Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 januari 2011

Ohwee justitie en ons recht.

Onderzoeksrechter De Troy wou toegang tot de gevangenis van St Gillis om  onderzoeksdaden te stellen en enkele ondervragingen te doen. Dat gebeurde onaangekondigd, tegen de zin van de directie en de vakbonden aldaar. Ze weigerde hem toegang en medewerking aan het onderzoek. Uiteindelijk wordt er door vakbondistan geöpperd dat het om een geweigerde toeganscontrole voor de parking gaat. Feit is dat het hele zootje wegens weerspannigheid aan het gerecht en de onderzoeksrechter, die zich wel degelijk legitimeerde en trouwens gekend is, werd opgepakt door de politie en voor ondervraging meegenomen. Dit alles las en zag u uitgebreid in de media.
De gevangenisdirectie wou ook voor een bekende rechter demonstratief volgens het boekje werken.
Deden ze dat ook maar eens voor de criminelen hun advocaten en de gangsterliefjes en -vrienden. We kennen dat van bij de douane, de NMBS, Opel.... hoe het werken volgens het boekje dan in zijn werk gaat.

De opgepakte gevangenisdirectie, of zullen we maar zeggen gevangenisvakbond, protesteert nu eigenlijk tegen het onaangekondigde bezoek van De Troy en het oppakken van de weerspannige ambtenaren.
De Clercq tracht de zaak nu te verstikken in zijn wollige handschoenen en De Troy de zwarte piet toe te spelen, immers betekent die voor hem maar ongeveer 1 stem.

Over de reden van het onderzoek door rechter De Troy wordt nergens met een woord gerept.

Criminelen aller landen, maar vooral het gekende allochtone zootje in de gevangenis van St Gillis, kennen deze belgische ziekte maar al te goed en lachen de magistraten uit in hun gezicht. Zeker nu die daar even publiek werd belachelijk hemaakt. Hun advocaten helpen hun cliënten daarbij waarschijnlijk nog een handje...als gewoonlijk.

Wie weet heeft mevr de gevangenisdirecteur en haar collega's geen lucratieve handeltjes in drugs, kinderen, kinderporno, valse papieren, gestolen voorwerpen, GSM's en kaarten .....?
Misbaksels als De Clercq zijn zo naïef, dat het misdadig is geworden, om te denken dat criminaliteit zit te wachten tot de procedures zijn vervuld, dat als zij slapen de boeven dat ook doen, en dat de onderzoeksrechter (in de gevangenis dan nog wel)  niets te zoeken heeft als het iemand niet goed uitkomt?

Een onderzoeksrechter moet zich onverwacht kunnen aanmelden en onderzoeksdaden kunnen stellen, zeker in een gevangenis .
Moet hij anders eerst een aangetekende brief sturen en dan 14 dagen wachten op een antwoord? De criminelen een voorsprong gunnen om hun zaakje te verbergen?


Het door politiek en vakbonden aangekleefd systeem komt erop neer dat elk moedig initiatief om de criminaliteit te bestrijden kapot wordt gemaakt, en daarom zitten er nu overwegend poliiek gekleurde watjes in de stoel van rechter, en zijn een aantal van hen te ontmoedigd om te revolteren tegen dat systeem dat veel te duur, veel te traag, veel te corrupt en te veel klassejustitie is geworden.
Uit angst, uit opportunisme, uit gemakzucht, ingevolge instructies, door geld of door moeheid.....?

Iedereen weet toch dat De Clercq nooit de figuur zal zijn die iets zal hervormen, niet in zijn leven noch dat van zijn politiek ambitieus zoontje.
Als CD&V de controle over het justitieapparaat verliest valt ook de kerk, en samen met haar de kelk en de pedofielen. Dan vallen de duizenden jobs weg waarin ze getrouwen kunnen parkeren vooral na een verkiezingsnederlaag. Dan valt ook de CD&V omdat de kerk en de staat dan daadwerkelijk kunnen en zullen gescheiden worden, en dan dreigt de C uit hun partijnaam te verdwijnen als overbodig.
De V van Vlaams hebben ze al verspeeld met Leterme en Van Rompuy, en de D van Democratisch blijkt al jaren een S te moeten zijn? De S van Schijndemocraten.


De wollige tsjevenminister De Clerck is de slechste figuur die we als minister kunnen hebben, en dan zit hij nog op justitie. Die man heeft geen ruggegraat, geen ballen, geen visie, tenzij als het over postjes gaat voor hem en zijn zoon.

Hij zou De Troy juist moeten verdedigen anders beschermt hij de georganiseerde misdaad als die van de kerk en wie weet wat nog meer. De slachtoffers en brave burgers/ belastingbetalers zijn diegenen voor en door wie een politie en rechters als De Troy worden aangesteld. Ook de vakbonden mogen De Troy's werk niet saboteren, en ik vraag me af wat De Clercq ze beloofd heeft om de gemoederen te bedaren.
Wanneer De Troy machtsmisbruik wordt verweten, dan vraag ik mij in deze nu af welke macht een onderzoeksrechter nog heeft?
Als er bewijzen van criminele feiten opduiken ingevolge zijn actie dan blijven dat bewijzen.
De Troy heeft enkel diegenen die hem verhinderden zijn werk te doen eventjes laten oppakken zodat hij verder kan. Het enige dat hij gekrenkt heeft is de trots van vakbondistan dat even mocht afkoelen.

Ik begrijp helemaal niet dat een Operatie Kelk die hij verrichtte niet had mogen plaats vinden en onwettelijk zou zijn. Immers stond toen al de grote betrokkenheid en medeplichtigheid van de kerkelijke leiders en de hele kerk vast.
Stel je voor dat hij er een kelder had aangetroffen als die van Dutroux? Stel je voor dat ze Dutroux eerst een onderzoek moesten aangekondigd hebben, dat ze geen mogelijk bewijsmateriaal hadden mogen verzamelen en onderzoeken.
Het ging bij de kerk niet eens om 1 slachtoffer maar om honderden, en wie zegt er dat een aantal verdwenen kindjes niet verdwenen zijn onder een 'kerkvloer' in een 'kerk'hof in een pastoorstuin......?
Tja wie had en zou daar nu durven zoeken?
Is dit overdreven achterdochtig, is dit onmogelijk?
Na al wat we rond het verschijnsel kerk en hun misdaden tegen de menselijkheid uit het verleden weten niet.
Na de demonstraties van macht, machtsmisbruik en indoctrinaties die ze op mensen en op kinderen uitoefenden in collusie met de politiek en justitie evenmin.
Heeft daar de minister van de CD&;V de kerk al voor op de vingers getikt?
Nog niet bijna!
Maar een rechter die raakt aan de achterban van zijn basisideologie ohwee!

De Clercq is natuurlijk bang van zijn vakbond en de eeuwige gelovige naïevelingen waartoe hij zelf behoort. Ze leveren immers zijn electoraat.
De kiezers van CD&aV werden door zijn partij en haar leiders gekocht met politieke benoemingen en postjes. Dat mag zich nu eens tegen hen en hem keren, want de mensen zijn dat beu. 
Als ook zijn zoon nog in de politiek stapt hoop ik op een echte revolutie in deze bananenmonarchie. Ministers die gegijzeld worden kunnen nooit goede ministers zijn. De sicilianen weten dat heel goed.
 
Ik heb hier voor de geduldige lezer nog een uitsmijter van jewelste om over na te denken:
Wanneer iemand staat te zwaaien met een Sjoemelend Partij van de Anderen (SPA), noch wanneer veroordeelde partijboegbeelden minister van Staat blijven,  roept men niet: schande !
Wanneer gezwaaid wordt met een lidkaart van de meest corrupte partij ooit; de PS, vinden sommigen nog dat ermee onderhandeld kan worden en deze zelfs ministers mag leveren.
Wanneer er geen enkel bericht en actie komt van de CD&V om alle criminele en pedofiele priesters uit de partij te sluiten, die mensen gewoon lid kunnen blijven.
Er daarover geen vragen komen in de media terwijl iedereen vrijwel zeker zal weten dat de aanhangers, voorgangers en leiders van de kerk een CD&V lidkaart op zak zullen hebben. Dat er nooit daarover enige verontwaardiging is ontstaan bij de CD&V.
 
Dat deze drie partijen en hun aanhangers nog mogen staan zwaaien en coquetteren met hun partijkaart/lidmaatschap zonder dat ze het schaamrood krijgen, zonder dat ze vinden dat dit niet kan en de corrupte bende afstraft.
 
Maar Ohwee wanneer er iemand met een Vlaams Belang kaart zou staan zwaaien. Ohwee als een vermoed lid als kinderoppas een foute foto in haar privéliving zou hangen hebben en dit door linkse journalist die zelf reportages truckeert, zonder het statuut van een onderzoeksrechter, bij mensen binnendringt en komt spioneren.
Oh wee als de tante of een nicht van een crimineel lid zou zijn van het Vlaams Belang, niet eens met een mandaat of een postje ( want die zijn er niet voor het VB)
Ohwee wanneer er een pamfletje van een ijverige activist wordt gevonden met daarop enkele feiten die eigenlijk waar zijn maar ongelukkig geformuleerd, en waarvoor een nietsvermoedende voorzitter als verantwoordelijk uitgever gedagvaard wordt wegens racisme.
Ohwee wanneer een kantelpoortfabrikant te kennen geeft geen allochtonen meer wilt aanwerven omdat hij daarmee al veel problemen heeft gehad en zijn klanten die ook niet meer over de  vloer willen. 
Ohwee wanneer iemand zijn eigen volk, zijn eigen recht, zijn eigen bezit en zijn eigen integriteit, cultuur en toekomst wilt verdedigen, zich als gedumpt slachtoffer roert, en zich bekent tot het Vlaams Belang....
 
Dan is dat een schande, dan wordt men uitgesloten, dan wilt men die partij verbieden, brandmerken, vervolgen en belasteren. Met alle middelen, legale en ander (dixit Louis Tobback). Dan zoeken ze rechters die bereid zijn die partij te verbieden, dan worden leden ervan gestalked belaagd en gediscrimineerd, ja zelfs hun vissen en hun hond vergiftigd.

Geen opmerkingen: