen bezit en zijn eigen integriteit, cultuur en toekomst wilt verdedigen, zich als gedumpt slachtoffer roert, en zich bekent tot het Vlaams Belang....
 
Dan is dat een schande, dan wordt men uitgesloten, dan wilt men die partij verbieden, brandmerken, vervolgen en belasteren. Met alle middelen, legale en ander (dixit Louis Tobback). Dan zoeken ze rechters die bereid zijn die partij te verbieden, dan worden leden ervan gestalked belaagd en gediscrimineerd, ja zelfs hun vissen en hun hond vergiftigd.

15 januari 2011

Filip Dewinter in een interview met de BBC

Dit komt natuurlijk niet op de VRT en de regimepers, daarom zeker hier

Een schokgolf ging toen door de VRT

Advocaat Vic Van Aelst laat in het VRT praatprogramma 'Reyers Laat' aan duidelijkheid over de toekomst van Vlaanderen niets te wensen over.
Er ging een schokgolf door heel de VRT, de pokergezichten aantafel verbleekten even. Als ze dat hadden voelen aankomen hadden ze Van Aelst nooit hierover een vraag gesteld, misschien zelfs nooit uitgenodigd in de studio.
Voor het Vlaams Belang is het nog duidelijker en simpeler: geen tijd verliezen, de Vlaamse meubelen en uw inkomen en toekomst redden en de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen in het Vlaamse parlement. Hoeveel goedkoper zou het voor ons niet worden.

Als het kan met, maar zonder onderhandelingen als het moet of het te lang te lang duurt en we aan het lijntje gehouden worden zols vandaag. Annemans heeft de procedure al klaar in in zijn boek de Ordelijke Opdeling O2.

13 januari 2011

Nigel Farage ten strijde tegen de EUSSR, zet het verschijsel belgïe voor aap

Geplukt van de website http://www.europeesnieuws.eu/ van Van Hecke en Claeys met mijn dank aan deze twee hardwerkende en alerte politici die trachten te voorkomen dat Vlaanderen wordt gerold door het politbureau van de EUSSR en die de zelfverheerlijking en de graaicultuur naar macht, geld en postjes trachten te voorkomen. Hadden we maar meer echt Vlaamse parlementairen die EU kritisch waren en dit monster onder controle hielden.
Voor diegenen die mij niet kennen
EU kritisch is niet tegen een Europese samenwerking of tegen een Europese munt, alleen moet het anders, beter, goedkoper, met minder bloedzuigers....

http://www.europeesnieuws.eu/2011/01/het-gelijk-van-nigel-farage-in-beeld-farage-is-right-.html
The caretakers in beeld zouden ook de undertakers (begrafenisondernemers) kunnen worden genoemd.
Opgepast Vlamingen: ze hebben het op jullie spaargeld gemunt en/of jullie inkomen

07 januari 2011

Enkel nog de schijn

In Gazet van Antwerpen verscheen een artikel met de uitspraak van Jan Jambon getiteld :"Er moet minstens 'een schijn' overblijven van belofte aan kiezer"
Onder dat artikel volgt dan een poll met slechts 2 keuzemogelijkheden:

Moeten er andere partijen bij de onderhandelingen worden betrokken?

o Ja
o Nee

In de reactiemodule gekoppeld aan dit artikel schreef ik daarom gericht aan de GVA en de lezers (Moet ik jullie nog vertellen dat mijn reactie niet werd gepubliceerd?:

"In deze onderstaande poll ontbreekt er een keuzemogelijkheid:

Moeten de onderhandelingen worden gestopt en begonnen worden met de Ordelijke Opdeling O2"

Aangezien die keuzemogelijkheid er niet staat heb ik dus ook niet gestemd. De poll is een 'cordon sanitaire ' een discriminatie als het ware tegenover alle mensen die de mening zijn toegedaan dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden.

Maar ook de keuze: "NVA moet zijn hele kiesprogramma realiseren niet slechts een schijn ervan" staat er niet eens bij.

Het is ongehoord dat slechts een schijn van de beloftes van de NVA zouden overblijven. Waarom wordt nooit de Franstaligen gevraagd om te springen of staatsmanschap te tonen, de Vlaamse legitieme eisen in te willigen?
Achter welk volk staan de kranten en de VRT? Het antwoord laat ik aan u."

Het is overduidelijk dat er een beschadigingscampagne wordt opgezet tegen het eigen volk en de Vlamingen die het niet eens zijn met de belgiscistische  linkse campagnes en koningshuis-aanbidding en die bereid zijn Vlaams territorium te verkopen met erbovenop nog zakken geld van Vlamingen dat zonder enige verantwoording maar in de zakken van de Franstalige politici moet terecht komen zodat ze hun electoraat kunnen blijven kopen.

Daarvoor haalt men zelfs vuilbekkende langharige varkens als Brusselmans van de stal. Ik dacht dat die zo depressief was dat hij niet meer uit zijn hok kwam en we  geen last meer zouden hebben van zijn uitwerpselen?
Nu nog de mening van Kristien 'toverkol' Hemme(links)rechts en die van Tom Barman en Nic Balthazar, en dan kunnen ze terug naar hun hok gaan om nog even te subsidieslurpen, tot wij dat gegarandeerd gaan afschaffen.

Ik hoop dat de kiezer al deze manipulatie, dreigingen met economische en sociale chaos doorzien, het beu is en weet dat er slecht een partij is die hun niet zal verraden en die voor haar eigen volk eerst zorgt.
Volk word Staat !

03 januari 2011

“Lotto is taks op domheid”

Deze uitspraak dateert al van 19 december 2010 maar blijft ook in 2011 waar.
Ik ken alvast een spionnencentrum dat niet blij zal zijn met deze uitspraken. De Lottto is namelijk een belgische truc om de Stasi of Securitatefiguren van dit centrum overeind te houden zonder dat het parlement daar controle over heeft.

"Als mensen hun verstand gebruiken dan spenderen ze geen geld meer aan loterijen zo meldde de Belgische topeconoom Geert Noels dit weekend in het Gazet van Antwerpen. De lotto is een belasting voor domme mensen” aldus Noels. De Belgische Nationale Loterij weerlegt echter de kritiek van Noels en stelt dat hij zich op verkeerde statistieken baseert.

Gebrek aan kritisch denkvermogen
Noels, voorheen hoofd research van de Belgische zakenbank Petercam, stelt dat loterijen makkelijk inspelen op de naïviteit van de mensen die loten willen kopen. Mensen kunnen natuurlijk op de korte termijn heel veel geld winnen maar die kans is echter enorm klein. Het is daarom de loterij die altijd aan het langste eind trekt. In België wordt rond de 50% van de totale inleg afgeroomd aldus Noels. Dit jaar haalde de Nationale Loterij van België al 1,1 miljard euro binnen. 544 miljoen euro werd nooit uitgekeerd.

Schijnheiligheid troef
Noels hekelt ook de hypocrisie van de loterij. Die schenkt zo'n 30 procent van de inkomsten aan het goede doel, maar creëert volgens de econoom heel wat armoede. "Want vooral mensen met een lager inkomen koesteren nog altijd de ijdele hoop op een beter leven via de loterij", besluit hij.

Nationale Loterij weerlegt kritiek ( beter gezegd: ze doet een poging)
De Nationale Loterij van België is niet blij met de kritiek van Noels. Marketingdirecteur Marc Frederix roemt Noels’ brede inzichten maar stelt dat hij het hier toch flink mis heeft. ”Hij gebruikt foute informatie, houdt onvoldoende rekening met onze economische en maatschappelijke meerwaarde, en maakt conceptuele denkfouten door spelen met Lotto te vergelijken met sparen."

Welke economische meerwaarde, voor wie?
Stel je voor, er was geen Lotto. Dan was er geen spionnencentrum, geen linkse clubs en regimeverenigingen die ons vertellen en dwingen om niet meer te zeggen wat we denken. 
Kansspelen georganiseerd door de overheid, die mensen verslaafd maakt of houdt, dat is pas degoutant en laakbaar. Het is zoals de overheid die zou aanzetten tot roken of alcoholdrinken.

Zij die willen gokken kunnen dat nog altijd, streng gecontroleerd weliswaar, in een casino, al is ook dat  oplichting; maar de overheid zou gokken en kansspelen als lotto nooit mogen organiseren en exploiteren..