Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 januari 2011

Omdat het nog niet voorbij is

Nog steeds moet Geert Wilders een proces ondergaan omdat hij de waarheid zegt.
Zoals hij zelf zei is het erg gesteld met justitie als men al vervolgd, misschien zelfs gestraft kan worden, voor het vertellen van de waarheid.

Laat die waarheid nog maar eens galmen vanuit zijn mond. De pispaal van dienst, en hij verdient niet beter, is Job Cohen, de ex burgemeester van Amsterdam of met een woordspelinkje van mij "Gangsterdam" . Onbegrijpelijk die Job, die bovendien nog joods is ook, denkt thee te kunnen drinken en vriend te kunnen zijn met de oprukkende islamisten.
Hij begrijpt niet dat zijn lot zou zijn: levend gevild te worden of hoofd naar beneden gegooid te worden van het hoogste gebouw zodra moslims het voor het zeggen zouden hebben, en dat enkel iemand als Geert Wilders kan verhinderen dat dit Job niet overkomt.

Oh wat zou ik zulke confrontatie als die tussen Job en Geert ook eens willen zien op de VRT of VTM.
Zeg mij eens wie hier voor  pilspaal zou moeten staan, en welk het talent zou zijn dat ertegen zou mogen pissen?

1 opmerking:

lucky9 zei

Inderdaad. Aansluitend hierbij een goed geformuleerde waarheid uit het vrije volk:

"Sarrazin toont aan: Duitsland wordt dommer. Byron M. Roth veralgemeent: Europa én Amerika worden dommer. En crimineler. Diversiteit is een verarming.

Een kenmerk van totalitaire ideologieën is de aanpassing van het vocabulaire. Woorden en uitdrukkingen krijgen een andere invulling, die afwijkt van en soms haaks staat op de gangbare betekenis. Het multiculturalisme heeft totalitaire trekjes en taalbederf is er een van. Een opvallend voorbeeld is het concept diversiteit."