Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 januari 2011

Een schokgolf ging toen door de VRT

Advocaat Vic Van Aelst laat in het VRT praatprogramma 'Reyers Laat' aan duidelijkheid over de toekomst van Vlaanderen niets te wensen over.
Er ging een schokgolf door heel de VRT, de pokergezichten aantafel verbleekten even. Als ze dat hadden voelen aankomen hadden ze Van Aelst nooit hierover een vraag gesteld, misschien zelfs nooit uitgenodigd in de studio.
Voor het Vlaams Belang is het nog duidelijker en simpeler: geen tijd verliezen, de Vlaamse meubelen en uw inkomen en toekomst redden en de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen in het Vlaamse parlement. Hoeveel goedkoper zou het voor ons niet worden.

Als het kan met, maar zonder onderhandelingen als het moet of het te lang te lang duurt en we aan het lijntje gehouden worden zols vandaag. Annemans heeft de procedure al klaar in in zijn boek de Ordelijke Opdeling O2.

Geen opmerkingen: